Uzm. Dr.Fulya Gülergün

  • İlgi Alanları
  • Alerji
  • Astım
  • Akciğer kanseri
  • Pnömoni
  • Pulmoner emboli
  • Hemoptizi
  • Akciğer meslek hastalıkları
  • Plevral hastalıklar

Bronkoskopi ve Biyopsi, Torasentez, Deri Prick testi ve Deri Yama testi, Solunum Fonksiyon testi

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - Ankara Atatürk  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
2016 - Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2017 - Özel Olbamed Hastanesi 

Kurs ve Sertifikalar
Uykuda Solunum Bozuklukları
Polisomnografi
Sigara Bıraktırma Tedavileri

Mesleki Üyelikler
Toraks Derneği
Tüsad Derneği
Asyod
Aid

EBUS ( Endobronşial Ultrason ) Rehberliğinde Lenf Nodu biyopsisi 2011