• Uzmanlık Alanları: Kadın hastalıkları ve doğum, Gebelik takibi, Riskli gebelik takibi, Genital Estetik, Jinekolojik ameliyatlar, Laporoskopik Cerrahi, Histereskopik cerrahi, İnfertilite, Kısırlık Tedavisi, İdrar kaçırma, Rahim sarkması, Tüp Bebek

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi -  IVF Yeterlilik Eğitimi


Deneyim
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özel Kocaeli Akademi Hastanesi
Özel Cihan Hastanes,


Kurs ve Seminerler
Maternal -Fetal Tıp ve Perinatoloji çalışma grubu Perinatoloji Kongresi
IV:Uludağ sempozyumu'Menopoz ve Hormon Replasmanı Tedavisi
IV:Uludağ Onkoloji Sempozyumu
Obstetrik Ultrasonoggrafi ve fetal Görüntüleme kursu

1) Özeren S, Çorakçı A, Eren L, Gümüştaş G, Karabacak O: The clinical features of 320 postmenopausal women who seek for medical care. Türkiye Klinikleri Medical Research. T Klin J Med Res 1998;16:29-31.
 
2) Özeren S, Çorakçı A, Vural B, Gümüştaş G, Erk A, Karabacak O: Kordosentez için pratik bir eğitim modeli. Ultrasonografi, Obstetrik Jinekoloji Dergisi 1998; 2(2):115-17.
 
3) Yücesoy G, Çorakçı A, Gümüştaş G, Özeren S, Yücesoy İ, Karabacak O: Gebelik gidişinde serum ferritin değerlerinin önemi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1999;9:175-8.
 
4) Yücesoy G, Akaydın D, Gürbüz Y, Çorakçı A,Gümüştaş G, Özeren S, Yücesoy İ: Erken Doğum ve intraamniotik enfeksiyon tanısında maternal serum ve servikal sekresyonda İnterlökin-6 ölçümünün yeri. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1999;3:174-8 

B) ULUSAL TEBLİĞLER:
1.Yücesoy G, Çorakçı A, Gümüştaş G, Özeren S, Yücesoy İ, Karabacak O: Gebelik gidişinde serum ferritin değerlerinin önemi. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Çalışma Gurubu Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs 1998, ANTALYA

2.Pektaş L, Uzunismail A, Sevük A, Gümüştaş G,Karabacak O: Konjenital vajinal ageneziye bağlı rekürran hematokolpos – Olgu Bildirimi. Plastik Cerrahi Kongresi 1998, ISTANBUL

3.Gümüştaş G, Tuğran A, Yücesoy G, Hüseyinoğlu N, Çorakçı A, Vural B, Özeren S, Yücesoy İ: Term erken membran rüptürü olgularında konservatif tedavi ile doğum indüksiyon tedavisinin karşılaştırılması. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi 30 Mayıs-3 Haziran 2001, ANTALYA

4.Tuğran A, Gümüştaş G, Göktan M, Yücesoy G, Vural B, Çorakçı A, Özeren S, Yücesoy İ: Doğum indüksiyonunda vajinal misoprostolün oksitosin uygulaması ile karşılaştırılması. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi 30 Mayıs-3 Haziran 2001, ANTALYA