Dr. Öğr. ÜyesiFerhat Sarı

  • İlgi Alanları

Eğitim
2009 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  İstanbul Üniversitesi
2014 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık
2018 Dr Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yandal Uzmanlık Çocuk Yoğun Bakım

Deneyim
2009 - 2014 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015 - 2015 Viranşehir Devlet Hastanesi
2015 -2018 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Çocuk Yoğun Bakım
2018-2020 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-2021 Dr. Öğretim Üyesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2021- İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ESERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bildiriler:

A1. Serdar Sadık Duran, Sultan Kavuncuoğlu, Ferhat Sarı, Esin Yıldız Aldemir, Nazlı Kavçık, Ferhat Demir, Farklı iki dönemde perinatal mortalitenin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları, Turk Pediatri Ars 2016; 51: 128-34.
A2. Devrim İ, İşgüder R, Ağın H, Ceylan G, Ayhan Y, Sandal ÖS, Sarı F, Kara A, Düzgöl M, Gülfidan G, Bayram N, Outcome of Candida Parapsilosis Complex Infections Treated with Caspofungin in Children, Mediterr J Hematol Infect Dis. 2016 Sep 1;8(1):e2016042. 

A3. International Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary of 50 countries for 2010-2015: Device-associated module, VD Rosenthal, HM Al-Abdely, AA El-Kholy, SAA AlKhawaja, American journal of infection control 44 (2016-12), 1495-1504.

A4. İlker Devrim, Nevbahar Demiray, Yeliz Oruç, Kenan Sipahi, İlknur Çağlar, Ferhat Sarı, Nuriye Turgut,Gülhan Atakul, Nihal Özdamar, Vecihe Dursun, Yelda Sorguç, Nuri Bayram, Hasan Agın,The colonization rate of needleless connector and the impact of disinfection for 15 s on colonization: A prospective pre- and post-intervention study, J Vasc Access. 2019 Feb 5:1129729819826036. doi: 10.1177/1129729819826036.
A5. Saz EU, Yurtseven A, Kilinç MA, Sari F, Ağin H. The First Use of Pralidoxime in a Child With Rivastigmine Poisoning, Pediatr Emerg Care. 2018 Oct;34(10):e184-e186.

A6. Topal S, Köse MD, Ağın H, Sarı F, Çolak M, Atakul G, Karaarslan U, İşgüder R. A neglected cause of recurrent rhabdomyolysis, LPIN1 gene defect: a rare case from Turkey. Turk J Pediatr. 2020;62(4):647-651. doi: 10.24953/turkjped.2020.04.015. PMID: 32779418.

A7. Atakul G, Ceylan G, Sarı F, Sandal O, Topal S, Çolak M, Karaarslan U, Ağın H. Evaluation of Inhaled Nitric Oxide Use in Patients with Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2021;11(1):94-100. doi:10.5222/buchd.2021.46503.

A8. Ceylan G, Sandal O, Sari F, Atakul G, Topal S, Colak M, Soydan E, Ağın H. Monitoring of near-infrared spectrum values during packed red blood cell transfusion in pediatric intensive care unit. Transfus Clin Biol. 2021 Aug;28(3):234-238. doi: 10.1016/j.tracli.2021.05.006. Epub 2021 May 28. PMID: 34058380.

A9. Ceylan G, Topal S, Atakul G, Colak M, Soydan E, Sandal O, Sari F, Ağın H. Randomized crossover trial to compare driving pressures in a closed-loop and a conventional mechanical ventilation mode in pediatric patients. Pediatr Pulmonol. 2021 Sep;56(9):3035-3043. doi: 10.1002/ppul.25561. Epub 2021 Jul 22. PMID: 34293255.

A10. Sarı F, Atakul G, Ceylan G, Sandal Ö, Ağın H, Assessment of Intravenous Immunoglobulin Indications in Pediatric Intensive Care. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022;12(1):6-12 DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.69862

A11. Evren, G, Karaarslan, U, Yildizdas, D, Şik, G, Azapağası, E, Konca, C, Epidemiology of Pediatric Severe Sepsis and Septic Shock Study Group. Epidemiology of paediatric severe sepsis and septic shock in Turkey: Prevalence, results and treatments study. Acta Paediatr. 2022; 00: 1– 9. https://doi.org/10.1111/apa.16484

 

B. Uluslar arası konferanslarda sunulan sözlü bildiriler

B1. F. Sarı, G. Ceylan, S. Kavuncuoğlu, G. Büyükkale, Ö. Saraç Sandal, M. Çetinkaya, Noninvasive Measurement and Reference Value Calculatıon of Cardıac Output in Term Newborns Via Doppler Ultrasound Method. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal. (UZMANLIK TEZİ)

C. Uluslar arası konferanslarda sunulan poster bildiriler

C1. FY Ayhan, O Sarac Sandal, F Sarı, G Ceylan, H Sarıhan, R İşgüder, H Ağın, Transfusion Thresholds for Blood Components İn a Pediatric İntensive Care Unit, 34th International Congress of the ISBT in Dubai 3-8 September 2016.

C2. M.M. Cengiz, R. İşgüder, G. Ceylan, B. Polat, G. Atakul, Ö. Saraç Sandal, F. Sarı, H. Ağın, Evaluatıon of Inferior Vena Cava Collapsibility Index In Cases With Intravascular Volume Depletion. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal.

C3. G. Atakul, F. Sarı, R. İşgüder, G. Ceylan, Ö. Saraç Sandal, M.M. Yılmazer, H. Ağın, A Rare Cardıac Arrhythmia: Ashman Phenomenon. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal.

C4. F. Sarı, G. Ceylan, Ö. Saraç Sandal, R. İşgüder, G. Atakul, H. Ağın, Myocarditis and Pulmonary Edema Subsequent to Scorpion Sting. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal.

C5. F. Sarı, Ö. Saraç Sandal, E.V. Altan, G. Ceylan, R. İşgüder, G. Atakul, H. Ağın, Pseudomonas Aeruginosa Endophthalmitis in Picu. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal.

C6. H.F. Arı, R. İşgüder, G. Ceylan, G. Atakul, Ö. Saraç Sandal, F. Sarı, H. Ağın, Nutritional Status and Malnutrition Assessment of Patients in Pediatric Intensive Care Unit. 28 th Annual Meeting of The Europan Society of Paediatric and neonatal İntensive Care, 6-9 June 2017, Lisbon, Portugal.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Bildiriler

D1. Demir F, Yavuz S, Kıyak A, Aydoğan G, Korkmaz O, Sarı F, İnfantil Ürolitiyazis: Tek Merkez Deneyimi, doi:10.5222/iksst.2014.137,  İKSST Derg 6(3):137-141, 2014.

D2. Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Rana İşgüder, Hasan Ağın, Akrep sokması sonrası miyokardit ve pulmoner ödem gelişen olgu, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2015; 5(3):209-213.

D3. Ferhat Sarı, Özlem Saraç Sandal, Rana I_güder, Gökhan Ceylan, Hasan Agın, Akrep Sokması Sonrası Izole Troponin I Yüksekligi Gelisen Olgu, CAYD 2016;3:106-9.

D4. Özlem Saraç Sandal, Gökhan Ceylan, Ferhat Sarı, Rana İşgüder, İlker Devrim, Hasan Ağın, Efficiacy Comparison between Computed Tomography of the Thorax and Chest X-Rays in Diagnosing Thoracic Pathology in Pediatric Intensive Care Unit, J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:131-4.

D5. Reasons for Failure of Antifungal-lock Therapy with Caspofungin: Need for Higher Concentrations. İşgüder R, Ceylan G, Ağın H, Sandal O, Sarı F, Gulfidan G, Demirag B, Devrim İ. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:30-32 DOI: 10.4274/cayd.83792. 

D6. Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Rana Isgüder, Ilker Devrim, Hasan Agin, Serratia Marcescens Septic Arthritis in a Case of Escobar Syndrome, J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:84-88.

D7. Gülhan Atakul, Ferhat Sarı, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Yakup Ergül, Murat M. Yılmazer, Hasan Ağın, Atrial Fibrilasyonu Olan Bir Çocukta Nadir Görülen Bir Aritmi; Ashman Fenomeni, J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6:105-108.

D8. Arı H. F, Ağın H, Ceylan G, Atakul G, Saraç Sandal Ö, Sarı F, İşgüder R, Çolak M. Nutritional Status and Malnutrition Assessment of Patients Followed in Pediatric Intensive Care Unit. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 19(1): 56-60.

 

E. Ulusal konferanslarda sunulan sözlü bildiriler

E1. F. Sarı, S. Edizer, A. Ünalp, H. Ağın, Çocuk Yoğun Bakımda Süper Dirençli Status Epileptikusta İntravenöz Ketojenik Diyet Tedavisi, Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 28 Şubat-2 Mart 2019, İzmir.

E2. F. Sarı, Çocuk Yoğun Bakımda Siyalore Tedavisinde Sublingual Atropin, 41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, 7-10 Nisan 2019, İstanbul.

E3. Gökhan Ceylan, Ekin Soydan, Sevgi Topal, Mustafa Çolak, Gülhan Atakul, Özlem Sandal, Ferhat Sarı, Utku Karaarslan, Hasan Ağın, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mekanik Ventilatörde İzlenen Hastalarda Sürüş Basıncı (DP) ve Mortalite İlişkisi, 16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2-5 Ekim 2019, Antalya.

E4. Ferhat Sarı, Çocuk Yoğun Bakımda Postoperatif Erken Dönem Hastaların Parenteral Sıvı Tedavisine Farklı Bir Bakış,  16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2-5 Ekim 2019, Antalya.

E5. Ferhat Sarı, Çocuklarda Dehidratasyona Yaklaşım, 3. Hastalık Yönetiminde Akılcı Tedaviler Ulusal Kongresi ( hayat 2021 ) 30 nisan - 02 mayıs 2021.

E6. Ferhat Sarı, Acilde Kafa Travması Hasta Yönetimi, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Sempozyumu, 11 Nisan 2021.

 

F. Ulusal konferanslarda sunulan poster bildiriler

F1. Gonca Keskindemirci, Nuray Aktay Ayaz, Canan Kuzdan, Özden Kurama, Ferhat Demir, Ferhat Sarı, Gönul Aydoğan, Atipik Seyirli Mikobakterium Tüberkülozis Enfeksiyonu, Türk Ped Arş. 2012; 47 Özel Sayı: 21-132. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15 - 19 Mayıs 2012, Antalya. 

F2. Hatice Feray Arı, Özlem Saraç Sandal, Murat Arı, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan. Pediatrik Akut Myokardit Olgusunda Labratuar Tetkiklerinin İzlemi. 27.Ulusal Biyokimya Kongresi, Kasım 2015,Antalya.

F3. Fatih Mehmet Akif Özdemir, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Rana İşgüder, Hasan Ağın. Escobar Sendromlu Bir Olgu Sunumu, 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği kongresi, 1-4 Aralık 2015, İzmir.

F4. Sandal ÖS, Bato İ, Sarı F, Ceylan G, İşgüder R, Ağın H. Sepsis İlişkili Myokardiyal Depresyon. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.
F5. Ceylan G, Sarı F, Sandal ÖS, İşgüder R, Atakul G, Karaarslan U, Ağın H. Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Suriyeli Hastalar İle Türk Hastaların Karşılaştırmalı Analizi: Savaşın Getirdikleri.13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F6. Sarı F, Sandal ÖS, İşgüder R, Ceylan G, Ağın H. Akrep Sokması Sonrası İzole Troponin I Yüksekliği Gelişen Olgu. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F7. Sarı F, Sandal ÖS, Altan EV, Ceylan G, İşgüder R, Ağın H. Çocuk Yoğun Bakımda Pseudomonas Aeruginosa Etkenli Endoftalmi Olgu Sunumu. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F8. Sandal ÖS, Ceylan G, Sarı F, İşgüder R, Devrim İ, Ağın H. Pediatrik Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Toraks Patolojilerinin Tanısında Akciğer Grafisi ve Toraks BT’nin Karşılaştırılması. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F9. Sarı F, Ceylan G, Sandal ÖS, İşgüder R, Ağın H. Akrep Sokmasına Bağlı Myokardit ve Pulmoner Ödem Gelişen Olgu. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F10. Sandal ÖS, Sarı F, Ceylan G, Karaarslan U,  Ağın H. Epilepsiyi Taklit Eden Nadir Bir Klinik Durum: Uzun QT Sendromu. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F11. Sandal ÖS, Sarı F, Ceylan G, İşgüder R, Devrim İ, Ağın H. Metastatik Septik Artrit. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F12. Berksoy E, Köse M, Kağnıcı M, Sarı F, Sandal ÖS, Çelik T, Soylu ÖB, Ağın H. Çocuk Acil Serviste Doğumsal Metabolik Hastalıklar. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F13. Saz EU, Yurtseven A,  Kılınç MA, Sari F, Ağın H. Rivastigmin İntoksiksyonunda Pralidoksim Kullanımı: Pediatri Literatüründeki İlk Olgu. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 5-8 Ekim 2016, Çeşme, İzmir.

F14. Gökhan Ceylan, Özlem Sandal, Hasan Ağın, Ferhat Sarı, Gülhan Atakul, Utku Karaarslan, Rana İşgüder, Kardiyak arrest sonrası başarılı terapotik hipotermi uygulaması: Olgu sunumu. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F15. Özlem Sandal, Ferhat Sarı, Gülhan Atakul, Utku Karaarslan, Rana İşgüder, Hasan Ağın, Karbamazepin zehirlenmesi olan bir olguda başarılı hemodiyafiltrasyon uygulaması, XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F16. Bahar Dindar, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, Özlem Sandal, Ferhat Sarı, Gülhan Atakul, Hasan Ağın, Çocuk yoğun bakım kliniğinde yatan hastalarda kan laktat düzeyinin mortalite üzerine etkisi ve skorlama sistemleriyle korelasyonu. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F17. Gülhan Atakul, Utku Karaarslan, Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, Hasan Ağın, Standart tedaviye yanıtsız akut bronşiolit olgusunda saptanan vasküler ring anomalisi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F18. Gülhan Atakul, Utku Karaarslan, Ferhat Sarı, Özlem Saraç Sandal, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, Hasan Ağın, MHC sınıf-II eksikliği olan olguda Rhinovirus’a bağlı gelişen PARDS. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F19. Gülhan Atakul, Ferhat Sarı, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Yakup Ergül, Murat Muhtar Yılmazer, Hasan Ağın, Atrial fibrilasyonu olan bir çocukta nadir görülen bir aritmi; Ashman Fenomeni. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F20. Meryem Merve Cengiz, Barış Polat, Ferhat Sarı, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Gülhan Atakul, Rana İşgüder, Hasan Ağın, İntravasküler hacim eksikliği olgularında vena kava inferior kollapsibilite indeksinin değerlendirilmesi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F21. Hatice Feray Arı, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Gülhan Atakul, Özlem Saraç Sandal, Ferhat Sarı, Hasan Ağın, Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda beslenme durumu ve malnutrisyonun pediatrik beslenme risk skoru (PNRS) ile değerlendirilmesi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F22. Arzu Uğur Halci, Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, Özlem Saraç Sandal, Gülhan Atakul, Ferhat Sarı, Cem Karadeniz, Timur Meşe, Özlem Nalbantoğlu, Hasan Ağın, Diyabetik ketoasidoz olgularında kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 18-21 Ekim 2017, Adana.

F23. Mehmet Fatih İleri, Emel Ekşi Alp, Ferhat Sarı, Nurver Akıncı, Gül Özçelik, Aslıhan Karaman, Iga Nefropatisi İle Trombotik Mikroanjiopati Birlikteliği Olan Hızlı İlerleyen Nefritik Sendrom Olgusu, 7. Çocuk Dostları Kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

F24. İhsan Kafadar, Aslıhan Karaman, Ferhat Sarı, Mehmet Kemal Kanık, İlaç Kullanımında Olmaması Gereken Bir Entoksikasyon Nedeni: Yüksek Doz Ilaç Kullanımı, 7. Çocuk Dostları Kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

F25. Kadir Kilic, Ferhat Sarı, Ahmet Uçar, Sevilay Kök, Mehmet Kemal Kanık, Ensefalopati Tablosundaki Hastada Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Uygunsuz ADH Salınım Sendromu: Olgu Sunumu, 7. Çocuk Dostları Kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

F26. Lazgin Tuncar, Ferhat Sarı, Mesut Demir, Çetin Ali Karadağ, Sevilay Kök, Zhala Mirzayeva, Yabancı Cisim Aspirasyonu Sonrası Akut Respiratuar Distress Sendromu: Olgu Sunumu, 7. Çocuk Dostları Kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

F27. İnci Pınar Bilen, Ferhat Sarı, Ercüment Petmezci, Sevilay Kök, Onur Küçüközer, Nargız Mirzayeva, Aslıhan Karaman, Toplum Kökenli Pnömoni Nedeni İle Gelişen Multiorgan Yetmezliği: Olgu Sunumu, 7. Çocuk Dostları Kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

F28.  Duygu Öztürk Önsal, Canan Nur Avcı, Ferhat Sarı, Muhammet Karabulut, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Süt Çocuğunda İntrakardiyak Kitle, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F29. Neslihan Kara Çanlıoğlu, Ferhat Sarı, Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Kolşisin İntoksikasyonu Olgusu, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F30.  Ferhat Sarı, Tolga Bacak, Ahmet Uçar, Komplike Diyabetik Ketoasidoz, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F31. Ece Orbay, Emel Ekşi Alp, Ferhat Sarı, İhsan Kafadar, Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Konvülziyon Geçiren Bir Olgu Sunumu, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F32. Fatmakhanım Osmanova, Ferhat Sarı, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Klebsiella Pneumoniae Sepsisine Bağlı Yayğın Damar İçi Pıhtılaşma Sendromu, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F33. Onur Küçüközer, Ece Orbay, Ferhat Sarı, Gülşen Köse, Otoimmün Ensefalit - Bir Olgu Sunumu, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

F34. Elif Ece Eren, Nazan Dalgıç, Ferhat Sarı, Boğaz Kültüründe A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Pozitifliği İle Tanı Alan İnvazif Streptokok İnfeksiyonu, 8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

 

G. Kitaplar

G1. Sarı F. Vasküler Girişim Cihazı (VGC) Yönetimi: Bölüm 6. In: L.Gorski, L. Hadaway, M. E. Hagle (eds), İ. Devrim, H. Ağın (Çeviri Ed.), İnfüzyon Tedavisi Uygulama Standartları (Çeviri), BD, 2016; p.68-92.

G2. Sarı F, Sandal S Ö, Pediatrik organ nakli öncesi ailenin hazırlanması, Beyin ölümü ve donörün değerlendirilmesi: Bölüm 3. In: Çelik T, Özdemir A S, Harputluoğlu N. (ed.ler), Pediyatrik Palyatif Bakım, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2019: 55-71.

H. Kongre katılımları

H1. 20. Ulusal Neonatoloji kongresi (UNEKO-20), 15-18 Nisan 2012, Muğla.

H2. 18. Uluslararası katılımlı Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
H3. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Ekim 2016, İzmir.

H4. 19. Uluslar arası katılımlı Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 19-22 Nisan 2018, Antalya.

H5. 7. Çocuk dostları kongresi, 7-9 Mart 2019, İstanbul.

H6. 41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, 7-10 Nisan 2019, İstanbul.

H7. 16. Uluslararası katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2-5 Ekim 2019, Antalya.

H8.  8. Çocuk Dostları Kongresi, 12-14 Mart 2020, İstanbul.

I. Eğitim ve kurs katılımları

I1. LLL program, klinik enteral parenteral nutrisyon derneği (KEPAN), 7 Kasım 2015, İzmir.

I2. İleri Havayolu Yönetimi Kursu ve Çocuklarda İleri Travma Yaşam Desteği Kursu, 12-15 Kasım 2015, Antalya.

I3.  ÇİLYAD, çocuklarda ileri yaşam desteği kursu,  2016, İzmir.  
I4.  CRRT Kursu, 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 5 Kasım 2016, İzmir.

I5. Hokusai VTE Pediatrics Study, Tuesday, February 28, 2017 – Thursday, March 1, 2017, Athens, Greece.

I6. Noninvaziv mekanik ventilasyon kursu, 2018, İzmir.

 

J. Eğitimci olarak katıldığı kurslar

J1. ÇİLYAD, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu Eğitimcisi, 16-18 Nisan 2016, İzmir.  

 

K. Klinik araştırmalar

K1. Hokusai VTE Pediatrics Study Sub investigator in a phase 3, open-label, randomized, multicenter, controlled trial to evaluate the pharmacokinetics and pharmacodynamics of edoxaban and to compare the efficacy and safety of edoxaban with standard of care anticoagulant therapy in pediatric subjects from birth to less than. 18 years of age with confirmed venous thromboembolism (VTE) (DU176b-D-U312).

K2. Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Kaynaklı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan ≥28 Günlük ve ≤3 Yaş Çocuklarda Farklı JNJ-53718678 Dozlarının Antiviral Aktivitesi, Klinik Sonuçları, Güvenliliği, Tolerabilitesi ve Farmakokinetik/Farmakodinamik İlişkilerinin Değerlendirildiği Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Faz 2 Çalışma (53718678RSV2002).