Op. Dr.Ferzat Zonüzi

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Terleme
  • Plevra hastalıkları
  • Tüberküloz cerrahisi
  • Amfizem cerrahisi
  • Minimal invaziv cerrahi
  • Travma cerrahisi
  • Bronkoskopi
Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Heybeliada Göğüs Cerrahisi Merkezi - Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi ABD - Öğretim Elemanı

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği
Türk Solunum Araştırmalar Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği (ESTS)