Uzm. Dr.Gözde Öngün

 • İlgi Alanları
 • Serebro vasküler hastalıklar
 • Baş ağrısı
 • Epilepsi
 • Parkinson hastalığı
 • Alzheimer hastalığı
 • EMG
 • Migren botoksu
 • Uyku hastalıkları

Eğitim
2006-2012 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konya 
2014-2019 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı/Konya

Deneyim
Bitlis Adilcevaz İlçe Toplum Sağlığı Merkezi 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Muş Devlet Hastanesi
Özel Baypark Hospital

Bilimsel kuruluşlara üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Tabipler Birliği

Sertifikalar
Migren Botoxu  Sertifikası 
Uyku Hekimliği Sertifkası 
Multipl Skleroz ve Nöral Terapi Sempozyumu (4 kur )
Türk Nöroloji Yeterlik (Board) Başarı Belgesi 

Uluslararası Çalışmalar

SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan ve Impact faktörü 1.0 ve üzeri olan yayınlar

Araştırma makalesi

 1. Sprigg N, Flaherty K, Appleton JP, Salman RAS, Bereczki D, Beridze M, ... &TICH 2 Investigators. (2018). TranexamicacidforhyperacuteprimaryIntraCerebralHaemorrhage (TICH-2): an internationalrandomised, placebo-controlled, phase 3 superioritytrial. TheLancet, 391(10135), 2107-2115.
 2. Hart RG, Sharma M, Mundl H, Kasner SE, Bangdiwala SI, Berkowitz SD, ... &NAVIGATE ESUS investigators. (2018). Rivaroxabanforstrokepreventionafterembolicstroke of undeterminedsource. New EnglandJournal of Medicine, 378(23), 2191-2201
 3. Ethem Murat Arsava , Mehmet Akif Topcuoglu , Ilknur Ay , Atilla Ozcan Ozdemir , Ibrahim Levent Gungor , Canan Togay Isikay, Bijen Nazliel, Hasan Huseyin Kozak , Serefnur Ozturk …. TR-VENUS investigators Investigators. (2022) Assessment of safety and feasibility of non-invasive vagus nerve stimulation for treatment of acute stroke. Brain Stimul. 2022 Nov 7;15(6):1467-1474.  doi: 10.1016/j.brs.2022.10.012. 

Uluslararası Bildiriler

Özet (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlanan)

 1. Çiçek ÖF, Özdemir G, Öngün G, Akbayrak H, Orhan A, Büyükateş M. (2019) ) Symptomatıc Carotıd Artery Stenosıs: Surgery Vs. Stent Implantatıon 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Antalya, Turkey
 2. Öngün G, Özdemir G, Yılmaz E, Özgüncü C, Yıldoğan AT, Eren F, Akyürek F, Öztürk Ş. (2020). RelationshipbetweenSymptomaticCarotidStenosisandHematologyParameters. 5th International MedicalandHealthSciencesResearchCongress. Online e-congress. Turkey.
 3. Yıldoğan AT, Kara H, Akkulak E, Kıraç O, Baldane S, Gezer İ, Aygül R, Öngün G, Eren F. (2020). BorderConductionStudiesandMeasurement of MedianBorder Cross-SectionAreasbyUltrasonography in CasesDiagnosedwith New Hypothyroidism. 5th International MedicalandHealthSciencesResearchCongress. Online e-congress. Turkey.
 4. Ağralı E, Çavaş M, Öngün G.  (2021) Real-Time GaıtMonıtorıngSupportedMedıcıneDosıngSystemApplıcatıonForTheNonclınıcalTreatment of ParkınsonPatıents.HodjaAkhmetYassawi 5th  5th International Conference On ScientificResearch. NakhchivanStateUnivesrty, Azerbajian
 5. Ağralı E, Çavaş M, Öngün G. (2021) Remote ConnectıonSupportedMedıcatıonDosıngSystemApplıcatıonThatEnablesControlledDrugUse Of ParkınsonPatıents. HodjaAkhmetYassawi 5th International Conference On ScientificResearch. NakhchivanStateUnivesrty, Azerbajian.

Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 1. Ekmekci H, Eren F, Ongun G, Gedik Ş, Unlü A, Oztürk S. (2018). TheCorrelation of Optical CohorenceTomographyFindingswith Serum CytokineLevels, TNF-α, Serum NeopterinLevels in RelapsingandRemittingPeriods of MS. P-26. PACTRIMS. Sydney, Australia.
 2. Eren F, Ongun G, Taylan S, Ugurluoglu C, Unlü A, Oztürk S. (2018). Theeffect of earlyanddelayedtreatmentwith MGSO4 in delayedtPAtreatment in experimental model of ischemicstrokewithrats. AS05-020. ESOC. Gothenburg, Sweden.

Ulusal Çalışmalar

Araştırma makalesi (TR Dizinlerde yer alan)

 1. Eren F, Öngün G, Ural O, Öztürk Ş. (2017). Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yıllık Hastane Enfeksiyonu Oranları: Patojenik ve Klinik Değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi, 23(4), 205-210..
 2. Eren F, Yıldoğan AT, Öngün G, Işık MT, Öztürk Ş. (2019). Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri. Pamukkale Tıp Dergisi, 12(2), 235-241.
 3. Eren F, Öngün G, Yıldoğan AT, Işık M, Öztürk Ş. (2019). Akut iskemik inmede intravenöztrombolitik tedavi: Klinik değerlendirme. Genel Tıp Dergisi, 29(4), 169-174.
 4. Eren F, Yildogan AT, Ongun G, Ozdemir G, Ozturk S (2022).Monocyte/High Density Lipoprotein Ratio in Patients with Symptomatic Carotid Artery Stenosis and Its Relationship with Stenosis Degree. The Medical Bulletin of İstanbul Haseki Training and Research Hospital The Medical Bulletin of Haseki published by Galenos Yayınevi. Med Bull Haseki 2022;60:13-19

Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)

 1. Eren F, Yıldoğan AT, Öngün G, Ekmekci AH, Öztürk Ş. (2018). İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada VaricellaZoster Virüs Enfeksiyonuna Bağlı LongitudinalEkstensifTransversMiyelit: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi, 25(1), 72-75.
 2. Eren F, Öngün G, Gezer A, Ekmekci AH, Öztürk Ş. (2018). Kistikintraserebral görüntüleme örneği ile başvuran multiple skleroz hastalığı. Genel Tip Dergisi, 28(2), 81-84..
 3. Eren F, Öngün G, Öztürk Ş. (2018). KorpusKallozumSpleniumda Görülen Geçici Beyin Lezyonun Klinik ve Radyolojik Önemi: 2 Olgu Sunumu. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(2), 133-136.
 4. Özdemir G, Öngün G, Kızıldağ N, Kocatürk İ.(2018). Aynı Seansta Vertebral Ve Karotis Arter Stentleme Olgu Sunumu.Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi24(2): 87-89
 5. Özdemir G, Öngün G.(2019).Brakiyal Arter Yoluyla Karotis Artere Stent Uygulaması. Turk Nöroloji Dergisi 2019;25:100-102
 6. Eren F, Yıldoğan AT, Öngün G, Aygül R. ( 2019). Cinsel performans artırıcı bitkisel ürün ilişkili akut genç iskemik inme. Pamukkale Tıp Dergisi, 12(1), 177-180.

Ulusal Bildiriler

Özet (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

 1. Ekmekci H, Özgüncü C, Eren F, Öngün G, Gedik Ş, Ünlü A, Öztürk, Ş. (2019). MS olgularında optik koherantomografi bulguları ile serum TNF, sitokinler ve neopterin düzeylerinin ilişkisi. S-13. Nöro-romatoloji Sempozyumu. Eskişehir..

Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 1. Eren F, Öngün G, Yıldoğan AT, Işık M, Öztürk Ş. (2017). Akut İskemik İnmede İntravenözTrombolitik Tedavi Verilen Hastaların Demografik, Klinik, Radyolojik Özellikleri ile Prognoz ve Komplikasyon Durumlarının Değerlendirilmesi. P-9. 7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu. Konya.
 2. Aygül R, Eren F, Öngün G, Ekmekci H, Öztürk Ş. (2016). LEMS elektrofizyolojik bulguları: Olgu sunumu. PS-067. 32. Ulusal Klinik Elektrofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Muğla.
 3. Eren F, Öngün G, Ekmekci H, Öztürk Ş. (2016). Klinefeltersendromu ve epilepsi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. PB-01. 11. Çukurova nöroloji günleri. Gaziantep.
 4. Eren F, Öngün G, Ekmekci H, Öztürk Ş. (2016). Hipoglossal kanal infilitrasyonuna bağlı izole XII. Kranial sinir felci: Olgu sunumu. TEP-170. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 5. Eren F, Yıldoğan AT, Öngün G, Aygül R. (2017). Fingolimod tedavisi altındaki hastada gerçekleşen intraserebralhemoraji: Olgu sunumu. EP-83. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 6. Eren F, Öngün G, Işık M, Yıldoğan AT, Ekmekci H, Öztürk Ş. (2017). Akut iskemik inmede intravenöztrombolitik tedavi uygulanan hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, prognoz ve komplikasyon durumlarının değerlendirilmesi.EP-173. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 7. Eren F, Öngün G, Aygül R. (2017).Cinsel performans artırıcı ürün kullanmaya başlayan genç iskemik inme: Olgu sunumu. EP-89. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 8. Eren F, Öngün G, Yıldoğan AT, Kıcalı RÜ, Öztürk Ş. (2017). Epilepsi hastalarında, hastalık farkındalığı, epileptik kaygı ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi. EP-264. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, Türkiye.
 9. Eren F, Mammadli A, Öngün G, Öztürk Ş. (2017).  Arı sokması sonrası gelişen akut iskemikserebrovasküler hastalık: Olgu sunumu. EP-33. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 10. Eren F, Mammadli A, Öngün G, Ekmekci H. (2017).  Benign kafa içi hipertansiyonu vemultipl skleroz: iki farklı nörolojik hastalığın birlikteliği tesadüfi midir? Olgu sunumu. EP-313. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 11. Eren F, Öngün G, Aygül R. (2017). MelkerssonRosenthal Sendromu klinik özellikleri: Olgu sunumu. EP-189. 53. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 12. Özdemir G, Öngün G, Eren F, Gümüş H, Aygül R, Öztürk Ş. (2018). Nöroloji kliniği tarafından brakial arter yoluyla karotis artere stent uygulaması. EP-94. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 13. Özdemir G, Öngün G, Bayraktar YŞ, Eren F, Yılmaz SE, Kocatürk İ, Eren A,  Kızıldağ N, Öztürk Ş. (2018). Supraaortik 3 ayrı artere 3 ayrı stent takılan olgu sunumu. TP-77. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 14.  Özdemir G, Öngün G, Özgüncü C, Topbaş F, Yıldoğan AT, Işık ŞM, Mammadli Ekmekci AH, Gümüş H,  Aygül R, Öztürk Ş.(2018) Orta Serebral Arter M2 Segmentine Trombektomi Uygulanan Olgu Sunumu PB-23. 13. Uludağ Nöroloji Günleri. Bursa.
 15. Işık ŞM,  Öngün G, YıldoğanAT, Yılmaz SE, Ersoy A, Gümüş H. (2019) MultiplMyelom İlişkili Polinöropati Olgusu: Olgu Sunumu EP-35. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 16. Eren F, Öngün G, Demir A, Yıldoğan A. (2019)Beyin Metastazı Olan Akut İskemik İnme Hastasında İntravenözTrombolitik Tedavi Deneyimi EP-163. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 17. Özdemir G, Yılmaz SE, Tekneci S, Yıldoğan AT, Öngün G, Öztürk Ş.(2019) KarotisStentlemesi Sonrasında Meydana Gelen Hiperakut Hiperperfüzyon Sendromu Olgu Sunumu EP-187.55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 18. Eren F, Demir A, Öngün G, Yıldoğan A. (2019)Sildenafil Kullanımı İle İlişkilendirilen Akut İskemik İnme Olgusu EP-189. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 19. ÖzgüncüC, Işık ŞM, Yılmaz SE, Öngün G, Tekneci S, Özdemir G. (2019) Genç İnme Kliniği İle Gelen Karotis Arter DiseksiyonunaEndovasküler Girişim Olgu Sunumu EP-243. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 20. Eren F, Öngün G.(2019) Gerilim Tipi Baş Ağrısında Elektrolit Ve Vitamin Seviyesinin Ağrı İle İlişkisi TEP-69. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 21. IldızÖF, Özdemir G, YıldoğanAT, Öngün G, Topbaş F, Çiçek ÖF. (2019) Nadir Bir İnme Nedeni Olarak AtrialMiksoma TEP-109. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya.
 22. Eren F, Öngün G, Demir A. (2019) Huzursuz Bacaklar Sendromunda Duyusal Sinir İletileri Ve Hematolojik Parametrelerin DeğerlendirilmesiTEP-118. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya
 23. Yıldoğan AT, Özdemir G, Yılmaz SE, Mammadli A, Öngün G, Öztürk Ş (2019). ep33 Radyoterapiye bağlı gelişen karotisoklüzyonu, stenozu ve rekanalizasyonun sağlanması. 3. Türkiye İnme Akademisi. Bodrum.

Kitap Bölümü Yazarlığı

 1. Öngün G. (2021). Multipl Skleroz Hastalarında Nutrısyonel Durum Ve Güncel Yaklaşımlar. In: Nörolojik hastalıklarda beslenme güncel yaklaşımlar. Ed: Yıldoğan A, Eren F. 1. Edition, Berikan, Ankara, Turkey, s:13-33.
 2. Öngün G. (2021).Gerilim Tipi Baş Ağrısı In: Baş ağrısına güncel tedavi yaklaşımları.Ed: Eren F. 1. Edition, Akademisyen, Ankara, Turkey, s:39-56.