Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklarına Son

Medical Park Tokat Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Nihat Uluslu, göz yaşı tıkanıklığı ameliyatlarıyla ilgili bilgilendiriyor:

Kaşların dış üstünde gözyaşı bezi bulunur. Bu gözyaşı bezinden göze gelen gözyaşı gözü sulandırır. Göze gelen gözyaşı alt ve üst göz kapaklarının iç kapakların iç kısmında (burun tarafında) bulunan iki adet küçük delikten geçer, bu iki küçük deliğin birleşerek oluşturduğu gözyaşı kanalına ve gözyaşı kesesine gelir. Buradan gözyaşı kanalı yolu ile orta buruna, oradan da boğaza geçer. Bu şekilde sirkülasyon devam eder. Genellikle tıkanma kese ile burun arasındaki mesafede oluşur ve gözde devamlı bir sulanmaya neden olur.

Devamlı sulanan göz iltihaplanır. İltihap çok kötü bir görüntüye neden olur. Hastalar ellerinde mendil, devamlı gözlerini silmek zorunda kalmaktadırlar.

İki havuz düşünelim ; her ikisi de üstten doluyor. Birinci havuzda suyun dışarıya akmasını sağlayan bir tahliye deliği yok. Havuz doluyor, üstten taşıyor. Bu havuzun dibi sürekli pislik tutacaktır. İkinci havuzda altta suyun dışarı akmasını sağlayan geniş bir tahliye deliği var. Havuza gelen su buradan dışarı akıyor. 'Akan su pislik tutmaz' misali havuzun dibinde pislik oluşmaz. Göz yaşı kanalı tıkalı bir kimsenin durumu, birinci havuzun durumuna benzer. Göz sulanmakta, pislik tutmakta, iltihaplanmaktadır.

Göz yaşı kanalı tıkanıklığının tedavisi, yeni doğanlarda, bir yaşına kadar tıbbi tedavidir. Bir yaşına kadar % 95 oranında tıbbi tedavi ile sonuç alınır. 2,5 yaşına kadar devam eden yeni doğan gözyaşı kanalı tıkanıklığında tedavi cerrahidir probing (sondalama) ameliyatıdır. Probinge cevap vermeyen durumlarda, erişkinlerde sonradan oluşan kanal tıkanıklığında uygulanan cerrahi metod uygulanır.

Erişkinlerde sonradan oluşan kanal tıkanıklığında tek bir tedavi vardır. Oda cerrahidir. İltihaplanma geçici olarak tıbbi tedavi ile giderilebilir. Sulanma devam edeceğinden, zamanla iltihaplanma tekrar edecektir. Sulanma ancak ameliyatla giderilir. Dolayısıyla tek bir tedavi yöntemi vardır, o da cerrahi ameliyattır.