satır arası

Gamma knife beyin cerrahlarının beynin anormal alanlarında, herhangi bir kesiye gerek kalmadan ameliyat yapabilmelerine olanak sağlayan güncel bir tedavi yöntemidir. Gamma knife, stereotaktik radyocerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır ve  koordinatları belirlenmiş hastalıklı beyin dokusunun, gamma ışınları ile yok edilmesini sağlar.

Sistem, her biri kendi başına normal beyin dokusunu zedelemeyecek enerjiye sahip 192 adet küresel yerleşimli ve ayrı kaynaktan gelen gama ışınlarının hastalıklı beyin dokusunda birleştirilerek çok yüksek bir enerjinin hastalıklı dokuya  aktarılıp bu dokuyu ortadan kaldırması prensibine dayanır. Bu nedenle radyoterapi tedavisinden farklılık gösteren bu cerrahi yöntemde tedavi tek seansta tamamlanır. Genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

Gamma knife cerrahisinin etkinliği, tedavide kullanılan cihazın duyarlılığına ve beyin içindeki anormal dokuyu saptamak için kullanılan yöntemlere bağlıdır.     

Gamma knife ile tedavi nasıl yapılır?

Öncelikle tedavi için gerekli koordinatların oluşturulabilmesi ve işlem esnasında hareketin engellenmesi için stereotaktik çerçeve hastanın başına sabitlenir. Bu, tedavinin doğru olarak yapılabilmesi ve radyasyonun tam olarak gereken yere verilebilmesi için hayati önem taşır. Hastaya stereotaktik çerçevenin uygulanması ile tümörün yeri tam olarak saptanırken, hastanın da cihazın içinde gereken pozisyonda tutulması sağlanır.

Hastaya stereotaktik çerçevenin takılması yaklaşık 10 dakikada gerçekleşir. Bu işlem sırasında çerçevenin kafaya yerleştirildiği bölgelere lokal anestezi uygulanır. İşlem esnasında hasta geçici bir basınç hissi dışında ağrı hissetmez.

Stereotaktik çerçeveden sonra sıra görüntü almaya gelir. Hastalıklı alanın görüntüsü alındıktan sonra gerekli doz planlamasının ardından tedaviye başlanır. Çerçevede gereken pozisyon alınır, hasta cihaza yerleştirilip mümkün olduğunca rahat ettirilir. Yapılacak işlemler kendisine anlatılır. Daha sonra  ışın tedavisine başlanır. Her bir ışın gerekli sürede doğru yere verildikten sonra hasta cihazdan çıkartılır, çerçevesi alınır ve serviste izleme alınır.

Hastanemizdekullanılmakta olan en güncel teknoloji son cihaz sayesinde uygun hasta ve hastalıklarda hastanın başına stereotaktik çerçeve uygulanmadan, maske yöntemi ile de tedavi yapılabilmektedir. Hangi hastada maske ya da çerçevenin kullanılacağı uzman hekim tarafından belirlenir.

Gamma knife ile hangi tip beyin tümörleri tedavi edilebilir?

Gamma knife ile hem iyi huylu beyin tümörleri (menenjiomalar, hipofiz adenomları, akustik nöromalar) hem de kötü huylu beyin tümörleri (beyin metastazları, glial tümörler) tedavi edilebilmektedir. Ayrıca gamma knife beyin tümörü dışında, damarsal beyin hastalıkları (arteriovenöz malformasyonlar ve kavernomlar) ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, parkinsonizm, epilepsi) da kullanılmaktadır.

Gamma knife tedavisinin avantajları nelerdir?

  • Gamma knife girişimsel olmayan tek "cerrahi tedavi" yöntemidir. Yani kafatası açılmadan cerrahi tedavi kesinliği sağlar.
  • Gamma knife tedavisinden bir gün sonra hasta normal sosyal ve iş yaşantısına dönebilmektedir.
  • Tedavide genel anestezinin kullanılmıyor olması açık cerrahi yapılamayan hastalarda tedaviyi mümkün kılar.
  • Hastanede yatış gerektirmez.
  • Hastanede kalış süresinin son derece kısa olması, yoğun bakıma gerek duyulmaması, hastanın hemen işine dönebilmesi maliyeti son derece azaltır.

Tedavinin Uygulandığı Hastaneler

Medical Park Göztepe Hastanesi
Medical Park Gaziantep

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Türker Kılıç
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
Medical Park Medical Park Göztepe
371830

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.