Uzm. Dr.Fügen Pekün

  • İlgi Alanları

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 


A1. Pekün F, Çam M, ve Amak S. Liver Pysfunction in Survivors of Pediatric All in A Country with a High Prevelance of Viral Hepatitis. Medical and Pediatric Oncology, (23),309, 1994
A2. Yalman N, Pekün F, Gedikoğlu G. Haploidentical Peripheral Blood Stem Cell Transplantation for Infantil Malignant Osteopetrosis. Türk J. Ummunol,  : 9-12, 2000 
A3. Küçükosmanoğlu E, Çetinkaya F, Akçay F, Pekün F. Frequency of Allergic Diseases Following Measles. Allergol et Immumopethal. 146 (9): 34,2006 
 
B. Uluslararası  Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında(Proceedings) Basılan Bildiriler: 

B4. Çam M, Pekün F, Özgönül T. A Unique Case of Kaposi Sarcoma 3.5 years old Non-African and Non-Aids Male.  7th Asian Congress of Pediatrics, Western Australia 5-10 May 1991 
B5  Pekün F, Çam M, Anak S. Liver Pysfunction in Survivors of Pediatric All in a Country with a High Prevelance of Viral Hepatitis. Pediatric Oncology, 23:209, 1994 
B6  Pekün F, Çam M, Karaoğlanoğlu H. Bir Myelodisplazi Olgusu.  New Trenus in Medicine ’90 (International Congress), Sözlü Sunum 
B7  Akşemsettinoğlu T, Pekün F. Magnetic Resonance Imaging of Acute Cerebellar Ataxia in a Child. 5th Asian and Oceanian Congress of Child of Nephrology Departman of Pediatrics, Okmeydani Research and Education Hospital, İstanbul ,1995 
B8 Pekün F, Türkan E. Soluable Interleukin 2 Receptor Levels in HIV-negative Turkish Hemophiliac Patients Receiving Plasma-derived Factor VII Concentrates.  Abstracts of the XXVI th International Congress of the world Federation of Hemophilia, Vol. 10, Supp. 3, 2004 
B9. Açaoğlu L, Pekün F. Germ Hücreli Tümörler Grubundan Teratom ve Teratokarsinomlu Olgularımızın Özellikleri. Tıpta Yenilikler ’93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi 
B10. Türkan E, Pekün F, Ertaklak E. Sydrome of Inappropriate Antidiuritic Hormon Secretion in the Children Treated with Vincristine for Acute Lymphoblastic Lösemi. XXX the World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul September 28-October 2, 2005, Turkish Journal of Hematology Abstract Bool, Vol:22, pg:127/114 
B11. Türkan E, Pekün F.  Factor VII. Defficiency with Massive Subgaleal Hematoma: A Case Report. XXX th World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul Türkiye 2005, Turkish Journal of Hematology, Abstract Book, Vol 22, A.456 pg: 363/197, 2005. 
B12. Pekün F, Türkan E, Tanıdır C. Secondary Hemophagocytic Syndrome: A Presentation of Nine Pediatric Cases.  XXX the World Congress of the International Society of Hematology, 2005, Turkish Journal of Haematology Abstract Book, Vol 22, A. 456 pg: 363/197, 2005  
B13. Türkan E, Pekün F. A Rare of Cervical Lymphadenopathy in Children Masopharymgeal Carcinoma. XXX th World Congress of the International Society of Hematology September 2005, Abstract Book Vol:22, A. 459, pg 366/199 
B14. Aydoğan G, Şalcıoğlu Z, Pekün F, Türkan E,, Altun M, İlker T. Radiosynovectomy with Ytrium -90 and Renium-186 in Hemophilic.  1st. Balkan Hematology Days, November, Istanbul, Turkey, 2006, Turkish Journal of Hematology boks, Vol:23, 2006 Supplements, pg 102/BSHO20 
B15. Türkan E, Aydoğan G, Salcıoğlu Z, Pekün F, Altun M, Timur Ç. Radioynovectomy with Yitrium 90 and Rhenium 186 in Turkish Children and Young Adult with Hemaphilia, XXVIII th International Congress of the World Federation of Hemophilia- İstanbul/Turkey, June 2008, Haemophilia Vol 14 Supplement 2. july 2008, pg 182/12PO78 
B16. Sümengen D, Korkmaz G, Acar Y, Pekün F. Tuberculosis Menenjitis With Hydrocephalus; A Follow Study. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B17. Sümengen D, Tanidir İ, Mercan Kozaklı S, Acar Y, Pekün F. Different Presentations Of Wilson Disease İn A Turkish Family. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B18. Genenş M, Sümengen D, Akşahin B, Acar Y, Güler S, Pekün F, Nuhoğlu A. Atypical Presentation Of Congenital Lymphedema: A Rare Case Report. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B19. Sümengen D, Sifleler İ, Akşahin B, Hamilçıkan B, Pekün F, Nuhoğlu A . Congenital Pseudoarthrosis Of Clavicle With Cleft Palate. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B20. Genenş M, Sümengen D, Hamilçıkan B, Akşahin B, Pekün F, Nuhoğlu A. Severe Fulminant Form Of Neonatal Citrullinemia. Genenş M, Sümengen D, Hamilçıkan B, Akşahin B, Pekün F, Nuhoğlu A. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B21. Bakay H. K., Şifleler İ, Hamilçıkan B, Acar Y, Yalçın N, Pekün F. Ebv-İnduced Fulminant Hepatic Failure Treated With Liver Transplantation. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B22.  Kadioğlu C, Hamilçıkan B, Yalçın N, Sümengen D, Türkkan E, Pekün F. Hemorrhagic Bullous Lesions And Necrosis İn Henoch- Schoelein Vasculitis; A Rare Case. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B23. Kocağlu U, Tanidir İ C, Acar Y, Mudun B, Pekün F. Bilateral Venous Stasis Retinopathy And Optic Atrophy İn A Patient With Celiac Disease: Case Report.  3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B24. Kacar G, Yalcin N, Acar Y, Kasapçopur, Pekun F. Pediatric Onset Sapho Syndrome Presented With Backpain: Case Report. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B24. Deveci B, Demir F, Tanidir İ. C., Yaman A, Hafızoğlu T, Sahin S, Pekun F, Secondary Distal Renal Tubular Acidosis İn Association With Vesicouretral Reflux: Case Report. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B26. Dorum A. B., Yaman A, Kurnaz Bakay H, Hamilçıkan B, Pekün . Delayed Dignosis Of Kawasaki Disease İn A 9 Year Old Boy With Prolonged Fever. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B27 Tanidir İ. C., Korkmaz G, Demir F, Acar Y, Pekun F. Klippel-Feil Syndrome Associated With Gastroesophageal Reflux Disase. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B28. Türkkan E, Yükselmiş U, Şengul F, Pekün F. Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia İnitially Presenting With Walking Disability. 3rd Europediatrics June 14-17 2008, İstanbul- Turkey
B29. Güler S, Genenş M, Akşahin G, Hamilçıkan S, Sümengen D, Pekün F. Neonatal Milroy Disease: Case Report.  3rd Europediatrics June 14-17 2008 ,  İstanbul- Turkey
B30. Şifleler İ, Deveci Burcu A, Bakay Kurnaz H, Hamilçıkan Ş, Akşahin B, Pekun F. Mortality Rate İn The Okmeydani Training And Research Hospital Neonatal İntensive Care Unit. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 , İstanbul- Turkey
B31  Demir F, Tanidir İ. C., Hafızoğlu T, Turkkan E, Pekun F. Rasburicase Treatment For Hyperuricemia İn A Leukemic Acid. 3rd Europediatrics June 14-17 2008 ,  İstanbul- Turkey
B32  Aydoğan G, Altun M, Salcioglu Z, Pekün F, Turkkan E, Sen H, Ozulker T, Timur C, Yildirmak Y, Sarper N, Sahin T, Akcay A, Atay Y, Akici F, Tugcu D. The Comprehensive, Multidisciplinary Team For The Treatment Of Haemophilia: İstanbul Exprience. Journal Of Thrombosis And Haemostasis 2009 Vol. 7, Supplement 2 , 2009  
B33. Türkkan E, Pekün F, Atay D. A Pediatric Patient Witj Acute Stroke Due To Cerebral Atresy Thrombosis. Thrombosis And Haemostosis 2009,  Volume 7, Supplement No:344, 2009
B34 Güler S, Pekün F, Türkkan E, Korkmaz G . The Relationship Between Factor Levels Radiological Score And Active Life Of 14 Patients.  , XXII Congres July 11,16 2009
B35. , Pekün F, Türkkan E, Gülay S, Korkmaz G. A Series Of Herediter Factor Deficiencies Presenting With Bleeding At Pediatric Haematolgy Unit Okmeydani  Research And Training Hospital –İstanbul. Xxıı. Congress Abstract Number Pp 538, July 11-16 2009

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

C 36  Kayaalp A, Pekün F, Eşen M. Bir Homozigot Orak Hücre Anemi Vak’ası.  İstanbul Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni S:4, 359-381, 1972 (ayrı baskı kitapçık) 
C 37 Çam M, Pekün F. Tar Sendromu. Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bülteni, Cilt:3, S:4 , 359-362, 1986 
C 38  Pekün F . Kasabach Meritt Sendromu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bülteni Cilt: 4, S:4, 42-46, 1987 
C 39. Çam M, Pekün Fİki Nieman, Pick Olgusu ( Tip B). Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bülteni Cilt:6, Sayı: 4, 241-247, XXVIII. ( Türk Pediatri Kongresinde Sözlü Sunulmuştur),1989 
C 40. Pekün F, Benzer M, Salar K, Saylık S. Intravenöz Immunoglobulin Uygulamasının Hepatit C Virus Transferindeki yeri. Okmeydanı Tıp Dergsi( The Medical Journal of SSK Okmeydanı Educational Hospital Cilt:15, 17-19, 1998. 
C 41. Pekün F, Turgut A, Gümüşoğlu B. Yakın Akraba olan iki Ayrı Ailede Diamond-Blackfan Anemisi ve Transiyel Eritoblastopeni . Okmeydanı Tıp Dergisi(The Medical Journal of SSK Okmeydanı Educational Hospital) Cilt:15-17-19,1998 
C 42. Pekün F, Turgut A, Akşemsettinoğlu K. “Mandibulanın Ön Kısmında Belirgin Büyüme ile Seyreden Histiyosit/Lenfosit Açıklığı  Servikal Lenf Bezi Hodgkin Olgusu”. Okmeydanı Tıp Dergisi(The Medical Journal of SSK Okmeydanı Educational Hospital) s:15 61-64,1998( XXIV Ulusal Hematoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur) 
C 43. Fügen F, Balık N, Altınel N, Öztürk N. Subaraknoid Kanama ile Prezente Bir Megoloblastik Anemi Olgusu, IIIç Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, P:6, s:82, Ankara.2001 
C 44. Trabzon M, Pekün F, İzole Akciğer Tutulumuyla Seyreden Histiositoz X Olgusu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, P:70, Ankara,2001 
C 45. Pekün F, Altınel N, Daban L, Kaçar L,”46 İdiopatik Trombositpenik Purpuralı Olgunun İrdelenmesi”, III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, P:85, 161 
C 46. Pekün F,Şahin S, Hamilçıkan Ş. Multitransfüze Hemofili Hastalarında Faktör Konsantratlarının Viral Inaktivasyonunun Viral Geçişteki Önemi. Okmeydanı Tıp Dergisi(The Medical Journal of SSK Okmeydanı Educational Hospital)  S:18, 41-48, 2001 
C 47. Pekün f, Şahin S, Hamilçıkan Ş, Çokay N. Hemolitik Atakla Prezente olan Wilson Hastalığı Olgusu.  Okmeydanı Tıp Dergisi(The Medical Journal of SSK Okmeydanı Educational Hospital)  , S:18, 41-48, 2001 
C 48 Pekün F, Altınel N, Daban L, Kaçar L.  46 Idiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgunun İrdelenmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi, S:19, 5-8, 2002. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi  Ekim 2001 Katılımlı Poster 
C 49. Pekün F, Trabzon M,  Altınel N, Turhan B. İzole Akciğer Tutulumuyla Seyreden Langerhans Hücreli Histiositozis Olgusu. Okmeydanı Tıp Dergisi S:19, 60-61. Iıı. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi  Ekim 2001 Katılımlı Poster No: 70 
C 50.  Pekün F, Arat C, Atay D, Uyar M. Kranial Prezentasyonlu bir Langerhans Histositozlu Olgu Sunumu. Okmeydanı Tıp Dergisi, S:20, 38-41 , 2002 
C 51. Pekün F, Balık N, Altınel N. Subaraknoid Kanama ile Prezente Bir Megaloblastik Anemi Olgusu. Okmeydanı Tıp Dergisi 20,  III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi  Ekim 2001 Katılımlı Poster No: 16 
C 52. Küçükosmanoğlu E, , Tandır C, Pekün F. İstanbuldaki Çocuklarda Solunum Alerjenleri Duyarlılığı (Sensitization to Aeroallergens in children living in İstanbul. Gaziantep Tıp Dergisi yıl 2009, cilt:15(3), 10-13 
C53. Pekün F. Kanserli Çocuklarda Ağrıya Yaklaşım. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Kitabı  2009. 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 

I. Hematoloji 
D 54. Zülfükar B, Pekün F.  Bir Olgu Nedeniyle Eritrolösemi. XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi ve I. Ulusal Kemoterapi Kongresi, İstanbul , 1989 
D 55. Pekün F, Çam M,  Kıryaman Y, Özpaçacı T. Uzun Yaşam Survisi Gösteren 15 Akut Lenfoblastik Lösemi Olgumuzun Thyroid ve Gonadal Fonksiyonları. VII. Pediatrik Tümörler Kongeri ve Tıpta Yenilikler Kongresi Özet Kitabı, P1-18, Çukurova Üniversitesi, Mersin 1995  
D 56. Pekün F, Çam M. Acute Lenfoblastik Lösemiden Tedavi Gören Uzun Yaşam Survili Olguların İrdelenmesi.  VII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler 95 Kongresi, 1-19 Mersin 
D 57. Pekün F, Turgut A, Akşemsettinoğlu K. Mandibulanın  Ön Kısmında Belirgin Büyüme ile Seyreden Histiyosit/Lenfosit Ağırlıklı  (LP) Servikal Lenf Bezi Hodgkin Olgusu.  XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,   1996 
D 58. Pekün f, Turgut A, Gümüşoğlu B, Benzer M. Yakın Akraba Olan İki Ailede Diamond,Blackfan Anemisi ve Transient Eritoblastopeni. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,  İstanbul, 1996 
D 59. Pekün F, Şahin S, Acemoğlu M. Multitranfüze Hemofililerde Faktör Konstratlarının Viral İnaktivasyonunun Viral Geçişteki Önemi. XL. Milli Pediatri Kongresi,  Gaziantep.1996 
D 60.  Turgut A, Yaman E, Pekün F. Multitransfüze Beta Talasemi Majorlü Hastalarda Hepatit B-C, HIV Sıklığı. XXXII. Türk Pediatri Kongresi 1996, Pediatride Enfeksiyon Özet Kitabı 
D 61.  Pekün f, Benzer M, Salar K, Saylık S. Intravenöz Immunoglobulin Uygulamasının Hepatit-C Virus Tranferindeki Yeri. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi P:39, S:73, İstanbul, 1997 
D 62.  Pekün F, Şahin S, Hamilçıkan S, Gökay N.  Hemolitik Atakla Prezente Olan Wilson Hastalığı. XVI. Milli Pediatri Kongresi,  Van , 197 
D 63. Atay D, Pekün F, Hamilçıkan B. Akut İdiopatik Trombositpenik Purpura(İTP) Klinik Prenzentasyonlu, Aplastik Anemiye İlerleyen Farklı  Etyoloji İki Amegakaryositik Trombositopenik Purpura Olgusu.  IV Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi P:43, Trabzon,2003
D 64 Pekün F, Akçay F, Altınel N. Sağ Orbital Kitleyle Prezente Olan Kloroma(Myeloblastoma, Granülositik Sarkoma) Olgusu. Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi 25-28 Ekim 2002, Antalya; Turkish Journal Of Hematolojy Supplement To Vol:19, N:3, , Pg:193, 2002 
D 65 Pekün F, Atay D, Hamilçıkan B. Akut İdiyopatik Trombositopeni Purpura Klinik Prezentasyonlu, Aplastik Anemiye İlerleyen Farklı Etyolojili İki Megakaryositik Trombositopenik Purpura Olgusu. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Özet Kitabı S:”182-43, Trabzon 2003-
D66 Pekün F—Pedıatrik-HEMATOLOJİ—2011 XII DESTEK TEDAVİLERİ-(3)---Kanserli çocuklarda AĞRIYA YAKLAŞIM P957—964-—
D 66 Pekün F, Baran F, Atay D, Köktan N. Bir Olgu Nedeniyle Atopik Ekzema Ve T-Cell Lenfoma Birlikteliği. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Özet Kitabı S:”182-43, Trabzon 2003
D 67. Pekün F, Baran F, Atay D. Bir Olgu Nedeniyle Atopik Ekzem”a ve T hcre Lenfoma Birlikteliği. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi P:103, Trabzon , 2003 
D 68. Pekün F, Kotan E, Koktenyıldırım N, Terzioğlu M. Kontrole Alınamayan Demir Eksikliği Anemisi Nedeniyle İzlenen ve Üçüncü Ağır Bronkopnömoni Hecmesi ile Tanı Konulabilen Bir İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis Olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul 2003.  
D 69Pekün F, Şahin S, Coşkun Ş. Bir Olgu  Nedeniyle Hemafagositositik Sendrom SSK Bakırköy Eğitim Hastanesi , 11. Çocuk Sağlığı Günleri, P:01,29 
D 70.  F, Altınel N, Yıldırmak T, Terzioğlu M .  2003 yılı  Febril Nötropeni  Sonuçları” SSK Bakırköy II. Çocuk Sağlığı Günleri, p:02-46 
D 71.  Pekün F, Altınel N, Türkkan E. Akut Lösemi Tedavisinde Ciddi Bir Komplikasyonu Retinoik Asit Sendromu. 48. Milli Pediatri Kongresi Ve Pediatri Aciller Kursu, Samsun 2004
D 72. Türkkan E, Pekün F, Atay D, Doğan Ö. Tetraparezi İle Başvuran Bir Burkitt Lenfoma Olgusu. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Eylül 2004- Antalya; Turkish Journal Of Hematology Supplement 21 (3): pp…  2004.
D 73. Türkkan E, Pekün F, Atay D. Karın Ağrısı İle Başvuran Hemofilili Bir Çocukta Psoas Hematomu. Xxxı. Ulusal Hematoloji Kongresi S110.B.187- P 97  Eylül 2004- Antalya,
D 74. Turgut A, Pekün F, Türkkan E. Thalasemi Majorlu Hastalarda Tiroid Fonksiyonu Ve Hipofiz Aksının Değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği XXI. Ulusal Kongresi ,  Antalya, 2004
D 75. Türkkan E, Pekün F. Tetraparezi İle Başvuran Bir Burkitt’s Lenfoma Olgusu. Türk Hematoloji Derneği XXI. Ulusal Kongresi, Antalya,2004
D 76. Türkkan E, Pekün  F. Nötropenik Bir Çocukta Nadir Enfeksiyon Etkeni Hanai Alwei. 27. Pediatri Günleri, 16. Pediatri Hemşireliği Günleri , İstanbul, 2005
D 77. Pekün F, Türkkan E. Uzun Süreli Anti-Fungal Tedaviye Tam Yanıt Veren Splenik Kandidiyazis Olgusu. XVI. Ulusal Kanser Kongresi Antalya, Bildiri Özet Kitabı S:201-528, Antalya Nisan 2005
D 78. Koçoğlu N, Sevinç F, Kurnaz H, Şilfeler İ, Kotan E, Türkkan E, Pekün F. Hayati Fonksiyonları Tehdit Eden Bir Konjenital Hemangiom Olgusu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı sf 324-79, Antalya Nisan 2006
D 79. Altınkaya E, Pekün F, Türkkan E, Kayabilge A, Dursun M, Yılmaz C, Yavuz A. Sık Kan Transfüzyonu Yapılan Hastalarda Kardiyak Demir Birikimine Bağlı Kardiyak Fonksiyon Bozukluğunun Yeni Ekokardiyografik  Yöntem Olan Strain Ve Strain Rate İle Araştırılması . XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya , 8-12 Kasım 2006- Turkish Journal Of Hematology Supplement To Vol:23, N:3 2006
D 80. Genenş M, Sümengen D, Demir F, Hamilçıkan B, Türkkan E, Pekün F.  Çocukluk Çağında Şiddetli Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni, Lomber Vertebralarda Langerhans Hücreli Histiyositozis. 4. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) s:179-p9 Ankara , Mayıs 2007,
D 81.  Pekün F, Türkan E, Sümengen D. Subakut Subdural Hematom İle Başvuran Bir Hemofili Olgusu. 4. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) S:204-P34 Ankara , Mayıs 2007
D 82. Sümengen D, Türkkan E, Pekün F. Tümör Lizisine Bağlı Hiperüriseminin Acil Tedavisinde Etkili Bir Ajan Rasburikaz. 4. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) S:206-P36 Ankara , Mayıs 2007
D 83.  Sümengen D, Başaran E, Hamilçıkan B, Türkkan E, Pekün F. Adolesan Yaşta Büyük Kas İçi Hematom İle Tanı Alan Ağır Hemofili Olgusu. 4. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) S:209-P39 Ankara, Mayıs 2007
D 84. Genenş M, Sümengen D, Türkkan E, Pekün F. Çocuklarda Nadir Bir Akut Batın Nedeni, Psoas Hematomu.  4. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) S:200-P30 Ankara, Mayıs 2007
D 85.  Pekün F, Türkkan E. Febril Nötropenik Hastalarda Nazokomial Pseudomonas Aeruginosa İnfeksiyonu. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa,  22-26 Mayıs 2007.  Journal Of Turkish Hematology  Cilt-1 , Ek Sayı-1 , S.102, P61 ,Mart 2007
D 86  Pekün F, Türkkan E. yüksek riskli bir febrik nötropenik hastada pulmoner infiltrasyonlar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa,  22-26 Mayıs 2007- Journal Of Turkish Hematology  Cilt-1 , Ek Sayı-1 , S.106, P65 ,Mart 2007     
D 87 Akıncı A, Şafak E, Pekün F, Türkkan E, Atay D. Süt Çocukluğunda Dirençli Cilt Lezyonları Ve Tekrarlayan Otit İle Seyreden Nadir Bir Hastalık, Langerhans Hücreli Histiositoz. 53. Türk Milli Pediatri Kongresi  21-25 Ekim 2009  
D 88. Özdemirli S, Sayitoğlu A, Hatırnaz Ö, Erbilgin Y, Mavi N, Timur Ç, Anak S, Pekun F, Akçay A, Özbek U, B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Pax5 Geni Moleküler Analizleri , İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıparaştırma Enstitüsü , Genetik Ana Bilim Dalı, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji , İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bildiri:2, Sözel No: S032, XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı Sayfa 37, 7-10 Ekim Antalya, 2009

II.Genel Pediatri

D 88.  Akkurt T, Pekün F. Nonhemolitik Neonatal Hiperbiluribinemili Bebeklerde Mukayeseli Fototerapi-Kan Değişimi Sonuçları. Xvıı. Türk Pediatri Kongresi Metabolizma Hastalıklarında Yenilikler, Türk Pediatri Kurumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Sayfa, yıi 1978.
D 89.  Çam M, Koyan E, Pekün F. Hızlandırılmış Aşı Kampanyasının Kliniğimize Yansıyan Sonuçları.  Ssk Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, Xxvı. Türk Pediatri Kongresi (Pediatrik Kardiyoloji), İstanbul, 1987.
D 90.  Çam M, Pekün F. Familyal Hipokalsemik Periyodik Paralizi Olgusu. Xxvı. Türk Pediatri Kongresi (Pediatrik Kardiyoloji), 1987.
D 91. Çam M, Pekün F, Demirkalp P. Miadında Doğan Sga Ve Aga Bebeklerin C3 Ve Immunglobulin Değerleri.  Xxxıı. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Hepatoloji, 1988.
D 92. Çam M, Ozhabeş E, Pekün F . Neonatal Sepsiste İntravenöz Immunglobulinin Etkinliği.  Xıv. Genel Tıp Kongresi, Çeşme- İzmir, 1990.,Sözlü Sunum
D 93. Çam M, Pekün F, Özsaruhan M. Dört Werdnig – Hoffman Olgusu Nedeniyle Hipotonik Infant Sendromu’nun İrdelenmesi.  Xıv. Genel Tıp Kongresi, Sözlü Sunum.
D 94. Çam M, Pekün F. D Vitamine Rezistan Riketsli İki Kardeş Olgu. Xxıx. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler, Sözlü Sunum.
D 95. Ağırbaşlı H, Bilgen H, Anak S, Pekün F. Immun Sistemi Baskılanmış Olgularda İnfeksiyon Etkenlerinin Antibakteriyel Duyarlılıkları Okmeydanı Ssk, Çocuk Kliniği, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Çapa, 9. Türkiye Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Cilt: 8, Sayı: 2, 1994.
D 96. Akşemsettinoğlu K, Pekün F, Turgut A, Abacı G . Protein Enerji Malnutrisyonlu Çocuklarda Hemoglobin A1c Düzeyleri. Xxxı. Türk Pediatri Kongresi, 2000’e 5 Kala Türkiye Ve Dünya Çocuklarının Durumu, İstanbul, 1995.
D 97.  Kıryaman Y, Okman P, Cengiz B, Pekün F, Çam M. Riskli Gebelik Ve Doğumlarda Kordon Kanında Eritropoetin Düzeyi. Türk Pediatri Kongresi P.22, 1-32, İstanbul, 1995.
D 98. Turgut A, Kahyaoğlu H, Pekün F, F, Abacı G, Akşemsettinoğlu K. Bir Olgu Nedeniyle Galaktozemi.  2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Ve Beslenme Kongresi, P: 11, S.36, İstanbul, 1996.
D 99. Sahillioğlu E, Abacı G, Turgut A, Akşemsettinoğlu K, Pekün F. Bir Olgu Nedeniyle Sjögren Sendromu. Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 14, 9-10, 1996.
D 100. Türkmenoğlu Y, Gümüşoğlu B, Trabzon M, Pekün F. Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi.  Xxııı. Türk Pediatri Kongresi,  1997.
D 101. Şahin S, Pekün F, Hamilçıkan Ş, Balık N. Nefropatik Sistinoz: Bir Olgu.  Xıı. Milli Pediatri Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur, Kayseri, 1998.
D 102. Şahin S, Ağırbaşlı H, Pekün F, Öztürk H : “Yaşla İlişkili Hepatit A Seroprevalansı Ve Sosyal Faktörlerle İlişkisi”, Iv. Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara, 1998.
D 103. Yalçın M, Tatar H, Pekün F. Hepatit B Aşısına Bağlı Poliartrit Olgusu.  Xxv. Ulusal Pediatri Kongresinde Poster Olarak Sunulmuştur, 1999.
D 104. Küçükosmanoğlu E, Türkmenoğlu Y, Tatar H, Pekün F. Dokuz Aylık Bebekte Herpes Zoster, I. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi”, Bursa,  1999.
D 105. Turhan B, Trabzon M, Balık N, Pekün F. Akut Batın Tablosuyla Seyreden Salmonella Vakası Olgu Sunumu. 10. Çocuk Sağlığı Günleri, P:02-09, S. 194, Ssk Bakırköy Hastanesi, 2002.
D 106. Altınel N, Terzioğlu M, Akşahin B, Kayserili H, Pekün F . 5 P Delesyonu: Bir Olgu Sunumu. 10. Çocuk Sağlığı Günleri, Ssk Bakırköy Eğitim Hastanesi, 2002.
D 107. Pekün F, Kotken N, Kaçar A, Akçay F, Terzioğlu M. Vitamin D Dirençli Hereditler Hipofosfatemik Riketsli İki Kardeş Olgunun Uzun Süreli İzlemi.  47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2. Pediatri Asistanlığı Kongresi, İstanbul, 2003.
D 108. Çoşkun S, Trabzon M, Pekün F. Bir Olgu Nedeniyle Juvenil Dermatomyozitis 11. Çocuk Sağlığı Günleri, P.02-41, Ssk Bakırköy Hastanesi.
D 109. Kafalı G, Tandır F.C, Türkkan E, Pekün F. Bir Süt Çocuğunda Hemorajik Perikardial Efüzyon. 48. Milli Pediatri Kongresi, P.4-49, 2004.
D 110. Şeşeoğulları Y, Kaçar A, Türkkan E, Pekün F. Bir Pediatrik Bruselloz Olgusu. Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2005.
D 111.  Yaman A, Kaçar A, Türkkan E, Pekün F. Sistemik Lupus Eritomatozu Tetikleyen Veya Taklit Eden Pavovirüs 19 Enfeksiyonu. Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul,  2005.

E. KONGRELERDEKİ SÖZLÜ SUNUMLAR

E1.
 Non Hemolitik Neonatal Hiperbilirubinemili Bebeklerde Kan Değerleri Sonuçları.  Cerrahpaşa  Xvıı. Türk Pediatri Kurumu, Metabolizma Hastalıklarında Yenilikler, İstanbul 1978
E2. Hızlandırılmış Aşı Kampanyasının Kliniğimize Yansıyan Sonuçları. Xxvı. Türk Pediatri Kongresi, Pediatrik Kardiyoloji, 1987
F3. Tüberküloz Menenjitli Olgularımızda Prognoz. I. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 20-23 Nisan İzmir, 1987
F4. Lösemi Tedavisinde Geç Yan Etkiler. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi-Ssk Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Ünitesi, Panel, İstanbul, 1988
F5. Hemofili  Poliklinik Hizmetlerinin Önemi. Türk Hemofili Derneği Iı. Hemofili Günleri – “ 9th Annual European Hemophilia Consortium Conference” 8-12 Novermber 1996
F6. Türkiye Ulusal Hemoglobinopati Kayıtları. Xxv. Ulusal Hematoloji Kongresi 1997
F7. Ülkemizde Tuberküloz Prevelansı. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği- Panel, İstanbul, 2001
F8. 2003 yılı febril nötropeni sonuçları. SSK okmeydanı eğitim hastanesi, çocuk hematoloji kliniği, çapa çocuk kliniği cihat tahsin gürsoy amfisi

G. Son 3 Yılda Görev Aldığım Oturum Başkanlıkları
G1.
  6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi- Bursa , 22-26 Mayıs 2007
G2.  İst Üni. Çapa Tıp Fakültesi Pediatrik Nötropeni Sempozyumu, “Pneumocystis Carnii Enfeksiyonları” ,2008
G3   7. ulusal pediatrik hematoloji kongresi, Ankara, 24-27 mayıs 2009
G4   İst. Üni. Çapa Tıp Fakültesi, ” Pediatrik Nötropeni Sempozyumu,  Yoğun Bakım Ünitesinde Nötropenik Hastalara Yaklaşım” 2009

H. Kongre Katılımları

I. Uluslararası kongre katılımları

H1.
İnternational Congress New Trends İn Medicine , İstanbul, 29.2.1990, İstanbul
H2. XL. Milli Pediatri Kongresi , Gaziantep ( Uluslar arası Katılımlı )  14-17 Ekim 1996
H3. 29th Meeting Of The İnternational Society Of Pediatic Oncology ,İstanbul, Sept. 23-27 1997
H4. 2nd Balkan Congress Of Oncology, Kuşadası- Turkey , September 10-14, 1998
H5. Ebmt Working Party On Pediatric Diseases Third Meeting, (21-24 Mayıs 2000), İstanbul
H6.  2. Uluslar Arası Talasemi Yaz Okulu(1-5 , 4.2002- Girne)
H7 . Xxxth World Congress Of The İnternational Society Society Of Hematology (1st),( September 28, October 2, 2005 İstanbul
H8. 10th İnternational Conference On Thalassemia, Haemoglobinopathies- 12th İnternational Conference For Thalassemia Patients And Parents, Dubai, 7th-10th January 2006
H9. Hemophilia 2006 World Congress, Vancouver, Canada, May 21-25, 2006
H10. Middle East Cancer Consortium İstanbul Meeting 2006, 16-19 November 2006, İstanbul
H11. WECC İstanbul Onkology Meeting With İnternational Participation, İstanbul- Turkey 16-19 November 2006
H12. Ash 48th Annual Meeting And Exposition, Orlando, Florida, , December 9-12, 2006
H13. 39th Congress Of İnternational Society Of Pediatrics Oncology, Mumbai, India, 29th October- 3rd November, 2007
H14. International Thalassemia Conference, Singapore, 8th-11th October, 2008
H15. Hemophilia 2008 World Congress, İstanbul-Turkey, June 1-5 2008
H16.  Ash 2008 50th Annual Meeting And Exposition, San Francisco, California, The USA, December 6-9, 2008
H17. 7th Middle East Chilhood Cancer Alliance (Mecca) And Turkish Pediatrics Oncology Group(Tpog) , İstanbul- Turkey, 5-7 February, 2009
H18. II. World Asthma, Congress Forum, Saint Petersburg , Russia, April 25-28, 2009
H19.14th the congress of the european hematology association , Berlin , 4-7 june, 2009
H20. 4th Europediatrics , Moscow, 3-6 July 2009

II. Ulusal  kongre katılımları  

Genel pediatri

H 21.
sosyal sigortalar kurumu XI. Tıp kongresi, Ankara, 5-8 haziran 1984
H 22. XXXIX. Türk pediatri kongresi , pediatri kongresi pediatride yenilikler III (27-5-1991)
H 23. 32. Türk Pediatri Kurumu kongresi (23-27 ekim 1996)
H 24. 10. çocuk sağlığı günleri (20-22 mart-2002)
H 25. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 25. Pediatri Günleri , 16-18 Nisan 2003
H 26. 11. çocuk sağlığı günleri ssk Bakırköy (23-25 mart 2004)
H 27. 3. ulusal çocuk solunum yolu hastalıkları kongresi (7-10 nisan 2004)
H 28. 27. pediatri ve 6. pediatrik hematoloji günleri (4-7 nisan 2005)
H 29. 28. pediatri günleri ve 7. pediatri hemşireliği günleri (18-21 nisan 2006)
H 30. 44. türk pediatri kongresi 2008

Hematoloji- Onkoloji
 

H 31.  VIII. Ulusal Kanser Ve V.Pediatrik Tümörler Ongresi (1989)
H 32. Tıpta Yenilikler 93 Ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi, İstanbul 25-30, 4, 1993
H 33. VIII. Pediatrik Tümörler Ve Tıpta Yenilikler 95, 1-5, 5,1995
H 34. XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26,4, 1997)
H 35. XXVII Ulusal Hematoloji Kongresi Ve IV Mezuniyet Sonrsı Hematoloji Kursu (11-13 Kasım 1999)
H 36. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi , 12-15 Kasım 1997
H 37. II. Ulusal Kemik İliği Ve Kök Hücre Nakli Kongresi, Antalya 4-6 Ekim 1999
H 38.  XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya, 26-28 Ekim 2002
H 39. XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi , Yuvarlak Hücre Tümörler Kongresi (22-25 Mayıs 2002)
H 40. 3. Ulusal Tromboz, Hemostaz Ve Anjioloji Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-3 Ekim 2002
H 41. IV. Ulusal Hemofili Kongresi , Çukurova Adana, 21-27 Mayıs 2003
H 42.. V. Ulusal Tromboz,Hemostaz Ve Anjioloji Kongresi 07-09 Mayıs 2004
H 43. XIII. Tpog Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Non-Hodgkin Lenfoma , Kapadokya, 18-22 Mayıs 2004
H 44. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005
H 45. XIV. Tpog Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 18-20 Natus 2006
H 46. 32. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006
H 47. XVII. Ulusal Kanser Kongresi Antalya, 19-23 Nisan 2007
H 48. 6. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya , 7-10 Mayıs 2007
H 49. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 22-26 Mayıs 2007
H 50. XV. Tpog Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi İzmir, 21-25 Mayıs 2008
H 51. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi , Ankara, 24-27 Mayıs 2009
H 52. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi (7-10 Ekim 2009), Antalya ,2009

III. Uygulamalı Eğitim Kursları ve Sempozyumlar

Uluslararası

I 1.
8th Novo Nordisk Symposium On Haemostasis Management, Copenhagen Dk ( May 11-13 2005)
I 2.Thalassemia İn The Third Millenium İncreasing Survival And Decreasing Morbidity With İron Chelation, Myokonos-Greece ( 9-11-2005)
I 3. İron Overload Workshop, Tunis 14th-16th November
I 4. Global İron Summit, London- Uk, 4-5 April 2009-12-27
I 5. Advencing Knowledge, İmproving Outcomes İn The Management Of İnvasive Fungal Disease, İstanbul- Turkey, 16-17 November 2007
I 6. Pediatric Asthma Symposium, Warsaw-Poland, 27 June 2008

Ulusal

I 7
. Yenidoğan Ve Prematüre Bakımında Hekimin Sorumluluğu , İstanbuk Tıp Fakültesi, 1986
I 8. Thallasemi Ve Anormal Hemoglobinler, Mezuniyet Sonrası, 8-10 Nisan 1992
I 9. Iv. Ege Hemofili Günleri, 17 Nisan 2002
I 10. Türk Pediatri Kurumu Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Programı, “Hodgkin Sempozyumu” (13-15 November 1996)
I 11. Iı. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu( 12-15 Kasım 1997) . I. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Anemiler Sempozyumu (19-20 Nisan 2001)
I 12. 5. Febril Nötropeni Sempozyumu (20-23 Şubat 2003)
I 13. İst. Üniversitsi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (23- Mayıs- 2003)
I 14. Hemofili Günleri 2007 Fenoc Sempozyumu, İstanbul , 1-3 Mart 2007
I 15. Tphd Kemik İliği Yetmezliği Sempozyumu, Samsun,23-26 Nisan 2008
I 16. Iv. Pediatrik Febril Nöropeni Sempozyumu , Abant , 7-9 Kasım 2008
I 17. Iı. Pediatrik Febril Nötropeni Toplantısı,8-10 Ekim 2004
I 18. Iıı. Pediatcik Febril Nötropeni Sempozyumu, Abant, 1-3 Aralık 2006
I 19. Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu, İzmir – Çeşme , 4-6 Mayıs 2007
I 20.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 49. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, 17 Mayıs 2006
I 21. Xıı. Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik Onkolojide Yenilikler 4-6 Mayıs 2007
I 22. Advencing Knowledge, İmproving Outcomes İn The Management Of İnvasive Fungal Disease, İstanbul- Turkey, 16-17 November 2007
I 23. Iv. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu , Abant, 7-9 Kasım 2008
I 24. İron İn Hemoglobin Disorders , Milan-İtaly, 19-21 June 2009
I 25. 2. Noroseven Türkiye Sempozyumu, 21-Mart-2009
I 26. Yenidoğan Ve Prematüre Bakımında Hekimin Sorumluluğu , İstanbul Tıp Fakültesi, 1986
I 27. Thallasemi Ve Anormal Hemoglobinler, Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri ( 8-10 Nisan 1992)
I 28. IV. Ege Hemofili Günleri, 17 Nisan 2002
I 29. Türk Pediatri Kurumu Mezuniyet Sonrası