Doç. Dr. Fuat Demirel

  • Uzmanlık Alanları: İnkontinans, Mesane tümörü, Böbrek kanseri, Prostat Kanseri, Yumurtalık kanseri, Nörojenik mesane, Ağrılı mesane Sendromu, Kadın ürolojisi, Üriner taş hastalıkları, İnfertilite, Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık

Üroloji Doçentliği (2008)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1974-1981)

Mardin-Mersin Merkez sağlık ocakları (1982-1986)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Üroloji Uzmanlığı (1986-1990)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Öğretim Görevlisi (1990-1991)

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim Uzmanlığı (1992-1996)

Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Eğitim Görevlisi (1992-2016)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

Türk Üroloji Derneği

Ankara Ürologlar Derneği

Endoüroloji Derneği

Çocuk Ürolojisi Derneği

Androloji Derneği

Üroonkoloji Derneği