sat─▒r aras─▒

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu zararlar─▒ kullan─▒lan malzemenin kalitesiz olmas─▒ veya yanl─▒┼č uygulama gibi sebeplerden dolay─▒ olu┼čabilecek bir durumdur. ─░┼člem sonras─▒ alerjik reaksiyonlar, ciltte hassasiyet veya morluk, ┼či┼člik gibi etkiler ortaya ç─▒kabilir. Bazen dolgunun ciltte e┼čit da─č─▒lmamas─▒ sebebiyle rahats─▒z edici sonuçlar elde edilebilir. 

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu yapt─▒rmak isteyen bireylerin göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu zararlar─▒ ve yan etkilerinden korunmak için i┼činde uzman bir profesyonel ile görü┼čerek ve i┼člem süreci hakk─▒nda detayl─▒ bilgi edindikten sonra bu i┼člemi yapt─▒rmalar─▒ önemlidir. 

Göz Alt─▒ I┼č─▒k Dolgusu Nedir?

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu genellikle estetik nedenlerle tercih edilen ve göz alt─▒na yap─▒lan kozmetik bir i┼člemdir. Bu i┼člemde özel olarak formüle edilmi┼č dolgu maddeleri kullan─▒l─▒r. Bu dolgu maddeleri hyaluronik asit içerir. Hyaluronik asit do─čal olarak vücutta bulunan bir polisakkarittir ve cildin nemini art─▒rma yetene─či ile bilinir. 

Bu madde suyu çekme kapasitesine sahiptir ve cildin daha genç, dolgun görünmesini sa─člayarak k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olur. Öte yandan dolgu malzemesinin içinde ba┼čka maddeler de olabilir. En yayg─▒n olarak kullan─▒lan─▒ hyaluronik asittir. Bu madde cilt üzerinde iyi bir ┼čekilde tolere edildi─či için s─▒kl─▒kla tercih edilir. 

Göz Alt─▒ I┼č─▒k Dolgusu Ne ─░┼če Yarar?

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu göz alt─▒ bölgesinde bulunan belirli sorunlar─▒ düzeltmeyi amaçlar. Göz alt─▒ torbalar─▒, halka ┼čeklindeki morluklar veya cilt alt─▒ndaki çöküntüler gibi sorunlar─▒n çözümünde kullan─▒lan bir i┼člemdir. Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusunun birincil amac─▒ göz alt─▒ndaki dermal tabakada dolgu olu┼čturarak cildin daha genç, taze ve dinç görünmesini sa─člamakt─▒r. 

Göz alt─▒ bölgesi ya┼članma belirtilerinin en önce ba┼člad─▒─č─▒ ve cildin en ince alan─▒d─▒r. Bu yüzden buradaki k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar ve çizgiler ki┼činin ya┼č─▒n─▒ belirgin bir ┼čekilde ortaya koyabilir. Bu dolgular ya┼članma belirtilerini hafifletmeyi amaçlayarak ki┼činin yorgun, ya┼čl─▒ ve solgun bir görüntüden uzakla┼čmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. 

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu göz alt─▒ndaki torbalar─▒n azalt─▒lmas─▒nda ve morluklar─▒n hafifletilmesinde çok etkili bir i┼člemdir. Bu i┼člem ile ayn─▒ zamanda genetik faktörlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan göz alt─▒ çöküntüleri de düzeltilebilir. Bu i┼člem sonras─▒ h─▒zl─▒ bir iyile┼čme süreci gözlemlenir.

─░┼člemden sonra ki┼či günlük ya┼čant─▒s─▒na hemen dönebilir. ancak ilk günlerde hafif k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik veya morluklar görülebilir. Bu etkiler için endi┼čelenilmemelidir çünkü çok k─▒sa süre içinde kendili─činden geçer. 

Göz Alt─▒ I┼č─▒k Dolgusu Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu nas─▒l yap─▒l─▒r sorusu bu i┼člemi yapt─▒rmay─▒ dü┼čünen ki┼čilerin merak konusudur. Bu i┼člem cerrahi müdahale olmadan göz çevresindeki estetik sorunlar─▒n─▒n düzeltilmesine olanak sa─člar. Bu durum birçok ki┼či için bu tarz bir müdahaleyi daha çekici hale getirir. Ancak yine de bu i┼člemin nas─▒l yap─▒ld─▒─č─▒na dair detayl─▒ bir ┼čekilde bilgi edinmek ki┼činin bu i┼člem ile ne beklemesi gerekti─čini anlamas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu nas─▒l yap─▒l─▒r sorusuna bu i┼člemin ad─▒mlar─▒n─▒ s─▒ralayarak ┼ču ┼čekilde cevap verebiliriz:

 • Öncelikle ki┼či uzman bir sa─čl─▒k profesyoneli ile detayl─▒ bir ön görü┼čme yapmal─▒d─▒r. Bu dan─▒┼čmada ki┼činin sa─čl─▒k durumu, alerjileri ve geçmi┼čteki kozmetik i┼člemleri de─čerlendirilir. Göz alt─▒ bölgesindeki sorunlar incelenerek ki┼činin beklentileri tart─▒┼č─▒l─▒r. 
 • Uzman ki┼činin göz alt─▒ bölgesini detayl─▒ bir ┼čekilde inceler. Cildin kalitesi, dermal elastikiyet ve i┼člem için uygunlu─čunu belirlemeye çal─▒┼č─▒r. 
 • Uzman doktor ki┼činin beklentilerini ve ihtiyaçlar─▒n─▒ baz alarak uygun bir tedavi plan─▒ olu┼čturur. Bu plan kullan─▒lacak dolgu maddesi, dolgunun miktar─▒ ve uygulama teknikleri gibi detaylar içerir. 
 • Göz alt─▒ bölgesi antiseptik bir solüsyon kullan─▒larak temizlenir. Ki┼činin yüzünde makyaj veya kozmetik ürünler varsa temizlenir ve ki┼či i┼čleme haz─▒rlan─▒r. 
 • ─░┼člem ço─čunlukla lokal anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Ki┼činin uygulama yap─▒lacak bölgesine anestezi uygulan─▒r.      
 • Uzman doktor ince bir i─čne arac─▒l─▒─č─▒yla göz alt─▒ bölgesine dolgu maddesini enjekte eder. Enjeksiyonlar belirli noktalarda ve titiz bir ┼čekilde yap─▒larak cildin alt─▒ndaki bo┼čluklar doldurulur. 
 • Uygulama s─▒ras─▒nda i┼člemin dengede ve simetrik gerçekle┼čti─činden emin olmak için uzman kontrolleri sa─člar. 
 • ─░┼člem tamamland─▒ktan sonra ki┼čiye bak─▒m talimatlar─▒ verilir. Bu talimatlar ┼či┼člikleri azaltmak ve olas─▒ yan etkileri en aza indirmek için önlemler içerir. ─░┼člem sonras─▒ belirli aktivitelerden kaç─▒n─▒lmas─▒ veya güne┼č korumas─▒ gibi önerilerde bulunulabilir. 
 • ─░┼člem sonras─▒ belirli bir süre içinde kontrol ziyaretleri planlanabilir. Bu süre içinde iyile┼čme süreci de─čerlendirilir ve gerekiyorsa ek müdahaleler de yap─▒labilir. Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu zararlar─▒ ve yan etkilerinden korunmak için doktorun önerilerine uyulmal─▒ ve kontroller aksat─▒lmamal─▒d─▒r. 

Göz Alt─▒ I┼č─▒k Dolgusu Zararlar─▒ Nelerdir?

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu güvenli bir kozmetik i┼člem olarak kabul edilse de her t─▒bbi i┼člemde oldu─ču gibi bu i┼čleminde potansiyel riskler ta┼č─▒mas─▒ mümkündür. Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu zararlar─▒ herkesin cilt yap─▒s─▒ farkl─▒ olaca─č─▒ndan ki┼čiden ki┼čiye göre de─či┼čir.

Ama olas─▒ zararlardan k─▒saca bahsetmek gerekirse ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • ─░┼člem s─▒ras─▒nda kullan─▒lan i─čneler veya enjeksiyon malzemeleri enfeksiyon riskini art─▒rabilir. Steril olmayan ko┼čullar alt─▒nda yap─▒lan i┼člemler veya kalitesiz malzemeler enfeksiyon riskini art─▒racakt─▒r. 
 • Kullan─▒lan dolgu maddesine kar┼č─▒ alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Herkesin vücut kimyas─▒ farkl─▒ oldu─ču için baz─▒ ki┼čilerin hyaluronik asit veya di─čer dolgu malzemelerinden birine duyarl─▒l─▒─č─▒ olabilir. 
 • ─░┼člem sonras─▒nda genellikle hafif seyreden morarma, ┼či┼člik ve a─čr─▒ görülebilir. Bu yan etkiler baz─▒ durumlarda daha uzun ve yorucu olabilir. 
 • ─░┼člem tamamland─▒ktan sonra dolgu maddesinin ciltte e┼čit bir ┼čekilde yerle┼čmemesi sonucunda düzensiz sonuçlar elde edilebilir. Bu durum da istenmeyen görünüme neden olabilir. 
 • Uygulama yap─▒lan bölgede geçici bir süre için hassasiyet veya ka┼č─▒nt─▒ gözlemlenebilir. 
 • Nadiren de olsa ciltte renk de─či┼čiklikleri gözlemlenebilir. Bu durum da ço─čunlukla geçicidir. 
 • Enjeksiyonlar─▒n yeterince profesyonelce yap─▒lmamas─▒ durumunda dokulara zarar verilebilir ve bu da uzun vadeli sorunlara yol açabilir. 
 • Herkesin cilt yap─▒s─▒ birbirinden farkl─▒ oldu─čundan istenmeyen estetik sonuçlar─▒yla kar┼č─▒la┼č─▒labilir. Ortaya ç─▒kan sonuç ki┼činin beklentisini kar┼č─▒lamayabilir. 

Göz Alt─▒ I┼č─▒k Dolgusunun Zararlar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu göze zarar verir mi?

Bu tarz i─čneli kozmetik i┼člemler güvenli i┼člemler olarak kabul edilir. Do─čru bir ┼čekilde uzman bir doktor taraf─▒ndan kullan─▒ld─▒─č─▒nda içinde çok fazla riski bar─▒nd─▒rmazlar. Bu yüzden bu i┼člemin göze do─črudan bir zarar─▒ bulunmaz. Fakat baz─▒ durumlarda dikkate al─▒nmas─▒ gereken faktörler bulunmaktad─▒r. Uygulama esnas─▒nda en çok dikkat edilmesi gereken nokta enjeksiyonlar─▒n do─čru yerlere yap─▒lmas─▒d─▒r. Yanl─▒┼č yere yap─▒lan enjeksiyonlar veya do─čru olmayan miktarda kullan─▒lan dolgu maddesi istenmeyen sorunlara yol açabilir. 

Göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu sonras─▒ nelere dikkat etmeli?

Bu i┼člem sonras─▒ dikkat edilmesi gerekenlere dikkat etmek göz alt─▒ ─▒┼č─▒k dolgusu zararlar─▒ ve yan etkilerinden korunmak için önemlidir. Genellikle ilk birkaç gün a─č─▒r egzersiz yapmaktan ve a┼č─▒r─▒ aktif olmaktan kaç─▒n─▒lmas─▒ önerilir. Bu durum ┼či┼člikleri art─▒rabilir ve iyile┼čme sürecini yava┼člatabilir. 

Alkol tüketimi ve kan inceltici ilaçlar morarmalar─▒ art─▒rabilir. Bu nedenle iyile┼čme sürecinde bu maddelerden uzak durmakta fayda vard─▒r. Bölgeye so─čuk kompres yapmak ┼či┼člikleri azalt─▒r. ─░lk birkaç gün boyunca ba┼č─▒n─▒z─▒ yüksek bir pozisyonda tutmak ┼či┼čliklerin azalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Göz alt─▒n─▒z─▒ ilk günlerde nazikçe korumak, çarpmalardan ve sürtünmelerden kaç─▒narak iyile┼čme sürecine yard─▒mc─▒ olunabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Sevgi Bahad─▒r
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
2351

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.