sat─▒r aras─▒

­čĺŐ Folik Asit Zararlar─▒

B grubu vitaminlerinden olan ve vücudumuzda alyuvarlar─▒n olgunla┼čmas─▒nda, hücre bölünmesinde ve moleküllerin sentezi ve onar─▒lmas─▒nda etkileri olan folik asit dengesizli─či durumlar─▒nda folik asit zararlar─▒ meydana gelebilir. 

Ye┼čil yaprakl─▒ bilgilerde yo─čun ┼čekilde bulunan ve sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒n korunmas─▒nda ve geri kazan─▒lmas─▒nda etkin olan folik asit, baz─▒ do─čum anomalileri, baz─▒ kanser türleri tedavisi ve kalp damar rahats─▒zl─▒klar─▒ tedavisinde etkin bir yere sahiptir. Bu vitaminin vücutta az ya da gere─činden fazla olmas─▒ durumlar─▒nda da folik asitin faydalar─▒ ve zararlar─▒ gündeme gelir.

Folik Asit Zararlar─▒

Folik Asit Zararlar─▒ Nelerdir?

Vücudumuzda, DNA ve RNA olu┼čumuna ve protein metabolizmas─▒na katk─▒da bulunan folik asit, dengesizli─či halinde folik asit zararlar─▒ meydana gelir. Vücutta, homosistein olarak bilinen bir amino asidinin parçalanmas─▒nda, folik asitler önemli bir rol oynar.

Ayn─▒ zamanda folik asit sa─čl─▒kl─▒ k─▒rm─▒z─▒ kan hücre olu┼čumu için de oldukça de─čerlidir. Hamilelikte sa─čl─▒k ile birlikte fetal geli┼čim a┼čamalar─▒nda da oldukça de─čerlidir. Folik asidin görevleri genellikle ┼čunlard─▒r; Sinir sistemi fetüsün geli┼čiminde önemli bir rol oynar.

Hücre bölünmelerinde yard─▒mc─▒ olur. Damar sertli─či riskini azaltarak felç, kalp krizi ve demans durumuna kar┼č─▒ koruyucu etkiye sahiptir. Vücut için bu e┼čsiz faydalar sa─člayan folik asitin yan etkileri de bulunur.

Folik asitin zararlar─▒ nelerdir diye bakacak olursak, baz─▒ kanser türleri folik asit yüksekli─či durumlar─▒nda daha h─▒zl─▒ nüksedebilir. Bunun yan─▒nda baz─▒ ilaçlar ile etkile┼čimler de söz konusu olabilir.

Baz─▒ durumlarda mide ve ba─č─▒rsak sorunlar─▒ olu┼čabilir. Ba─č─▒rsak hastal─▒klar─▒ olan bireylerde sindirim sorunlar─▒ ve kar─▒n a─čr─▒s─▒ ya┼čanabilir. Mide bulant─▒s─▒ ve kusma da folik asit zararlar─▒ aras─▒nda yer alabilir.

Folik Asit Yüksekli─či Zararlar─▒

Sa─čl─▒kl─▒ bir ki┼čide yeterli miktarda bulunmas─▒ istenirken azl─▒k ya da fazlal─▒k durumlar─▒ ya┼čand─▒─č─▒nda folik asitin yan etkileri ve folik asitin faydalar─▒ ve zararlar─▒ nelerdir incelenmesi yararl─▒ olacakt─▒r.

Folik asit takviyesi ilaçlar ve yüksek oranda folik asit içeren besinler kullan─▒rken, uygun dozlarda olmas─▒na ve uzman önerisiyle al─▒nmas─▒na dikkat etmek son derece önemlidir. Vücudunuzda yüksek veya da dü┼čük oranda folik asit bulundu─čuna dair endi┼čeleriniz varsa, doktorunuza dan─▒┼čman─▒z gereklidir.

Yüksek folik asit, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini etkileyebilir ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi hastal─▒klar─▒na yol açabilir. Ba┼č a─čr─▒s─▒, uyu┼čma, halsizlik gibi nörolojik sorunlar do─čurabilir.

Yüksek folik asit seviyesi B12 vitamini eksikli─čine neden olabilir. Folik asit zararlar─▒ aras─▒nda, ba─č─▒rsaklarda meydana gelebilecek baz─▒ sindirim ve emilim sorunlar─▒ da bulunabilir.

Hamilelikte Folik Asit Zararlar─▒

Hamilelikte Folik Asit Zararlar─▒

Hamilelik döneminde folik asit takviyesi hemen hemen her gebe için önerilen bir vitamin deste─čidir. Gebelik süresinde doktor kontrolünde al─▒nmas─▒ önerilen folik asit, bebe─čin merkezi sinir sisteminde olu┼čmas─▒ mümkün olan herhangi bir sorunu, büyük oranda azaltmaktad─▒r.

S─▒kl─▒kla rastlanan ve halk aras─▒nda omurgan─▒n aç─▒k kalmas─▒ olarak bilinen, spina bifida hastal─▒─č─▒n─▒n önlenmesinde etkilidir. Bebe─čin beyninin kafatas─▒n─▒n d─▒┼č─▒na ç─▒kmas─▒ olarak anlat─▒lan ensefalosel ve beynin hasarl─▒ olmas─▒ ve tam geli┼čmemesi olan anensefali hastal─▒klar─▒n─▒n olu┼čumunu %70 oran─▒nda engelledi─či kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r. Bu ve benzeri birçok faydas─▒ yan─▒nda hamilelikte folik asit zararlar─▒ da mevcuttur.

Hamilelikte folik asit zararlar─▒ aras─▒nda; baz─▒ mide sorunlar─▒, idrar yolu sorunlar─▒ ve B12 vitamin eksi─či olu┼čturma sorunu gibi, istenmeyen durumlar say─▒labilir. Yüksek dozda folik asit al─▒m─▒, baz─▒ kad─▒nlarda mide sorunlar─▒na neden olabilir.

Hamile kad─▒nlarda ya┼čanmas─▒ daha s─▒kl─▒kla gözlenen, mide bulant─▒s─▒, kusma, ishal veya kab─▒zl─▒k gibi sorunlar─▒n ya┼čanma oran─▒n─▒ art─▒rabilir. Yine folik asit yüksekli─či idrar yolu sorunlar─▒na ve rahat idrar yapamama ┼čikayetlerine neden olabilir. Bütün bu istenmeyen durumlardan folik asitin yan etkileri olarak da bahsedilebilir.

Hamilelikte folik asit zararlar─▒ ile ilgili olarak belirtilen bu zararlar, s─▒kl─▒kla görülür de─čildir ve doktor taraf─▒ndan önerilen dozlarda folik asit takviyesi kullan─▒ld─▒─č─▒nda ortaya ç─▒kmaz.  

Folik Asitin Bebe─če Zararlar─▒

Anne adaylar─▒ hamile kalma karar─▒ verdi─činde, gebelik olu┼čumundan 3 ay öncesinden folik asit hap─▒ kullanmaya ba┼člamal─▒ ve hamileli─činin ilk 12 haftas─▒nda kullanmaya devam edilmelidir.

Dünyaya getirecekleri bebekleri ile ilgili, kayg─▒ seviyesi oldukça yüksek olan anne baba adaylar─▒, Folik asitin bebe─če zararlar─▒ var m─▒ sorusunu doktorlar─▒na s─▒kl─▒kla yönlendirirler. Hamilelik döneminde folik asit takviyesi için, önerilen günlük dozlara uyuldu─ču sürece bebe─če herhangi bir zarar vermez.

Bu nedenle, hamilelik sürecinde folik asit takviyesi kullanacak anne adaylar─▒n─▒n doktorlar─▒ taraf─▒ndan önerilen dozlarla takviye almalar─▒ durumunda, folik asitin bebe─če zararlar─▒ndan bahsedilemez.

Folik Asit Yan Etkileri Nelerdir?

Folik Asit Yan Etkileri Nelerdir?

Uygun ve yeterli dozda vücuda al─▒nmayan folik asit bir tak─▒m sorunlar olu┼čturabilir. Folik asit; mide bulant─▒s─▒ ile birlikte ishal ve yorgunluk hissine neden olabilir. Ayr─▒ca ve ba┼č a─čr─▒s─▒ gibi olumsuz sonuçlar da ortaya ç─▒karabilir.

Bu istenmeyen etkiler, ayn─▒ zamanda folik asit zararlar─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilir. Folik asidin yan etkileri s─▒kl─▒kla rastlanan semptomlardan de─čildir. Folik asit takviyesi için belirleyici olan detay doz miktar─▒d─▒r. Bu nedenle doz için hekiminizden destek alman─▒z gerekir.

Folik Asit Zararlar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular Nelerdir? 

Hamilelikte Folik Asit Zararlar─▒ ve Yan Etkileri Var m─▒?

Önerilen dozda ve sürede kullan─▒lmas─▒ halinde, folik asit ilaçlar─▒ içilmesinin anne ve bebe─če herhangi bir zarar─▒ yoktur. Yan etkiler çok nadir olarak görülse de, baz─▒ mide ve ba─č─▒rsak sorunlar─▒ndan, ba┼č a─čr─▒s─▒ ve yorgunluk hissetme gibi durumlardan bahsedilebilir. Folik asit yeterli kullan─▒m─▒ faydalar─▒ yan─▒nda, ya┼čanabilecek yan etkiler, yok denebilecek kadar az ve yo─čun olmayan semptomlarla geli┼čir ve göz ard─▒ edilebilir.

Folik Asit Zor Do─čuma Sebep Olur mu?

Hamile olan ve hamilelik planlamas─▒ yapan anne adaylar─▒, do─čumla ilgili kayg─▒lar ya┼čayabiliyor. Gebelik öncesi ve olu┼čtuktan sonraki süreçte folik asit kullan─▒m─▒n─▒n, do─čum yöntemi ve zorluk kolayl─▒k durumu ile ilgili bir ba─člant─▒s─▒ bulunmamaktad─▒r.

Folik Asitin Zararlar─▒ Nelerdir?

Doktorunuzun önerdi─či sürede ve dozda ilaç kullanman─▒n kan─▒tlanm─▒┼č herhangi bir zarar─▒ bulunmamaktad─▒r. Doz a┼č─▒m─▒ hallerinde bir k─▒s─▒m mide ve ba─č─▒rsak sorunlar─▒ ya┼čanabilir. Ba┼č a─čr─▒s─▒ halsizlik hissi ya┼čansa da etkisi k─▒sa sürelidir. Sa─čl─▒kl─▒ bireylerde, bebek ve gebe kad─▒nlarda bahsedilecek zararlar yok denecek kadar az ve nadir görülür.

Folik Asit zararlar─▒ Kal─▒c─▒ m─▒d─▒r?

Vücutta fazlal─▒─č─▒ veya da noksanl─▒─č─▒, çe┼čitli kan testleri sonucunda belirlenerek gerekli tedbirler al─▒n─▒r. Folik asitin istenenden az ya da fazla olmas─▒ durumlar─▒nda ya┼čanmas─▒ mümkün olan zararlar, çe┼čitli ilaç takviyeleri ile giderilir. Dengede olmas─▒ neticesinde, istenmeyen etkiler ve zararlar herhangi bir sürekli ve kal─▒c─▒ hasar olu┼čturmaz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

29073

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.