Uzm. Dr.Feyza Sönmez Topcu

  • İlgi Alanları
  • Abdomen radyolojisi
  • Toraks radyolojisi
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları
  • Emar
  • Tomografi
  • Ultrasonografi
  • Doppler ultrasonografi
  • Mamografi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi, Radyoloji İhtisası

Deneyim
Artvin Devlet Hastanesi
Trabzon Yıldızlı Güven Hastanesi
Ankara Polatlı Can Hastanesi
Ankara Koru Hastanesi
Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
Tıbbi Ultrasonografi Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Multiparametrik prostat MR Görüntüleme - 2018 İstanbul
CMR Course – 2016 Münih
Koroner ve Kalp BT kursu - 2011 İstanbul
MR Fizik kursu- 2009 Gaziantep
Nöroradyoloji Kursu - 2009 İzmir
MR Fizik Kursu - 2009 İzmir
Obstetrik Ultrasonografi Kursu - 2007 Ankara
PET-BT Kursu - 2007 İzmir
Pediatrik Ultrasonografi Kursu - 2005 İzmir

Bilateral Involvement in Hypertrophic Olivary Degeneration , Journal of Neurological Sciences 30 (1) #34;204-209, 2013

Pediatrik Hastalarda Konjenital Pulmoner Arter Patalojilerinin Kontrastlı ve Kontrastsız MRG ile Değerlendirilmesi - Sözlü Bildiri, Ulusal Radyoloji Kongresi 2007

Kanserli Hastalarda İnme Paternleri – Sözlü Bildiri, TMRD Kongresi 2008

Makromastili Olgularda Redüksiyon Mammoplastisi Sonrası Mamografik Bulgular - Poster, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005

Türkiye’de İlk Tam Alanlı Dijital Mamografi Deneyimi; DÜTF Radyoloji ABD Mamografi Ünitesinin 2004-2005 Yılı Sonuçları – Poster, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005

Abdomen Duvar Hernileri – Poster, Ulusal Radyoloji Kongresi 2005

Maliginite Hastalarında Serebral İnfarkt İnsidansı ve İnfarkt Paternlerinin Değerlendirilmesi – Poster, Ulusal Radyoloji Kongresi 2007

Konjential Sulkasyon ve Migrasyon Anamolilerinde MRG Bulguları – Poster, Ulusal Radyoloji Kongresi 2007

Abdomende Farklı Yerleşimli İnflamatuar Psödotümörler – Poster, Ulusal Radyoloji Kongresi 2007