Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu

  • Uzmanlık Alanları: Akciğer kanseri cerrahisi, Plevra hastalıkları, Mediasten hastalıkları, Trakea cerrahisi, Vats, Akciğer Transplantasyonu, Hiperhidrosis, Terleme, Göğüs deformiteleri, Timus hastalıkları
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Allegemania Krankenhause, Viyana Tıp Fakültesi, Kardiotorasik Cerrahi ve Transplantation Bölümü
Paris-Sud Universitesi, Marie-Lannelongue Hastanesi, Torasik-Vasküler
 
 
11 adet Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale
18 adet Uluslararası bilimsel toplantı sunulan ve bildiri kitabından basın bildirisi
21 adet Uluslararası dergilerde yayınlanan makale
35 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan basın bildirisi
Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.