Uzm. Dr.Görkem Yıldız

 • İlgi Alanları
 • Koroner arter
 • Koroner anjiyografi
 • Periferik arteryel girişimler
 • Hipertansiyon
 • Ekokardiyografi
 • Kardiyak aritmiler
 • Kalp yetmezliği

Eğitim ve Uzmanlık
2002 - 2009 - Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi (İngilizce)
2010 - 2014 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Deneyim
Eylül 2009 - Ocak 2010 - Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Acil Tıp Birimi
Eylül 2014 - Nisan 2017 - Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi
Mayıs 2017 - Eylül 2020 - Antalya Kepez Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibleri Birliği üyesi
Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özgür Ulaş ÖZCAN, Adalet GÜRLEK, Görkem YILDIZ, İrem Müge AKBULUT, Eralp TUTAR, Çetin EROL, Management of Pulmonary Artery Aneurysm and Intracardiac Thrombus in a Young Male With Behçet’s Disease, Arch Rheumatol 2014;29(4):318-320

B. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözel sunum: 

 • Görkem Yıldız, Tanınız nedir? 15. kardiyolojik Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, Urfa, 2012 (Sözel Vaka Sunumu)

C. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda poster bildiriler:

 • Görkem Yıldız, Kalp pili enfeksiyonu, poster sunumu, 14. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, 25-29 Mayıs 2011, Mardin
 • Cigdem Koca, Gorkem Yıldız, Ruslan Kobaev, Ozgur Ulas Ozcan, Menekse Gerede, Cansın Tulunay Kaya, Basar Candemir, Tamer Sayın. Extremely High Dose Furosemide Infusion In Low Ejection Heart Failure: A Case Report.3rd World Heart Failure Congress,29 November – 02 December 2012, Istanbul
 • Asiye Ayça Boyacı, Görkem Yıldız; Anomalous origin of the right coronary artery from the left sinus of valsalva: acute inferior myocardial infarction, 31. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya
 • Ayşegül Ülgen Kunak, Tolga Kunak, Akif Durak, Görkem Yıldız, Naci Tataç,  Preeklampsi ve HELLP Sendromu’nun eşlik ettiği peripartum kardiyomiyopati, 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji kongresi, 20-23 Ekim 2018, Antalya
  D. Kitap çevirmenliği-kitapta bölüm çevirmenliği:
 • EKG Yorumlama İnanılmaz Kolay Cep Kılavuzu; Akademisyen Tıp Kitabevi, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Çetin Erol, Çeviren: Dr. Görkem Yıldız, 2. baskı (ISBN: 9786054649723), 2014 (kitap çeviri)
 • Klinik Olgu Çözümleri Kardiyoloji, Tim Betts, Jeremy Dwight, Sacha Bull, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Çetin Erol, 1. baskı (ISBN: 9786053971597) 2014 (bölüm çevirisi)