Dr. Öğr. ÜyesiGamze Ergil Altın

  • İlgi Alanları
  • Duygudurum bozuklukları
  • Kaygı bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi   - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı

Deneyim
2002-2006- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006-2009- Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi
2009-2012- Özel muayenehane-İstanbul
2014-2015- Bengi Semerci Enstitüsü
2016- Özel Şişli Kolan Hastanesi
2017- Moodist Psikiyatri Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Psikofarmakoloji Derneği
Psikiyatri Derneği Gebelik ve Doğum Sonrası Ruhsal Bozukluklar Çalışma Birimi

 

“Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Dışı Sağaltım Seçenekleri” Psikiyatride Güncel Dergisi.Cilt:3 Sayı:4 Kış 2013

Altın GE. Perinatal Depresyon Tedavisinde Kişilerarası Terapi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):188-203 doi:10.5455/cap. 20120412

Altin G, Sanlı I, Semerci B. Very Early Onset Trichotillomania Associated with Family Stress: Two Case Reports. The Internet Journal of Psychiatry 2016. Volume 5 Number 1

Altin M, Altin GE, Semerci B. An online survey of Turkish psychiatrists’ attitudes about and experiences of adult attention deficit hyperactivity disorder in clinical practice. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016: 12  2455-2461

Ergil ve ark. Psikotik belirtilerle komplike olmuş bir Behçet hastalığı olgusu Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:281-284

“Gebelik ve Emzirme Sırasında Ruhsal Hastalıklara Yaklaşım” (Oturum Konuşmacısı)  Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel Oturumu 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013,İzmir

“Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Kişilerarası Terapi” (Panel Konuşmacısı) Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Psikoterapiler ve Alternatif Yaklaşımlar Paneli. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011,Antalya

“Perinatal Dönemde Uyku ve İlişkili Bozukluklar” (Panel Konuşmacısı). 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2016

“Perinatal Dönemde Kişilerarası Psikoterapi” (KURS) / 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2017 Antalya

“Ergen Gebeliklerinde Risk Faktörleri, Olumsuz Sonuçları, İlişkili Ruhsal Bozukluklar” (Sempozyum Sözel Sunum). 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2017