Doç. Dr.Funda Kemeriz

  • İlgi Alanları
  • Sedef hastalığı
  • Akne
  • Mantar hastalıkları
  • Saç dökülmeleri
  • Egzama

Eğitim ve Uzmanlık
2009 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014 - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Deneyim
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Uzman Doktor (2014-2018)
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Dr Öğretim Üyesi (2018-2021)

Kurs ve Sertifikalar
Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi
Temmuz 2013: International Summer  Academy of  Practical Dermatology, Münih/  Almanya
Temmuz 2015: International Summer  Academy of  Practical Dermatology, Münih/  Almanya

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Ankara Tabip Odası

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Kemeriz F, Tuğrul B, Yaşar E. Evaluation of ocular psoriasis with meibography. Anais Brasileiros de Dermatologia 2021; doi:10.1016/j.abd.2021.05.008

A2. Kemeriz F, Kayabaşı S, Cemil BÇ, Hızlı Ö. Evaluation of Oral Isotretinoin Effects on Hearing System in Patients with Acne Vulgaris: Reversible or Not. Dermatologic Therapy 2021 January; 2021;34:e14640.

A3. Kemeriz F, Tuğrul B, Tuncer SÇ. C‐reactive protein to albumin ratio: Is a new parameter for the disease severity in patients with psoriasis vulgaris? Dermatologica Sinica 2020; 38(4):199-204.

A4. Yaşar E, Gürlevik U, Kemeriz F, Atalay E. Effect of Isotretinoin on Myopia and Axial Length: a pilot study Cutaneous and Ocular Toxicology 2020 October; 39(4):  385-8.

A5. Kemeriz F, Acar EM, Ordu M, Kilitçi A. Lichen Planus Actinicus treated successfully with topical tacrolimus 0.1%: A Report of Six Cases. Dermatologic Therapy 2020 November; 33: e13882.

A6. Kemeriz F, Acar EM, Ordu M. Omalizumab induced lichenoid drug eruption triggered by sun exposure. Dermatologic Therapy 2020 July;33(35): e13542.

A7. Kemeriz F, Kemeriz F, Acar EM, Tuğrul B. Evaluation of 25-hydroxy Vitamin D levels and Disease Severity in Patients with Acne Vulgaris. Dermatologic Therapy 2020 May; 3(3):e13393.

A8. Yaşar E, Kemeriz F, Gürlevik U. Evaluation of dry eye disase and meibomian gland dysfunction with meibography in seborrheic dermatitis. Contact lens & anterior eye: the journal of the British Contact Lens Association 2019 March; 42(6):675-8.

A9. Kemeriz F, Gönül M, Cengiz FP, Emiroğlu N, Cemil BÇ. Evaluation of Neopterin Level and Disease Severity in Patients with Psoriasis Vulgaris Treated with Narrowband UVB. Indian Journal of Dermatology 2019 November; 64(6):447.

A10. Kemeriz F, Gönül M, Gökçe A, Alper M. Coexistence of Lymphangioma Circumscriptum and Angiokeratoma in the Same Area: A Case Report. Dermatol Case Rep 2019; 4: 153.

A11. Acar EM, Has S, Kilitci A, Kemeriz F. Circumscribed juvenile pityriasis rubra pilaris (Type 4) koebnerising after hot water burn: Mild disease with maximum Koebner response. Acta dermatovenerologica Croatica 2019; 27(1): 47.

A12. Acar EM, Kilitci A, Kaya Z, Abbas OL, Kemeriz F Basal cell carcinoma presenting as an excoriated cicatricial plaque: A case report. Dermatologica sinica, 2018;36(4): 211-3.

A13. Acar EM, Tad M, Kilitci A, Kemeriz F. Hemosiderotic dermatofibroma mimicking melanoma in a 12‐year‐old boy: a case report. Clinical Case Reports, 2018;6(6): 1006.

A14. Emiroglu N, Cengiz FP, Kemeriz F. Insulin resistance in severe acne vulgaris. Postepy Dermatol Alergol. 2015; 32(4): 281-5.

A15. Emiroglu N, Cengiz FP, Kemeriz F. The relation between dermoscopy and histopathology of basal cell carcinoma. An Bras Dermatol. 2015;90(3): 351-6.

A16. Cengiz FP, Emiroğlu N, Cemil B, Erdem GB, Kemeriz F. Vitiligolu Hastalarda Serum IL-23 Düzeyleri. Turkderm 2014; 48(4): 204-7.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Kemeriz F, Tuncer SÇ, Tuğrul B. Evaluation of 25-HydroxyVitamin D Levels in Patients with Chronic Telogen Effluvium: A Retrospective Analysis of 291 Cases. Turkiye Klinikleri Dermatoloji 2020 November; 30(3):69-73.

B2. Kemeriz F, Kayabaşı S, Hızlı Ö, Çayır S, Emiroğlu N, Ordu M. Correlation of Preliminary and Histopathologic Diagnosis of Head and Neck Lesions. KBB-Forum 2020; 19(1): 145-52.

B3. Kayabaşı S, Kemeriz F, Çayır S. Retrospective Analysis of Regional Skin Prick Test Results. KBB-Forum 2020; 18(2): 85-94.

B4. Kemeriz F, Gönül M, Gökçe A, Alper M. Pasini ve Pierini'nin İdyopatik Atrofoderması ile Morfeanın Birlikteliği. Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi 2018; 45(1):93-6.

B5. Kemeriz F, Emiroğlu N, Cengiz FP, Atacan D. Doksisiklin Tedavisine Yanıt Veren Prurigo Pigmentoza Olgusu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2015; 25(2): 58-61.

B6. Emiroğlu N, Cengiz FP, Kemeriz F. Takrolimusla Tedavi edilen Bir Liken Aureus Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2014; 2: 123-4.

B7. Cengiz FP, Kemeriz F, Emiroğlu N. Dermatoloji Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Dermatoloji Dergisi 2014; 2: 88-94.

C.Sözel Bildiriler

C1. Kemeriz F, Gönül M, Cengiz FP, Cemil B. Psoriazisli Hastalarda Serum Neopterin Düzeylerinin Hastalık Şiddeti ve Dar Bant UVB Tedavisi ile İlişkisi. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014, Antalya.(Sözel Bildiri)

C2. Tuncer SÇ, Kemeriz F, Karacaer NT. The Relationship between Vitamin D levels and disease severity in patients with psoriasis vulgaris. Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25-28 Nisan 2019 La Blance Island Bodrum, Muğla.(Sözel Bildiri)

C3. Kemeriz F, Çalıkoğlu E. Seboreik Dermatit Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi 24-28 Eylül 2019, Antalya.(Sözel Bildiri)

C4. Kemeriz F, Çalıkoğlu E, Yaşar E, Gürlevik U. Akne Rosacea Kutanoz Subtiplerin Kuru Goz ve Meibomian Bez Disfonksiyonu ile iliskisinin degerlendirilmesi.  XXIV. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu 20 - 24 Kasim 2019, Ankara.(Sözel Bildiri)

C5. Kemeriz F. Akne Rosacea Hastalarında Psikiyatrik Ölçeklerin ve Uyku Kalite Düzeyinin Değerlendirilmesi. 13. Çukurova Dermatoloji Günleri 11-14 Kasım 2020, online. (Sözel Bildiri)

C6. Kemeriz F. Psoriasis Hastalarinda Monosit/HDL orani ve Inflamatuar Belirteclerin Hastalik Siddeti ile Iliskisinin Degerlendirilmesi. TDD 2021 Sanal Dermatoloji Buluşması 12-14 Şubat 2021, online.(Sözel Bildiri)

C7. Ordu M, Kemeriz F. Psoriasiste GATA-3 Ekspresyonu, klinik şiddeti ve histopatolojik bulguların korelasyonu. 30. Ulusal Patoloji Kongresi 20-23 Mayıs 2021, online.(Sözel Bildiri)

D.Poster Sunumları

D1. Kemeriz F, Ordu M. Nekrobiyozis Lipoidica: Bacaktaki Leke Sayesinde Diabetis Mellitus Tanısı Alan Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D2. Kemeriz F, Bozlak N, Acar EM. Nimesulid Kullanımına Bağlı Lokalize Püstüler Vaskülitik İlaç Reaksiyonu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D3. Kemeriz F, Acar EM. Bilateral Meme Başı ve Areolanın Hiperkeratozu Olan Erkek Hasta: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D4. Kemeriz F, Ordu M. Prurigo Pigmentoza: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D5. Kemeriz F, Ordu M. Palmoplantar Liken Planus: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D6. Kemeriz F, Ordu M. Tanısı Atlanan Bir Askerde Tüberkülozis Verrukoza Kutis Olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D7. Kemeriz F. Terra Firma Forme Dermatoz: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi 16 – 20 Ekim 2018 Antalya.(Poster Bildiri)

D8. Kemeriz F, Hastürk G, Acar EM. Unilateral Nevoid Telenjektazi: Olgu Sunumu. 13. Ege Dermatoloji Günleri 8 -3 Mayıs 2018 Fethiye, Muğla.(Poster Bildiri)

D9. Kemeriz F, Öz E, Acar EM. Segmental Pityriasis Rosea: Olgu Sunumu.  13. Ege Dermatoloji Günleri 8 -3 Mayıs 2018 Fethiye, Muğla.(Poster Bildiri)

D10. Kemeriz F, Soyköse Ö. Akrokeratoelastoidozis: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D11. Kemeriz F. Terra Firma Forme Dermatoz: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D12. Kemeriz F, Soyköse Ö. Topikal Takrolimus Tedavisine Başarılı Yanıt Veren Aktinik Liken Planus Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D13. Kemeriz F, Soyköse Ö. Etanersept Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Liken Planus Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D14. Kemeriz F. Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D15. Kemeriz F, Bozlak N. Atipik Yerleşimli Eritema Multiforme Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D16. Kemeriz F, Bozlak N. Reaktif Perforan Kollejenozis: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D17. Kemeriz F, Acar EM. Piebaldizm: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D18. Kemeriz F, Acar EM. Kindler Sendromu: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D19. Kemeriz F. Trikostazis Spinuloza. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016 Antalya.(Poster Bildiri)

D20. Kemeriz F, Soyköse Ö. Zosteriform Liken Planus: Olgu Sunumu. 11. Çukurova Dermatoloji Günleri 01-05 Haziran 2016 Adana.(Poster Bildiri)

D21. Kemeriz F. Terra Firma Forme Dermatoz. 11. Çukurova Dermatoloji Günleri 01-05 Haziran 2016 Adana.(Poster Bildiri)

D22. Acar EM, Acer E, Kemeriz F. Tinea İncognito. 11. Çukurova Dermatoloji Günleri 01-05 Haziran 2016 Adana.(Poster Bildiri)

D23. Kemeriz F, Acar EM, Soyköse Ö. Plazma Hücreli Keilit: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 05-10 Mayıs 2015 Fethiye.(Poster Bildiri)

D24. Kemeriz F, Gönül M, Khurami F. Glomanjioma: Olgu Sunumu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014, Antalya.(Poster Bildiri)

D25. Kemeriz F, Gönül M, Gökçe A, Alper M. Pasini ve Pierini’nin İdiopatik Atrofoderması ile Morfeanın Bir Arada Bulunduğu Bir Olgu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014, Antalya.(Poster Bildiri)

D26. Kemeriz F, Gökçe A, Benar H, Gönül M, Alper M. Lenfanjioma Sirkumskriptum Beraberinde Görülen Anjiokeratom Olgusu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014, Antalya.(Poster Bildiri)

D27. Kemeriz F, Gönül M, Atacan D, Gökçe A. Adult Blaschkitis: Olgu Sunumu. 21. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 13-17 Kasım 2013 Ankara.(Poster Bildiri)

D28. Kemeriz F, Gönül M, Gökçe A. Milia En Plak: Olgu Sunumu. 21. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 13-17 Kasım 2013 Ankara.(Poster Bildiri)

D29. Kemeriz F, Cemil B, Cengiz FP, Emiroğlu N, Eskioğlu F. Ramsey Hunt Sendromu Olan Bir Gebe: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 09-13 Ekim 2012 Gaziantep.(Poster Bildiri)

D30. Kemeriz F, Cemil B, Emiroğlu N, Pamuk Y, Eskioğlu F. Zosteriform Liken Planuslu Bir Olgu Sunumu. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 09-13 Ekim 2012 Gaziantep.(Poster Bildiri)

D31. Cengiz FP, Emiroğlu N, Kemeriz F, Cemil B. Romatoid Artrit ve Sistemik Skleroz Birlikteliği Olan Bir Olgu Sunumu. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 09-13 Ekim 2012 Gaziantep.(Poster Bildiri)

D32. Kemeriz F,Ataş H, Emiroğlu N, Adabağ A, Eskioğlu F. Favre Racouchot Hastalığı: Olgu Sunumu. 7.Ege Dermatoloji Kongresi 09-13 Mayıs 2012 İzmir.(Poster Bildiri)

D33. Kemeriz F, Ergin C, Cengiz FP, Han Ü, Şaşmaz R. Soliter Granuloma Faciale Olgusu. 7.Ege Dermatoloji Kongresi 09-13 Mayıs 2012 İzmir.(Poster Bildiri)

D34. Emiroğlu N, Cengiz FP, Kemeriz F, Albayrak A, Cemil BC. Hailey Hailey Hastalığı Olan Bir Olgu Sunumu. 20. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 16-20 Kasım 2011 Ankara.(Poster Bildiri)

D35. Kemeriz F, Cengiz FP, Çiftçi S, Eskioğlu F. Feniramidol Sonrası Gelişen Wells Sendromu: Olgu Sunumu. 20. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 16-20 Kasım 2011 Ankara.(Poster Bildiri)

D36. Kemeriz F, Şahpaz A, Eskioğlu F. Bir Eritromelanozis Folikülaris Fasiei Olgusu. 20. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 16-20 Kasım 2011 Ankara.(Poster Bildiri)

D37. Cengiz FP, Emiroğlu N, Cemil B, Kemeriz F, Şener HB. Atipik Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. 20. Prof Dr A.Lütfü TAT Sempozyumu 16-20 Kasım 2011 Ankara.(Poster Bildiri)

D38. Kemeriz F, Baylak A, Eskioğlu F. Bowen Hastalığı. 23. Ulusal Dermatoloji 19-23 Ekim 2010 Antalya.(Poster Bildiri)

Kitap

Acne and Acneiform Eruptions- Chapter 12: Acne Conglobata. Cengiz FP, Kemeriz F.(Uluslararası Kitap Bölümü Yazarlığı)

 

-Sedef hastalığı, toplumda sık görülen alevlenmelerle birlikte uzun süre devam eden bir hastalıktır. Sedef (gümüş) renginde kepeklenmeler, pullanmalar ve kızarıklıklar ile ayırt edilir.

 

-Covid-19 döneminde enfeksiyon etkisi ile sedef hastalığı tetiklenebileceği gibi tedavide kullanılan ilaçların dozlarının etkinlik ve yan etki açısından yakın takibi gerekmektedir.

 

-Tedavi hastalık şiddeti, yaygınlığı ve kişisel özellikler dikkate alınarak planlanmalıdır.