Göbek fıtığı, belirtileri ilk hissedildiğinde ciddiye alınması gereken hastalıklardan. Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalık için günümüzde en etkili tedavi yama yöntemi. Yama yöntemi sayesinde fıtığın tekrarlama oranı yüzde 1 gibi çok düşük bir orana çekiliyor.

Göbek fıtıkları kadınlarda daha sık görülür ve özellikle hamilelik dönemi, karın içi basıncını artırdığı için göbek fıtıklarının oluşmasını kolaylaştırır. Göbek fıtıkları, göbek deliğinin içinden veya hemen yakınında çıkar. Bir fındık büyüklüğünden portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adem Dervişoğlu, günümüzde fıtık ameliyatlarında gerek açık, gerekse laparoskopik yöntemde sentetik yamalar laparoskopik yöntemde sentetik yamalar kullanılarak fıtığın tekrarlama riskinin ortadan kalktığını belirtiyor. 

Kadınların kabusu 

Göbekte fıtığın çıktığı açıklık bölgesi, doğumsal bir zayıf nokta. Eğer göbek bölgesi zorlanırsa göbek fıtığı ortaya çıkabilir. Ani eğilip kalkmak, ağır sporlar yapmak; göbeği zorlar ve bu zayıf alanda göbek fıtığı görülebilir. Bunun yanı sıra şişmanlık, hızlı kilo alıp verme, kronik kabızlık ve öksürük de karın duvarını zorlayarak göbek fıtığına neden olabilir. Göbek fıtıkları kadınlarda daha sık görülür ve en sık hamilelik sırasında hasta tarafından fark edilir. Gebelik, 
karın içi basıncını artıran bir durum, bu nedenle göbek fıtıklarının oluşması kolaylaşır. Bunun yanı sıra fıtık çocuklarda da görülebilir. 

Belirtiler ciddiye alınmalı 

Göbek deliğinde oluşan açıklıktan karın zarı ve bağırsaklar dışarıya çıktığı için ağrıya bağlı olarak, kişinin yürümesi, günlük aktivitelerini yapması zorlaşabilir. Dışarıdan görülebilecek büyüklükte şişlik oluşur. Kişide göbek halkasının olduğu yerde sürekli var olan bir şişlik bulunur. Ayrıca göbek halkasının şişliği bazen ağrıya da neden olabilir. Sigara ve alkol, yara iyileşmesini bozacağı için fıtıkta tekrarlama riski oluşturur. Ayrıca sigaranın, ileri yaşa bağlı oluşan göbek fıtıklarında tetikleyici etkisi olduğundan sigara kullananlar daha dikkatli olmalı. 

Belirti vermeyen fıtığa dikkat 

Fıtık göbek çukurunda olduğu için bazı durumlarda ağrı olur ama şişlik belirgin olmayabilir. Bu durumlarda çukurdaki fıtık da çok küçük ise hasta anlayamayabilir. Eğer fıtık çok küçükse bazen oraya bağırsaklar girip -boğulup- hastada ciddi ağrı oluşturabilir ve fıtık boğulması dediğimiz ölüme kadar götüren durum ortaya çıkabilir. Göbek fıtıkları büyüdüğünde, artan oranda fıtık boğulması riski taşır. Diğer fıtıklara göre göbek fıtıklarının boğulma riski daha fazladır. O nedenle küçük dahi olsalar göbek fıtıklarını onarmak gerekir.

En etkili tedavi zamanında ameliyat 

Tanı muayene ile konulur. Ancak emin olunamazsa ultrasonografi yapılır. Göbek fıtığında en etkili tedavi, zamanında yapılan cerrahi müdahaledir. Ameliyat dışındaki tedavi yöntemleri başarısızlıkla sonuçlanır. Ameliyatlar, laparoskopik veya açık yöntemle yapılabilir. 

Duruma göre yöntem değişiyor 

Göbek fıtığında fıtık küçükse açık ameliyat tercih edilir. Kişinin erken işe dönme ve estetik kaygısı varsa ve fıtığı büyükse laparoskopik ameliyatlar tercih edilir. Küçük fıtıklarda (3 cm’den küçük) laparoskopik yöntem, hem karında açılan üç laparoskopik girişin hem de kullanılan yamanın maliyetinden dolayı açık yönteme göre daha az tercih edilir. Genel anestezi almasında risk oluşan hastalar kalokal anestezi ile açık yöntemle tedavi edilebilirler. 

İdeal yama gerilmeye dayanıklı olmalı 

Fıtıkların yüzde 5 ila 10’unu göbek fıtıkları oluşturur. Günümüzde fıtık ameliyatlarında gerek açık, gerekse laparoskopik yöntemde sentetik yamalar kullanılır. Yama yönteminin kullanılması sayesinde fıtığın tekrarlama oranı yüzde 1 gibi çok düşük bir orana düşer. Yama yönteminde, gerdirmesiz olarak tül benzeri bir malzeme ile fıtığın oluşturduğu açıklığın üzeri yama gibi kapatılır. İdeal yama; hastada rahatsızlık ve yabancı cisim reaksiyonu oluşturmamalı, yamaların deliklerinin arasından normal dokunun gelişimine izin vermeli, gerilmeye dayanıklı olmalı ve alerjik olmamalı.

61429