sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ G├Âz ├çizdirme Ameliyat─▒ Nedir? G├Âz ├çizdirme Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Gözün en d─▒┼č tabakas─▒ kornea olarak isimlendirilir. Baz─▒ bireylerde bu tabakada meydana gelen de─či┼čiklikler astigmatizm veya miyop gibi çe┼čitli görme problemlerinin olu┼čmas─▒na neden olabilir. Lazer ile gerçekle┼čtirilen göz çizdirme ameliyat─▒nda kornea tabakas─▒nda meydana gelen ┼čekil bozukluklar─▒n─▒n giderilmesi amaçlan─▒r. Yap─▒lan müdahale bireyin görme ile ilgili kusuruna göre de─či┼čkenlik gösterebilir.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ (Excimer Lazer) Nedir?

Göz çizdirme ameliyat─▒ gözün odaklanmas─▒ veya ─▒┼č─▒─č─▒ do─čru ┼čekilde yans─▒tmas─▒ ile ilgili problemlerin bulunmas─▒ halinde bu durumlar─▒n düzeltilmesi için uygulanan cerrahi prosedürdür. Bu cerrahi i┼člem s─▒ras─▒nda cerrah lazer kullanarak kornea tabakas─▒ndaki yap─▒sal problemleri gidermeyi amaçlar.

Kornea tabakas─▒ normal ┼čartlarda kubbe ┼čeklinde berrak bir tabakad─▒r. Korneaya gelen ─▒┼č─▒n gözün arka k─▒sm─▒ndaki retina tabakas─▒na yans─▒t─▒l─▒r ve görüntünün olu┼čturulmas─▒ sa─član─▒r. Göze gelen ─▒┼č─▒─č─▒n iletiminde kornea tabakas─▒n─▒n yap─▒sal problemlerine ba─čl─▒ olarak bir sorun olmas─▒ halinde olu┼čturulan görüntü net de─čil bulan─▒k olarak meydana gelir.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ Kimlere Yap─▒l─▒r?

Göze do─čru gelen ─▒┼č─▒nlar kornea tabakas─▒ndan sonra lense ilerler. Oval ┼čekilli mercek görevi gören lens, korneadan gelen ─▒┼č─▒─č─▒n retina üzerine odaklanmas─▒n─▒ sa─člar. Retina tabakas─▒ gözün arka k─▒sm─▒nda yer alan özelle┼čmi┼č hücrelerden olu┼čur. Bu hücreler yans─▒t─▒lan ─▒┼č─▒─č─▒n elektriksel sinyallere dönü┼čümünü sa─člayarak beyin taraf─▒ndan görüntünün alg─▒lanmas─▒nda rol oynar.

Lazer ile göz çizdirme ameliyat─▒ uza─č─▒ veya yak─▒n─▒ görememe gibi problemler d─▒┼č─▒nda bulan─▒k görmeye neden olabilen astigmatizm gibi görme kusurlar─▒n─▒n tedavisinde de etkili olabilen bir yöntemdir. Genel olarak görme kusurlar─▒n─▒n tedavisinde kullan─▒lan göz çizdirme ameliyat─▒ kanser, katarakt, ┼čeker hastal─▒─č─▒ ili┼čkili retinopati veya glokom gibi göz rahats─▒zl─▒klar─▒nda da ba┼čvurulabilen bir tedavi yöntemidir.

Çocuklarda Lazer Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda henüz geli┼čim süreci devam etti─či için 18 ya┼č─▒na kadar lazer göz ameliyat─▒ yap─▒lmas─▒ uygun olmaz. Göz kusurlar─▒ çocukluk döneminde farkl─▒la┼čabilir. Bu noktada geli┼čim döneminde miyop, astigmat numaralar─▒ büyüyebilmektedir. Bu i┼člem çocuklarda uyguland─▒─č─▒nda lazer göz ameliyat─▒ sonras─▒ ayn─▒ sorun tekrar ya┼čanabilir.

Kad─▒nlarda Lazer Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Yeti┼čkin ya┼člardaki kad─▒nlarda da genel muayene prosedürleri uygulanarak hastan─▒n durumuna göre lazer göz ameliyat─▒na karar verilebilir. Lazerli uygulamalar yeti┼čkin kad─▒n bireylerde göz kusuruna ba─čl─▒ olarak farkl─▒ yöntemlere yap─▒labilmektedir. Görme kusurlar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra göz kurulu─ču problemlerinde de uygulanabilmektedir.

Erkeklerde Lazer Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Yeti┼čkin erkek bireylerde de göz kusurlar─▒n─▒n düzeltilmesi için göz lazer ameliyat─▒ konforlu bir seçenek sunar. Miyop, hipermetrop, astigmat gibi sorunlarda lasik lazer yöntemi konforlu bir uygulama olarak tercih edilir.

Bilgisayarla kesi olu┼čturulan bu yöntemde wavefront ile design teknolojileri kullan─▒larak hasta baz─▒nda özel tedavi seçenekleri geli┼čtirilebilmektedir aç─▒klamas─▒ lazer göz ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r sorusu için ayd─▒nlat─▒c─▒ olabilir. B─▒çak kullan─▒lmadan kornea kesisi yap─▒l─▒r. Uygulaman─▒n ilk a┼čamas─▒nda femtosaniye teknolojisiyle kornea yüzeyindeki tabakan─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ yani flep ad─▒m─▒ olu┼čturulur. Ard─▒ndan excimer lazer i┼člemiyle göz çizme uygulamas─▒ gerçekle┼čtirilir.

Ya┼čl─▒larda Lazer Göz Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda göz lazer ameliyat─▒ öncesinde hastan─▒n genel sa─čl─▒─č─▒, göz kusurunun derecesi, kornea kal─▒nl─▒─č─▒ bütüncül bir ┼čekilde de─čerlendirmeye tabi tutulur. Bu noktada ya┼čl─▒larda yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahats─▒zl─▒klar─▒n varl─▒─č─▒ da de─čerlendirmelerde dikkate al─▒n─▒r. Ya┼ča ba─čl─▒ olarak geli┼čen yak─▒n─▒ görememe problemi için yap─▒lan uygulamalar dü┼čük lazer göz ameliyat─▒ riskleri ile güvenli bir yöntem olarak tercih edilebilir.

Ya┼čl─▒ bireylerde yap─▒lan de─čerlendirmelerde retinada sorun varsa argon lazer yard─▒m─▒yla bu sorunlar─▒n lazer göz ameliyat─▒ öncesinde düzeltilmesi gerekebilir. 

Retinada tespit edilen delik, y─▒rt─▒k ya da incelmelerin tedavi edilmesi sonras─▒nda yakla┼č─▒k 3 hafta beklenerek ya┼čl─▒larda da güvenle sürecin ilerlemesi sa─članabilir. Bu ameliyat a┼čamas─▒ öncesinde yap─▒lan uygulamalar da dahil edildi─činde göz lazer ameliyat─▒ fiyatlar─▒ farkl─▒la┼čabilir.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Göz çizdirme ameliyat─▒nda uzman cerrah lazer ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒ kullanarak göz içerisindeki problemlerin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒n─▒ veya dokular─▒n yeniden ┼čekillenmesini sa─člar. Uygulanan tekni─če ba─čl─▒ olarak de─či┼čmekle birlikte lazer ile göz çizdirme ameliyatlar─▒ genellikle her göz için yar─▒m saatlik bir süreyi kapsar. Göz çizdirme ameliyatlar─▒ içerisinde en s─▒k kullan─▒lan yöntem ise refraktif lazer ameliyat─▒d─▒r.

Bu ameliyat─▒n ise genel olarak üç alt tipinden söz edilebilir:

 • LASIK: Bu prosedürde kornea yüzeyinin aç─▒lmas─▒ ve yeniden ┼čekillenmesi amac─▒yla iki adet lazer kullan─▒l─▒r. Hekimler ard─▒ndan üstteki koruyucu tabakay─▒ herhangi bir cerrahi dikme i┼člemine gerek kalmadan kornean─▒n üzerine kapat─▒rlar
 • SMILE: Bu göz çizdirme ameliyat─▒ tekni─činde hekimler kornean─▒n yüzeyinden küçük bir kesi açarak müdahaleyi gerçekle┼čtirirler. Ba┼člang─▒çta yap─▒lan küçük kesi i┼člem sonras─▒nda kendili─činden kapanabilir.
 • Yüzey Lazer Tedavileri: PRK, LASEK gibi çe┼čitli k─▒saltmalara sahip yüzey lazer tedavilerinde cerrahlar kornean─▒n üzerindeki yüzeye tabaka hücrelerini temizleyerek i┼člemin daha rahat bir┼čekilde gerçekle┼čtirilebilmesine olanak sa─člarlar. Zaman içerisinde bu yüzey hücreleri yeniden olu┼čabilirler.

Göz Bozukluklar─▒ için Excimer Lazer Tedavisi

Pek çok göz bozuklu─čunda tercih edilen Excimer Lazer özellikle alttaki rahats─▒zl─▒klarda etkili ┼čekilde kullan─▒lmaktad─▒r:

 • Miyopi Tedavisi: Miyopi, yak─▒ndaki nesneleri net bir ┼čekilde görebilirken uzaktaki nesnelerin bulan─▒k göründü─čü bir göz bozuklu─čudur. Excimer lazer tedavisi, korneay─▒ düzelterek ve odaklanmay─▒ düzeltir, böylece miyop hastalar─▒ net görü┼č elde eder.
 • Hipermetropi Tedavisi: Hipermetropi, uzaktaki nesneleri net bir ┼čekilde görebilirken yak─▒ndaki nesnelerin bulan─▒k göründü─čü bir göz bozuklu─čudur. Excimer lazer, korneay─▒ düzelterek hipermetropi sorununu düzeltebilir.
 • Astigmat Tedavisi: Astigmatizm, gözün düzensiz ┼čekilde kavisli oldu─ču bir durumdur. Excimer lazer, korneay─▒ düzelterek astigmatizmi gidermeye yard─▒mc─▒ olur.
 • Lazer Destekli ─░n Situ Keratomileusis (LASIK): LASIK, excimer lazer teknolojisinin kullan─▒ld─▒─č─▒ popüler bir göz ameliyat─▒d─▒r. Birçok göz doktoru, LASIK ile göz bozukluklar─▒n─▒n düzeltilmesini sa─člar.
 • Lazer Epitelial Keratomileusis (LASEK): LASEK, LASIK'ten farkl─▒ olarak, kornean─▒n üst tabakas─▒n─▒n bir flap olu┼čturularak kald─▒r─▒ld─▒─č─▒ bir excimer lazer tedavi yöntemidir.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her ne kadar gözlük veya lens ihtiyac─▒ olmadan keskin gözlere sahip olmak kula─ča ho┼č geliyor olsa da her operasyon için oldu─ču gibi göz çizdirme ameliyatlar─▒ için de baz─▒ riskler söz konusudur. Göz çizdirme ameliyat─▒n─▒n herkes için uygun olmad─▒─č─▒n─▒n unutulmamas─▒ gerekir. Çe┼čitli faktörlerin bireyde mevcut olmas─▒ halinde LASIK gibi prosedürler sonras─▒nda istenmeyen birçok olay geli┼čebilir.

Bu faktörlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

 • Yara iyile┼čme sürecini olumsuz yönde etkileyen diyabet, lupus, HIV, romatoid artrit gibi rahats─▒zl─▒klar─▒n mevcut olmas─▒ veya bu etkiye neden olabilecek ilaç kullan─▒yor olmak.
 • Gebelik ve emzirme sürecinde meydana gelen hormonal de─či┼čiklikler kaynakl─▒ görme kusuru ya┼čamak.
 • Kornea kal─▒nl─▒─č─▒n─▒n ince olmas─▒: ─░nce korneaya yap─▒lan müdahalelerde yüzeyinin yeniden ┼čekillendirmek oldukça güçle┼čir. Çok ince yap─▒daki kornealara prosedür uygulan─▒rsa korneal ektazi ad─▒ verilen komplikasyona kar┼č─▒ oldukça dikkatli olunmal─▒d─▒r.
 • Büyük göz bebe─čine sahip olmak, göz çizdirme ameliyat─▒ risklerine kar┼č─▒ yatk─▒nl─▒─č─▒ art─▒ran bir di─čer durumdur.
 • Kuru göz.
 • Kirpik diplerinin iltihaplanmas─▒n─▒ ifade eden blefarit rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n mevcut olmas─▒.

Çe┼čitli risk faktörlerine ek olarak lazer ile göz çizdirme ameliyat─▒ sonras─▒ olu┼čabilecek çe┼čitli yan etkiler konusunda da bilinçli olmakta fayda vard─▒r.

Baz─▒ bireylerde genellikle geçici olsa da ┼ču ┼čekilde özetlenebilecek baz─▒ yan etkiler ortaya ç─▒kabilir:

 • Gözde kuruluk veya içinde yabanc─▒ cisim varm─▒┼č gibi hissedilmesi,
 • Puslu görme,
 • Gece araç sürme ile ilgili zorluk ya┼čanmas─▒,
 • I┼č─▒─ča kar┼č─▒ hassasiyet,
 • Gözün beyaz k─▒sm─▒nda ufak kanama odaklar─▒ meydana gelmesi,
 • A─čr─▒.

Bu operasyon ile ilgili risk faktörleri ve yan etkiler d─▒┼č─▒nda merak edilen bir di─čer konu da göz çizdirme ameliyat─▒ fiyat hakk─▒ndaki bilgidir. Göz çizdirme fiyatlar─▒ uygulanan prosedüre ve uygulaman─▒n gerçekle┼čtirildi─či sa─čl─▒k kurulu┼čuna göre de─či┼čkenlik gösterebilir.

G├Âz ├çizdirme Fiyatlar─▒

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ Sonras─▒ A─čr─▒ Olur mu?

Göz çizdirme ameliyat─▒ genellikle a─čr─▒s─▒z bir i┼člemdir. Baz─▒ bireylerde nadir de olsa i┼člem s─▒ras─▒nda göz üzerinde bir bask─▒ varm─▒┼č gibi hissedilebilir. Göz çizdirme ameliyat─▒nda a─čr─▒ hissedilmemesinin sebebi operasyon öncesi cerrah taraf─▒ndan göze uygulanan anestezik özellikli damlad─▒r.

Bu damla ile kornea yüzeyinin uyu┼čmas─▒ ve müdahalenin rahatça gerçekle┼čtirilebilmesi sa─član─▒r. Müdahale sonras─▒nda yanma, ka┼č─▒nma ve göze bir ┼čey kaçm─▒┼č gibi bir his meydana gelebilir. Bu hislere ba─čl─▒ olarak ki┼čide gözleri ka┼č─▒ma hissi ortaya ç─▒kabilir ancak bu durumun engellenmesi ad─▒na prosedür sonras─▒ göz kapal─▒ olarak tutulur. Göz çizdirme ameliyat─▒ sonras─▒ anestezik damlan─▒n zamanla etkisini kaybetmesine ba─čl─▒ olarak baz─▒ bireylerde a─čr─▒ hissinin ortaya ç─▒kabilece─či unutulmamal─▒d─▒r.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ Sonras─▒nda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Göz çizdirme ameliyat─▒ndan birkaç saat sonras─▒nda baz─▒ bireylerde yanma ve ka┼č─▒nma gibi ┼čikayetler ortaya ç─▒kabilir. Net görme ise genellikle prosedürün birkaç gün sonras─▒nda sa─član─▒r.

Ancak bu süreç baz─▒ bireylerde 3-6 aya kadar uzayabilece─či için bilinçli olunmas─▒ önerilir. Olu┼čabilecek çe┼čitli yan etkiler için hekimler taraf─▒ndan çe┼čitli rahatlat─▒c─▒ ilaçlar─▒n reçetelendirilmesine ba┼čvurulabilir. Operasyon sonras─▒nda gözlerin ovulmamas─▒na dikkat edilmeli ve istirahat edilmelidir.

Günlük aktivitelere dönü┼č süreci ki┼čiler aras─▒nda farkl─▒l─▒klar gösterse de genellikle operasyondan 1-3 gün sonrad─▒r. Bu süre zarf─▒ içerisinde ayn─▒ zamanda kontrol muayeneleri düzenlenir ve iyile┼čme süreci takip edilir.

Lazer ile göz çizdirme ameliyat─▒nda hekimler odakl─▒ ─▒┼č─▒k demetleri kullanarak göz yüzeyindeki dokunun temizlenmesini veya ┼čeklinin düzenlenmesini sa─člarlar. Yap─▒lan çe┼čitli ara┼čt─▒rmalar göz çizdirme ameliyat─▒ yapt─▒ran bireylerin büyük ço─čunlu─čunda prosedürden 5 sene sonras─▒nda bile gözlük veya lens ihtiyac─▒n─▒n geli┼čmeyebilece─čine i┼čaret eder. Baz─▒ bireylerde ise ilk prosedür sonras─▒ istenilen etki elde edilemeyerek ekstra müdahale gereksinimi ortaya ç─▒kabilir.

Göz çizdirme ameliyat─▒ özellikle çe┼čitli nedenlerle olu┼čan görme kusurlar─▒n─▒n tedavisinde etkili kabul edilir. Ancak bu operasyon herkes için uygun olmayabilir. Baz─▒ bireylerde ise görme kusuru operasyon yap─▒lmas─▒na ra─čmen ilerlemeye devam ederek daha kötü bir hal alabilir. Bu nedenle görme kusurunuz mevcut ve lazer ile göz çizdirme ameliyat─▒ yapt─▒rmak istiyorsan─▒z sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na ba┼čvurarak uzman hekimlerden destek alman─▒z önerilir. 

Excimer Lazer Tedavisi

Excimer lazer tedavisi, miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi göz bozukluklar─▒n─▒n düzeltilmesinde etkili bir yöntemdir. Bu tedavi, gözlük veya kontakt lens kullanmaktan memnun olmayan veya onlar─▒ kullanmak istemeyen ki┼čiler için tercih edilen bir seçenektir.

Excimer Lazer Ameliyat─▒

Excimer lazer ameliyat─▒, göz bozukluklar─▒n─▒n düzeltilmesi için kullan─▒lan bir t─▒bbi i┼člemdir. Bu ameliyat, genellikle güvenli ve etkili bir çözüm sunar. Ancak, her ameliyat gibi, excimer lazer ameliyat─▒n─▒n da riskleri ve yan etkileri olabilir.

Lazer Göz Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Lazerle gerçekle┼čtirilen ameliyatlarda göz bas─▒nc─▒n─▒ etkilemeyen ve sindirimi kolay yiyeceklere a─č─▒rl─▒k verilebilir. Ameliyat─▒n hemen sonras─▒nda yumu┼čak, püre, yo─čurt, yulaf ezmesi, pilav gibi besinlerin tüketimi uygun olabilir. Yemek yerken yava┼č hareket etmek ve çi─čnemeye özen göstermek de gerekebilir.

Lazer Göz Ameliyat─▒n─▒n Yan Etkileri Nelerdir?

Lazer göz ameliyat─▒ uygulanmas─▒ ve sonras─▒ konforlu olsa da her operasyon genel ve ki┼či özelinde olmak üzere yan etkiler ya┼čanmas─▒na neden olabilir. Bu yan etkilerin ba┼č─▒nda ─▒┼č─▒─ča duyarl─▒l─▒k, batma, yanma hissi ve az da olsa a─čr─▒ gelebilmektedir.

Alan─▒nda uzman bir hekim taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen lazer ameliyat─▒nda yan etkilerin görülme olas─▒l─▒─č─▒ dü┼čük olacakt─▒r. Uygun t─▒bbi ┼čartlarda yap─▒lan göz operasyonlar─▒nda komplikasyon geli┼čme oran─▒ azd─▒r. Ancak genelde ameliyat sonras─▒nda göz kurulu─ču durumu s─▒kl─▒kla ya┼čanabilmektedir. Doktorun önerdi─či suni göz ya┼č─▒ üreten damlalarla sorun a┼č─▒labilir.

Lazer Göz Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Lazerle gerçekle┼čtirilen göz operasyonlar─▒ genelde güvenle uygulanan i┼člemlerdir. Ancak ameliyat s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda geli┼čebilecek baz─▒ durumlar enfeksiyon riskini bar─▒nd─▒rabilir.

Hastan─▒n ameliyat sonras─▒nda hijyen kurallar─▒na dikkat etmesi enfeksiyon riski bak─▒m─▒ndan dikkat edilmesi gereken bir noktad─▒r. Göz operasyonu sonras─▒nda gözde k─▒zar─▒kl─▒k, a─čr─▒, ┼či┼čme yan─▒ s─▒ra nadir de olsa görme bozuklu─ču ya┼čanmas─▒ enfeksiyon belirtisi olabilir.

Göz Çizdirme Fiyatlar─▒

Genellikle göz kapaklar─▒n─▒n sarkmas─▒ veya torbalanmas─▒n─▒n düzeltilmesi amac─▒yla yap─▒lan göz çizdirme ameliyat─▒ fiyatlar─▒ çe┼čitli faktörlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Bu faktörler aras─▒nda ameliyat─▒n yap─▒laca─č─▒ yer, doktorun deneyimi, klinik veya hastane tercihi, kullan─▒lan teknikler ve hastan─▒n ihtiyaçlar─▒ yer al─▒r.

Genel olarak, göz çizdirme fiyat aral─▒─č─▒ ülke ve bölgeye göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Göz çizdirme ameliyat─▒ fiyatlar─▒nda; potansiyel bir hastan─▒n ameliyat ihtiyaçlar─▒na ve tercihlerine göre özelle┼čtirilmi┼č bir fiyat teklifi almak önemlidir. Göz çizdirme ameliyat─▒ fiyatlar─▒ belirlerken ayn─▒ zamanda doktorun deneyimi ve sonuçlar─▒ da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Göz Çizdirme Ameliyat─▒ (Excimer Lazer) Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Göz çizdirme (Excimer Lazer) tedavisi kimler için uygundur?

Excimer Lazer tedavisi, miyopi (nearsightedness), hipermetropi (farsightedness), astigmatizma gibi göz bozukluklar─▒ndan ┼čikayetçi olan ki┼čiler için uygun olabilir. Göz bozuklu─čunun düzeltilebilir oldu─ču durumlarda ve göz sa─čl─▒─č─▒ uygunsa, bu tedavi yöntemi tercih edilebilir. Ancak, her bireyin durumu farkl─▒ oldu─čundan, excimer lazer tedavisi için uygun aday olup olmad─▒─č─▒n─▒z─▒ belirlemek için bir uzman göz doktoru ile de─čerlendirme yapman─▒z önemlidir.

Göz çizdirme (Excimer Lazer) tedavisi ne kadar sürer?

Excimer Lazer tedavisi, genellikle her bir göz için 5 ila 15 dakika aras─▒nda sürer. ─░┼člem s─▒ras─▒nda gözünüz lokal anestezi ile uyu┼čturulur ve lazer ─▒┼č─▒─č─▒ kornea üzerinde çal─▒┼č─▒rken sizden gözünüzü sabit tutman─▒z istenebilir.

Göz çizdirme (Excimer Lazer) tedavisi ac─▒ verir mi?

Excimer Lazer tedavisi esnas─▒nda hastalar genellikle a─čr─▒ veya ac─▒ hissetmezler. Lokal anestezi kullan─▒l─▒r, bu nedenle göz yüzeyi uyu┼čturulur ve i┼člem s─▒ras─▒nda genellikle sadece bir hafif bask─▒ hissedebilirsiniz. Tedavinin tamam─▒ oldukça h─▒zl─▒ gerçekle┼čir.

Excimer Lazer tedavisi ne kadar süreyle etkilidir?

Excimer Lazer tedavisi, genellikle kal─▒c─▒ bir çözüm sunar. Göz bozuklu─čunun derecesine ve ki┼činin ya┼č─▒na ba─čl─▒ olarak sonuçlar de─či┼čebilir, ancak ço─ču durumda düzeltilen görü┼č kal─▒c─▒ olur. Ancak ya┼članma süreci ve di─čer faktörler zamanla göz numaras─▒nda de─či┼čikliklere yol açabilir.

Excimer Lazer tedavisi sonras─▒nda ne gibi yan etkiler olabilir?

Excimer Lazer tedavisi sonras─▒nda, baz─▒ ki┼čilerde geçici olarak göz k─▒zar─▒kl─▒─č─▒, göz sulanmas─▒, ─▒┼č─▒─ča hassasiyet, gece görü┼čünde azalma gibi yan etkiler görülebilir. Ayr─▒ca, nadir durumlarda enfeksiyon veya korneada düzensizlikler gibi ciddi yan etkiler de meydana gelebilir. Bu nedenle tedavi sonras─▒ dönemde doktorunuzun verdi─či talimatlara uyman─▒z önemlidir.

Excimer Lazer tedavisi kal─▒c─▒ bir çözüm müdür?

Excimer Lazer tedavisi genellikle kal─▒c─▒ bir çözüm sunar. Ancak, ya┼članma süreci ve di─čer faktörler zamanla göz numaras─▒nda de─či┼čikliklere yol açabilir. Bu nedenle, göz numaran─▒zda de─či┼čiklikler fark ederseniz veya yeni göz bozukluklar─▒ geli┼čtirirseniz, düzenli takibi için hekiminize ba┼čvurman─▒z önemlidir.

Göz çizdirme ameliyat─▒ (Excimer Lazer) için ya┼č s─▒n─▒r─▒ var m─▒d─▒r?

Excimer Lazer tedavisi için ya┼č s─▒n─▒r─▒ yoktur. Ancak, göz bozukluklar─▒ 18 ya┼č─▒ndan sonra genellikle sabitlenir ve bu nedenle tedavinin ergenlik döneminde yap─▒lmamas─▒ önerilir. Tedavi için en uygun ya┼č aral─▒─č─▒ için 20-40 ya┼člar─▒ aras─▒nda olabilece─čine yönelik görü┼čler bulunmaktad─▒r.

Excimer Lazer tedavisi göz kurulu─ču sorununu art─▒rabilir mi?

Excimer Lazer tedavisi sonras─▒nda, baz─▒ hastalarda geçici olarak göz kurulu─ču ya┼čanabilir. Bu, göz yüzeyindeki epitelyumun iyile┼čme sürecine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Tedavi sonras─▒ göz kurulu─ču, genellikle birkaç hafta içinde kendili─činden düzelir. Tedavinin ard─▒ndan doktorunuzun önerdi─či göz damlalar─▒n─▒ kullanmak da rahatlaman─▒za yard─▒mc─▒ olabilir.

Excimer Lazer tedavisi hamile veya emziren kad─▒nlar için güvenli midir?

Hamile veya emziren kad─▒nlar için excimer lazer tedavisi genellikle önerilmez. Tedavi, hormonal de─či┼čiklikler nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde yap─▒lmayabilir. Tedavi için uygun bir döneme geçmek için doktorunuzla ileti┼čime geçmeniz önemlidir.

Excimer Lazer tedavisi s─▒ras─▒nda hastan─▒n göz hareket etmesi sorun yarat─▒r m─▒?

Tedavi s─▒ras─▒nda, hastan─▒n gözünün sabit tutulmas─▒ önemlidir. Göz hareketi, lazer ─▒┼č─▒─č─▒n─▒n do─čru ┼čekilde hedeflenmesini etkileyebilir ve tedavinin etkinli─čini azaltabilir. Bu nedenle, i┼člem s─▒ras─▒nda hastan─▒n gözünü sabit tutabilmesi önemlidir.

Excimer Lazer tedavisi için kaç seansta sonuç al─▒n─▒r?

Genellikle, Excimer Lazer tedavisi tek seansta tamamlan─▒r. Ancak, göz bozuklu─čunun derecesine ve tedavinin karma┼č─▒kl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak, baz─▒ durumlarda ek seanslar gerekebilir.

Excimer Lazer tedavisi sonras─▒nda spor yapma ve aktivitelere ne zaman dönülebilir?

Excimer Lazer tedavisi sonras─▒nda, doktorunuzun belirtti─či yönergeleri takip ederek spor yapma ve di─čer aktivitelere dönmeniz gerekebilir. Baz─▒ sporlar ve aktiviteler tedavi sonras─▒nda belirli bir süreyle s─▒n─▒rlanabilir. Genellikle, tedavi sonras─▒ birkaç gün boyunca a─č─▒r fiziksel aktivitelerden kaç─▒n─▒lmas─▒ önerilir.

Lazer tedavisi öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lazer yönteminin kullan─▒ld─▒─č─▒ göz ameliyatlar─▒ öncesinde i┼člemin sa─čl─▒kl─▒ yürütülmesi için baz─▒ noktalara dikkat edilmesi gerekir. Kan suland─▒r─▒c─▒ ilaç kullananlar operasyon öncesinde bu ilaçlar─▒ kullanmamal─▒d─▒r. Gözde makyaj bulunmamas─▒na dikkat edilmelidir. Parfüm gibi kozmetik ürünlerinin de operasyonun hemen öncesinde kullan─▒lmamas─▒ gerekir.

Lazer göz ameliyat─▒ndan sonra araç kullan─▒labilir mi? 

Lazerli operasyon lasik uygulanmas─▒ndan sonra araç kullanabilmek için ilk 24 saatlik sürenin geçmesi beklenir. Ameliyat sonras─▒nda ki┼čide herhangi bir komplikasyon geli┼čmediyse 24 saatlik bekleme süresinin ard─▒ndan günlük hayata geri dönü┼č yapabilmek mümkün olur.

Excimer Lazer tedavisi göz numaras─▒n─▒ tamamen düzeltebilir mi?

Excimer lazer tedavisi genellikle göz numaras─▒n─▒ büyük ölçüde düzeltebilir, baz─▒ ki┼čilerde gözlük veya kontakt lens kullan─▒m─▒n─▒ tamamen ortadan kald─▒rabilir. Ancak, sonuçlar ki┼činin göz numaras─▒n─▒n derecesine, kornean─▒n kal─▒nl─▒─č─▒na ve di─čer göz sa─čl─▒─č─▒ faktörlerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Tedavinin ba┼čar─▒ oran─▒ oldukça yüksektir ve ço─ču hasta için olumlu sonuçlar al─▒n─▒r.

Ancak, baz─▒ durumlarda tamamen düzelme sa─članamayabilir veya göz numaras─▒nda düzelme sa─člansa bile baz─▒ hafif dereceli gözlük ihtiyac─▒ devam edebilir. Önemli olan, excimer lazer tedavisi dü┼čünülüyorsa, göz doktoru taraf─▒ndan ki┼čiye özgü durumun de─čerlendirilmesi ve tedavi hakk─▒nda detayl─▒ bilgilendirme yap─▒lmas─▒d─▒r. Her hasta için farkl─▒ bir tedavi plan─▒ olu┼čturulur ve beklentiler do─čru bir ┼čekilde yönetilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Metin Ekinci
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
Medical Park Medical Park Gebze
93616

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.