Uzm. Dr.Gizem Müjdecioğlu Demir

  • İlgi Alanları
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite bozukluğu
  • Disleksi
  • Konuşma bozuklukları
  • Depresyon
  • Anksiyete bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Otizm

Eğitim ve Uzmanlık
Tıp Eğitimi: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları  

Deneyim
2012 - 2013 Batman Sason Toplum Sağlığı Merkezi
2013 - 2018 Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Uzmanlık Eğitimi
2018 - 2020 Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
2020 - 2021 Mersin Toros Devlet Hatanesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Ve Aklol Madde Bağımlılığı Servisi Sorumlu Hekimi

Kurs ve Sertifikalar
Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi 80 Saatlik Kurumsal Eğitimi Mart 2019-Ocak 2020
Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda Emdr Uygulamaları Kursu 2016
Oyun Terapisi Eğitimi 2014 Haziran Ayında 12 Saatlik Eğitimi
Panik Bozukluğu Anlama Ve Tedavide Kdt—2014
Çifti Anlamakta ve İlişkileri İyileştirmekte Davranışçı Sistematik Yaklaşımlar 2013
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlarına Toplumsal Travmalar Ve Afetlere Yaklaşım Eğitimi 2020
Kabul Kararlılık Terapisi 2021(Eğitim Devam Etmekte) 
Türk Psikiyatri Derneğinin 2015 Yılında Düzenlediği Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitiminin 112 Saatini
Kipt Kuramsal Eğitimi 2021 Nisan-Mayıs-Haziran Aylarında
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Farkındalık Ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Müdehaleler   2021
Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluğu Değerlendirme Yaklaşım
Psikoeğitim Motivasyonel Görüşme Bdt ve Diğer Psikoterapötik Yöntemler 2021
Eye Movement Desensitization And Reprocessing (Emdr) (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Eğitimi 2021
2014 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
2015 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Kongresi 
2016  8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Kongresi 
2016  26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
2019  11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Kongresi