Doç. Dr.Filiz Çimen

  • İlgi Alanları
  • KOAH
  • Astım
  • Pulmoner embolizm
  • Akciğer kanseri
  • Akciğer enfeksiyonları
  • Alerji
  • Bronkoskopi
  • Plevral hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1987 1993 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997-2001 Atatürk Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi   

Deneyim
1993-1997 Pratisyen Hekimlik ve Daire Tabipliği / Ankara
1997-2021 Atatürk Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
2021- 2024 Özel Çankaya Yaşam Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Tabip Odası
Türk Toraks Derneği (TTD)
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

M-828-8602 BAYKAL HÜSNÜ, ÇİMEN FİLİZ (2023). A Biomarker Predicting Unfavorable Prognosis in Malignant Pleural Mesothelioma Systemic Immune –Inflammation Index. Journal of Health Sciences and Medicine, 6(2), 389-393, Doi: 10.32322/jhsm.1242687

M-824-2102 ÇİMEN FİLİZ, ALOĞLU MELİKE, DÜZGÜN SEVİM, ŞENTÜRK AYŞEGÜL, ATİKCAN ŞÜKRAN (2023). Role

of Inflammatory Response Biomarkers, Monocytes, and  Platelets  as  Prognostic Indicators in Lung Cancer Patients Presenting with Malignant Pleural Effusion. Cyprus Journal of Medical Science, 8(1), 40-45 Doi: 10.4274/cjms.2022.2022-46

M-784-3502 KIZILIRMAK DENİZ, GÜLER MÜJGAN ZUHAL, ÜNSAL EBRU, ÇİMEN FİLİZ, ÇAPAN NERMİN (2017). HIV

Seronegatif Hastada Parasternal Tuberkuloz ve Insidental  Abdominal  Kitle.  Respiratory Case Reports, 6(1), 45-47, Doi: 10.5505/respircase.2017.75436

M-784-3530 ÖNAL MİNE, ÖZAYDIN DERYA, ÇİMEN FİLİZ, ATİKCAN ŞÜKRAN, SAKA DİLEK, ÜNSAL EBRU (2015).

Diş Eti Metastaz ile Seyreden Akciğer Kanseri Olgusu. Solunum Hastalıkları, 25, 28-30.

M-785-3312 ÇİMEN FİLİZ, SAKA DİLEK, ALPAR SİBEL, ÖNAL MİNE, ALICI İBRAHM ONUR, ÖZAYDIN DERYA, ÜNSAL

EBRU, ATİKCAN ŞÜKRAN (2014). Atipik Tüberküloz-Mycobacterium Szulgai ve Akciğer Kanseri Olgu Sunumu. Solunum Hastalıkları, 25(1), 17-21.

M-784-3554 BİRENGEL MEHMET SERHAT, CESUR SALİH, TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, ÇİFCİ AYDIN, ELHAN

ATİLLA HALİL, TARHAN GÜLNUR (2013). Akciğer Kanseri ve Pnömoni Olgularında Serum Neopterin Düzeyleri. Ortadoğu Tıp Dergisi, 5(3), 122-126.

M-784-3576 SAKA DİLEK, AYDOĞDU MÜGE, ÇALIŞIR HALUK CELALEDDİN, ÇİMEN FİLİZ, ÖĞRETENSOY MİHRİBAN

(2011). Kliniğimizde Yeniden Tedavi Rejimi Uygulanan Akciğer Tüberkülozlu Olguların Sonuçları Tüberküloz ve Toraks, 59(2), 111-119.

M-784-3624 CESUR SALİH, TACİ HOCA NEVİN, TARHAN GÜLNUR, ÇİMEN FİLİZ, CEYHAN İSMA İL, ANNAKKAYA ALİ

NİHAT, ASLAN TURAN, BİRENGEL MEHMET SERHAT (2010). Tüberkülozlu Hastalar, Yakın Temaslılar, Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz Laboratuvar Personelinde Quantiferon- TB Gold ve Tuberkulin Cilt Testinin Değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, 44(4), 553-

M-784-8535 ÇİMEN FİLİZ, ULUKAVAK ÇİFTÇİ  TANSU, BERKTAŞ   BAHADIR M.,    ŞİPİT TUĞRUL, TACİ  HOCA NEVİN,

DULKAR GÜNGÖR (2008). The Relationship Between Serum Adenosine Deaminase Levels in Lung Tuberculosis Along With Drug Resistance and The Category of Tuberculosis. Turkish Respiratory Journal, 9(1), 20-23.

M-784-8494 ÇİMEN FİLİZ, SAKA DİLEK, DAYIOĞLU DİDEM, DEMİRAĞ FUNDA, ERTÜRK HAKAN, ÖĞRETENSOY

MİHRİBAN (2008). Mesane Kanserinin Akciğer Metastazının Nadir Bir Formu, Tüberküloz ve Toraks, 56(2), 221-223.

M-784-8606 ÇİMEN FİLİZ, KÖKSAL DENİZ, SIRMALI MEHMET, DEMİRAĞ FUNDA, ÖĞRETENSOY MİHRİBAN, KAYA

SADİ (2006). Low-grade B-cell Primary Pulmonary Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) Type with Synchronous Involvement of Lacrimal Gland. Turkish Respiratory Journal, 7(2), 97-100.

M-784-8557 YURDAKUL AHMET SELİ M, TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, ATİKCAN ŞÜKRAN,  ŞİPİT TUĞRUL,

ATASEVER MELİ KE, BALCI MUSTAFA (2006). Stabil Kronik Obstruktif Akciger Hastalıgı Olan Hastalar ile Sigara Icenlerde Hava Yolu Inflamasyonu ve Lenfosit Alt Tiplerinin Analizi. Tüberküloz ve Toraks, 54(2), 122-127.

M-784-8583 ÜNSAL EBRU, KÖKSAL DENİ Z, ÇİMEN FİLİZ, TACİ HOCA NEVİ N,  ŞİPİT TUĞRUL (2006). Analysis of

Patients with Hemoptysis in A Reference Hospital for Chest Diseases. Tüberküloz ve Toraks, 54(1), 34-42.

M-784-8634 GÖÇMEN SERPİL, SAKA DİLEK, ÇİMEN FİLİZ, AKPINAR EVRİM EYLEM, ÖĞRETENSOY MİHRİBAN

(2005). Çiftçi Akciğeri mi? Miliyer Tüberküloz mu? (iki Olgu Nedeniyle) Solunum Hastalıklar, 16, 188-192.

M-784-8662 YURDAKUL AHMET SELİM, TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, ÜNSAL EBRU, TÜFEKÇİOĞLU OMAÇ,

ERYILMAZ TÜRKAN, ŞİPİT TUĞRUL, ATİKCAN ŞÜKRAN (2005). Cardiac Troponin Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary  Disease  and  Cor  Pulmonale.  Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 6, 93-96.

M-784-8928 ATİKCAN ŞÜKRAN, YURDAKUL AHMET SELİM, ÇİMEN FİLİZ, TACİ HOCA NEVİN, BALCI MUSTAFA

(2004). Expression of Adhesion Molecules in Non-Smokers, Smokers and Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Turkish Respiratory Journal, 5(3), 164-168.

M-784-8792 YURDAKUL AHMET SELİM, TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, ATİKCAN ŞÜKRAN (2004). Different

Forms of Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis Encountered in Two Patients ABPA- seropositive and ABPA-central Bronchiectasis. Turkish Respiratory Journal, 5(3), 189-192.

M-784-8917 TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, KÖKSAL DEN Z, ÜNSAL EBRU, YURDAKUL AHMET SEL M, AHAN

SAM, ŞİPİT TUĞRUL (2004).  Sarkoidozda Radyolojik Evre ile Solunum Fonksiyon Testi, Serum Angiotensin Converting Enzim ve Galyum-67 Sintigrafisi Arasındaki Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 24(1), 39-46.

M-784-8687 KÖKSAL DENİZ, TACİHOCA NEVİN,  ÜNSAL EBRU,  ÇİMEN FİLİZ, ŞİPİT TUĞRUL (2004).

Relationships Between Treatment Outcome and Severity of COPD and Frequency of Exacerbation Episodes in Patients With COPD. Turkish Respiratory Journal, 5(1), 9-14.

M-784-8710 ULUKAVAK ÇİFTÇİ TANSU, GÜNEY YILDIZ, Bİ LGE HAN AYŞ E, ÇİMEN FİLİZ (2004). The Role of

Superoxide Dismutase (SOD) Activity and Malondialdehyde (MDA) Levels in The ifferentiation of Benign-Malign Pleural Effusion. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(2), 39-43.

M-784-8736 GÜNEY YILDIZ, BİLGEHAN AYŞE, ULUKAVAK ÇİFTÇİ TANSU, ÇİMEN FİLİZ, COŞKUN ÖZGÜR (2004).

Serum Malondialdehyde Levels and Superoxide Dismutase Activities in Pulmonary Tuberculosis and Lung Cancers. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(2), 33-38.

M-784-8754 YURDAKUL AHMET SELİM, TACİ HOCA NEVİN, ÇİMEN FİLİZ, BALCI MUSTAFA, ATİKCAN           ŞÜKRAN

(2004). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşımdaki Adezyon Molekülleri. Tüberküloz ve Toraks, 52(4), 356-362.