Prof. Dr.Fuat Demirel

  • İlgi Alanları
  • İnkontinans cerrahi
  • Böbrek kanseri
  • Prostat kanseri
  • Yumurtalık kanseri
  • Taş hastalıkları
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
1981 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996 - Hacettepe Üniversitesi - Yüksek Lisans                                                                         
1990 - Gazi Üniversitesi - Doktora                                                                     
2008 - Sağlık Bilimleri Enst. Dış kapı E. A. Hastanesi - Doçent             
2018 - İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD - Profesör

Deneyim
Sağlık Bakanlığı Mardin Merkez 3. Nolu Sağlık Ocağı - (1981 – 1983)
Mersin Merkez 3. Nolu sağlık ocağı - (1984 – 1985)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilimdalı Araştırma Görevlisi - (1986 – 1990)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilimdalı Öğretim Görevlisi - (1990)
Sağlık Bilimleri Enst. Dış kapı  E.A. Hastanesi Eğitim Görevlisi - (1992 – 2016)
Sağlık Bilim Enst. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğit. Araş. Has. Üroloji Böl. - (2016)
Medical Park Gebze Hastanesi - (2016/devam)

Mesleki Üyelikler
Avrupa Üroloji Derneği (EAU)
Uluslararası Kontinans Derneği (ICS)
Ürolojik Cerrahi Derneği
Ankara Ürologlar Derneği
Kontinans Derneği
Üroonkoloji Derneği
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
Türk Çocuk Üroloji Derneği
Türk Üroloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Androloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
1)GATA MİKROCERRAHİ EĞİĞTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1996
2) UNIVERSITY OF HEIDELBERG  LAPAROSCOPY 200
3) SAKRAL NEUROMEDULATION DUBAI 2015

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INTERDISCIPLINARY OVERVIEW OF START/STOPP CRITERIA IN ELDERY      
          PATIENTS’DRUG USAGE: A SPECIALIST’S PERSPEVTIVE

          Eksioglu Emel, Kesikburun Bilge, Can Aslı, Simsek Zahide, Sanman Hamza, Tutal Esra,

          Demirel Fuat, Yücege Melike, Sahin C Eylem, Yeter Ekrem, Cakcı Aytul

          Turkish Journal of Geriatrics , , 19(3), 146-153 , 2016     

2)  FEMORAL NERVE INJURY AFTER NEPHRECTOMY: A CASE REPORT

          Kesikburun Bilge, Eksioglu Emel, Unlu Ece Akyuz, Demirel Fuat, Cakcı Aytul

          Journal of Back and Musculoskeletal rehabilitation, (28), 873-875,2015

                                                                                         ALINTI: 1

   3)   DOES THE MODIFIED STING METHOD INCREASE THE SUCCESS RATE IN THE

         MANAGEMENT OF MODERATE OR HIGH-GRADE REFLUX ?

         Karabacak R Osman, Yalcınkaya Fatih, Altug Ugur, Sertcelik Nurettin, Demirel Fuat

         Korean J Urol;55:615-619,2014

                                                                                                     ALINTI :4

4)  VIRTUEL CYSTOSCOPY: THE EVALUATION OF BLADDER LESİONS 

     WITH   COMPUTED  TOMOGRAPHIC VIRTUEL CYSTOSCOPY   

     Karabacak R O, Cakmakcı E Ozturk U, Demirel F, Dilli A,  HekimogluB Altug U 

     Can Urol Assoc, V5, 35-38 , 2011 

                                                                                                                                                                  ALINTI: 25

 5)  OCHOA SYNDROME: A SPECTRUM OF UROFACIAL SYNDROM   

      Aydogdu Ozgu, Burgu Berk,  Demirel Fuat, Soygur Tarkan, Ozcakar Zeynep Bırsın,  Yalcınkaya Fatos, Tekgul    

      Serdar   

      Eur J of Pediatr, 169(4);431-435  ,2010                                                      

                                                                                                                                                                  ALINTI: 18

6)  METABOLIC EVALUTION IN STONE DISEASE  METABOLIC DIFFERENCES 
       BETWEEN THE PEDIATRIC AND ADULTPATIENTS WITH STONE DISEASE OR

       Karabacak, B Ipek, U Ozturk, F Demirel, H Saltas

       Volume 76, Issuel 1, Pges 238-241, July 2010                                                                        ALINTI: 37

                                                                                                                                                                 

7)  TRANSREKTAL PROSTAT İĞNE BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ  SPESMENLERİNDE   

     GLEASON SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

     Tuygun Can, Demirel Fuat, Yiğitbaşı Orhan, Bozkurt Halil, Bakırtas Hasan, Imamoglu  Abdurrahim

     International Journal of Hematology and Oncology ( Uluslararası Hematoloji-Onkoloji ) Dergisi,

     3(19); 129-133, 2009

8)  PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ PROSTAT KANSER RİSKİNİ HESAPLAYAN İKİ  FARKLI

    ÖNGÖRÜ  SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

    Tuygun Can, Demirel Fuat, Imamoglu Abdurrahim,  Yalcınkaya Fatih, Sertcelik Nurettin, Yiğitbaşı Orhan,          

    Bakırtas Hasan

    International Journal of Hematology and Oncology  2(19); 75-81, 2009

9)  EFFECTIENESS OF EARLY NEUROGENIC BLADDER REHABILITATION IN SPINAL CORD INJURED   

     PATIENTS WITH NEUROGENIC OVERACTIVE BLADDER

     Demirel Fuat, Demirel Cevikol Alev, Umay Karaca Ebru, Tuygun Can, Topcuoglu Murat, Gurcay Eda ,         Cakcı      Aytul, Altug Ugur

     Journal of Neurological Science ( Turkish), 26(4); 424-431,2009

10)  COMPARISON OF OUTCOMES FOR ADJUSTABLE BULBOURETHRAL MALE SLING

  AND      ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER AFTER PREVIOUS ARTIFICIAL URINARY         

       SPHINCTER  EROSION

       Tuygun Can, Imamoglu Abdurrahim, Gucuk Adnan, Goktug Goksel, Demirel Fuat

       Urology, 73(6): 1363-1367 ,2009                                                                           

                                                                                                                                                                   ALINTI: 30

11)  THE ASSOCIATION BETWEEN PERSONAL HABITS AND BLADDER CANCER IN   TURKEY

       Demirel Fuat, Cakan Murat, Yalcınkaya Fatih, Topcuoglu Murat, Altug Ugur

       Int Urol Nephrol, 2008;40(3);643-647

                                                                                                                                                         ALINTI: 20

12)  RESULTS OF VARİCOCELECTOMY IN PATIENTS WITH ISOLATED TERATOZOOSPERMIA

       Cakan Murat, Bakırtas Hasan, Aldemir Mustafa, Demirel Fuat, Altug Ugur 

       Urol Int,  80:172-176,2008

                                                                                                                       ALINTI: 9

13)  DOES SMOKING CHANGE  THE EFFICACY OF COMBINATION THERAPY WITH VITAMIN E         

       AN  COLCHICINES IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE PEYRONIE’S DISEASE

       Cakan Murat, Demirel Fuat, Aldemir Mustafa, Altug Ugur 

       Archives of Andrology, 52: 21-27,2006                                                                    

                                                                                                                                                                    ALINTI: 9

14)  PERCUTANEOUS SUPRAPUBİC CYSTOLITHOTRIPSY APPROACH: FOR WHOM ?  WHY  ?

       Demirel Fuat, Cakan Murat, Yalcınkaya Fatih, Demirel Cevikol Alev, Aygun Alper, Altug Ugur 

       Journal of Endourology,  vol;20, 429-431,2006    

                                                 

                                                                                                                                                     ALINTI: 39

15)  THE MIDTERM  SUCCESS RATES OF TUBULARİED INCISED PLATE UERTHROPLASTY IN           

       REOPERATIVE PATIENTS WITH DISTAL OR MIDPENILE HYPOSPADIAS 

       Cakan Murat, Yalcınkaya Fatih, Demirel Fuat, Aldemir Mustafa, Altug Ugur

       Pediatr Surg Int  21; 973-976,2005                                                                         

                                                                                                                                                          ALINTI: 35

16)  IS DORSALE PENILE VEIN LIGATİON ( DPVL) STILL A TREATMENT OPTION IN VENO-    

       OCCLUSIVE DYSFUNCTION

       Cakan  Murat, Yalcınkaya  Fatih, Demirel Fuat, Ozgunay Tuncay, Altug Ugur 

       International Urology and Nephrology, 36(3); 381-387,2004                                 

                                                            ALINTI: 11

17)  RISK FAKTOR FOR PENILE PROSTHETIC INFECTION

       Cakan Murat, Demirel Fuat, Karabacak Osman, Yalcınkaya Fatih, Altug Ugur

       International Urology and Nephrology, 35; 209-213,2003                                     

             ALINTI. 43

18)  IS VISUALISING URETER BEFORE PYELOPLASTY NECESSARY IN ADULT PATIENTS

       Cakan Murat, Yalcınkaya Fatıh, Demirel Fuat, Satır Atilla 

       International Urology and Nephrology , 32; 33-35,2000                                       

ALINTI: 6

19)  EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY IN CHILDREN

       Hasanoglu Enver, Buyan Naciye, Bozkırlı Ibrahim, Demirel Fuat, Karaoglan Ustunol

       Acta Pediatr 1996, 85;377-                                                                                                                                                      ALINTI:18                                                                     

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler.

1)  İDİOPATİK OLİGOASTENOTERATOSPERMİLİ      İNFERTİL ERKEKLERİN AROMATAZ            

     İNHİBİTÖRÜ VE    CLOMİFEN SİTRAT İLE TEDAVİSİ

     Çakan M., Demirel F., Doğtaş Ö., Altuğ U

     International Congress on Reproductive Medicine, Antalya, 2001

2)  BLADDER CANCER ETİOLOGY :A CASE-CONTROL STUDY IN TURKEY.

     Altuğ U, Demirel F, Cakan M, Yalçınkaya F

     26th congress of the societe inmternationale d’urologie Stockholm, BJU 90(2): 82P,2002

3) TREATMENT OPTİONS İN PEYRONİE’S DİSEASE.

     Cakan M., Demirel F., Özkaya A., Altuğ U.,

     5th Congress of the European Society of Sexual and Impotence Research, Hamburg, 2002.

4)  URETERORENOSCOPİC APPROACH AND RESULTS İN 1000 LOWER URETERAL UNİT STONES

     Demirel F, Cakan M, Yalçınkaya F, Karabacak O, Aygün A, Altuğ U:

     22nd world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium.Mumbai,  2004,

5)  PERCUTANEOUS SUPRAPUBİC CYSTOLİTHOTRİPSY APPROACH: TO WHOM? WHY?.

      Demirel F, Cakan M, Yalçınkaya F, Karabacak O, Özer U, Altuğ U

      22nd world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium.Mumbai,   2004,

6)  RETROPERİTONOSCOPİC APPROACH İN BENİGN RENAL PATHOLOGİES

     Demirel F, Topaloğlu H,  Cakan M, Yalçınkaya F, Aygün A ,Altuğ U

     22nd world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium.Mumbai,2004  

7)  LYMPHOCYTES SUBGRUPS İN EARLY-STAGE PEYRONİE’S DİSEASE

     Cakan M., Demirel F., Aldemir M., Altuğ U.

     11th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research. Buenos Aires, 2004

8)  LAPARASCOPİC APPROACH İN RETROPERİTONEAL PATHOLOGİES.

     Demirel F, Yalçınkaya F, A Aygün, Çakan M, Altuğ U

     23rd World Congress on Endourology and SWL 21ST Basic Research Symposium,   August  23-26, 2005.

9)   RETROPERİTONOSCOPİC NEPHRECTOMY APPROACH İN A PEDİATRİC PATİENTS.

       Demirel F ,Aygün A, Yalçınkaya F, Altuğ U

       23rd world congress on endourology and SWL 21st basic research symposium Amsterdam.2005

10)  LAPOROSCOPİC İMAGİNG AND TREATMENT İN VANİSHİNG TESTİS

       Demirel F , Cakan M , Altuğ U

       23rd world congress on endourology and SWL 21st basic research symposium  Amsterdam.2005

11)   IS THE URETERORENOSCOPY FİRST CHOİSE FOR LOWER URETERAL STONE    

        Yalçınkaya F, Demirel F , Cakan M , Altuğ U 

        23rd world congress on  endourology and SWL 21st basic research symposium        Amsterdam.2005 

12)   LAPAROSCOPİC EXCİTİON OF SYMPTOMATİC RENAL CYST İN CLOSE NEİGHBOURHOOD

        OF RENAL PEDİCULE

        Demirel F , Cakan M , Aygün A, Karabacak O, Altuğ U.

        16th video-urology world congress .Athens 2005

13)  THE CHARACTERİSTİCS OF PEYRONİE’S DİSEASE İN THE SYMPTOMATİC AND NON-

       SYMPTOMATİC PATİENTS.

       Çakan M., Aldemir M., Yalçınkaya F., Altuğ U., Demirel F.

       8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, 2005.

14)  LAPARASCOPİC REPAİR İN SCROTAL HERNİA

       Demirel F., Çakan M., Yalçınkaya F., Karabacak O., Aygün A., Altuğ U.

       8th Mediterrane Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology    

15)  EVALUATİON AND RECONSTRUCTİON OF AN EXTREMELY RARE GENİTOURİNARY.

       ABNORMALİTY

       Altug U., Cakan M., Yalcınkaya F., Demirel F., Topcuoglu M.,

       28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, Cape Town, 2006.

16)   OUTCOMES OF TESTOSTERONE THERAPY İN IMPOTENT PATİENTS WİTH METABOLİC           

        SYNDROME AND HYPOGONADİSM.

        Çakan M., Demirel F., Topcuoglu M., Altug U.

        9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Viyana, 2006.

17)  STEP BY STEP RİGHT ADRENALECTOMY WİTH TRANSPERİTONEAL APPROACH

       Demirel F , Cakan M , Yalçınkaya F, Kara B, Altuğ U

       25th  world congress on     endourology  WCE 2007 Journal of endourolgy 21(1): A 122 Cancun   2007

18)  COMBİNEDUSEOF LAPAROSCOPİC AND FLOROSCOPİCİMAGİNG TO PERFORM 

       NEPHROLİTHOTOMİ İN A PATİENT WHO HAS RETRORENAL COLON; A NEW TECHNİQUE

       Demirel F , Yalçınkaya F,  Cakan M, Kara B, Altuğ U;

       49. Jahrestagung der südwestdeutschen gesellschaft für Urologie e.V. Heilbron Germany 2008

19)   EFFECTİVENESS OF BOTOLİNUM TOXİN-A İNJECTİON İNTO THE NEUROGENİC OVERACTİVE

        BLADDER PATİENTS WHO WERE RESİSTANS TO ANTİCHOLİNERGİC TREAMENT

        Demirel F , Demirel A, Unsal H, Yalçınkaya F,  Aykac A,  Altuğ U.

        49 Jahrestagung der südwestdeutschen gesellschaft für Urologie e.V. Heilbron Germany 2008

20)  BLADDER TUMORS PATİENTS WHO WERE TREATED WİTH RADİCAL  CYCTECTOMİ AND 

       LYMPH NODE DİSSECTİON: ASSESSMENT OF PROGNOSTİC FACTORS THAT AFFECT

       Demirel F , Baran Ö, Yalçınkaya F,  Cakan M, Altuğ U

       49. Jahrestagung der südwestdeutschen gesellschaft für Urologie e.V. Heilbron Germany 2008

21)   LAPAROSCOPİC SİMPLE NEPHRECTOMY; COMPARİSİON OF

        RETROPERİTONEAL  AND  TRANSPERİTONEAL APPROACH

        Demirel F , Yalçınkaya F,  Cakan M,  Kara B, Altuğ U

        49 Jahrestagung der südwestdeutschen gesellschaft für Urologie e.V. Heilbron Germany 2008

22)  EFFECT OF HİDRONEPHOSİS  ON PERCUTANEUS NEPHROLİTHOTOMY İN PATİENTS WİTH İSOLATED PELVİC STONES

       Gucuk, A, Toygun C, Göktuğ G, Ozturk U, Demirel F, Alışır İ, Sertçcelik, N,İmamoglu A;

       26th. World Congress of Endourology & SWL WCE China 2008

23)   A SİMPLE NEPHRECTOMY WİTH 70 CASES: ANALYSİS OF THE DİFFERENT LAPAROSCOPİC  APPROACH

        Demirel F, Yalcınkaya F,  Toygun C, Göktuğ G, Kara B, Altug U , Sertçcelik, N,  İmamoglu

        26th. World Congress of Endourology & SWL WCE China 2008

24)  COMPARİSION OF  LAPAROSCOPİC RADİCAL NEPHRECTOMY AND OPEN RADİCAL N

       EPHRECTOMY RESULTS İN LOCALİZED KİDNEY TUMORS CASES ; EXPERİENCE OF 4 YEARS

       Demirel F, Yalçınkaya F, Toygun C, Göktuğ G, Altuğ U, Sertçcelik N,  İmamoglu A;

       26th. World Congress of Endourology & SWL WCE China 2008

25)  THE EFFECT OF DİFFUCULTY LEVEL, ACCORDİNG TO EUROPEAN SCORİNG SYSTEM AND İNCREASİNG EXPERİENCE OVER COMPLİCATİONS RATES; 326 LAPAROSCOPİC PROCEDURES  İN 2 CENTERS FROM TURKEY

        Demirel F, Yalçınkaya F, Toygun C, Topcuoglu M, Göktuğ G, Altuğ U, Sertçcelik N, İmamoglu A 

        6th. World Congress of Endourology & SWL WCE China 2008

26) COMBİNEDUSEOF LAPAROSCOPİC AND FLOROSCOPİCİMAGİNG TO PERFORM         

       NEPHROLİTHOTOMİ İN A PATİENT WHO HAS RETRORENAL COLON; A NEW TECHNİQUE

       Demirel F , Yalçınkaya F,  Cakan M, Kara B, Altuğ U

       27th. World Congress of Endourology & SWL WCE Munich 2009

27)   THE EFFECT OF TRAİNİNG PERİOD TO SUCCESS AND COMPLİCATİON RATES OF       

        LAPAROSCOPİC PROCEDURES

        Altuğ U, Yalçınkaya F,  Demirel F , Topcuoglu M

        27th. World Congress of Endourology & SWL WCE Munich 2009

28)   LAPAROSCOPY ASSİSTED AUGMENTATİON CYSTOPLASTY ?( FİRST EXPERİENCES)

        Yalçınkaya F,  Demirel F , Altuğ U,  Topcuoglu M

        27th. World Congress of Endourology & SWL WCE Munich  2009

29)  METABOLİC DİFFERENCES BETWEEN THE PEDİATRİC AND ADULT PATİENTS WİTH STONE  DİSEASE

       Osman R Karabacak, İpek B, Ozturk U, Demirel F, Saltas H, Altug U;

       10.Asian Congress of Urology of the Urological Association of Asia, Taipei, Taiwan 2010

30)  DOES MODİFİRD STİNG METHOD İNCREASE SUCCESS RATİO İN MANAGEMENT OF

       MODERATE OR HİGH GRADE REFLUX

      Osman R Karabacak, Yalçınkaya F , Altug U, Sertcelik N, Demirel F

      Urological Association of Asia, Taipei, Taiwan 2010

31)  THE EVALUATİON OF BLADDER TUMORS WİTH COMPUTED TOMOGRAPHİC VİRTUAL

       CYSTOSCOPY

       Osman R Karabacak, Cakmakcı E, Ozturk U , Demirel F,  Dilli A, Hekimoglu B, Altug U, 

       Urological Association of Asia, Taipei, Taiwan 2010

32)  COMPARISON OF OUTCOMES FOR ADJUSTABLE BULBOURETHRAL MALE SLING

       AND  ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER AFTER PREVIOUS ARTIFICIAL URINARY    

       SPHINCTER  EROSION

      Tuygun C, Imamoglu A, Gucuk A, Goktug G, Demirel F

      25. Anniversary EAU Congress, Barselona, İspanya 2010

33)   EFFECT OF BUCCAL MUCOSA URETROPLASTY ON ERECTİLE FUNCTİON

        Bozkurt A, Hirik E, Demirel F, Altug A, Cakan M, Nuhoglu B

       10. eurapian andrology summit, 17th. ESSM joint meeting Copenhagen Denmark 201

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler               

1)   ASSESASMENT OF TECHNİCAL DİFFİCULT AND COMPLİCATİONS OF UROLOGİCAL

      LAPAROSCOPİC OPERATİONS ACCORDİNG TO ‘’ EUROPEAN SCORİNG SYSTEM’’: 228  

     CASES            

     Demirel F, Çakan M, Topcuoglu M, Tuygun C, Altug U

      Journal Of Urological Surgery 2:69-74;2015

2)   LOKALİZE BÖBREK TÜMÖRÜ OLGULARINDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK RADİKAL

      NEFREKTOMİ  SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 4 YILLIK DENEYİM

      Demirel F, Yalçınkaya F, Çakan M, Altuğ U

      Üroloji Bülteni, 21; 73-78; 2012

3)   IMPAKTE PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARINDA ANTEGRAD PERKÜTAN, LAPAROSKOPİK VE RETROGRAD ÜRETEROSKOPİK TEDAVİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

     Gücük A, Burgu B, Tuygun C, Demirel F, İmamoglu A, Altug U.

     Gazi Med J, 23; 46-50, 2012

4)   EKSTRAPERİTONEAL LAPARTOSKOPİK  RADİKAL PROSTATEKTOMİ: İLK 60 VAKA DENEYİMİ

      Yalçınkaya F, Karabacak O.R, Demirel F, Yiğitbaşı O, İmamoglu A,Sertçelik N

      Yeni Üroloji Dergisi, 7/1; 26-32, 2012

5)    ANTİKOLİNERJİK TEDAVİYE DİRENÇLİ NÖROJENİK AŞIRI AKTİF  MESANELİ OLGULARDA BOTULİNUM  TOKSİN A ENJEKSİYONU  UYGULAMALARIMIZIN ETKİNLİĞİ

       Demirel F, Demirel Ç A, Yalçınkaya F, Aykaç A, Çakcı A, Altuğ U: 

       Üroloji Bülteni 21/3, 117-122, 2012

6)   LAPAROSKOPİK BASİT NEFREKTOMİ : RETROPERİTONEAL VE  TRANSPERİTONEAL

      YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

      Demirel F, Yalçınkaya F, Çakan M, Topcuoğlu M, Altuğ U.

      Üroloji Bülteni.  21, 19-21, 2012                

7)   RETRORENAL KOLON OLAN BİR HASTADA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ İÇİN LAPAROSKOPİK VE FLOUROSKOPİK GÖRÜNTÜLENMENİN KOMBİNE KULLANIMI: YENİ BİR TEKNİK

      Demirel F, Yalçınkaya F, Kara B, Altuğ U:

       Üroloji Bülteni 20/1, 41-43, 2010

8)   MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA P523 VE KAI1 EKSPRESYONLARININ METASTAZ VE

      SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      Demirel F, Han Ü, Aygün A, Yalçınkaya F, Çakan M, Altuğ U

      Üroloji Bülteni, 19; 13-22; 2009

9)    YAPAY İDRAR SFİNKTER İMPLANTASYONU GEÇİRMİŞ HASTALARDA KAF EROZYONLARI

        Tuygun C, Göktuğ G, Demirel F, Yiğitbaşı O, Bakırtaş H, İmamoğlu A

       Gazi Tıp Dergisi 20/1; 30-32; 2009

10)  CASE  REPORT: SIMPLE CYST OF TESTİS ( TESTİS SPARİNG SURGERY)

       Demirel F, Yalçınkaya F, Çakan M, Topçuoğlu M, Altuğ U.

       Türk Üroloji Dergisi, 34/4; 382-382;2008

11)  CASE REPORT: PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCİNOMA OF THE BLADDER IN AN 11 YEAR OLD BOY

       Demirel F, Yalçınkaya F, Topçuoğlu M, Han Ü, Altuğ U

       Türk Üroloji Dergisi,34/4; 473-475; 2008

12)  VEZİKOVAJİNAL FİSTÜLLER

       Karabacak Raif Osman, Yalçınkaya Fatih, Demirel Fuat, Altuğ Uğur  

       Kadın Doğum Dergisi. 4(3): 826-828, 2006.

13)  İNSİTU ANTERİOR  VAJİNAL WALL SLİNG.

       Karabacak O, Demirel F,Akbulut A., Çakan M., Baran Ö, Altuğ U: 

       Kadın Doğum Dergisi, 4(4),   890-892, 2006.

14)   ELE GELMEYEN TESTİS  DEĞERLENDİRMESİNDE LAPAROSKOPİNİN YERİ

        Demirel F., Çakan M., Yalçınkaya F., Aygün A.,  Altuğ U:

        Türk Üroloji Dergisi, 32(2), 203-207 . 2006

15)  SİLDENAFİLE  YANITSIZ EREKTİL DİSFONKSİYONLU ŞEKER HASTALIĞI OLAN  ERKEKLEREDE

       VARDENAFİL  TEDAVİSİ.  

       Çakan M., Demirel F., Aldemir M.,  Yalçınkaya F., Altuğ U:  

       Türk Üroloji Dergisi,32 (2), 193-196  2006.

16)   BİLATERAL NEPHRON-SPARİNG   SURGERYFOR GİANT BİLATERAL RENAL.

        Çakan M., Demirel F, Yalçınkaya F, Altuğ U

        Ankara ÜTF  Mecmuası, 59, 83-85  2006

17)  İDİYOPATİK ŞİDDETLİ OLİGOZOOSPERMİK VE AZOOSPERMİK İNFERTİL  ERKEKLERDE 

       Y KROMOZOMU MİKRODELESYONU ANGİOMYOLİPOMAS   ASSOCİATED WİTH TUBEROUS SCLEROSİS COMPLEX

       Çakan M, Demirel F., Karabulut İ, Yalçınkaya F,  Aldemir M, Altuğ U.

       Üroloji  Bülteni, 16(3): 111-115, 2005.

18)   PARSİYEL İZOLE FSH  EKSİKLİĞİ (IFDS).

        Çakan M., Demirel F., Aldemir M.,  Altuğ U

        Türk Fertilite Dergisi,13(2), 135-139  2005

19)  ÜRİNER OBSTRUKSİYONDA FURASEMİDLİ DOPLER  ULTRASONOGRAFİ İLE RENAL        

       Küpeli B, Demirel F , Doğan M

       Türkiye Klinikleri Tıp  Bilimleri Dergisi.Cilt 18, Sayı 3: (180-185), 1998 .

20)  TOTAL  DOUBLE J  MİGRASYONU VE ANTEROGRAD GİRİŞİM

       Yalçınkaya F, Topaloğlu H, Özmen  E, Demirel F

       Üroloji Dergisi 1997 

21)  ÜRETERORENOSKOPİ İÇİN RUTİN DİLATASYON MUTLAK GEREKLİ Mİ ??

       Yalçınkaya F,Topaloğlu H , Demirel F :

       Üroloji Bülteni  1995

22)  YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜNDE  REKÜRRENS VE İNVAZYONU ETKİLEYEN PARAMETRELER

       Yalçınkaya F, Küpeli B, Demirel F:

       Türk Onkoloji Dergisi 1995

23)  İNVAZİV MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDERADİKAL SİSTEKTOMİ 20 OLGUNUN

       DEĞERLENDİRİLMESİ 

       Yalçınkaya F, Topaloğlu H, Demirel F

       Türk Onkoloji Dergisi 1995

24)  1466 ÜRİNER SİSTEM TAŞLI HASTALARDA   ESWL SONUÇLARIMIZ (ÖN RAPOR)

       Karaoğlan Ü, Alkıbay T , Tokuçoğlu H , Demirel F , Deniz N ,Kocabaş Ö, Bozkırlı İ, Hasanoğlu E:

       Türk Üroloji Dergisi. Cilt 17 Sayı 1: 35-40,   1991

25)  RİJİD  ÜRETERORENOSKOP İLE  ÜRETERORENOSKOPİNİN ERKEN VE GEÇ SONUÇLARI

        Bozkırlı İ , Kaya K , Tokuçoğlu H, Alkibay T, Demirel F: 

       Türk  Üroloji Dergisi. Cilt 17 (Sayı 1): 51-53, 1991.   

26)  NODULER PERİORŞİT   (OLGU  SUNUMU)

       Ataoğlu Ö, Alkıbay T, Tezer A, Demirel F, Bozkırlı İ:

       GaziÜTF Dergisi 2: 45-47, 1991.

27)  BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ   HASTALARDA PREOP ANTİBYOTİK KULKLANIMININ

       KARŞILAŞTIRMALI   DEĞERLENDİRİMİ

       Bozkırlı İ, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Erda M, Demirel F

       TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt 2 (1): 125-133,1990

28)  PROSTAT KANSERİNDE BUSERELİN TEDAVİSİ

       Alkıbay T ,Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü , Bozkırlı İ, Demirel F:  

       Türk Üroloji Dergisi. Cilt 16 Sayı 4:  457-459, 1990

29)  ÜRİNER ENFEKSİYONLŞARDA SEFTAZİDİM

       Tokuçoğlu H, Rota S, Demirel F, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ,  Karabaş Ö:

       Ankem Dergisi. 3 (1 ): 91-  94, 1989              

 30)  ÜROGENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SERUM IMMÜNOGLOBÜLİNLERİN   DEĞERİ

       Deniz N, Metin A, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Demirel F, Bozkırlı  İ

       TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 1(2): 1-11, 1989

31)  HİDROSEL VE EPİDİDİMAL  KİSTLERDE ASPİRASYON VE OKSİTETRASİKLİN          

       SKLEROTERAPİSİ (ÖN RAPOR) 

       Alkıbay T, Demirel F, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ

       GaziÜTF  Dergisi. Cilt 5(1): 17-21, 1989.      

32)  REKTAL PROSTAT MUAYENESİNİN SERUM PROSTATİK ASİT FOSFATAZ DÜZEYİNE OLAN  ETKİSİ 

       Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Demirel F, Türközkan N, Biri H, Bozkırlı İ:

       TCDD Hastane Bülteni. 1(1): 95-101, 1989. 

33)  25 İNTERNAL ÜRETROTOMİ  VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

       Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Alkıbay T, Deniz N, Demirel F:

       Türk Üroloji Dergisi. Cilt 15(4):  775 -780 , 1989 

34)  TESTOSTERON , DİHİDROTESTOSTERON VE ÖSTROJENİN BENİGİ

       PROSTAT  HİPERPLAZİSİNDEKİ ETYOLOJİK  ROLLERİ 

       Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Akin A, Erda M, Demirel  F:

       Gazi ÜTF Dergisi. Cilt 4(2): 273-284,  1988.   

35)  1980 -1987 YILLARI ARASINDA KLİNĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN İNMEMİŞ TESTİSLİ.

       ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

       Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ, Erda M, Akat S, Demirel F

       GÜTF   Dergisi. Cilt 4(1): 125-133, 1988  

36)  ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA SEFAPERAZON  

       Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ , Demirel F, Karaoğlan Ü, Kuştimur S:

       Ankem Dergisi. 2 (4):2. 299- 302,  1988            

37)  KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA AZTRENOM KULLANIMI

       Tokuçoğlu H, Alkıbay T, Demirel F, Kuştimur S, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ:

       Gazi ÜTF Dergisi.  5 (3 ):553-558, 1988.                     

38)  KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN PROSTAT KANSERLEİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

       Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Tokuçoğlu H, Erda M, Deniz N, Demirel F:  

       Türk Üroloji   Dergisi.Cilt 14 (1):  455-459 , 1988.           

39)  ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA  AMOKSİSİLİN –POTASYUM KLAVUKLONAT VE AMPİSİLİN –

       SULBAKTAM   ETKİNLİĞİ

       Alkıbay T, Bozkırlı İ, Tokuçoğlu H, Kuştimur S, Demirel F, Deniz N:

       Ankem Dergisi. 2(3): 258-263, 1988.    

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan  Bildiriler

228 VAKA; ÜROLOJİDE LAPAROSKOPİK AMELİYATLARDA TEKNİK    ZORLUK İLE KOMPLİKASYONLARIN ‘ AVRUPA SKORLAMA SİSTEMİNE ‘ GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Demirel F, Yalçınkaya F, Çakan M, Topçuoğlu M, Tuygun C, Altuğ U.

   12.Üroonkoloji Kongresi Antalya, 2015.

FEMORAL NERVE INJURY AFTER NEPHRECTOMY: A CASE REPORT
Kesikburun B, Eksioglu E, Unlu akyuz E, Demirel F, Cakcı A

6. TürkRomatoloji uluslararası katılımlı kongresi, Antalya 2014

LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFROÜRETEREKTOMİ VE REJYONEL  LENFADENEKTOMİ
Altuğ U, Kısa E, Selmi V, Demirci A, Demirel F

2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya  2014

TAM TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ; 4N, 1K
 Demirel  F, Aydın C, Göktuğ G, Karabacak O, çakan M, Altuğ U, Kısa E

 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2013

ANTİKOLİNERJİK TEDAVİYE DİRENÇLİ NÖROJENİK VE İDİOPATİK AŞIRI    AKTİF MESANELİ OLGULARIMIZDAKİ DETRÜSÖRE BOTULİNUM TOKSİK A ENJEKSİYONLARIMIZ VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
               Demirel F, Altuğ U, Göktuğ G, Çakan M, Karabacak O, Kısa E

               10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2013

STRESS ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEM (MİNİTOT); 4 YILLIK SONUÇLARIMIZ
                Demirel F, Altuğ U, Göktuğ G, Karabacak O, Kısa E Çakan M,

                10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2013

2 CM2DEN KÜÇÜK BÖBREK VE ÜRETER ÜST BÖLÜM TAŞLARINDA   RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİNİN YERİ; ESWL2YE SEÇENEKMİ
                Demirel F, Altuğ U, Göktuğ G, Karabacak O, Altuğ U, Çakan M, Kısa E

                10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2013   

2 CM2DEN BÜYÜK  BÖBREK VE ÜRETER ÜST BÖLÜM TAŞLARINDA
               PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ             

               Demirel F, Altuğ U, Göktuğ G, Karabacak O, Çakan M, Kısa E Altuğ U

               10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, 2013   

BÖBREK TÜMÖRÜ CERRAHİ TEDAVİSİNDE YILLAR İÇERİSİNDE NELER DEĞİŞTİ
                Altuğ U Çakan M Demirel F, Altuğ U, Kısa E

                1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2012

TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ; İLAVE BİR RİSK Mİ ??
               Demirel F,  Aydın C, Kısa E Çakan M , Aytaç A, Altuğ U

               9. Ulusal Endoüroloji Kongresi , Ankara, 2011

ÜRETER ÜST BÖLÜM TAŞLARINDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ; DENEYİM Mİ * STANDART MI ?
           Demirel F,  Aydın C, Kısa E Çakan M , Aytaç A, Altuğ U

            9. Ulusal Endoüroloji Kongresi , Ankara, 2011

 ÜRETER ÜST BÖLÜM TAŞLARINDA LAPAROSKOPİK    ÜRETEROLİTOTOMİ;   UYGULAMANIN VE EĞİTİMİN NERESİNDE
           Demirel F,  Aydın C, Kısa E Çakan M , Aytaç A, Altuğ U

           9. Ulusal Endoüroloji Kongresi , Ankara, 2011

 STRESS ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEM; ERKEN DÖNEM 
           SONUÇLARIMIZ

           Demirel F,  Çimen S, , Kısa E Aydın C,  Çakan M , Aytaş A, Yalçınkaya F, Altuğ U

           11. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 2011

  KÜÇÜK RENAL KİTLELERDE AÇIK VE LAPAROSKOPİK PARSİYEL      NEFREKTOMİ
             Aytaç A Altuğ U,  Demirel F,  Çimen S, Aydın C,  Yalçınkaya F, Çakan M , ,

             10. Üroonkoloji Kongresi Antalya, 2011

LAPAROSKOPİ ÇAĞINDA PARSİYEL NEFREKTOMİ; HANGİ GEREKÇEYLE     AÇIK PARSİYEL  NEFREKTOMİ UYGULADIK !
          Altuğ U,  Aydın C,  Demirel F,  Çimen S, Yalçınkaya F, Aytaç A, ,

          10. Üroonkoloji Kongresi Antalya, 2011

 TRANSABDOMİNAL LAPAROSKOPİK SOL PARSİYEL NEFREKTOMİ    
           Altuğ U,  Yalçınkaya F,  Demirel F,  Çakan M, Aytaç A Aydın C,

           1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

  TÜPSÜZ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ; 20 VAKALIK DENEYİMLERİMİZ
             Demirel F,  Çakan M, Aytaç A Aydın C, Altuğ U, 

             1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

18)  ÜRETER ÜST BÖLÜM TAŞLARINDA LAPAROSKOPİK  

           ÜRETEROLİTOTOMİ    DENEYİMLERİMİZ    

           Demirel F,  Çakan M, Aydın C, Aytaç A Altuğ U, 

           1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

ÇOCUK NONPALBABL TESTİSLERİN TANI VE TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM; 51  OLGU-58 TESTİS ÜNİTESİ
           Demirel F,  Çakan M, Aytaç A, Aydın C, Altuğ U, 

           1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

 EĞİTİM DÖNEMİNİN LAPAROSKOPİK OPERASYONLARIN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
           Altuğ U,  Yalçınkaya F Demirel F,  Çakan M, Topçuoğlu M

           8 Ulusal Endoğroloji Kongresi Antalya, 2009

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE BAŞARIYI, KOMPLİKASYONU VE OPERASYON SÜRELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
        Yılmaz S, demirel F, Topçuoğlu M, Altuğ U

        8. Ulusal Endoğroloji Kongresi Antalya, 2009

İMPAKTE ÜST ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE RETROPERİTONEAL LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ İLE ANTREGRAD PERKÜTAN YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI              Gücük A, Burgu B, Tuygun C, Demirel F, İmamoğlu A, Altuğ U
         8. Ulusal Endoğroloji Kongresi Antalya, 2009

LAPAROSKOPİK YARDIMLI AUGMENTASYON SİSTOPLASTİ, ERKEN     SONUÇLARIMIZ
        Demirel F, Yalçınkaya F, Aykaç A, Altuğ U

        1.Ulusal Kadın ve Üroloji Kongresi, Antalya, 2009

AUGMENTASYON Sistoplasti açık mı ?, Laparoskopi Yardımlı mı ?
        Yalçınkaya F,  Demirel F, Topçuoğlu M,  Aykaç A, Altuğ U

         1.Ulusal Kadın ve Üroloji Kongresi, Antalya, 2009

ÇOCUK OLGULARDA; 15 LAPAROSKOPİK BASİT NEFREKTOMİ
       Demirel F, Yalçınkaya F, Kara B, Çakan M, Altuğ U

       20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

 SON DERECE NADİR GÖRÜLEN GENİTOÜRİNER ANORMALLİĞİN        DEĞERLENDİRİLMESŞİ VE  
      YENİDEN YAPILANDIRILMASI

      Altuğ U Çakan M, Yalçınkaya F, Demirel F, Topçuoğlu M

      20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

POSTKEMOTERAPİ BÜYÜMEKTE OLAN REZÜEL KİTLENİN RETROPERİTONOSKOPİK ESİZYONU
     Altuğ U, Teber D, Yalçınkaya F, Demirel F Kara B

     20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

28) TRANSABDOMİNAL LAPAROSKOPİK RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ

       Altuğ U, Yalçınkaya F, demirel F, Kara B

       20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

29) RETRORENAL KOLONU OLAN OLGUDA NEFROLITOTOMİ ,Ç,N  LAPAROSKOPİK VE 

      FLOROSKOPİK GÖRÜNTÜLEMENİN KOMBİNE   KULLANIMI; YENİ BİR TEKNİK

      Demirel F, Yalçınkaya F, Kara B, Altuğ U

      20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

  30)  ÇAPRAZ EKTOPİK BÖBREKTE LAPAROSKOPİK PYELOLİTOTOMİ

          Altuğ U, Yalçınkaya F, Demirel F, Kara B

          20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

  31)  BİOPSİ ÖNCESİ PROSTAT KANSER OLASILIĞINI HESAPLAYAN İKİ                 

          FARKLI GÖSTERGENİN GÜVENİLİRLİĞİ

         Tuygun C, demirel F, İmamoğlu A, Yalçınkaya F, Sertçelik N, Yiğitbaşı O

         20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

   32 )  70 0LGULUK SİMPLE NEFREKTOMİ; LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM

            FARKLILIKLARININ   ANALİZİ     

            Demirel F, Yalçınkaya F, Tuygun C, Kara B, Altuğ U    

            20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

  33)  MESANE  TÜMÖRLÜ HASTALARDA P53 VE KAI1 EKSPRESYONLARININ

          METASTAZ VE SAĞKALIM  ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Demirel F, Aygün A, Han Ü, Yalçınkaya F, Çakan M, Altuğ U

          20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

 34)  SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA ERKEN MESANE   REHABİLİTASYONUNUN        

        ETKİNLİĞİ;  MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA

        Demirel F, Demirel Ç Alev, Umay K E, Aykaç A, Çakçı A, Altuğ U

        20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya , 2008

35)  “HİPERHOMOSİSTEİNEMİ İLE EREKTİL DİSFONKSİYON SÜRESİ VE ŞİDDETİ ARASINDAKİ 

         İLİŞKİ.”

        Çakan M, Topçuoğlu M, Demirel F, Karabacak O, Altuğ U.

        7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, 2007.

36)  LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ (PELVİK BÖBREK).

       Yalçınkaya F, Demirel F., Çakan M., Kara B., Altuğ U..

       7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007.

37) TRANSPERİTONEAL YAKLAŞIMLA ADIM ADIM SAĞ ADRENALEKTOMİ

        Demirel F., Yalçınkaya F, Çakan M., Kara B., Altuğ U.

        7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007.

38)  BENİGN RENAL PATOLOJİLERE YAKLAŞIM TRANSABDOMİNAL Mİ?    RETROPERİTONEAL Mİ?

       Demirel F., Yalçınkaya F, Çakan M., Kara B., Altuğ U.

       7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007.

39)  MALİGN RENAL KİTLELERDE LAPAROSKOPİK RADİKAL NEFREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ”.

       Yalçınkaya F, Demirel F., Çakan M., Kara B., Altuğ U. “

       7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007. 

40)  PERİTONOSKOPİK YAKLAŞIMLA SİSTOSKOPİ YARDIMLI MESANE DİVERTİKÜLÜ EKSİZYONU    

       UYGULAMAMIZ.

       Demirel F, Çakan M, Yalçınkaya F, Kara B, Altuğ U

       7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007.

41)  RADİKAL SİSTEKTOMİ VE LENF NODU DİSEKSİYONU UYGULANAN MESANE TÜMÖRLÜ  HASTALARDA: POST OPERATİF ERKEN ÖLÜM VE GENEL SAĞKALIMI ETKİLEYEN PROGNOSTİK                 

       FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

       Özer B, Yalçınkaya F,  Demirel F,Kara B, Altuğ U:     

       8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, 2007.         

42)  REKÜRREN TAŞ HASTALARINDA METABOLİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.”

       19 Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2006.

        Karabacak O., Çakan M., Demirel F., Yalçınkaya F., Aykut A,  Altuğ U

43)  ORTA-İLERİ VEZİKOÜRETERAL REFLÜLERDE ENDOSCOPİK TEDAVİ.”

       Karabacak O., Yalçınkaya F., Demirel F., Çakan M., Yılmaz S., Altuğ U., “

       9 Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2006

44)  BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ İLE BİRLİKTE OLAN EREKTİL DİSFONKSİYONUN.

       TEDAVİSİNDE 1 BLOKERLERİN YERİ

       Çakan M., Demirel F., Topçuoğlu M., Karabacak O., Altuğ U.,

       19 Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2006.

45)    NONPALPABL TESTİSTE LAPAROSKOPİK TANI VE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

          Çakan M, Demirel F, Aygün A, Karabacak O, Altuğ U

          6. Androloji Kongresi İzmir, 2005

46)  LOKALİZE RENAL HÜCRELİ KANSERDE NEFRON KORUYUCU CERRAHİ.

       Altuğ U., Yalçınkaya F., Demirel F., Çakan M., Baran Ö.,

       7. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 2005.

47)  SİLDENAFİLE YANITSIZ EREKTİL DİSFONKSİYONLU DİYABETİK ERKEKLERDE VARDENAFİL

       TEDAVİSİ

       Çakan M., Demirel F., Aldemir M., Topçuoğlu M., Altuğ U

       6. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir 2005.

48)  PEDİATRİK VAKALARDAKİ BENİGN RENAL HASTALIKLARDA  

       RETROPERİTONOSKOPİK    YAKLAŞIMLARIMIZ.

       Demirel F,Çakan M, Yalçınkaya F, Aygün A, Altuğ U :

       VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 2005.

49)  MAKSİMAL ANDROJEN BLOKAJ (MAB) TEDAVİSİNİN KEMİK MİNERAL DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

       Çiftçi M., Baran Ö., Demirel F., Çakan M., Yalçınkaya F., Altuğ U.,

       18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2004.

50)  İDİYOPATİK ŞİDDETLİ OLİGOZOOSPERMİK/AZOOSPERMİK 29 TÜRK ERKEĞİNDE Y

       KROMOZOMAL MİKRODELESYON

       18. Ulusal Çakan M., Demirel F., Yalçınkaya F., Altuğ U.,

       Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2004.

51)  ERİŞKİN VAKADA RETROPERİTONOSKOPİK NEFREKTOMİ DENEYİMİMİZ.”

       18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2004.

       Demirel F., Çakan M., Karabacak O., Aygün A., Altuğ U.,

52)  1000 ÜRETER ALT VE ORTA BÖLÜM TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİ: BAŞARIYI NE

       ETKİLER?

       Demirel F., Çakan M., Karabacak O., Yalçınkaya F., Baran Ö., Altuğ U.

       18. Ulusal Üroloji  Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2004.

53)  BENİGN RENAL    PATOLOJİLERDE RETROPERİTONOSKOPİK UYGULAMALARIMIZ.

       Demirel F, Topaloğlu H, Çakan M, Aygün A,  Yalçınkaya F, Altuğ U

       18.  Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Antalya, 2004.

54)  VANİŞHİNG TESTİS OLGUSUNUN LAPAROSKOPİK OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİ VE TEDAVİSİ.

       18.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, 2004.

       Demirel F, Çakan M, Aygün A, Altuğ U

55 )  RENAL PEDİKÜL İLE YAKIN KOMŞULUĞU OLAN ZORLUK DERECESİ YÜKSEK SEMPTOMATİK   RENAL   KİSTİN RETROPERİTONOSKOPİK EKSİZYONU

         Demirel F, Çakan M, Yalçınkaya F, Aygün A, Altuğ U:

         18.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, 2004.

56)  PEDİATRİK VAKADA RETROPERİTONOSKOPİK NEFREKTOMİ UYGULAMAMIZ.

        Demirel F,Çakan M, Yalçınkaya F, Aygün A, Altuğ U:

        18.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, 2004.

57)  ERİŞKİN VAKADA RETROPERİTONOSKOPİK NEFREKTOMİ UYGULAMAMIZ.

        Demirel F,Çakan M,Karabacak O,  Aygün A, Altuğ U:

        18.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, 2004.

58)  FSH EKSİKLİĞİ HER ZAMAN OLİGOSPERMİ İLE BİRLİKTEMİDİR? 

        Çakan M., Demirel  F., Özer U., Altuğ U

        5. Ulusal Androloji Kongresi, İstanbul, 2003.

59)  AZOOSPERMİK HASTALARDA VARİKOSEL AMELİYATI İLE SPERMATOGENEZİN  

        UYARILMASI:

        Demirel F, Özer U, Altuğ U:

        5. Ulusal Androloji Kongresi, İstanbul, 2003.

60)  HAFİF HİPERPROLAKTİNEMİNİN SPERMATOGENEZ VE STEROİDOGENEZ ÜZERİNE BOZUCU

        ETKİSİ VAR MI ?

        Çakan M., Demirel F., Aydın M., Altuğ U.,

        Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, İstanbul, 2002.

61)  SERATONİN RE-UPTAKE İNHİBİTÖRLERİNİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN EREKTİL

       DİSFONSİYONUN TEDAVİSİ.Çakan M., Demirel F., İpek B., Altuğ U.,

       Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, İstanbul, 2002.

62)  PEDİYATRİK MESANE TAŞLARINDA PERKÜTEAN SUPRAPUBİK SİSTOLİTOTRİPSİ YAKLAŞIMI.

       Demirel F., Çakan M., Özer U., Altuğ U.,

       17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2002.

63)  808 ÜRETER ALT BÖLÜM TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİ DENEYİMLERİMİZ.

       Demirel F, Yalçınkaya F, Özkaya A, Altuğ U

       17.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Antalya, 2002.

64)  ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE ÜRETERORENOSKOPİ DENEYİMLERİMİZ (612 OLGU).

       Yalçınkaya F., Topaloğlu H., Çakan M., Demirel F., Altuğ U., “

       4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 2000.

65)  VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN ENDOSKOPİK TEDAVİSİNDEKULLANILACAK MADDE NE 

       OLMALIDIR? 32 POLYDİMTHYSİLOXANE TEDAVİSİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR.

       Topaloğlu H, Menekşe M, Demirel F, Soyal K, Altuğ U

       V. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, 1999.

66)  PULSE DYE LASER SONRASI RAT MESANESİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

       (DENEYSEL ÇALIŞMA).

       Topaloğlu H, Yalçınkaya F, Köybaşoğlu F,  Demirel F, Bozkut Z, Özteke O, Ünal S

       14.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Marmaris, 1996.

67)  ÜRETERORENOSKOPİ İÇİN RUTİN DİLATASYON MUTLAK GEREKLİMİ.

        Topaloğlu H, Özteke O, Demirel F, Bozkurt Z, Ünal S

        13.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Antalya, 1994.

68)  MESANE TÜMÖRÜ İLE ÇEVRESEL ETKEN VE ALIŞKANLIKLARIN İLİŞKİSİ (EPİDEMİYOLOJİK

       BİR ÇALIŞMA)  

       Demirel F Özteke O, Topaloğlu H, Yalçınkaya F, Sert Ş, Karabacak O, Ünal S     ,                              

       13.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Antalya, 1994.

69)  KADINLARDA URS İÇİN GENEL ANESTEZİ MUTLAK GEREKLİMİ.

        Topaloğlu H, Yalçınkaya F, Küpeli B,  Demirel F,  Ünal S

        3.Türk Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),Antalya, 1994.

70)  1100 ÜRİNER SİSTEM TAŞLI HASTADA EKSTAKORPOREAL SHOCK WAVE LİTHOTRİPSİ  

        (ESWL)UYGULAMASI.

        Demirel F, Deniz N,  A lkibay T, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ, Hasanoğlu E:

        VII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Kuşadası, 1990.

71)  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ TEDAVİSİNDE LİTOTRİPSİ.

       Hasanoğlu E, Buyan N,  Bozkırlı İ, Demirel F, Karaoğlan Ü: 

       VII. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Kuşadası, 1990

72)  ÜROGENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SERUM İMMÜNOGLOBULİN DÜZEYİ.

        Deniz N, Demircioğlu F,  Tokuçoğlu H, Demirel F, Bozkırlı İ, ,Kuştimur

       VI. Ulusal S: Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 1989.

  73) RİJİT ÜRETERORENOSKOP İLE ÜRETEROLİTOTRİPSİNİN ERKEN VE GEÇ SONUÇLARI.

       Bozkırlı İ, Kaya K,  Tokuçoğlu H,  Alkibay T, Demirel F:

       10.Türk Üroloji Kongresi,Antalya, 1989.

74)  REKTAL PROSTAT MUAYENESİNİN SERUM PROSTATİK ASİT FOSFATAZ DÜZEYİNE ETKİSİ.

       Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Demirel F,Türközkan N,Biri H, Bozkırlı İ

       10.Türk Üroloji Kongresi,Antalya, 1989.

75)  ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA SEFTAZİDİM.

       Tokuçoğlu H, Rota S,  Demirel F,  Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ,Karabaş Ö:

       10.Türk Üroloji Kongresi,Antalya, 1989.

76) PROSTAT KANSERİNDA BUSERELİN TEDAVİSİ.

       Alkibay T, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ, Demirel F

       10.Türk Üroloji Kongresi,Antalya, 1989.

77)  BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PREOP ANTİBİYOTİK KULLANIMININ  

       KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLENDİRİMİ.

       Bozkırlı İ, K Tokuçoğlu H , Karaoğlan Ü, Erda M,  Demirel F

       3. Ulusal Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, 1988.

78)  ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA AMOKSİSİLİN- POTASYUM KLAVULANAT VE SULBAKTAM-

       AMPİSİLİN ETKİNLİĞİ.

       Alkibay T, Bozkırlı İ, Tokuçoğlu H , Karaoğlan Ü,Kuştimur S, Demirel F,  Deniz N:

       3. Ulusal Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, 1988.

79)  ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA CEPOPERAZONE

        Tok uçoğlu H, Bozkırlı İ, Demirel F, Karaoğlan Ü, Kuştimur S:.

        3. Ulusal Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, 1988.

80)  KLİNİĞİZDE TEDAVİ EDİLEN PROSTAT KANSERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

       Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Tokuçoğlu H, Deniz N, Demirel F:

       9.Türk Üroloji Kongresi,Bodrum, 1987

81)  YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN İNMEMİŞ TESTİSLİ ÇOCUKLARIN

       DEĞERLENDİRİLMESİ.

       Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ, Erda M, Akay S, Demirel F: 1980-1987

       9.Türk Üroloji Kongresi,Bodrum, 1987

82)  25 İNTERNAL ÜRETROTOMİ VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ.

       Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Alkibay T, Deniz N, Demirel F

       9.Türk Üroloji Kongresi,Bodrum, 1987

83) TESTOSTERON, DİHİDROTESTOSTERON VE ÖSTROJENİN BENİGN PROSTAT.

       HİPERPLAZİSİNDEKİ ROLÜ

       Tokuçoğlu H , Bozkırlı İ, Karaoğlan Ü, Akın A, Erda M, Demirel F:

        9.Türk Üroloji Kongresi,Bodrum, 1987