Dr. Öğr. ÜyesiFigen Yavlal

  • İlgi Alanları
  • Parkinson
  • Epilepsi
  • Hareket bozuklukları
  • Uyku bozuklukları
  • EEG
  • EMG
  • Baş ağrısı
  • Demans

Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Elektrofizyoloji Yüksek LisansEğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Elektrofizyoloji Yüksek Lisans

Deneyim
Ağrı Devlet Hastanesi (mecburi hizmet) 2007-2008
Apex Tıp Merkezi 2008-2010
Esenler Hayat Hayat Hastanesi 2010-2011
Medical Park Fatih Hastanesi 2011-2015
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 2013

Kurs ve Sertifikalar
1.30 Eylül-3 Ekim 2010: 2. Samatya EMG Günleri Botulinum Toksin Uygulama Kursu
2. 14-19 Ocak 2007 Temel Uyku Kursu. Ankara.
3. 1-5 Mart Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG derneği İstanbul Şubesi ' EMG İnteraktif Temel Eğitimi' kursu
4. 2-4 Eylül 2009 Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 'Sinirler , Kaslar ve EMG Protokolleri ' kursu
1. 7-10 Mayıs 2009 Beyin Damar Hastalıkları Kursu. Ankara.
2. 5-9 Eylül 2005 Nöroloji Board Kursu.
3. 6-10 Mart 2006 EEG-EMG kursu.

Mesleki Üyelikler
1. Türk Nöroloji Derneği
2. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG ve EMG Derneği
3. Parkinson Hastalığı Derneği

 

- S.Özekmekci, Benbir G, Yavlal F, Ertan S. :Hemyhipomimia , a rare persistent sign in Parkinson's disease.Journal of Neurology 2007;254:347-350

- C. Emir, J. Ağaoğlu, F. Yavlal, O. Tanık: İnme Sonrası Gelişen Hemikore . Parkinson Hastalığı Hareket Bozuklukları Dergisi, 2004;7(2):95-100.

-F.Yavlal, N.Bebek, O.Abalı, C.Gürses, B.Baykan, A.Gökyiğit. Dikkat eksikliği ve otizm tanılı çocuk olgularda EEG bulgularının analizi. Epilepsi dergisi, 2015.

- S. Özekmekci, G.Kızıtan, M.Kızıltan, S.Ertan, F. Yavlal: Hemihypomimia in Parkinson Disease.8th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Paris, France,. september 4-7, 2004. Poster session, P2286. European Journal of Neurology 2004;11 (Suppl 2):256

-S.Ertan, S.Ozekmekci, G.Benbir, F.Yavlal, M.Kızıltan.: Hemihipomimia, a rare persistent sign in Parkinson 's disease.:Follow up of 11 patients.: 10th Internatıonal congress of Parkinson's Disease And Movement Disorders., Kyoto, Japan. October 30-November 2, 2006. Poster session, P583

-F.Yavlal, M.Kızıltan. Kamptokormili ve Kamptokormisiz Parkinson Hastalarında Paraspinal Kas EMG Sonuçları. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 15-19 Nisan 2009 Lara-Antalya. En iyi Poster Bildiri (Birincilik ) Ödülü.

-F.Yavlal, R.İnan, M.Kızıltan. Sinkinezik yayılım ve hipereksitabilite: Post fasiyal sinkinezide orbikülaris oris toparlanması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.P-019

-F.Yavlal, T.Aksu. Spinal aksesuar sinir paralizisine bağlı kanat skapulası olan bir olgu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.P-055

-F.Yavlal, M.Kızıltan. Huzursuz bacaklar sendromlu hastalarda ve normal bireylerde , motor imgelem ile H Refleks eksitabilitesinin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya Sözel Sunum.

-F.Yavlal, N.Bebek, O.Abalı, C.Gürses, B.Baykan, A.Gökyiğit. Dikkat eksikliği ve otizm tanılı çocuk olgularda EEG bulgularının analizi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya. TP-44

-F.Yavlal, R. İnan, M.Kızıltan. Evaluation of H Reflex excitability during motor imagery in patients with the Restless Legs Syndrome and healthy individuals" with the P. 633, 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN). Mart 2014, Berlin.

-F.Yavlal, N.Bebek. EEG Analysisi of children with attention deficit and autism. P 397. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN). Mart 2014, Berlin.

-F.Yavlal, H.Gungor, N.Afsar. Sleep-related rhythmic movement disorder: case presentation. Joint Cognress of European Neurology.Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014

-R.İnan, F.Yavlal, M.Kızıltan, G.Kızıltaş, S.Saip, U.Uygunoğlu. Comparison of brainstem reflex abnormalities in patients with Multiple Sclerosis, Behçet and Stroke and its topodiagnostic value. 6 th international meeting of the brainstem society march 2014 Berlin

- R. İnan, G. Benbir, D.Karadeniz , F.Yavlal, M.Kızıltan..Brainstem Reflexes in Patients with Sleep Bruxism : Masseter Inhibitory Reflex Responses and Auditory Startle Reaction . 6 th international meeting of the brainstem society march 2014 Berlin

- F. Yavlal, Hülya Aydın Güngör, Nazire Afsar.Sleep-related rhythmic movement disorder: case presentation. EFNS-ENS-2014

- V. Oduncu, F. Yavlal, N. Tefik. The association of baseline SYNTAX score with long term risk of stroke in acute myocardial infarction patients treated with primary angioplasty .WSC-2014.

- F. Yavlal, E. Karpuzoğlu, B. Çınar, H. Güngör, N. Afşar. Stroke risk of combined coronary artery bypass graft surgery and carotid endarterectomy in asymptomatic carotid artery disease. WSC-2014

- N. Afsar, V.Ozturk, E. Yaka, H. Gungör, F.Yavlal, K.Kutluk. Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) – Three cases.ESC-2015