• Uzmanlık Alanları: Bronşit, Astım, Akciğer Hastalıkları, Solunum Yetmezlikleri, Akciğer Enfeksiyonları, Pnömotoraks tedavisi, Zatürre, Tüberküloz
Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
İzmir Tabip Odası
İzmir Toraks Derneği
Akciğer Kanser Derneği

 

1. Yıldız F, Uçan ES, Kargı A. "İdyopatik Bronşiolitis Organize Pnömonili bir olgu sunumu" Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 09-13 Nisan 2000, Antalya.
2.Yılmaz S.,Çımrın AH, Sevinç C, Yıldız F.''İzmir'deki Kuş Severler Dernekleri Üyelerinde Hipersensitivite ile Uyumlu Semptomların Sıklığı" Sözlü Sunum Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 09-13 Nisan 2000, Antalya.
3.Akkoçlu A, Sevinç C, Yılmaz S, Canda T, Yıldız F, Özdemir F, Eşrefoğlu N, Ceylan E. "Malign Plevral Mezotelyoma'da Spontan Remisyon". 25. Yıl Akciğer Günleri Kongresi. Bursa-2000
4. Yıldız F, Sevinç C, Çımrın AH, Akkoçlu A. "Churg-Strauss Sendromu" Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs- 02 Haziran 2001, İzmir.
5. Akkoçlu A, Sevinç C, Şahbaz S, Yıldız F. "Kanser Tanısı Olgunun Kendisine Söylenmeli midir?" Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs- 02 Haziran 2001, İzmir
6. Sever M, Karcıoğlu Ö, Aslan Ö, Sever F, Parlak İ, Ersel M. "Acil Servis Hekimi Tarafından Yorumlanan EKG'lerin Doğruluk ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi'' The First World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine 03-08 Haziran 2002, Antalya. Sözlü Sunum.
7. Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, İtil O, ÖÇM grubu. "Astımlı Hastalarda İnhaler Kullanımının ve Cihazlarla İlgili Tercihlerin Değerlendirilmesi." Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 23-26 Nisan 2003. Antalya.
8. Sever M, Mordeniz C, Sever F. "Güneydoğu Anadolu'da Klorin Gaz Tankı Patlamasına Bağlı Bir Felaket Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008, Antalya. Poster
9. Kömüs N, Sever M, Yıldız F, Uçan ES."Pulmoner Tromboembolide Klinik Olasılık İle V/Q Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması" Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008, Antalya. Tartışmalı Poster
10. Sever M, Büyükyılmaz T, Sever F, Camcı M. "ST Yüksekliği Olmayan Miyokard Enfarktüsü ve Propranolol Kullanımının Eşlik Ettiği Nonkomatöz Miksödem Atağı. Bir Olgu Sunumu" 05-09 Kasım 2008 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya. Sözlü Sunum
11. Yıldız F, Sever M, Sanal S, Yalçın M, Berdeli A."Yalnız Pulmoner Bulguları Olan Ailesel Akdeniz Ateşi; Genetik Analiz İle Erken Tanı", Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi 07-12 Nisan 2009, Antalya. Tartışmalı Poster
12. Sever, M., F. Sever, N. Kömüs, O. Sivrikoz, "The First Presented Endobronchial Solitary Papilloma Case Report From Turkey", 1. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Sayfa 171, Antalya, 2008.
13. Akpınar MB, Türkoğlu Eİ,Varol S, Sever F. "Kalp cerrahisi sonrasi pompa akciğeri ile karişabilen miliyer akciğer tüberkülozu. Olgu sunumu". 15–18 Nisan 2010 Antalya 6. Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresinde poster no: 'CP–240'.
14. Kobak Ş, Sever F. "Eritema nodosum ile başvuran tüberküloz lenfadenit olgusu". XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya[PB-034].
15. Karadeniz G, Özkan S, Erer OF, Sever F, Cengiz H. "KOAH hastalarının önceki ve yeni GOLD sınıflamasına göre karşılaştırılması: Hangi evre hangi grupta?"] 35 Ulusal TÜSAD Kongresi. 2-6 Ekim 2013 Çeşme, İzmir SS -083
16. Sever F, Yılmaz H, Sever M, Gülşen A, Abacılar AF. "Spontan Pnömomediastinum: Üç olgu sunumu". Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya P 645
17. Gülşen A, Sever F, Girgin P, Tamcı NB. "Bronkoskopik Akciğer Volüm Azaltıcı-Sarmal Tedavisi (BAVA-S): 3 aylık takip sonuçları". Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya SS116
18. Sever F, Pekcan NB, Gülşen A, Yılmaz H, Kobak Ş, Özkul MY. "Hipersisteinemi zemininde gelişen tekrarlayan pulmoner emboli, derin ven trombozu ve sinüs ven trombozu: Olgu Sunumu" Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya [P246]
19. Karadeniz G, Sever F, Gülşen A, Bulaçkır S, Doruk S, İnce Ö, Gündüz D. "Homozigot MetilenTetraHidroFolatRedüktaz(MTHFR) gen mutasyonu: Pulmoner Emboli Olgusu" 36 Ulusal TÜSAD Kongresi. 15-19 Ekim 2014 Çeşme, İzmir [EP-075]