Doç. Dr.Gökhan Boyraz

  • İlgi Alanları
  • Jinekolojik onkoloji
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Genital estetik
  • Laparoskopik cerrahi
  • Jinekoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum birimleri; kadın üreme organlarına ilişkin her türlü hastalığın tanı ve tedavi işlemlerinin yürütüldüğü, aynı zamanda kadın doğurganlığına ilişkin takip ve tedaviler, gebelik takibi, infertilite (kısırlık) tedavisi ve doğumun gerçekleştirilmesinden sorumlu olan tıbbi birimdir. Bu ana bilim dalının bir yan dalı olan Jinekolojik Onkoloji, kadınlarda üreme sistemine dahil olan organlardaki kanser olgularına ilişkin tarama, tedavi, takip ve cerrahi girişimleri yöneten disiplindir. Jinekolojik Onkoloji branşında uzmanlaşmış hekimler, aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum (jinekoloji) uzmanı olmakla birlikte jinekolojik onkoloji branşında yan dal eğitimi almışlardır. Bu uzmanlar rahim, rahim ağzı kanserleri, yumurtalık (over) kanserleri, vulva ve vajen kanserleri tedavisi konusunda ileri uzmanlığa sahiptir. Aynı zamanda tüm jinekolojik ve ürojinekolojik hastalıkların medikal ve cerrahi tedavileri (myom, kist, idrar kaçırma, sarkıklık, çikolata kisti) konusunda da yetkindirler.

Jinekolojik kanser hastalarının özel eğitim almış jinekolog onkologlar tarafından tedavi edilmeleri, hastaların sağ kalım sürelerini uzatır ve tedavi başarılarını artırır. Jinekolojik onkologlar tarafından kanser hastası bireylerde uygulanacak tedavi planı, hastanın durumuna ve kanserin evresine, yayılım durumuna göre değişkenlik gösterir. Cerrahi girişimlerin gerekli olması halinde yapılacak operasyonlar açık operasyonla veya laparoskopik yöntemle gerçekleştirilebilir. Uygun operasyon türlerinde laporoskopik tedavinin uygulanması, açık tedaviye oranla çok daha hızlı iyileşme sağlar ve komplikasyon riski oldukça düşüktür.

Medical Park Florya Hastanesi, bulunduğu lokasyonda Jinekolojik Onkoloji yan dal eğitimine sahip hekim bulunduran tek hastanedir. Ayrıca medikal onkoloji, radrasyon onkolojisi gibi birimlere de sahip olan Medical Park Florya Hastanesi bulunduğu bölgede kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım sunan tek hastanedir. Bu tür ileri uzmanlık birimlerinden görüş alınarak kanser olgularına multidisipliner bakış açısıyla yaklaşılması, tedavide başarı oranının yükseltilmesi üzerinde oldukça etkilidir.

Doç. Dr. Gökhan Boyraz, Medical Park Florya Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ve aynı zamanda Jinekolojik Onkolog olarak hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra laparoskopi tekniği üzerine özel eğitimler almış olan Boyraz, bir Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi uzmanıdır. Bu nedenle jinekolojik kanser olgularında ve jinekolojik hastalık tedavilerinde, laparoskopiye engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmaması halinde tüm operasyonlar laparoskopi tekniğiyle uygulanır. Ürojinekoloji Cerrahisi uzmanlığı eğitimi almış olan Boyraz; idrar kaçırma, mesane sarkıklığı gibi hastalıkların tedavilerini yenilikçi yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Gebelik takibi alanında da çok sayıda hasta kabul eden Doç. Dr. Gökhan Boyraz, özellikle riskli gebeliklerin takibi konusunda oldukça yetkindir.

Eğitim ve Uzmanlık
2008 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi; Tıp Doktoru
2013 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2017 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı - Yan Dal Sınavı Türkiye Birinciliği
2019 - Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti

Deneyim
2014 - 2017 - Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan dal Asistanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2014 - 2017 - Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği Sertifika Programı sonucu 2017 yılında ‘Avupa Jineklojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı’ diplomasını almıştır.
2016 - Kliniken Essen Mitte Jinekolojik Onkoloji Bölümü, Essen, Almanya
2017 - 2019 - Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
2018 - 2019 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Obstetrik Kanamaya Acil Müdahale Timi üyesi
2019 - İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi, İstanbul

Kurs ve Sertifikalar
Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO): Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Diploması Sahibi
Avrupa Cerrahi Onkoloji Derneği (ESSO): Peritoneal Yüzey Malignitelerinde Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) Uygulama Sertifikası Sahibi
Management of Hyperthermic Intraperitonel Chemotherapy (HIPEC) After Cytoreductive Surgery, Hands on animal surgery Administiration of HIPEC, Hamburg, Kurs, 19.03.2015 -21.03.2015 (Uluslararası)
Graz Üniversitesi: Abdominal Procedures in Gynecologic Oncology Cadaveric Workshop 2015, Hands on surgery on cadavre, Graz, Kurs, 30.01.2015 -31.01.2015 (Uluslararası)
Hacettepe Üniversitesi;  İleri Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Günleri, Kadavrada Laparoskopik Jinekoloji ve Obstetrik kursunda egitmen olarak görev almıstır., Hacettepe Üniversitesi, Kurs, 19.06.2015 -21.06.2015 (Ulusal)
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği; Endoskopik Cerrhi Kursu, 15.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi bünyesinde düzenlenen Endoskopik Cerrahi Kursuna katılmıstır., 15.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Kurs, 30.11.2016 -04.12.2016 (Ulusal)
Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE); Robotics and New Technology in Gynecological Endoscopy, Robotik cerrahide temel prensipler ve Jinekolojik Endoskopide Yenilikler, 1st Annual MESGE congress, Kurs, 24.04.2013 -24.04.2013 (Uluslararası)
Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE); Laparoskopik Histerektomi Kursu, Laparoskopik histerektomi basamakları, 1st Annual MESGE Congress, Kurs, 24.04.2013 -24.04.2013 (Uluslararası)
İzmir; Cadaveric Dissection Course, Hands on surgeryAbdominal Prosedures, Izmir, Kurs, 18.10.2014 -19.10.2014 (Uluslararası)
Ankara Üniversitesi; Teorik ve Pratik Uygulamalı Histeroskopi ve Laparoskopi Kursu, Jinekolojik Histeroskopi ve Laparoskopide teorik ve pratik dersler, Ankara Üniveristesi, Kurs, 11.01.2014 -12.01.2014 (Ulusal)
Ankara Üniversitesi; Ürojinekolojide Güncel Yaklasımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, Ürojinekolojik Patolojiler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 14.04.2013 -14.04.2013 (Ulusal)
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği; Kolposkopi Kursu, 15.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi bünyesinde düzenlenen teorik ve pratik anlatımlı Kolposkopi Kursuna katılmıstır., 15.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Kurs, 30.11.2016 - 04.12.2016 (Ulusal)
Minimal Invazif Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Jinekolojide minimal invazif yaklasımlar, Minimal Invazif Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Dernegi, Seminer, 21.02.2018 -25.02.2018 (Ulusal)
Prevention in Gynecological Malignancies State of the Art Conference 2016, Prevention in Gynecological Malignancies, European Society of Gynecological Cancer, Seminer, 08.09.2016 -10.09.2016 (Uluslararası)
19th International meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO 2015), Jinekolojik Onkolojide Güncel Çalısmalar, European Society of Gynaecological Oncology, Seminer, 24.10.2015 -27.10.2015 (Uluslararası)
15th Biennial Meeting of the International Gynecological Cancer Society, Jinekolojik Kanserlerde son çalısmalar, International Society of Gynecological Cancer, Seminer, 08.11.2014 -11.11.2014 (Uluslararası)
1st Annual MESGE Congress, Jinekolojide Minimal Invazif Yaklasımlar, MESGE in conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Seminer, 24.04.2013 -28.04.2013 (Uluslararası)
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Sertifika Tipi: B, Belge No: 138, Tarih: 02.07.2013.
Prospektif Randomize çalışmalar için İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası. Tarih: 28.09.2017

Mesleki Üyelikler
Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO)
International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)

Ödüller
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem İkinciliği
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2013 Yandal Sınavı Türkiye Birinciliği
En iyi sözlü sunum ödülü; Oral Presentation Award, Hellenic Society for Colposcopy and  Cervical Pathology, 2013 Histological follow-up in patients with atypical glandular cells on Pap smears. BASARAN DERMAN,SALMAN MEHMET COSKUN,BOYRAZ GÖKHAN,Selcuk Ilker,ÖZGÜL NEJAT,YÜCE KUNTER (2013). 7th Hellenic and 3rd Turkish Joint Congress on Colposcopy and Cervical Pathology,