sat─▒r aras─▒

G├Âz Kanlanmas─▒ Neden Olur?

Göz kanlanmas─▒ halk aras─▒nda göz k─▒zarmas─▒ olarak da bilinir ve ço─ču ki┼či hayat─▒nda bir veya birkaç kez bu duruma maruz kal─▒r.

Ya┼čam tarz─▒n─▒n getirdi─či baz─▒ al─▒┼čkanl─▒klardan dolay─▒ göz kanlanmas─▒ ortaya ç─▒kabilir.

Uyku düzeninin bozulmas─▒, uzun süre bir ekrana veya bir i┼če odaklanmak, yüksek bas─▒nca maruz kalmak gibi birçok neden bu duruma neden olur.

Bunlar─▒n yan─▒nda mevsimsel alerjiler, göz tansiyonu, göz kurulu─ču, göz iltihaplar─▒, arpac─▒k ve kirpik iltihaplar─▒ gibi hastal─▒klar─▒n da göz kanlanmas─▒na neden oldu─ču bilinen bir gerçektir. Görülece─či üzere göz kanlanmas─▒na veya k─▒zarmas─▒na birçok hastal─▒k sebep olabilir.

Baz─▒ zamanlarda kendili─činden ortadan kalksa da iyile┼čmedi─či durumlarda kanlanman─▒n alt─▒nda yatan neden ara┼čt─▒r─▒larak tedavi edilmelidir. Aksi takdirde ciddi göz sorunlar─▒n─▒n ortaya ç─▒kma ihtimali söz konusudur.

Özellikle göz kanlanmas─▒na e┼člik eden yüksek ate┼č, a─čr─▒, ka┼č─▒nt─▒, sulanma ve görme kayb─▒ altta yatan hastal─▒─č─▒n ciddiyetinden kaynaklan─▒yor olabilir.

Böyle durumlarda en k─▒sa sürede muayene olarak tedavilerin gerçekle┼čtirilmesi gerekir.

Göz Kanlanmas─▒ Nedir?

Gözün sklera olarak bilinen beyaz k─▒sm─▒ konjonktiva ad─▒ verilen ince, berrak bir dokuyla kapl─▒d─▒r. Bu doku, içerisinde küçük ve ince kan damarlar─▒n─▒ bulundurur.

Konjonktiva içinde bulunan bu küçük ve ince kan damarlar─▒ yap─▒s─▒ gere─či oldukça hassast─▒r ve kolayca k─▒r─▒labilir veya patlayabilir.

Damarlar─▒n herhangi bir sebepten zarar görmesinden dolay─▒ kan d─▒┼čar─▒ s─▒zar ve göz ak─▒ ile konjonktiva aras─▒na yerle┼čir.

S─▒z─▒nt─▒n─▒n boyutuna göre gözün bir k─▒sm─▒ k─▒rm─▒z─▒ gözükebilece─či gibi kanaman─▒n boyutlar─▒ büyüdükçe gözün baz─▒ k─▒s─▒mlar─▒ k─▒smen kan k─▒rm─▒z─▒ görülebilir.

Bu durumun ┼čiddeti artt─▒kça gözün baz─▒ bölgelerinde d─▒┼ča do─čru bir ┼či┼člik olu┼čmas─▒ da söz konusu olabilir.

Göz kanlanmas─▒nda mutlaka bir damar─▒n hasar görmesi söz konusu de─čildir. K─▒lcal damarlarda a┼č─▒r─▒ ┼čekilde kan toplanmas─▒ ve bu toplanmadan dolay─▒ damarlar─▒n geni┼člemesi de göz kanlanmas─▒na yol açar.

Normalde görünür halde olmayan bu k─▒lcal damarlar, kan─▒n yo─čunla┼čmas─▒ ile birlikte görünür hale gelir ve gözde kanl─▒ bir görünüm ortaya ç─▒kar─▒r.

Göz kanlanmas─▒ ço─ču zaman herhangi bir a─čr─▒ya veya görme de─či┼čikli─čine yol açmaz ve kendili─činden iyile┼čir. Baz─▒ durumlarda ise ka┼č─▒nt─▒ya veya yanmaya sebebiyet verebilir.

Göz Kanlanmas─▒ Belirtileri Nelerdir?

Göz kanlanmas─▒n─▒n en belirgin ve ortak belirtisi gözün beyaz k─▒sm─▒nda olu┼čan damarl─▒ ve kanl─▒ görüntüdür.

Yaln─▒zca çok derin göz kanlanmas─▒ türlerinde d─▒┼čtan kanl─▒ bir görüntü olu┼čmayabilir. Bütün hastalarda belirtiler paralel seyreder ve genellikle belirtiler ┼čunlard─▒r:

  • Gözün beyaz k─▒sm─▒nda k─▒zar─▒kl─▒k,
  • Gözdeki tahri┼č hissi ve ka┼č─▒nt─▒,
  • Gözün daha dolgun hissedilmesi,
  • Göz a─čr─▒s─▒,
  • ─░ris, göz bebe─či veya her ikisinin önünde kanl─▒ görüntü,
  • Bulan─▒k görme veya görmede azalma,
  • I┼č─▒─ča duyarl─▒l─▒k,
  • Gözde bas─▒nç hissi ve göz ┼či┼čmesi.

Yine bu belirtiler altta yatan baz─▒ hastal─▒klardan dolay─▒ ortaya ç─▒kabilece─či için farkl─▒l─▒k gösterme olas─▒l─▒─č─▒ da vard─▒r.

Lösemi, hemofili, orak hücre hastal─▒─č─▒, kan inceltici ilaçlar─▒n yan etkileri vs. gibi durumlarda farkl─▒ belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Bu nedenle belirtiler ciddiye al─▒narak hemen muayene olunmal─▒d─▒r.

Göz Kanlanmas─▒ Nedenleri Nelerdir?

Göz kanlanmas─▒ neden olur sorusuna verilebilecek cevaplar oldukça fazlad─▒r.

Hatta birçok kanlanman─▒n nedeni ço─ču zaman bilinmez. Gözde bulunan damarlar oldukça hassas ve k─▒r─▒lgan oldu─ču için zedelenmeye oldukça müsaittir.

Öksürme, hap┼č─▒rma, kusma, a─č─▒r yük kald─▒rma, tansiyon, lens takmak, alerjik reaksiyonlar gibi birçok durumdan dolay─▒ göz kanlanmas─▒ olu┼čabilir.

Hatta yap─▒lan baz─▒ incelemeler ast─▒ml─▒ ve bo─čmacal─▒ bebeklerde göz kanlanma riskinin daha yüksek oldu─čunu ortaya ç─▒karm─▒┼čt─▒r.

Göz ka┼č─▒nmas─▒ s─▒ras─▒nda çok sert gözleri ka┼č─▒mak veya ovalamak göz kanlanmas─▒na sebep olabilir.

Ayr─▒ca travmalar, yaralanmalar, veya göze al─▒nan darbeler de göz kanlanmas─▒na yol açar.

Özellikle herpes virüsünün yol açt─▒─č─▒ göz enfeksiyonlar─▒, iris üzerinde bulunan anormal kan damarlar─▒, kan p─▒ht─▒la┼čmas─▒ sorunlar─▒, göz cerrahisi sonras─▒ olu┼čabilecek komplikasyonlar ve göz kanserleri de göz kanlanmas─▒n─▒n di─čer nedenleri aras─▒nda yer al─▒r.

Warfarin, dabigatran, rivaroxaban, heparin, aspirin, ibuprofen gibi kan inceltici ilaçlar─▒n göz kanlanmas─▒na yol açabilece─či de bilinmektedir.

Diyabet, retinal y─▒rt─▒k, anevrizma, gözün arkas─▒nda olu┼čan s─▒v─▒ birikmesi, ya┼ča ba─čl─▒ birtak─▒m hastal─▒klardan dolay─▒ da göz kanlanmas─▒ olu┼čabilir.

Göz Kanlanmas─▒ Hastal─▒k Çe┼čitleri Nelerdir?

Göz kanlanmas─▒n─▒n bilinen birkaç farkl─▒ çe┼čiti bulunur. Bunlar aras─▒nda en bilinenleri subkonjonktival ve hyphema kanamalard─▒r.

En yayg─▒n görülen kanama türü subkonjonktival kanamalard─▒r. Genel olarak herhangi bir zarar─▒ yoktur ve bir hafta içerisinde kendili─činden geçer.

Gözün beyaz k─▒sm─▒nda k─▒zar─▒kl─▒k en yayg─▒n belirtisidir. Göz tahri┼č oldu─ču için bu tür kanlanmalar ortaya ç─▒kar ve gözde dolgunluk hissi ile birlikte kendini gösterir.

Hyphema ise iris ve göz bebe─či üzerindeki kanlanmalard─▒r. Genellikle iris veya göz bebe─činde bir hasar ya da y─▒rt─▒k oldu─čunda ortaya ç─▒kar.

Çok yayg─▒n bir tür olmamakla birlikte görmeyi etkileyebilir ve oldukça a─čr─▒l─▒d─▒r. Tedavi edilmemesi halinde kal─▒c─▒ görme kay─▒plar─▒na yol açma ihtimali söz konusudur.

─░ki türün d─▒┼č─▒nda göz s─▒v─▒s─▒ içinde vitreus kanamas─▒, retina alt─▒nda subretinal kanama ve retinan─▒n bir parças─▒ olan maküla alt─▒nda submaküler kanama türleri de vard─▒r.

Bu kanamalar gözün daha derin tabakas─▒nda oldu─ču için d─▒┼čtan bak─▒ld─▒─č─▒nda gözükmezler.

Göz Kanlanmas─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Göz kanlanmas─▒n─▒n tan─▒s─▒ konusunda hastalar─▒n göz doktoruna muayene olmalar─▒ gerekir. Ço─čunlukla fiziki muayene te┼čhis için yeterli olur.

Ancak hastal─▒─č─▒n neden ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒n anla┼č─▒labilmesi için hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼či ile ilgili sorular sorulabilir.

Öncelikli olarak gözde ve gözün yap─▒s─▒nda ba┼čkaca bir yaralanma olup olmad─▒─č─▒ndan emin olunabilmesi için muayene yap─▒l─▒r.

Daha sonra göz bas─▒nc─▒ ölçülerek gözlerin geni┼člemi┼č olup olmad─▒─č─▒ durumu tespit edilir.

Böylece gözün derinliklerinde travma veya kanama olup olmad─▒─č─▒ndan emin olunur.

Baz─▒ durumlarda potansiyel olarak ciddi bir kanama bozuklu─ču olup olmad─▒─č─▒n─▒n tespiti amac─▒yla kan testleri de uygulanan tan─▒ yöntemleri aras─▒ndad─▒r.

Ciddi oldu─ču dü┼čünülen durumlarda gözün arka k─▒s─▒mlar─▒n─▒n görüntülenebilmesi amac─▒yla ultrason taramas─▒ yap─▒labilir.

Gözün görme yetisinin ölçülmesi için görsel keskinlik testi uygulanabilir.

Afrika kökenli hastalarda ise farkl─▒ olarak orak hücre hastal─▒─č─▒ veya talasemi taramas─▒ uygulanan tan─▒ yöntemleri aras─▒nda yer al─▒r.

Göz Kanlanmas─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Göz kanlanmas─▒ nas─▒l geçer sorusunun cevab─▒ hastal─▒─č─▒n alt─▒nda yatan nedenine göre de─či┼čir.

Ço─ču hastan─▒n göz kanlanmas─▒ bir hafta içerisinde kendili─činden iyile┼čme gösterir.

Ancak bunun d─▒┼č─▒nda altta yatan bir neden varsa buna göre tedavi uygulanmas─▒ gerekir. Örne─čin yüksek tansiyondan dolay─▒ göz kanlanmas─▒ ortaya ç─▒k─▒yorsa, yüksek tansiyon tedavi edilmelidir.

Bunun için gereken ilaçlar doktor taraf─▒ndan reçetelenir. Bunun d─▒┼č─▒nda çok daha ciddi göz kanamalar─▒na do─črudan müdahale etmek gerekir.

Tedavi amac─▒yla göz damlalar─▒ önerilebilir. Kuru gözler için gözya┼č─▒ damlalar─▒, ┼či┼člikler için steroid göz damlalar─▒, a─čr─▒ için a─čr─▒ kesici göz damlalar─▒, bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik göz damlalar─▒, viral enfeksiyonlar için antiviral göz damlalar─▒ hastaya reçete edilebilir.

Hastan─▒n gözünde bulunan kan damarlar─▒nda ciddi yaralanmalar tespit edilmi┼čse bunun tedavisi için lazer cerrahisi uygulanabilir.

Biriken fazla kan─▒n drenaj─▒ için de ço─ču zaman göz cerrahisi uygulan─▒r. Gözya┼č─▒ kanal─▒ cerrahisi de uygulanan tedavi yöntemleri aras─▒nda yer al─▒r.

Tüm tedavilerinde ard─▒ndan gözün korunabilmesi amac─▒yla hastalar─▒n bir süre göz band─▒ kullanmas─▒ gerekir.

Çünkü d─▒┼čtan gelebilecek bir etken tedavinin i┼če yaramamas─▒na neden olabilece─či gibi hastal─▒─č─▒n kötüle┼čmesine de neden olabilir.

Tedavi sonras─▒nda doktorun belirtti─či bütün ┼čartlara uymak göz kanlanmas─▒n─▒n iyile┼čmesi için önem ta┼č─▒r.

E─čer sizin de geçmeyen ve sürekli tekrarlayan göz kanlanmas─▒ ┼čikayetiniz varsa en k─▒sa sürede muayene olmal─▒s─▒n─▒z.

Çünkü tekrarlayan göz kanlanmalar─▒ alttan yatan ciddi bir hastal─▒─č─▒n belirtisi olabilir ve ya┼čam kalitenizi dü┼čürebilir.

Bunun önüne geçmek için tedavilerinize vakit kaybetmeden ba┼člamal─▒s─▒n─▒z.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Abdulkadir Sulhan
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park Mersin
384340

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.