Uzm. Dr.Gafur Doğdu

  • İlgi Alanları
  • Hastane enfeksiyonları
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşılama
  • Koruyucu hekimlik
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Yenidoğan enfeksiyonları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2017 - 2014 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
2014 - 2012 Gaziantep Çocuk Hastanesi
2012 - 2011 Mardin Midyat/Savur Devlet Hastanesi
2006 - 2011 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006 - 2005 İBB Sağlık AŞ
2005 - 2004 İstanbul Adli Tıp Kurumu

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Programı
Çocuk Acil Tıp Kursu
Çocuk Yoğun Bakım Kursu
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği  Kursu
Pediatrik EKG kursu
Fetal Ekokardiyografi Kursu

1. Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati. Haseki Tıp Bülteni Yıl: 2012 Ay: 6 Cilt: 50 Normal Sayı 2. Gafur Doğdu, Nilgün Selçuk Duru, Murat Elevli, Mahmut Çivilibal.

2. A Takayasu's Arteritis Case with Unilateral Digital Clubbing

 Mahmut ÇİVİLİBAL, Nilgün SELÇUK DURU, Gafur DOĞDU, Murat ELEVLİ,   Semih AYTA. Turkish Journal of Rheumatology. DOI: 10.5606/tjr.2011.025

3. Assessment of Left Ventricle Functions in Children with Familial Mediterranean Fever with Tissue Doppler and Strain Echocardiography. Arthritis & Rheumatology. 67():1840–1841, Oct 2015. G Dogdu, F Kelesoglu, R Sarikaya, A Aticı.

4. Is late-onset disease or the lower rate of M694V mutations associated with the mild disease phenotype? Fatih Mehmet Kelesoglu, Gafur Dogdu, Elif Yildirim, Burcu Sena Gunaydin, Rukiye Eker Omeroglu, Tugrul Atay, Fatih Orem. Clinical Rheumatology Volume: 35 Issue 9 (2016) ISSN: 1434-9949.

5. Evaluation of subclinical inflammation in familial Mediterranean fever patients: relations with mutation types and attack status: a retrospective study...Fatih Mehmet Kelesoglu.Gafur Doğdu.Erhan Aygun.Nazli Kubra Okumus.Ayşenur Ersoy.Edanur Karapınar.Nesibe Saglam.Nur Gokce Aydın.Rukiye Eker Omeroglus.Clinical Rheumatology . November 2016, Volume 35, Issue 11, pp 2757–2763..

6. İNFLUENZA A(H1N1)’YA BAĞLI AĞIR NÖTROPENİ GÖZLENEN 2 AYLIK SÜTÇOCUĞU. (7. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’ nde sunulmuştur.) Gafur Doğdu , Ali Karakuş, Nilgün Selçuk Duru, Öznur Kaya, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli.

7.Ventriküler Taşikardi ile Başvuran Bir Kardiyak Fibroma Vakası ve Uzun Dönem İzlemi.Serra KARACA, Özge UMUR, Gafur DOĞDU, Kemal NİŞLİ, Rukiye EKER, Oğuz Bülent EROL, Aygün DİNDAR. Çocuk Dergisi 14(4): 160-i64, 2014

8. Çift Toplayıcı Sistemi Olan Bir Olguda Ektopik Üreter: Nadir Bir Inkontinans Sebebi - Olgu Sunumu. Yıl: 2007 Sayı 4  Cilt: 45.Abdulkadir Tepeler, Cem Kezer, Ünsal Özkuvancı, Serkan Aslan, Mustafa Diker, Gafur Doğdu, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. 

9. H1N1 E BAĞLI ARDS GELİŞEN 40 GÜNLÜK KIZ HASTA OLGU SUNUMU. (7. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’ nde sunulmuştur.) Gafur Doğdu , Ali Karakuş, Nilgün Selçuk Duru, Öznur Kaya, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli.