Uzm. Dr. Fidan Gülistan Köksal

  • Uzmanlık Alanları: Medikal Onkoloji, İç hastalıkları, Tüm erişkin solid tümörleri, Meme kanseri, Prostat Kanseri, Akciğer kanseri, Mide kanseri, Barsak kanseri, Böbrek kanseri, Yumuşak doku sarkomu, Deri tümörleri, Melanom

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlığı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Yandal Uzmanlığı

Yurtdışı eğitim ve deneyim
Leeds General Infirmary Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Stajı
Boston Harvard Üniversitesi Dana Farber Kanser Enstitüsü ve Massachussetts General Hospital Onkoloji Kliniklerinde Çalışma
The European School of Oncology, Course on Gene Profiling in Clinical Oncology, Viareggio, Italy

Üye olduğu mesleki kuruluşlar
Türk Tabipler Birliği
Türk Onkoloji Derneği
Türk Kanser Derneği

Köksal Bulutlar G ve ark: Romatoid artrit ve osteoartrozda distal interfalangeal ve 1. karpometakarpal eklemlerin çift kör yöntemle radyolojik olarak değerlendirilmesi. 4. Ulusal Romatoloji Kongresi, Marmaris, 1984. 

Köksal Bulutlar G: İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Romatoid Artrit ve Osteoartrozda El-El bilek Gruplarındaki Radyolojik Bulgular ve Özellikleri. İstanbul-1985. 

Koksal Bulutlar G et al: A familial syndrome of pericarditis, arthritis, camptodactyly, and coxa vara.American Journal of Arthritis and Rheumatism,Vol. 29,no. 3, 1986.


Köksal Bulutlar G ve ark: Çaycuma’da ilk-orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevelansı. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 20(4), 1995.
 
Köksal Bulutlar G ve ark: Demir eksikliği anemisinin sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisinin ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 20(3),1995.
 
Köksal Bulutlar G ve ark: 40 yaş üzeri poliklinik hastalarında hipertansiyon prevalansı, tedavi ve kontrol oranı. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 20(1),1995. Köksal Bulutlar G ve ark: Hipertansiyon tedavisinde enalaprilin sol ventrikül kitlesi üzerine etkisi. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 20(1), 1995.  Köksal Bulutlar G ve ark: Kronik atrial fibrilasyonlu hastalarda sol atriumu görüntülemede transtorasik eko ile transözofageal eko’nun mukayesesi. Okmeydanı Hastanesi Bülteni, 1995.