• Uzmanlık Alanları: Akciğer kanseri, Mediasten hastalıkları, Endoskopik göğüs cerrahisi, Plevra hastalıkaları, El terleme cerrahisi, Toraks Çıkış Sendromu
Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Heybeliada Göğüs Cerrahisi Merkezi - Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi ABD - Öğretim Elemanı
 
Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği
Türk Solunum Araştırmalar Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği (ESTS)