Doç. Dr. Fuat Ekiz

  • İlgi Alanları: ERCP, Endosonografi
Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları - Uzmanlık
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Gastroenteroloji - Yan Dal Uzmanlık
 
Deneyim
Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları - Tıpta Uzmanlık
Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi - Uzman Doktor
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Gastroenteroloji - Yandal Uzmanlık
Hatay Antakya Devlet Hastanesi - Uzman doktor
Hatay Antakya Devlet Hastanesi - Doçent Doktor
Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Gastroenteroloji - Doçent Doktor
 
Projelerde Yaptığı Görevler
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma Projesi
"Sıçanlarda Karbontetraklorür (CCL4) ile Oluşturulmuş Karaciğer Fibrozisinde, Mezenkimal Kök Hücre ve Hepatosit Benzeri Hücrelerin İyileşme Üzerine Etkileri"
 
Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 
 
Ödüller
En iyi sözlü sunum, birincilik ödülü. Ekiz F, Karabulut HG, Aktaş B, Yüksel O, Tükün A, Örmeci N. Özofagus Kanseri (Adenokarsinom), Barrett Özofagus ve Kronik Özofajit Gelişiminde MTHFR Polimorfizmlerinin (C677T, A1298C) Önemi. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 126, Antalya, 2009.
En iyi poster bildirisi, birincilik ödülü. Başar Ö, Yılmaz B, Ekiz F, Giniş Z, Altınbaş A, Aktaş B, Tuna Y, Çoban Ş, Delibaş N, Yüksel O. Kronik hepatit B hastalarında fibrozisi predikte etmede invaziv olmayan testlerin yeri ve antivirallerle tedavi sonu bu testlerin karşılaştırılması. XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 149, Antalya, 2012.