sat─▒r aras─▒

Sa─čl─▒kl─▒ insanlar─▒n gözleri ayn─▒ anda ayn─▒ yere odaklanabilir ve birbiriyle uyumlu ┼čekilde çal─▒┼č─▒r. Ancak baz─▒ hastalarda gerek genetik gerekse çe┼čitli d─▒┼č faktörlerden dolay─▒ gözlerde odaklanma problemleri meydana gelebilir.

Gözlerin iç, d─▒┼č veya dikey olarak farkl─▒ noktaya odaklanmas─▒na ba─čl─▒ olarak ayn─▒ yere bakamamas─▒ durumu t─▒p dilinde "┼×a┼č─▒l─▒k" veya göz kaymas─▒ olarak adland─▒r─▒l─▒r. Her ya┼č grubundaki ki┼čilerde geli┼čebilen bu rahats─▒zl─▒─č─▒n tedavisi, göz kaymas─▒ ameliyat─▒ ile düzeltilebilir. Peki göz kaymas─▒ ameliyat─▒ nedir? ┼×a┼č─▒l─▒k ┼čikayeti olan hastalar─▒n tedavisi için lokal veya genel anestezi alt─▒nda uygulanan cerrahi operasyona göz kaymas─▒ ameliyat─▒ denir.

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nedir?

┼×a┼č─▒l─▒k problemi ya┼čayan hastalar─▒n merakla ara┼čt─▒rd─▒─č─▒ konulardan birisi göz kaymas─▒ ameliyat─▒ nedir? sorusudur. Kal─▒t─▒msal veya kaza kaynakl─▒ ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒ olan ki┼čilerin hepsine cerrahi tedavi uygulamak ne yaz─▒k ki mümkün de─čildir.

Önce hasta geni┼č ve detayl─▒ bir t─▒bbi tetikten geçirilir, göz yap─▒s─▒ incelendikten sonra ameliyata karar verilir. ─░lk etapta gözlükle tedaviye ba┼član─▒r ve belirli süreden sonra hastal─▒─č─▒n gerileyip gerilemedi─čine bak─▒l─▒r. 

Göz kaymas─▒, her ya┼čtaki hastan─▒n ya┼čam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Yeti┼čkinlerin sosyal ya┼čant─▒s─▒nda zorluklara neden olurken; bebek ve çocuklar─▒n görme geli┼čimini kötüye çekerek göz tembelli─čine yol açabilir.

Ayr─▒ca ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n türevleri oldu─ču da unutulmamal─▒d─▒r. Yani her hastada farkl─▒ bir biçimde geli┼čebilece─či için tek tip bir ┼ča┼č─▒l─▒k tan─▒s─▒ konulamaz. Dolay─▒s─▒yla tedavi plan─▒ her hastaya ya┼č─▒na ve türüne uygun ┼čekilde ki┼čisel olarak yap─▒lmal─▒d─▒r.

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ öncesinde kayma derecesi, ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n türü ve gözdeki di─čer hastal─▒klar─▒n varl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak farkl─▒ tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. ─░leri seviyedeki kayma sorunlar─▒ için ameliyat kaç─▒n─▒lmazd─▒r.

Ancak hafif düzeydeki kayma sorunlar─▒ için prizmatik camlar ile tedavi tercih edilir. Ayr─▒ca felç veya travmaya ba─čl─▒ göz kaymas─▒ durumlar─▒nda i─čne tedavisi de alternatif olarak dü┼čünülebilir. 

Ameliyat─▒n süresi k─▒sad─▒r ve günümüzde geli┼čen teknolojik ekipmanlara ba─čl─▒ olarak kolay bir ┼čekilde tamamlan─▒r. Genel anestezi ile operasyona ba┼član─▒r. ─░┼člem s─▒ras─▒nda hastan─▒n göz kaslar─▒n─▒ k─▒salt─▒lma veya devre d─▒┼č─▒ b─▒rakma gibi müdahaleler yap─▒l─▒r. Ameliyat sonras─▒ hastan─▒n gözüne bandaj geçirilir ve bir süre gözlük kullanmas─▒ istenir. 

Cerrahi operasyon öncesinde hastaya kan testleri, detayl─▒ göz ve ortoptik muayene gibi tetkikler uygulan─▒r. Hastada k─▒rma kusurlar─▒ varsa ameliyattan belirli bir süre öncesine kadar lens ve gözlük kullan─▒m─▒ b─▒rak─▒lmal─▒d─▒r. 

Çocuklarda Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda öncelikle ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n önlenmesi için göz egzersizleri önerilebilir. Ancak herhangi bir de─či┼čiklik söz konusu olmazsa gözlük kullan─▒m─▒na ba┼članabilir. ─░leri düzeydeki kayma kusurlar─▒ için ameliyat son çaredir. Günümüzde sa─čl─▒kta geli┼čen teknolojik yöntemler sayesinde bebeklerin ve çocuklar─▒n göz kaymas─▒ ameliyat─▒ ba┼čar─▒l─▒ ve kolay bir ┼čekilde gerçekle┼čmektedir. 

┼×a┼č─▒l─▒─č─▒n tedavisi için çocu─čun büyümesini asla beklememek önemlidir. Büyüme ça─č─▒nda çocu─čun fiziksel ve psikolojik geli┼čimine ba─čl─▒ olarak daha ciddi bir boyuta ula┼čabilir. Dolay─▒s─▒yla küçük kaymalar─▒ ihmal edilmemeli, bebekler do─čum sonras─▒ mutlaka göz muayenesine götürülmeli ve okul ça─č─▒ndaki çocuklar─▒n tablet, telefon veya bilgisayar gibi elektronik alet kullan─▒m─▒n─▒ k─▒s─▒tlanmal─▒d─▒r. 

Kad─▒nlarda Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ yeti┼čkinlerde ayn─▒ ┼čekilde uygulan─▒r. Burada önemli olan ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n türleridir. Yani cerrahi i┼člem s─▒ras─▒nda hangi kayma probleminin giderilece─či önem ta┼č─▒r. Kayma içe veya d─▒┼ča göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Do─čumsal, inme, gizli veya k─▒rma kusurlar─▒na ba─čl─▒ ┼ča┼č─▒l─▒k olu┼čabilir. Ayr─▒ca kad─▒nlarda ve erkeklerde ileri ya┼člara do─čru nörolojik kayma problemleri gözlenebilir. 

Kad─▒nlarda göz kaymas─▒ problemi mevcutsa öncelikle prizmatik camlar ile tedavi yöntemi seçilir. Sonras─▒nda göz hareketlili─či sa─člayan enjeksiyon tedavisi uygulanabilir. Böylelikle hem kayma hem de çift görme problemi iyile┼čtirilebilir. Ancak bu tedavi yöntemlerinde ba┼čar─▒ elde edilemezse göz kaymas─▒ ameliyat─▒ tercih edilmelidir.

Erkeklerde Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ yap─▒lmadan önce erkek hastalarda prizmatik cam testleriyle göz hareketlili─či de─čerlendirilir. Nörotoksin ad─▒ verilen enjeksiyon yöntemi ise ani ortaya ç─▒kan kusurlar için tedavi seçene─čidir. Sinirin kas─▒ uyarmas─▒yla kayma kusurlar─▒n─▒n giderilmesi hedeflenir.

Orta yeti┼čkin erkek hastalarda kozmetik ve estetik sorunun yan─▒ s─▒ra sosyal ili┼čkileri ve özgüveni birincil olarak etkiler. Göz alan─▒n─▒n en zor k─▒s─▒mlar─▒ndan olan ┼ča┼č─▒l─▒k için sab─▒rl─▒, özverili ve mutlaka uzman hekim kontrolü gereklidir.

Hastal─▒─č─▒n tedavisi bazen tek bir müdahale ile çözümlenebilirken bazen a┼čamal─▒ bir süreç gerektirebilir. Lokal veya genel anestezi ile cerrahi i┼čleme ba┼član─▒r, göz kaslar─▒ üzerinde a┼čamal─▒ müdahaleler yap─▒larak kusurlar─▒n iyile┼čmesi sa─član─▒r. 

Ya┼čl─▒larda Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒ hasta grubunda göz kaymas─▒ ameliyat─▒ için mutlaka detayl─▒ bir tetkik yap─▒lmal─▒, komplike göz kusurlar─▒n─▒n varl─▒─č─▒ tespit edilmeli ve ard─▒ndan cerrahi i┼čleme ba┼članmal─▒d─▒r. Katarakt, glokom ve göz tembelli─či gibi ciddi sa─čl─▒k s─▒k─▒nt─▒lar─▒n─▒n varl─▒─č─▒, ┼ča┼č─▒l─▒k ameliyat─▒n─▒n nas─▒l yap─▒lmas─▒ gerekti─či hususunda fikir verecektir.

─░leri ya┼ča gelmi┼č hastalarda ani göz kaymas─▒ ┼čikayetleri daha fazlad─▒r. Bu durumda mutlaka beyinde olu┼čabilecek bir hadisenin varl─▒─č─▒ dü┼čünülmelidir. Ya┼čl─▒ hasta gözünden yaralan─▒r ve görme yetisini kaybederse gözünde kayma problemi de olu┼čabilir. Yaralanman─▒n yan─▒ s─▒ra beyne giden felç p─▒ht─▒s─▒n─▒n da kaymaya yol açabilece─či unutulmamal─▒d─▒r.

Bu tipteki kaymalar genellikle içe do─črudur ve hastada çift görme sorunu yaratabilir. ─░lk 6 ayl─▒k evrede kendili─činden iyile┼čme olu┼čabilece─či beklenmelidir. E─čer iyile┼čme konusunda bir yol kat edilmezse destek tedavisine ve cerrahi ameliyata geçilir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Göz kaymas─▒ cerrahi prosedürüne göre önce hasta haz─▒rlan─▒r. Lokal veya genel anestezi ile hastan─▒n uyumas─▒ sa─član─▒r. Ard─▒ndan göz yüzeyinde konjonktiva ad─▒ veren ┼čeffaf ve beyaz zar k─▒sm─▒ aç─▒l─▒r. Gözün içeri ve d─▒┼čar─▒ bakmas─▒n─▒ sa─člayan kaslara ula┼č─▒l─▒r.

Kaslara bak─▒larak ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n tipi ve kayman─▒n miktar─▒ belirlenir. Hastaya en iyi görü┼čü sa─člayacak ┼čekilde kaslar─▒n güçlendirilip zay─▒flat─▒lmas─▒ amaçlan─▒r. ┼×a┼č─▒l─▒p kusuru giderildikten sonra konjonktiva zar─▒ kapat─▒larak ameliyat sonland─▒r─▒l─▒r. 

Cerrahi i┼člemden 4-6 saat sonra hastalar─▒n taburcu edilmeleri mümkündür. 1 gün evde istirahat edildikten sonra günlük rutinlere dönü┼č yap─▒labilir. Peki göz kaymas─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer? Günümüzde geli┼čen sa─čl─▒k teknolojileri sayesinde 40 dakika veya 1 saat sürelik bir zaman diliminde ameliyat tamamlanm─▒┼č olur. 

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer? sorusu d─▒┼č─▒nda ameliyat sonras─▒ kontroller de büyük bir önem arz eder. Çünkü ileri ┼ča┼č─▒l─▒k ya┼čayan baz─▒ hastalarda ekstra ayarlamalara ihtiyaç duyulmaktad─▒r. Ertesi gün hekim muayenesine mutlaka gidilerek ba┼čar─▒ oran─▒ tespit edilmelidir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi operasyon da oldu─ču gibi ┼ča┼č─▒l─▒k tedavisinde de olas─▒ risk ve komplikasyonlar geli┼čebilir. Ba┼čar─▒l─▒ bir göz kaymas─▒ ameliyat─▒nda bu tür risklerin görülme ihtimali elbette daha azd─▒r.

Genel manada göz kaymas─▒ ameliyat─▒ riskleri ┼čöyle s─▒ralanabilir:

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ riskleri ya┼čanmamas─▒ için operasyon sonras─▒nda gözlük kullan─▒m─▒na devam edilmesi gerekebilir. Gözlük kullan─▒m─▒ doktor kontrolünde olmal─▒ ve gözlük reçetesi mutlaka gözlerin iyile┼čmesine ba─čl─▒ olarak güncellenmelidir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ bak─▒m hekim önerilerine ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čtirilmelidir. Operasyondan sonra düzenli hekim kontrolleri gerekebilir. Doktorun reçete etti─či göz damlalar─▒ ve ilaçlar düzenli ┼čekilde kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ ilk 24 saat kesinlikle TV veya telefon ekran─▒na bak─▒lmamal─▒, ─▒┼č─▒k hassasiyetine kar┼č─▒l─▒k karanl─▒k bir odada uyunmal─▒d─▒r. Koruyucu gözlük ve göz bandaj─▒ gereken durumlarda mutlaka bu önerilere uyulmal─▒d─▒r. ─░lk 1 ay göze a─č─▒r makyaj yap─▒m─▒ndan kaç─▒n─▒lmal─▒, göz ve yüz hijyeninde ekstra dikkatli olunmal─▒d─▒r. 

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci ve tekrarlama oran─▒ tamam─▒yla hastan─▒n kendine ba─čl─▒d─▒r. Hekimin tavsiyelerine dikkat edilmesi, uzman bir doktor kadrosuyla çal─▒┼č─▒lmas─▒ ve erken dönem cerrahi müdahale yap─▒lmas─▒ ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n ba┼čar─▒ oran─▒n─▒ yükseltecek, tekrarlama olas─▒l─▒─č─▒n─▒ en aza indirgeyecektir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Ameliyattan yakla┼č─▒k 1 hafta sonra gözde büyük bir iyile┼čme kaydedilir. ─░lk gün bandaj gözde tutuldu─ču için hasta gözünü açamaz. Sadece uyumaya çal─▒┼čarak dinlenmelidir. ─░lk haftalarda baz─▒ hastalar batma ┼čikayeti, göz kapaklar─▒nda ┼či┼člik ve sulanma ya┼čanmas─▒ normaldir. Hekim ameliyattan hemen sonra göz içini kontrol edebilmesi için özel olarak haz─▒rlanm─▒┼č a─čr─▒ kesici damlay─▒ damlat─▒r.

Bu damla, hastalar─▒n yo─čun a─čr─▒ ┼čikayetlerini azaltmaya da yard─▒mc─▒d─▒r. ─░lk bir hafta kanlanma ┼čikayetleri devam edebilir, 15 günün sonunda kanlanma %80-90 oran─▒nda yok olur. 3 ay sonunda ise tam iyile┼čme sa─član─▒r ve genellikle beklenen ba┼čar─▒ elde edilmi┼č olunur. 

Ameliyattan gözün beyaz k─▒sm─▒nda minik noktalar gözlenebilir. Bunlar iyile┼čmenin h─▒zlanmas─▒n─▒ destekleyen diki┼člerdir. Bu diki┼čler 6-8 haftal─▒k sürede eriyerek yok olaca─č─▒ için endi┼če edilecek bir durum yoktur. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Göz Kaymas─▒ Ameliyatla Tamamen Düzelir mi?

Ba┼čar─▒l─▒ bir göz cerrah─▒n─▒n elinden ç─▒km─▒┼č ameliyatta ba┼čar─▒ oran─▒ da elbet daha fazlad─▒r. Ancak hastan─▒n ya┼č─▒, ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n türevi-miktar─▒ ve erken te┼čhis edilmesine ba─čl─▒ olarak kal─▒c─▒ çözümler elde edilmesi mümkündür. Bunun için ertesi gün ve ayl─▒k rutin kontrollerle ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n durumu devaml─▒ kontrol edilmelidir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Zor mu?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ zor mu? sorusu cerrahi operasyon konusunda endi┼če eden göz hastalar─▒n─▒n merak etti─či hususlardan biridir. Modern cerrahi tetkikler ve ekipmanlarla ameliyat art─▒k daha kolay hale gelmi┼č durumdad─▒r. Hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu, ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n ┼čiddeti ve hastan─▒n ya┼č─▒ göz kaymas─▒n─▒n zorluk derecesini belirleyecektir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Kaç Ya┼č─▒na Kadar Yap─▒l─▒r?

Ameliyat─▒n belirlenmesinde ya┼č s─▒n─▒r─▒ yoktur. Ancak hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu ve ┼ča┼č─▒l─▒─č─▒n düzeyi tedavi konusunda mutlaka göz önünde bulundurulur. Günümüzde bebek, çocuk, okul ça─č─▒, yeti┼čkin ve ya┼čl─▒ hastalar─▒n ┼ča┼č─▒l─▒k sorunu ve di─čer görme kusurlar─▒ kolayca tedavi edilebilmektedir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Görme Tembelli─čini Düzeltir mi?

Göz tembelli─či zamanla derinlik alg─▒s─▒n─▒ zay─▒flatarak göz kaymas─▒na ve göz titremesine neden olabilir. Ayr─▒ca ┼ča┼č─▒l─▒k tedavisiyle günümüzde göz tembelli─činin belirli bir seviye düzeltilmesi mümkündür. Ancak göz tembelli─činin as─▒l nedeni ve alt─▒nda yatan di─čer faktörler de mutlaka de─čerlendirilmelidir. 

Göz Kaymas─▒ Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ Nelerdir?

Göz kaymas─▒ ameliyat─▒ fiyatlar─▒; hastan─▒n ya┼č─▒na, genel sa─čl─▒k durumuna, ┼ča┼č─▒l─▒k düzeyine ve hastane olanaklar─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterir. Erken te┼čhis bu konuda oldukça önemlidir. Çünkü göz kaymas─▒n─▒n miktar─▒ ve komplike di─čer göz kusurlar─▒n─▒n varl─▒─č─▒ ameliyat fiyatlar─▒n─▒ artt─▒rabilir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Akif Sayg─▒n
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
VM Medical Park VM Medical Park Pendik
4954

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.