Geniz Eti Büyümesine Dikkat

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, Adenoid vegetasyon; yani geniz eti konusunda bilgilendirdi:

Geniz eti, burnumuzun en arkasında, küçük dilimizin yukarısındaki bölgede bulunan hava yolunun ilk savunma bariyerlerinden birini oluşturan lenf dokusu topluluğudur. Tüm insanlarda mevcuttur. Bademcikler, geniz eti, yutak yan duvar bantları ve dil kökünde bulunan lenf dokularının hepsi Waldayer Halkası denen ve hava yolundan ve ağızdan gelen mikroplara karşı bizi koruyan ilk savunma hattını oluştururlar. Geniz eti burundan gelen havanın geçtiği yol üzerinde bulunur. Hava yoluyla gelen mikroplar burada yakalanır. Savunma sistemi bu mikrobu tanır ve onu yok etmek için lenf bezlerinde savunma maddeleri hazırlar. Bu hazırlığı yaparken lenf dokusu yapı olarak büyüme gösterir. Boğaz iltihabı olduğumuzda çene kenarı altında şişlikler hissederiz. Geniz eti de benzer şekilde büyüme gösterir. Geniz eti büyümesiyle beraber bazen burundan gelen havanın yutak bölmesine geçmesine engel olabilecek boyutlara ulaşabilir. Hastalıkların tedavisiyle genze etinde küçülme görülür ve hava yolu eski açıklığına kavuşur ve sağlıklı olarak solunuma devam edebiliriz.

İnsan yapısı itibariyle burundan geçen havayı kullanacak şekilde yaratılmıştır. Sağlıklı olanı burun solunumudur. Burundan geçen havayı sadece burnumuz kullanmaz. Solunum sistemi burnumuzdan başlayarak akciğerdeki alveollere kadar uzanan bir sitemdir. Bu ortak hava yoluna açılan sinüsler, kulak ,boğaz ,ve akciğerler bu yoldan geçen havayı kullanır ve fonksiyonları bu havanın miktarı ve kalitesinden etkilenirler. Burun havayı ısıtıp nemlendirir ve süzer. Geniz eti burun tıkanıklığı yaparak havanın geçmesine engel olan sorunlar yaratabilecek boyutlara ulaşabilir. Genellikle çocuklukta, özellikle de 3-5 yaş gurubunda kendini gösterir. Bu yaş gurubu üst solunum yolu enfeksiyonun sıklıkla yaşandığı bir yaş grubudur. Özellikle kreşe başlayan ve toplum içine katılan çocuklar mikroplarla artık daha sık karşılaşmakta ve ilk kez karşılaştığı mikropla da hasta olmaktadırlar. Bu hastalık sıklığı yaş ilerledikçe azalmaktadır.

Burun tıkanıklığı yaparak ağızdan solunum yapmak zorunda bırakan geniz eti büyümeleri sağlığımızı tehdit eder. Sık sık sinüzit oluşmasına ,veya ilaca rağmen geçmemesine ,işitme kayıplarına ,uykuda solunum durmalarına ve buna bağlı kalp ve akciğer rahatsızlıklarına, ağızdan solunum yapıldığı için ağız içi ve diş iltihaplarına, çene ve damak yapısında ve dolayısıyla yüz şeklinin bozulmasına, geniz bölgesine açılan kulak havalandırma tüplerinin(östaki tüpü )tıkanıklığına neden olarak orta kulak bölmesinde sıvı toplanmasına bağlı işitme kayıplarına neden olabilirler. İşitme kayıpları da çocuğumuzun öğrenme kapasitesini düşüreceğinden sosyal ve akademik başarısızlığı yol açtığı gibi ,toplum içerisinde yaşarken etrafı duymamaya bağlı hayati tehlikeye sebep olabilecek sorunlara (araç sesini duymamak gibi) neden olabilir. Annelerimizin ninnilerine bile giren ''uyusun da büyüsün ....'' cümlesinin tıbben de doğru olduğu kanıtlanmıştır. Solunum yollarının tıkalı olmasına bağlı derin uyku dönemine (Ram uykusu) giremeyen çocukların büyüme hormonları da az salgılandığı için bu çocuklarda büyüme geriliği de görülmektedir.

Uykuda horlama ,sık sık yer değiştirme, ağzı açık yatma, burun tıkanıklığı geçmeyen burun akıntısı, duyma kaybı ,öğrenme güçlüğü gibi şikayetlerden biri veya birkaçı çocuğunuzda varsa geniz eti açısından bir KBB uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Geniz etinin ve gerek duyulursa orta kulak bölgesindeki sıvının kısa bir operasyonla alınması ve kulak zarlarına havalandırma tüpü takılmasıyla çocuğumuz işitme kaybı(tedavi edilmezse kalıcı halde alabilir),uyku düzenin normalleşmesi ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolay iyileşmesiyle daha sağlıklı bir hayata kavuşacağı gibi okul başarısında da artma sağlayacaktır.