sat─▒r aras─▒

Genital Si─čil Nedir? Genital Si─čil Nas─▒l Ge├žer?

Genital si─čil, cinsel yolla bula┼čan enfeksiyonlar─▒n en s─▒k görülen tiplerinden biridir. HPV (Human Papilloma Virus) ad─▒ndaki bir virüsün ki┼čiyi enfekte etmesiyle ortaya ç─▒kar.

Cinsel olarak aktif ki┼čilerin neredeyse tamam─▒ hayatlar─▒n─▒n bir döneminde bu virüsle kar┼č─▒la┼č─▒r.

Bu virüs hem erkek hem de kad─▒nlarda genital si─čil olu┼čumuna neden olurken kad─▒nlarda ayr─▒ca rahim a─čz─▒ (serviks) kanserine de sebep olabilir.

Si─čiller, genital bölgenin nemli bölgelerini etkiler. Genital si─čil, gözle görülemeyecek kadar küçük olabilece─či gibi küçük kabar─▒kl─▒klar ya da ayçiçe─či gibi daha büyük ┼čekillerde de görülebilir. 

Genital Si─čil Belirtileri Nelerdir?

Kad─▒nlarda si─čil genellikle vajina dudaklar─▒nda, anüs ve vajina aras─▒ bölgede, anal kanalda, vajina duvarlar─▒nda ve servikste (rahim a─čz─▒nda) olu┼čur.

Erkeklerde ise penis, skrotum (testis torbas─▒) ve anüste gözlenebilir. HPV ile enfekte olmu┼č ki┼čiyle oral yolla cinsel temasta bulunan ki┼čilerde a─č─▒z, dil ve bo─čazda si─čil olu┼čumu görülebilir. 

Genital bölgelerde si─čil ile birlikte vajinal ak─▒nt─▒, ka┼č─▒nma, yanma hissi ve kanama genellikle beraber görülen belirtiler aras─▒ndad─▒r. 

Genital Si─čil Neden Olu┼čur?

Si─čil, HPV ad─▒ndaki virüsün ki┼čiyi enfekte etmesiyle olu┼čur. HPV'nin genital bölgeyi etkileyen 40'tan fazla alt türü vard─▒r.

Bu alt türlerden yaln─▒zca birkaç tanesi si─čil olu┼čumuna sebep olur. HPV, temas yoluyla yay─▒lan bir virüstür.

HPV ile enfekte olan ki┼či hiçbir belirti göstermeyebilir ve partnerine bu virüsü cinsel yolla bula┼čt─▒rabilir.

Virüs, ço─ču ki┼čide hiçbir belirti göstermeden zamanla kendili─činden yok olur. Ancak baz─▒ ki┼čilerde si─čil olu┼čumuna yol açabilir.

Virüsü ta┼č─▒yan ki┼činin kar┼č─▒ tarafa bula┼čt─▒rmas─▒ için cinsel bölgelerin temas etmesi yeterli olur. Küçük boyutta bir virüs oldu─ču için ciltteki ufak s─▒yr─▒klardan, çatlaklardan kolayl─▒kla geçerek vücuda girebilir. 

Genital Si─čil için Risk Faktörleri Nelerdir?

Cinsel olarak aktif olan bireylerin büyük ço─čunlu─ču, ya┼čamlar─▒nda en az bir kez HPV virüsü ile enfekte olur.

Si─čil olu┼čumuna neden olan HPV alt türüyle enfekte olanlar da genital si─čile yakalanabilir. Baz─▒ risk faktörleri HPV ile kar┼č─▒la┼čma ihtimalini art─▒r─▒r. Bunlar: 

  • Birden çok partnerle korunmas─▒z cinsel ili┼čki,

  • Genital si─čil d─▒┼č─▒nda bir cinsel yolla bula┼čan hastal─▒─ča sahip olmak,

  • Erken ya┼čta cinsel olarak aktif hale gelmek,

  • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini bask─▒layan hastal─▒klara sahip olmak ya da bu tür tedaviler almak (kemoterapi gibi) olarak say─▒labilir.

HPV Enfeksiyonu, Genital Si─čil D─▒┼č─▒nda Hangi Hastal─▒klara Yol Açar?

HPV ile enfekte olan ki┼čiler genellikle birkaç y─▒l içerisinde bu virüsten kurtulur. Ancak virüs, vücut içinde varl─▒─č─▒n─▒ devam ettirerek çe┼čitli problemlere neden olabilir.

HPV'nin baz─▒ alt türleri genital si─čil yaparken, baz─▒ alt türleri de kanser olu┼čumuna yol açar. Rahim a─čz─▒ (serviks), anüs, a─č─▒z, penis kanserleri; HPV enfeksiyonu ile yak─▒ndan ili┼čkili kanserlerdir.

Özellikle kad─▒nlarda serviks kanseri, HPV ile yüksek oranda ili┼čkilidir.

Kad─▒nlar─▒n 30 ya┼č─▒ndan sonra belli aral─▒klarla Pap smear testini yap─▒larak serviks kanseri aç─▒s─▒ndan taranmas─▒ gerekir. Bu tarama testi serviks kanserinin erken te┼čhis ve tedavisi için oldukça önemlidir. 

Genital Si─čil Hamilelikte Problem Yarat─▒r m─▒?

Genital si─čillerin hamilelik boyunca ek bir soruna neden olmas─▒ nadir görülen bir durumdur. S─▒k rastlanmasa da si─čiller büyüyerek idrar yapmay─▒ zorla┼čt─▒rabilir.

Vajina duvar─▒nda bulunan si─čiller, do─čum esnas─▒nda vajinal dokular─▒n gerilmesini engelleyebilir.

Vajina dudaklar─▒nda yer alan si─čiller, do─čum esnas─▒ndaki a┼č─▒r─▒ geni┼člemeye ba─čl─▒ olarak kanayabilir.

Oldukça nadir kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durum olmakla beraber, genital si─čili olan bir anneden do─čan bebeklerin bo─čaz─▒nda si─čil olu┼čumu görülebilir.

Bu si─čillerin, bebe─čin hava yolunu t─▒kamas─▒n─▒ önlemek amac─▒yla cerrahi olarak al─▒nmas─▒ gerekebilir. 

Genital Si─čil Olu┼čumunu Önlemek Mümkün müdür?

Genital si─čil ve serviks kanseri ba┼čta olmak üzere çe┼čitli kanserlerin olu┼čmas─▒nda rol oynayan HPV'ye kar┼č─▒ geli┼čtirilmi┼č a┼č─▒lar mevcuttur.

Sadece kanser yapan HPV alt türlerine kar┼č─▒ koruma sa─člayan a┼č─▒ oldu─ču gibi kanserin yan─▒nda genital si─čil olu┼čumuna neden olan HPV alt türlerine kar┼č─▒ da koruyucu olan a┼č─▒lar mevcuttur. Bu a┼č─▒lar 45 ya┼č─▒na herkese yap─▒labilir.

Ancak a┼č─▒laman─▒n aktif cinsel ya┼čam ba┼člamadan yap─▒lmas─▒ daha etkili koruma sa─člar. K─▒z ve erkek çocuklar─▒n─▒n 9 ya┼č─▒ndan sonra HPV a┼č─▒s─▒ olmas─▒ önerilir.

Bu sayede ileride genital si─čil ve serviks, penis kanseri gibi hastal─▒klara yakalanma ihtimalleri azal─▒r.

Ayr─▒ca cinsel ili┼čki esnas─▒nda cilt temas─▒n─▒ önleyen kondom kullan─▒m─▒ da genital si─čil için riski azaltan bir korunma yöntemidir. 

Genital Si─čil Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Tan─▒ genellikle si─čillerin görülmesiyle koyulur. Ancak baz─▒ durumlarda biyopsi gerekebilir.

Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra hastaya cinsel geçmi┼či de sorularak risk faktörlerinin varl─▒─č─▒ ara┼čt─▒r─▒l─▒r.

Kad─▒nlarda si─čiller, genital organlar─▒n daha derin k─▒s─▒mlar─▒nda da görülebilece─činden pelvik muayene de yap─▒labilir.

Muayenede genital bölgeye si─čilleri daha rahat görebilmek için asidik bir solüsyon uygulanabilir.

Ayr─▒ca doktor, hastaya Pap testi de yapabilir. Bu test uygulan─▒rken doktor, hastan─▒n vajinas─▒ndan içeri do─čru spekulum ad─▒ verilen bir aleti yerle┼čtirir. Bu sayede vajina ve rahim aras─▒ndaki dokular daha rahat incelenir.

Spekulum ile inceleme yap─▒l─▒rken rahim a─čz─▒ (serviks) üzerinden bir f─▒rça yard─▒m─▒yla doku örne─či de al─▒n─▒r.

Doku örne─čindeki hücreler, özel yöntemlerle HPV varl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan de─čerlendirilir.

Test sonucunda anormal hücrelerin (HPV ile enfekte hücrelerin) saptanmas─▒ durumunda kolposkopi gibi daha ayr─▒nt─▒l─▒ muayene etmeyi sa─člayan yöntemler kullan─▒larak ileri tetkik yap─▒l─▒r.

Serviks kanseri ┼čüphesi varsa HPV DNA testi yap─▒larak vücutta HPV'ye ait genetik materyal varl─▒─č─▒ ara┼čt─▒r─▒labilir.

Tüm bu tan─▒ yöntemleri, HPV ile ili┼čkisi genital si─čil, serviks kanseri gibi rahats─▒zl─▒klar─▒n te┼čhis edilmesinde kullan─▒labilen önemli metotlard─▒r. 

Genital Si─čil Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Genital si─čil tedavisinde temel hedef si─čilin neden oldu─ču rahats─▒zl─▒k hissini gidermek ve si─čil boyutunu küçültmektir.

Si─čillerden rahats─▒zl─▒k duymayan ki┼čilerin tedavi ihtiyac─▒ olmayabilir. Si─čile neden olan HPV'ye yönelik etkin bir tedavi olmad─▒─č─▒ için virüsü vücuduna alm─▒┼č bir ki┼čide dönem dönem si─čil ataklar─▒ görülebilir.

Hastalarda tedavi sonras─▒ hastal─▒─č─▒n tekrarlama ihtimali oldukça yüksektir. Tedavide en s─▒k kullan─▒lan yöntem krem kullan─▒m─▒d─▒r.

Farkl─▒ etken maddeler içeren genital si─čil kremi çe┼čitleri, farkl─▒ ┼čekillerde etkisini gösterir. ─░miquimod içeren kremler, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirir ve bu sistemin si─čillerle daha güçlü sava┼čmas─▒n─▒ sa─člar.

Krem genital bölgeye sürüldükten sonra belli bir süre boyunca cinsel ili┼čkide bulunulmamas─▒ önerilir.

En s─▒k görülen yan etkisi ciltte k─▒zar─▒kl─▒─ča sebep olmas─▒d─▒r.

Podofilin ve podofiloks içeren kremler de tedavide kullan─▒labilir. Bu kremler genital organlar─▒n iç bölgelere uygulanmamal─▒d─▒r ve hamilelikte kullan─▒lmas─▒ önerilmez.

Genital si─čil tedavisinde ba┼čka tür kremler de kullan─▒labilir. Doktorunuz, size en uygun kremi reçete eder ve düzenli olarak kullanman─▒z─▒ talep eder.

Krem tedavisiyle si─čilin neden oldu─ču ka┼č─▒nt─▒, k─▒zar─▒kl─▒k, yanma gibi rahats─▒z edici durumlar─▒n azalt─▒lmas─▒ amaçlan─▒r.

Genital si─čillerin krem ile tedavi edilememesi, hamilelerde do─čum s─▒ras─▒nda sorun olu┼čturabilecek ölçüde olmas─▒ gibi nedenlerde cerrahi yöntemler tedavide kullan─▒labilir.

Si─čiller; lazerle yak─▒larak, dondurularak, cerrahi kesi yap─▒larak ya da elektrokoterle elektrik ak─▒m─▒ yard─▒m─▒yla yak─▒larak ortadan kald─▒r─▒labilir. 

Genital si─čil belirtileriniz varsa ve bu durumdan rahats─▒zl─▒k duyuyorsan─▒z deneyimli bir merkezde tecrübeli bir jinekologa ba┼čvurman─▒z yararl─▒ olacakt─▒r.

Farkl─▒ tedavi seçenekleri ve si─čille beraber görülebilecek hastal─▒klar gibi konularda uzman görü┼čü alman─▒z oldukça önemlidir. Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
G├╝lenay Gencosmano─člu T├╝rkmen
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Ankara (Bat─▒kent)
265096

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.