• Uzmanlık Alanları: Kafa Kaidesi, Beyin tümörü cerrahisi, Omurilik tümörü cerrahisi, Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Periferik Sinir
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı - Uzmanlık
University of Arkansas for Medical Sciences, Neurosurgery Department, Skull Base unit, fellowship
 
Aldığı Ödüller
Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi Poster Ödülü ikinciliği, Antalya, 1998.
Tavşanlarda Deneysel Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Modelinde E Vitamini ve C Vitamininin Serbest Oksijen Radikalleri Üzerine Etkisi"
Aldığı Özel Eğitimler ve Sertifikalar
1. The European Association of Neurological Societies, The European Course in Neurosurgery, "Intracranial Tumors", Çesme, İzmir, Turkey, September,1994.
2. The European Association of Neurological Societies, The European Course in Neurosurgery, " Peripheral Nerves and Functional Neurosurgery", Klagenfurt, Ossiach, Austria, September,1995.
3. The European Association of Neurological Societies, The European Course in Neurosurgery, "Trauma and Spinal", Aalborg, Denmark, September,1996.
4. The European Association of Neurological Societies, The European Course in Neurosurgery, "Cerebrovascular Diseases", Southampton, England, September,1997.
5. Basic Principles of Microvascular Surgery Course, (M. Gazi Yaşargil, Rosemary Frick), Little Rock, Arkansas, USA, 1999.
6. Surgical Approaches to the Skull Base, Saint Louis University School of Medicine, Saint Louis, USA, 1999.
7. Sellar& Parasellar Pituitary Tumors, Saint Louis University School of Medicine, Saint Louis, USA, 1999.
8. Hands-on Workshop on Skull Base Approaches, Barrow Neurological Institute, Arizona, 2000.
9. Microanatomical Approaches Course, San Francisco, USA, 2000.
10. Craniovertebral Junction Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşımlar Kursu, Ankara, 2000.
11. Hands-on Whorkshop on Skull Base Approaches, Florida, USA, 2001.
12. Surgical Approaches to the Skull Base, Saint Louis University School of Medicine, Saint Louis, 2001.
13. ELANA (Laser ile anostomoz) Microsurgical Course, Utrecht Medical Center, Utrecht, Nederlands, 2004.
14. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Antalya, 2004.
15. Türk Nöroşirürji Derneği Kraniofasiyal Cerrahi konulu Sonbahar Sempozyumu, Bursa, 1997.
16. Türk Nöroşirürji Derneği Hipofiz Cerrahisi konulu Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 1998.
17. Türk Nöroşirürji Derneği Servikal Disk Hernileri konulu Sonbahar Sempozyumu, Gaziantep, 2000.
18. Türk Nöroşirürji Derneği Supratentoriyel Astrositom ve Oligodendrogliomlar konulu Sonbahar Sempozyumu, Pamukkale, 2002.
19. Türk Nöroşirürji Derneği Moleküler Boyuttan Kliniğe konulu Nöro-Onkoloji Sempozyumu, İstanbul, 2005.
20. İleri Vertebroplasti Teknikleri Kursu, AÜTF, Ankara, 2009.
21. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Doku Nakli Ankara bölge koordinasyon Merkezi, Organ temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, Ankara, 2009.
22. Minimal Invasive Surgery, Percutaneous Posterior Stabilization, İstanbul, 2011.
23. Cadaveric Course Vertebroplasty HV, Germany, 2012.
24. Kök Hücre ve Nöroşirürji Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi, Kars, 2012.

 

1.Hipoglossal kanalın kafa kaidesi yaklaşımlarındaki önemi ve anatomik ilişkileri üzerine yapılan araştırma, "Eleventh Annual Meeting of the North American Skull Base Society", Arizona, 2000'de sunulmuştur, aynı zamanda uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmıştır.
2.Standart transsfenoidal yaklaşım ile genişletilmiş transsfenoidal yaklaşımın karşılaştırılması. Bu araştırma uluslararası bir dergide yayınlanmıştır.
3. Hipoglossal sinirin ekstrakranial segmentinin mikroanatomisi ve karotid endarterektomi cerrahisi ile ilişkisi. Bu çalışma, 14.Türk Nöroşirürji Kongresi , Antalya, 2000`de sunulmuştur. Aynı zamanda uluslararası bir dergide yayınlanmıştır.
4. "Supraorbital Foramenin ve Frontal Sinüsün Morfometrisi ve Kafa Kaidesi Yaklaşımları ile Anatomik İlişkisi: Anatomik ve Sefalometrik Bir Çalışma" Bu çalışma, 12. "North American Skull Base Society", Florida, 2001 kongresinde sunulmuştur, aynı zamanda uluslarası bir dergide yayınlanmıştır.
5. Meningiom hastalarında PCNA labeling index, hormon reseptor durumu, sitogenetik yapılar, DNA flow sitometri analizleri.
6. Meckel's cave in mikrocerrahi anatomisi. Bu çalışma 17. "North American Skull Base Society", Arizona, 2006 kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Aynı zamanda uluslarası bir dergide yayınlanmıştır.
Uluslarası dergilerde yayınlanmış makale sayısı:
Uluslararası yayın sayısı: 17
Ulusal Dergilerde yayın sayısı: 11
Uluslararası dergilerde aldığı atıf sayısı: 79
Hakemlik yaptığı dergiler:
Türk Nöroşirürji Dergisi Editör Yardımcılığı, 2002-2006
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi, 2008-
Düzenlenmesinde görev aldığı toplantı ve kongreler:
1. I.Prof. Dr.M.Gazi Yaşargil Günleri, Glial Tümörlerin Mikrocerrahisi, Bayındır Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Ankara, 2003.
2. II. Prof. Dr.M.Gazi Yaşargil Günleri, Kritik Lokalizasyonlu Tümörlerin Mikrocerrahisi, Bayındır Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Ankara, 2004.
3. III. Prof. Dr.M.Gazi Yaşargil Günleri, İntrensek Beyin Tümörlerine Mikrocerrahi Yaklaşım, Bayındır Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Ankara, 2005.
4. Nurhan Avman Günleri,Rhoton Anatomik Diseksiyon Kursu: Kavernöz Sinüs ve Sellar yaklaşımlar, AÜTF Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, 2006
Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Nöroşirürji Derneği, 1998-
North American Skull Base Society, 2003-