satır arası

Göğüs ağrısı, olası bir kalp krizinin göstergesidir, ancak başka bir durumun veya sorunun belirtisi de olabilir. Bununla birlikte göğüs ağrısı şikâyeti varlığında öncelikle mutlaka kalp sorunları ekarte edilmelidir. Göğüs ağrısının diğer nedenleri arasında akciğer sorunları, hazımsızlık, reflü, kas gerginliği, göğüs kemiğine yakın kaburga eklemlerinde iltihaplanma sayılabilir.

Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabilir. Hayatı tehdit edici önemli nedenler kalp veya akciğerler sorunlarını içerir. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununu gösterebildiğinden acil tıbbi yardım almak çok önemlidir. Göğüs ağrısı, insanların acil servise gitmesinin en yaygın nedenlerinden birisidir.

Göğüs Ağrısı Neden Olur? 

Göğüs ağrısı olduğunda genellikle kişinin ilk düşüncesi kalp krizi geçirdiğidir. Göğüs ağrısı kalp krizinin önemli bir belirtisi olsa da, nispeten daha az ciddi olan durumlardan da kaynaklanabilir. Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle yapılan ziyaretlerin yaklaşık %13'ü kalp ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyledir.

Göğüs Ağrısının Kalp ile İlişkisi Nedir?

Göğüs ağrısının kalple ilişkili nedenleri arasında şunlar vardır:

 • Kalp kriziKalp krizi, genellikle bir kan pıhtısının kalp kasını besleyen damarları tıkanması neticesinde gelir.
 • Anjina. Anjina, kalbi besleyen damarların kısmi tıkanıklığı sebebiyle kan akışının zayıflamasının neden olduğu göğüs ağrısı için kullanılan bir terimdir. Bu durum genellikle kalp kaslarına kan taşıyan atardamarların iç duvarlarında aterosklerotik plakların birikmesinden kaynaklanır. Bu plaklar damarları daraltarak özellikle efor sırasında kalbin oksijenlenmesini sınırlar.
 • Aort diseksiyonu. Aort diseksiyonu hayatı tehdit eden bu durumdur. Kalpten çıkan ve aort adı verilen ana atardamarın yırtılmasıdır ve ani gelişen şiddetli göğüs ağrısı ile kendini belli eder.
 • Perikardit. Perikardit, perikard olarak isimlendirilen ve kalbi çevreleyen zarın iltihaplanmasıdır.  Perikardit, genellikle nefes almakla ya da uzanmakla keskinleşen göğüs ağrısına neden olur.
 • Miyokardit. Kalp kasında iltihaplanma olmasıdır.

Göğüs Ağrısının Akciğer Kaynaklı Nedenleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilenler gibi birçok akciğer hastalığı göğüs ağrısına neden olabilir:

 • Pulmoner emboliAkciğer atardamarlarında sıklıkla kan pıhtısının neden olduğu ani tıkanıklıktır. Bu durum akciğer dokusununun beslenmesinde bozulma ile sonuçlanır ve acil tedavi gerektirir. Ani gelişen nefes darlığı ve göğüs ağrısı karakteristiktir.
 • Akciğer zarı iltihabı. Plörezi adı verilen ve akciğerleri örten zarın iltihaplanması durumunda nefes alıp vermekle ve öksürmekle artan göğüs ağrısı görülür. 
 • Pnömotoraks. Akciğerlerdeki havanın dışarıya sızarak göğüs boşluğunda birikmesi sonucunda akciğerlerde sönme meydana gelmesidir. Göğüs ağrısı tipik olarak aniden başlar ve saatlerce sürebilir ve genellikle nefes darlığı ile birliktedir.
 • Pulmoner hipertansiyon. Pulmoner hipertansiyon, akciğerlere kan taşıyan ve pulmoner arter adı verilen atardamarlardaki kan basıncının yüksek olmasıdır. Bu durum göğüs ağrısına sebep olabilir.
 • Pnömoni. Akciğerlerin iltihaplanmasıdır ve göğüs ağrısına neden olabilir.
 • Viral bronşit
 • Bronkospazm. Hava yollarının genellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle daralmasıdır. Nefes darlığının yanında göğüs ağrısı görülebilir.

Göğüs Ağrısının Sindirim Kaynaklı Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ağrıları, aşağıdakileri içeren sindirim sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanabilir:

 • ReflüMide içeriğinin yerçekimine ters yönde hareket ederek yemek borusuna geri kaçmasına reflü denir. Reflü, göğüs kemiğinin arkasında yanma hissiyle karışık göğüs ağrısına neden olur. Sıklıkla göğüs ağrısına eşlik eden ağza acı su gelmesi şikâyeti de vardır.
 • Yemek borusu problemleri. Yemek borusu rahatsızlıkları yutmayı zorlaştırabilir ve göğüs ağrısına neden olabilir.
 • Safra kesesi problemleri. Safra kesesi taşları ya da iltihabı göğüse yansıyan karın ağrısına neden olabilir.
 • Pankreas iltihabı. Pankreatit olarak isimlendirilen pankreas iltihabında göğüs ağrısı şikâyeti görülebilir.

Göğüs Ağrısının Kas ve Kemik Kaynaklı Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ağrısı, göğüs duvarını oluşturan kas ve kemik yapıları etkileyen travma ve diğer problemler nedeniyle gelişebilir. Bu problemlerden bazıları şunları içerir:

 • Kostokondrit. Kaburgaları göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak yapının iltihaplanmasına kostokondrit denir. Kıkırdak yapıdaki bu iltihabi durum göğüs ağrısına neden olur.
 • Kas ​ağrıları. Fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları göğüs kaslarında sık tekrarlayan ağrılara neden olabilir.
 • Kaburgalarda yaralanma. Çatlamış veya kırık bir kaburga göğüs ağrısına neden olabilir.

Göğüs Ağrısının Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ağrısının diğer bazı nedenleri şunlardır:

 • Panik atakGöğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, yoğun terleme, nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi ve ölüm korkusu gibi belirtilere neden olur.
 • ZonaSu çiçeği virüsünün yeniden aktif hale geçmesi sonucu ortaya çıkan zona, sırttan göğüs duvarınıza kadar kabarcıklı döküntülere neden olabilir. Zonanın belirtilerinden birisi de göğüs ağrısı olabilir.

Ayrıca nefes alıp vermedeki uzun süreli zorluklar da gögüs ağrısına yol açabilir. Kapalı rinoplasti nedir diye merak eden hastalar genellikle burundaki şekil bozukluğuna bağlı olarak nefes alışverişi, uyku problemi gibi sağlık sorunları da yaşayan hastalar olabilir.

Göğüs Ağrısı Belirtileri Nelerdir? 

Göğüs ağrısı, neyin tetiklediğine bağlı olarak birçok farklı belirtiyle birlikte olabilir. Kalp rahatsızlıklarında sıklıkla göğüs ağrısı görülmesine rağmen kalp hastalığı olan birçok kişi tam olarak ağrı şeklinde tanımlanmayan belirsiz bir rahatsızlık hissi yaşadıklarını söyler. Genel olarak, kalp krizi veya başka bir kalp problemine bağlı gelişen göğüs rahatsızlığı, aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

 • Göğüste basınç, dolgunluk, yanma veya gerginlik
 • Sırt, boyun, çene, omuz ve bir veya iki kola yayılan ezici veya yakıcı özellikte ağrı
 • Birkaç dakikadan uzun süren, aktivite ile kötüleşen, gelip giden ve yoğunluğu değişen ağrı

Kalp sorunlarına bağlı gelişen göğüs ağrısına eşlik eden belirtiler şunları içerebilir:

 • Nefes darlığı
 • Soğuk terleme
 • Baş dönmesi
 • Zayıflık
 • Yorgunluk
 • Mide bulantısı ve kusma

Göğüs ağrısının kalp ile ilişkili olmadığını gösteren belirtiler arasında şunlar vardır:

 • Ağza ekşi su veya asitli bir tat gelmesi
 • Sadece yemek yedikten sonra ortaya çıkan ağrı
 • Yutma güçlüğü
 • Vücut konumuna bağlı olarak ağrı şiddetinde değişiklik
 • Derin nefes alırken veya öksürürken artan ağrı
 • Cilt döküntüleri
 • Ateş
 • Titreme
 • Şiddetli öksürük
 • Panik veya endişe duyguları
 • Hızlı nefes alıp verme

Göğüs Ağrısı Nasıl Teşhis Edilir? 

Teşhis için anahtar hastanın tıbbi öyküsüdür. Ağrının doğası hakkında bilgi sahibi olmak doktora neyin dışlanması gerektiği ve neyin daha olası olduğu konusunda fikir verir. Ağrının niteliğini, şiddetini, ilişkili belirtileri ile hastada bulunan risk faktörlerini anlamak potansiyel nedenin olasılığını değerlendirmede ve hangi teşhislerin dikkate alınması gerektiği konusunda yol gösterir. Tanı koyabilmek için doktorun ağrı tipini ve kişinin ne kadar acı yaşadığını bilmesi gerekir. Bu amaçla hastalara sorulabilecek sorular şunları içerir.

 • Ağrı ne zaman başladı?
 • Ağrının şekli nasıldı?
 • Ne kadar sürdü?
 • Gelip gidiyor mu?
 • Ağrıyı azaltan ya da artıran faktörler var mı?
 • Vücudun başka bölgelerine yayılıyor mu?
 • Ağrıdan önce herhangi bir hastalık geçirdiniz mi?
 • Herhangi bir travma yaşadınız mı?
 • Geçmişte benzer göğüs ağrısı yaşadınız mı?
 • Eşlik eden başka belirtiler var mı?

Göğüs ağrısı her zaman kalp krizine işaret etmez. Ancak hasta acil servise başvurduğunda doktorlar ilk olarak kalp krizi üzerinde dururlar. Çünkü potansiyel olarak yaşam için en acil tehdit budur.  Ayrıca pnömotoraks veya akciğer embolisi gibi hayatı tehdit edici akciğer koşulları da kontrol edilir. Göğüs ağrısı varlığında yapılan ilk testlerden bazıları şunlardır:

 • Elektrokardiyogram (EKG). Bu test, göğüs cildine takılan elektrotlar yoluyla kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder. Hasarlı kalp kası sıklıkla elektriksel uyarım yapmadığından, EKG ile kalp krizi tespiti yapılabilir.
 • Kan testleri. Kalp kasında bulunan belirli protein veya enzimlerin kandaki seviyelerini kontrol etmek için kan testleri istenir. Kalp krizinden kalp hücrelerinin zarar görmesi, bu protein veya enzimlerin, saatler boyunca kana sızması ile sonuçlanır.
 • Akciğer grafisi. Akciğer grafisi ile akciğerlerin durumu, kalp ve büyük kan damarlarının büyüklüğü ve şekli kontrol edilir. Ayrıca zatürree veya pnömoni gibi akciğer problemleri de saptanabilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT). BT taramaları ile pulmoner emboli ve aort diseksiyonu teşhis edilebilir.

Sağ Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Sağ göğüs ağrısı, genellikle kalp ve akciğer sorunlarından kaynaklanabilir. Kalp krizi, anjina veya akciğer enfeksiyonları gibi ciddi durumları işaret edebilir. Bununla birlikte, göğüs ağrısı bir dizi farklı faktörden kaynaklanabilir, bu nedenle ağrının niteliği, süresi ve eşlik eden belirtiler dikkate alınmalıdır. Şiddetli ve aniden ortaya çıkan sağ göğüs ağrısı acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Göğüste Kas Ağrısı Olur mu?

Göğüste hissedilen kas ağrısı genellikle fiziksel aktivitenin aşırıya kaçması, kötü duruş veya stres gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu tür ağrılar genellikle dinlenme, fiziksel terapi ve gevşeme teknikleriyle hafifletilebilir. Ancak, sürekli veya şiddetli kas ağrıları durumunda bir doktora başvurmak önemlidir, çünkü bu durum altta yatan başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Göğüs ve Sırt Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Göğüs ve sırt ağrısı genellikle omurga, disk problemleri veya kas-iskelet sistemi sorunlarından kaynaklanabilir. Fiziksel aktivite eksikliği, yanlış duruş, ağır kaldırma gibi faktörler bu tür ağrıları tetikleyebilir. Bu durumda, fiziksel terapi, egzersiz ve postür düzeltme önemli bir rol oynayabilir.

Göğüs Ucu Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ucu ağrısı genellikle meme dokusuyla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Hormonal değişiklikler, mastit veya yaralanmalar bu tür ağrılara neden olabilir. Meme muayenesi ve gerekirse görüntüleme testleri ile doğru tanı konabilir. Ayrıca, göğüs ucu ağrısı durumu meme kanseri gibi ciddi durumların belirtisi olabileceğinden, uzman bir doktora başvurmak önemlidir.

Covid Göğüs Ağrısı Yapar mı?

Covid-19, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Bazı hastalarda, özellikle ağır seyreden vakalarda, göğüs ağrısı görülebilir. Bu ağrı genellikle solunum sıkıntısı ve öksürükle ilişkilidir. Covid-19 belirtileri olan kişilerin hemen sağlık uzmanlarına başvurması önemlidir.

Sağ Göğüs Altı Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Sağ göğüs altı ağrısı, sindirim sistemi sorunları, karaciğer veya safra kesesi problemleri, kas-iskelet sistemi sorunları veya akciğer hastalıkları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Sağ göğüs altı ağrısı yaşayan kişilerin semptomları ve tıbbi geçmişleri dikkate alınarak bir sağlık profesyoneline başvurması önemlidir.

Çocuklarda Göğüs Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda göğüs ağrısı genellikle solunum yolu enfeksiyonları, göğüs kafesi yaralanmaları veya büyüyen kemik ve kas dokularına bağlı olabilir. Ancak, çocuklarda göğüs ağrısı her zaman ciddi bir sorunun belirtisi olabilir, bu nedenle ebeveynler çocuklarının şikayetlerini dikkatlice izlemeli ve gerektiğinde bir doktora başvurmalıdır.

Göğüs Ağrısı Nedenleri Nedir?

Göğüs ağrısı, kalp problemleri, sindirim sistemi sorunları, akciğer hastalıkları veya kas-iskelet sistemine ait durumlar gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Tanı için detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır ve ağrı şiddetli veya ani ise acil tıbbi yardım gerekebilir.

Göğüs Ağrısı Hakkında Sık Sorulan Sorular Nelerdir?

Göğüs Şişmesi ve Ağrısı Nasıl Geçer?

Göğüs şişmesi ve ağrısı genellikle hormonal değişiklikler, meme dokusu iltihaplanması veya meme kistleri gibi durumlarla ilişkilidir. Meme muayenesi, görüntüleme testleri ve doktor değerlendirmesi bu semptomların nedenini belirlemede yardımcı olabilir.

Geçmeyen Göğüs Ağrısı Nedenleri Nedir?

Geçmeyen göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Kalp hastalıkları, akciğer sorunları veya mide-bağırsak problemleri gibi çeşitli nedenlerle ilişkilendirilebilir. Bu durumu yaşayan kişilerin en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

Şiddetli Göğüs Ağrısı Nedenleri Nedir?

Şiddetli göğüs ağrısı genellikle kalp krizi veya ciddi kalp rahatsızlıkları gibi acil durumları işaret edebilir. Hemen tıbbi yardım alınmalı ve acil servise başvurulmalıdır.

Hamilelikte Göğüs Ağrısı Olur mu?

Hamilelikte göğüs ağrısı, hormon değişiklikleri nedeniyle meme dokusunda artan hassasiyetle ilişkilidir. Ancak, şiddetli ağrılar veya diğer belirtilerle birlikte olması durumunda bir doktora başvurmak önemlidir.

Regl Öncesi Göğüs Ağrısı Olur mu?

Regl öncesi göğüs ağrısı genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir ve genellikle menstrüasyon öncesinde ortaya çıkar. Ancak, şiddetli veya sürekli ağrılar durumunda bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Tipik Göğüs Ağrısı Nedir?

Tipik göğüs ağrısı genellikle sindirim sorunları, mide ekşimesi veya kas-iskelet sistemi problemleri nedeniyle ortaya çıkar. Ancak, herhangi bir göğüs ağrısı durumunda, özellikle kalp problemleri dışlanmalıdır.

Öksürürken Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Öksürürken göğüs ağrısı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit veya zatürre gibi akciğer sorunlarından kaynaklanabilir. Bu durumda, öksürükle birlikte nefes darlığı, ateş gibi diğer belirtiler varsa, bir doktora başvurmak önemlidir.

3557546

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.