• Uzmanlık Alanları: Artoplasti, Artroskopi, Travmatoloji, El cerrahisi

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD