sat─▒r aras─▒

Günümüzde estetik cerrahi alan─▒nda yap─▒lan operasyonlar─▒n say─▒s─▒ bir hayli fazlad─▒r. Gamze ameliyat─▒ da insanlar─▒n kendini daha güzel hissetmek veya çe┼čitli sa─čl─▒k sorunlar─▒ndan dolay─▒ yapt─▒rd─▒klar─▒ operasyonlar aras─▒nda yer al─▒r. Burun esteti─či, çene dolgusu, gözalt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu, jawline, botoks en yayg─▒n estetik operasyonlar─▒ aras─▒ndad─▒r. 

Gamze Ameliyat─▒ Nedir?

   

Gamze, insanlar─▒n yana─č─▒nda veya çenesinde ortaya ç─▒kan ve genellikle gülümsediklerinde görebilece─čimiz çukura verilen add─▒r. Do─čal olarak cilt dokusunda olan kas deformasyonu gamze görüntüsüne neden olur.

Fakat birçok ki┼či taraf─▒ndan estetik olarak güzel kabul edildi─či için estetik olarak gamze esteti─či yap─▒l─▒r. Gamze ameliyat─▒, estetik cerrahi operasyonu ile gamze olu┼čturmak için yap─▒l─▒r.Gamze ameliyat─▒ nedir sorusunu cevaplamadan önce gamzeyi aç─▒klayabiliriz. Gamze yüz ve belde görülen çukurdur. Yüz gamzesi ve bel gamzesi do─ču┼čtan gelen ve kaslardaki bir defarmasyondan kaynakl─▒ ortaya ç─▒km─▒┼č çukurlard─▒r.

Ki┼čiler hem bel gazmas─▒ için hem de yüz gamzesi için estetik cerrahiye ba┼čvurabilir. Bel gamzesi bir di─čer ad─▒ ile venüs gamzesidir. Genellikle belin alt─▒nda veya kalçan─▒n üst k─▒sm─▒nda görülür. Yüz gamzeleri ise yanakta veya çenede görülebilir. 

Gazme ameliyat─▒ nedir sorusunun en net tan─▒m─▒, cerrahi operasyon ile ki┼čiye gamze görüntüsü olu┼čturmaya yönelik yap─▒lan estetik müdaheledir. Gamze ameliyat─▒ sonras─▒ ki┼či yüz kaslar─▒n─▒ çal─▒┼čt─▒rd─▒─č─▒nda, gülümsedi─činde ve çe┼čitli mimikler yapt─▒─č─▒nda yana─č─▒nda gamze olu┼čur.

Bu ameliyat ayn─▒ zamanda bele de uygulanabilir. Genellikle estetik kayg─▒lar ile ba┼čvurulan bu operasyon, oldukça zarars─▒z ve kolay bir i┼člemdir. Gamze kaslar─▒n deforme olmas─▒ sonucu do─ču┼čtan beri var olan bir görüntüdür. Günümüzde bu görüntüye gamze ameliyat─▒ ile sahip olmak mümkündür. Ki┼činin iste─čine göre gamze sürekli olarak görünecek ┼čekilde veya sadece gülümsedi─činde ortaya ç─▒kacak ┼čekilde yap─▒labilir.

Gamze Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Gamzeye sahip olmak isteyenler estetik cerrahiye ba┼čvurarak gamze ameliyat─▒ olabilir. Gamze ameliyat─▒ komplike olmayan küçük bir operasyondur. Öncesinde hastaya lokal anestezi uygulan─▒r. Yakla┼č─▒k bir saat süren bu operasyon, zor bir ameliyat de─čildir. 

Gamze ameliyat─▒ öncesinde hasta ve doktor aras─▒nda geçen görü┼čmede gamzenin eyri belirlenir. Hastan─▒n iste─či ve anatomik yap─▒s─▒n─▒n uygunlu─čuna göre gamzenin hangi bölgeye uygulanaca─č─▒ kesinle┼čtirilir. Bu operasyonda a─č─▒z içerisine kesikler olu┼čturulur. 

A─č─▒zdaki ─▒slak deri içerisine olu┼čturulan bu kesikler, gamze görüntüsü olu┼čturur. Bölgeden bir parça ç─▒kart─▒l─▒r. Bu parçadan sonra bir çukur olu┼čur. Genel olarak bir bi┼čektomi i┼člemidir. ─░ç taraftan girerek kas dokusuna müdahale edilir. Bu müdahale sonucunda hasta istedi─či gibi bir gamze görüntüsüne sahip olur. 

Gamze Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Gamze ameliyat─▒ oldukça k─▒sa süren ve k─▒sa sürede iyile┼čen bir i┼člemdir. Gamze ameliyat─▒ sonras─▒ bir süre yemek yemekte zorluk çekilebilir. Gamze ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda her ameliyatta olan kanama ve enfeksiyon ihtimali vard─▒r.

Fakat bu riskler herhangi operasyonda mevcuttur. Kasa ve dokuya müdahale edildi─či için ameliyat sonras─▒ a─čr─▒ ya┼čanmas─▒ oldukça normaldir. Fakat bu a─čr─▒lar uzun süre devam etmez. herhangi bir komplikasyon ile kar┼č─▒la┼čmamak için ameliyat sonras─▒ süreçte dikkatli olunmal─▒d─▒r. 

Gamze Ameliyat─▒ Öncesi Haz─▒rl─▒k Nas─▒l Olmal─▒d─▒r?

Gamze ameliyat─▒ öncesinde operasyon geçirecek ki┼či sigara ve alkol tüketiminden kaç─▒nmal─▒d─▒r. Bu sayede gamze ameliyat─▒ sonras─▒ süreci daha rahat geçirebilirsiniz. Herhangi bir alerjik reaksiyon ihtimaliniz varsa bunlar─▒ doktorunuza bildirmelisiniz. Gamzeyi istedi─činiz bölgeyi net bir ┼čekilde kararla┼čt─▒rman─▒z i┼člem sonras─▒ memnuniyetiniz için oldukça önemlidir. 

Gamze Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Gamze ameliyat─▒ sonras─▒ do─čru tekniklerle tedavi sürecinizi h─▒zland─▒rabilirsiniz. Ameliyat sonras─▒nda ameliyat bölgesine iyi bakmak tedavi süreci için çok kritiktir. Ameliyattan sonra bölgeye gelebilecek fiziksel temaslardan ve özellikle darbelerden kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z. Tam olarak iyile┼čene kadar herhangi bir fiziksel temas tedavi sürecini yava┼člatabilir.

Belli bir süre bölgeye su de─čdirmemek gerekir. Doktorunuzun tavsiyelerini dikkate alarak sadece önerilen merhem ve ilaçlar─▒ kullanmal─▒s─▒n─▒z. Doktorunuzun reçete etti─či ilaçlar─▒ düzenli kullanmak süreci daha h─▒zl─▒ geçirmenizi sa─člar.

Ayn─▒ zamanda düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelisiniz. Bu sayede enfeksiyon olu┼čma riskinde h─▒zl─▒ müdahale gerçekle┼čtirilebilir. Gamze ameliyat─▒ kaç saat sürer, sorusu için de 30 dk - 1 saat i┼čaret edilebilir. 

Gamze Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Gamze ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci oldukça h─▒zl─▒d─▒r. Operasyon sonras─▒nda hasta hafif a─čr─▒ hissetse de bu çok uzun sürmez. Genellikle birkaç gün içerisinde tamamen iyile┼čme gözlemlenebilir. Gamze esteti─či di─čer estetiklerle k─▒yasland─▒─č─▒nda kolay iyile┼čen operasyonlardan biridir. 

Kad─▒nlarda Gamze Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Gamze ameliyat─▒ kad─▒nlar─▒n en çok tercih etti─či estetik operasyonlardan biridir. Kad─▒nlarda gamze ameliyat─▒ oldukça kolayd─▒r. Kad─▒nlar estetik cerrahisine ba┼čvurarak gamze istedikleri yeri belirtebilir. Sonras─▒nda belirlenen yere gamze olu┼čturma i┼člemi gerçekle┼čtirebilir. Kad─▒nlar gamze ameliyat─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra burun ameliyat─▒, botoks, dudak dolgusu, yanak inceltme, elmac─▒k kemi─či operasyonu gibi çe┼čitli estetiklere talep gösterir.

Erkeklerde Gamze Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkekler, kad─▒nlara göre estetik operasyonlara daha az talep gösterir. Erkeklerin en çok talep gösterdi─či estetik operasyonlar genellikle burun ameliyat─▒, çene dolgusu (jawline) i┼člemidir. Bunun yan─▒ s─▒ra çe┼čitli dolgu ve bi┼čektomi i┼člemlerini de tercih ederler. Gamze ameliyatlar─▒nda erkeklerin oran─▒ kad─▒nlara göre oldukça azd─▒r. Fakat istedikleri takdirde erkek hastalar da gamze operasyonu yapt─▒rabilir. Bunun önünde k─▒s─▒tlay─▒c─▒ bir engel yoktur. 

Ya┼čl─▒larda Gamze Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒lar─▒n estetik cerrahiye olan talebi gençlere göre daha fazlad─▒r. Ya┼čl─▒lar, ya┼članman─▒n getirdi─či dezavantajlarla birlikte cildi eski görüntüsüne getirmek için estetik cerrahiye ba┼čvurur. Ya┼čl─▒larda genellikle botoks i┼člemlerine olan talep daha fazlad─▒r. Ya┼čl─▒larda gamze ameliyat─▒ gençlerdeki ile ayn─▒ ┼čekildedir. Sahip olduklar─▒ hastal─▒k ve kondisyona göre iyile┼čme süresi de─či┼čiklik gösterebilir. Doktorunuzun direktiflerinize uydu─čunuz takdirde gamze olu┼čturma operasyonundan maximum verimi alabilirsiniz. 

Gamze Ameliyat─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Gamze Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Gamze ameliyat─▒ genellikle 30 dakika ile 1 saat aras─▒nda sürer. Daha k─▒sa süren operasyonlar da vard─▒r. Bu hastan─▒n kaç gamze istedi─čine ve yerine göre de─či┼čiklik gösterir.

Gamze Ameliyat─▒ Kal─▒c─▒ m─▒d─▒r?

Estetik operasyonlardan baz─▒lar─▒ kal─▒c─▒ çözümler getirirken baz─▒lar─▒ geçicidir. Gamze esteti─či kal─▒c─▒ sonuçlar elde edebilece─činiz operasyonlardan biridir. Sadece yar─▒m saatlik bir i┼člem sonras─▒nda kal─▒c─▒ gamzelere sahip olabilirsiniz. Yar─▒m saatlik i┼člemden sonra bir ömür kullanabilece─činiz gamzeleriniz olur. 

Gamzenin yerini, boyutunu, say─▒s─▒n─▒ belirlemek tamamen hastaya ba─čl─▒d─▒r. Doktorunuzun önerileri ile beraber sizin için en do─čru gamze olu┼čturma operasyonunu gerçekle┼čtirebilirsiniz. Ço─ču zaman kal─▒c─▒ olan bu i┼člemde kimi zaman çe┼čitli aç─▒lmalar ve deformasyonlar görülebilir. Bu durum oldukça nadir görülür.

Böyle bir durumla kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kald─▒─č─▒n─▒zda gamze esteti─či operasyonunu tekrar etmeniz gerekir. Di─čer bir yandan gamze esteti─činden s─▒k─▒lan ki┼čiler estetik cerrah─▒na ba┼čvurarak eski haline getirebilir. Gamzeyi eski haline getirme i┼člemi oldukça basit ve k─▒sa süreli bir i┼člemdir.  

Kimler Gamze Ameliyat─▒ Yapt─▒rabilir?

Gamze ameliyat─▒ genellikle kad─▒nlar taraf─▒ndan istenir. Operasyon gerçekle┼čtirenlerin yüzde 80'ini kad─▒nlar olu┼čtururken yüzde 20'sini erkekler olu┼čturur. Doktorunuzla gerekli görü┼čmeleri tamamlad─▒ktan sonra gamze esteti─či yapt─▒rabilirsiniz. 18 ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č herkes gamze ameliyat─▒ olabilir. Fakat ameliyatta kullan─▒lacak ürünlere alerjinizin olmamas─▒ gerekir. Geri dönülebilir bir i┼člem oldu─ču için gönül rahatl─▒─č─▒ ile gamze esteti─či yapt─▒rabilirsiniz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Asl─▒ Datl─▒
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
1272

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.