Dr. Öğr. ÜyesiGöksel Dağaşan

Eğitim ve Uzmanlık 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık 

Deneyim 
Gürgentepe Merkez Sağlık Ocağı   (Pratisyen Hekim)
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Medicalpark Ordu Hastanesi

Katıldığı Kurslar 
2012 Cardiac Pacing ICD and Cardiac Resyncrohnisation Course, Vienna
2016 Managing The Pacemaker Course, İstanbul
2016 Pacemaker Princeples İn Clinical Practice Course, İstambul
2017 CRT İmplantasyon Kursu, Kocaeli

2015 Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts coronary artery lesion complexity and mortality after non-ST-segment elevation acute coronary syndrome.
Soylu K, Gedikli Ö, Dagasan G, Aydin E, Aksan G, Nar G, İnci S, Yilmaz Ö.
Rev Port Cardiol. 2015 Jul-Aug;34(7-8):465-71. doi: 10.1016/j.repc.2015.01.013. Epub 2015 Jul 9. English, Portuguese.   
2015 Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts coronary artery lesion complexity and mortality after non-ST-segment elevation acute coronary syndrome.
Soylu K, Gedikli Ö, Dagasan G, Aydin E, Aksan G, Nar G, İnci S, Yilmaz Ö.
Rev Port Cardiol. 2015 Jul-Aug;34(7-8):465-71. doi: 10.1016/j.repc.2015.01.013. Epub 2015 Jul 9. English, Portuguese.   
 
2016 Evaluation of left ventricular myocardial deformation parameters in individuals with electrocardiographic early repolarization pattern.
Okan Gülel, Göksel Da ğ asan 1 , Serkan Yüksel, Korhan Soylu, Mahmut Ş ahin
Anatol J Cardiol. 2016 Nov;16(11):850-854. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.6912. Epub 2016 Apr 25.
 
2017 İmpact of Pre-stent İmplantation Plaque Burden On The Development Of Stent Restenosis.
Ahmet Yanık, Özgür Kaplan, Gökhan Aksan, Göksel Dağaşan, Ahmet Tevfik Sunter, Serkan Yüksel, Sabri Demircan
 
POSTERLER
2011 Koroner arter anomalilerinde aterosklerotik lezyonların varlığı, dağılımı ve tedavi metodları
Serkan Yüksel, Göksel Dağaşan, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin
27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi - Poster Sunumu
2015 Analysis of the predictive value of liver function tests in patirnts with decompensated heart failure for detecting the early- late mortality.
Göksel Dağaşan,Mahmut Şahin,Özcan Yılmaz,Sabri Demircan,KorhanSoylu,Serkan Yüksel
2017 A successful retrograde intervention of critical lower limb ischemia Göksel Dağaşan
Leipzig İnternational Course, Leipzig 2017
2017 Bilateral Common İliak ve Sol SFA Total Lezyona Antegrad ve Retrograd Yaklaşım İle Başarılı Girişim Göksel Dağaşan
24.Ulusal Uygulamalı Kardiyoloji Toplantısı, Antalya  2017
 
SÖZLÜ SUNUMLAR
2015 Total Brakiosefalik Okluzyona Antegrad ve Retrograd Yaklaşım Bilikte KullanılarakBaşarılı Girişim
Göksel Dağaşan
TKD Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı,İstanbul 2015
2016 Total Sağ Alt Ekstremite Revaskülarizasyonu
Göksel Dağaşan
23.Ulusal Uygulamalı Kardiyoloji Toplantısı, Antalya 2016
2016 Başarılı LAD'ye Retrograd CTO
Göksel Dağaşan, Mustafa Yazıcı.
İstanbul Gİrişimsel Kardiyoloji Akademisi,İstanbul 2016
2017 A Succesful İntervention ToThe Patient With Leriche Syndrom.
Göksel Dağaşan
Leipzig İnternational Course, Leipzig 2017