• Uzmanlık Alanları: Nefroloji, Endokrinoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 
"Temporal Arterit" Akademik acil tıp dergisi yıl:2007 cilt:6 sayı:2 14-16
Accuray of sphygmanometers at pharmacies 20.Jul.2005 'Kidrey Blood Pres Res.2009.32:231-234