Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji Cerrahisi

Sindirim sistemi yemek borusundan başlayarak mide, oniki parmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile anüse kadar olan organları içerir. Bu organların iyi ve kötü huylu tüm hastalıkları sindirim sistemi hastalıkları içindedir, dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına "gastroenteroloji", cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına da "gastroenteroloji cerrahisi" adı verilir. Gastroenteroloji Cerrahisi Birimi sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenir.

Gastroenteroloji cerrahisi bölümünde tüm sindirim sistemi organları hastalıklarının tanı ve tedavisi için gastroenteroloji cerrahi, gastroenteroloji, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarınca, multidisipliner yaklaşımla hastalara hizmet verilmekte, özofagus ve mide cerrahisi, hepato-pankteato-biliyer cerrahi, kolon ve rektum cerrahisi, obezite ve metabolik cerrahi alanlarında cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.  

Bölümümüzde yemek borusu hastalıkları (özefagus kanseri, reflü, hiatal herni), mide ve duodenum hastalıkları (kanser, morbid obezite, metabolik cerrahi, her türlü tümör), ince ve kalın barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı, kanserler), anüs ve anal kanal hastalıkları (fissür, fistül, hemoroid, inkontinans, prolapsus, abse), karaciğer-pankreas-safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (hepatoselüler kanser, kist hidatik, portal hipertansiyon, safra kesesi taşı, kolesistit, pankreas kanseri, pankreas psödokisti, her türlü kistler) uzmanlarınca değerlendirilip tedavi edilmektedir. Hastalara, teknolojiyi ve çağdaş gelişmeleri yakından takip eden geniş deneyim ve beceriye sahip bir ekip tarafından hasta odaklı yaklaşım ile evrensel standartlarda tedavi olma ayrıcalığı sunulmaktadır. Tanı aşamasında radyoloji uzmanlarından da destek alınmakta, gereklilik halinde girişimsel radyolojik işlemler de (biyopsi, drenaj, stent uygulamaları) yapılmaktadır. Tüm cerrahi girişimler laparoskopik veya açık yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Gastrointestinal sisteme endoskopik müdahaleler ve endoskopik stent yerleştirme işlemleri uygulanmaktadır.

Kanser tanısı konan hastaların takip ve tedavileri ilgili branşların uzmanlarının oluşturduğu konseyce değerlendirilmekte, gastroenteroloji cerrahisine ihtiyaç duyulan hastaların ameliyat öncesi veya sonrası onkolojik takip ve tedavileri düzenlenmektedir.


Uzmanına Sor

6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

Gastroenteroloji Cerrahisi Birimi Olan Hastaneler

Hekimlerimiz