Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2017 01:45

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimizde; Modern genetik uygulamaları ile Tüm genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisine yönelik  aşağıdaki Prenatal (doğum öncesi) ve Postnatal (doğum sonrası) genetik testler yapılmaktadır.

Prenatal (doğum öncesi)

Anne karnındaki bebeğin (Fetus)  genetik hastalık teşhisi Prenatal Testler Amniyon sıvısı, Koryon Villus Kordon kanı veya anne kanında dolaşan fetusa (bebek) ait dna dan çalışıyoruz. Hasta olup olmadığını teşhis ediyoruz.
Ailede genetik bir hastalık varsa anne ve babadan meydana gelen embriyonun  tek  hücresinden genetik hastalık olup olmadığını tesbit ediyor sağlıklı embriyonun verilmesini (Preimplantasyon genetik Teşhis Embriyo seçimi)  sağlıyoruz.

Postnatal (doğum sonrası)

  • Poliklinik (hasta muayenesi) Sendromlu /Hasta çocukların hangi mutasyonu taşıdıkları genetik  hastalıklarının ilgili olduğu geni bulmak, anne ve babanın hangi genetik hastalığın  taşıyıcısı olduğunu bulmak ona göre genetik danışma vermek doğacak çocuklarındaki riski hesaplamak ve embriyo seçimine yönlendirilmektedir
  • Genetik hastalıkla ilgili  gen mutasyonunu saptamak hastalık teşhis ve tedavisini ve takibini yapmak, buna göre Gen terapisine  uygun hastaları ilgili kliniklere yönlendirmek. 
  • Farmakogenetik. İlaçlar her insanda farklı etki yan etki oluşturabilir ilaç direnci kişinin genlerindeki bozukluk ve eksikliğe bağlı olabilir bunları araştırmak
  • Bakteri-Virus direnci  Bazı hastalık yapıcı ajanlar direnç /genetik mutasyon sonucu direnç kazanabilir biz de bu mutasyonları tesbit ediyoruz ki dirençli bakteri ve viruslar için başka ilaç kullanılması gerektiği belirlenmektedir.
  • İnfertile (kısırlık) Eşlerin infertilite sebepleri arasında yer alan genetik hastalık ve faktörleri araştırılmaktadır.
  • Organ Nakli  Böbrek kemik iliği gibi organ ve doku nakli öncesi  alıcı/ verici doku uyumu bakıyor nakil sonrası da nakil başarısını yaptığımız genetik testler ile belirlenmektedir.
  • Kanserler: Kanserlerde meydana gelen mutasyonlar araştırılması sonucu  son dönemlerde geliştirilen Akıllı Moleküler ilaçlar geliştirilmiştir Belli mutasyonlarda bu ilaçlar işe yaramakta hasta tedavisi için bu mutasyonların taranmaktadır.
  • Ailesel Kanserler:  Kanserlerin yaklaşık %10'u  aileseldir. Ailede  özellikle Meme ve Barsak kanseri olan bireylerde  genetik mutasyon tarayarak ilerde kanser geliştirme riskini hesapanmakta, hastalığın erken teşhis ve tedavisini sağlanmaktadır.
  • Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimiz yurt dışı ve yurt içi akretidite ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlıdır . %100 'e yakın test sonuçlarımız Genetik Danışma ile hastaya verimektedir.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Birimi Olan Hastaneler

Hekimlerimiz
Filtreleyin: