Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli'dir. Bu hastalıkların tanısı için tüm hastanelerimizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, alerji testleri, Bronkoskopi cihazı gibi olanaklar da hastalarımıza çağdaş tedavi hizmetlerinin sunulmasında hekim kadromuza destek vermektedir.

Erken Tanı Önemli

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigaranın bıraktırılması, çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrol, uzun süreli tedavi, ani başlayan atakların tedavisidir. KOAH'ı kontrol altına almak için yapılması gerekenler; doğru beslenme, doktor kontrolünde düzenli egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır.

Ekstra Hizmetler

KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) Uygulaması:

KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) İşlemi; Bronş içinde yer alan yoğun mukus salgısını ve bronş duvarında mukus salgılayan goblet hücre tabakasını köpüklü sıvı haline getirip aspire etmek suretiyle bronşun sağlıklı bronş genişliğine ulaşmasını sağlar.

KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) Uygulaması, genel anestezi altında hastanın solunum yoluna bronkoskop ile girilerek ulaşılabilen tüm bronşlara uygulanmaktadır.

KOAH NEDİR?

Bu hastalık özellikle sigara dumanı ve diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen havayollarının mikrobik olmayan iltihabı sonucu oluşur. KOAH tanımı içinde “Kronik Bronşit” ve “Amfizem” birlikte yer alır.

Kronik Bronşit: Küçük havayolları mikrobik olmayan iltihap nedeniyle şişer, balgam üreten bezlerin aşırı çalışması sonucu balgam miktarında artış olur. Daralan havayollarından havanın geçişi güçleşir. Bu bulgular “Kronik bronşit’’ olarak tanımlanır. 
Amfizem: Hava yollarında daralma ve akciğerin en küçük birimi olan hava kesecikleri (alveol)’ nde harabiyet ve genişleme oluşur. Normalde balon gibi esnek olan, genişleyip-daralabilen havayolları bu özelliğini yitirir. Genişlemiş hava keseciklerine giren havanın çıkması zorlaşır. Hava keseciklerindeki bu değişiklikler anormaldir ve kalıcı olur. Bu bulgular “Amfizem’’ olarak tanımlanır.
Sonuç olarak nefes darlığı ve/veya kronik öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayetler oluşur.

KOAH RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

En önemli risk faktörleri arasında sigara kullanımı, zehirli gazlar ve hava kirliliği bulunmaktadır.

KOAH BELİRTİLERİ NELERDİR?

KOAH’da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Bu şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur.

KOAH TANISI NASIL KONULUR?

KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konabilmektedir. Test birkaç dakika içinde, kişinin solunum cihazına derin nefes alarak üflemesi ile gerçekleştirilir.

KOAH EVRELERİ NELERDİR?

 • Hafif KOAH: Yoğun tempolu işlerde ya da merdiven çıkma, yük taşıma gibi efor gerektiren aktiviteler sırasında nefes darlığı gelişir
 • Orta KOAH: Basit günlük işler sırasında nefes darlığı gelişir.
 • Ağır KOAH: Gece uykusunu bölen, halsizlik problemine neden olan ve günlük işleri yapmayı engelleyen nefes darlığı gelişir.
 • Çok Ağır KOAH: Ev içerisinde dahi yürümekte zorlanılan nefes darlığı gelişir. Bu evrede dokulara yeterli oksijenin iletilememesi nedeniyle çeşitli organlarda hastalıklar ortaya çıkar; Kalp yetmezliği gelişebilir ve hasta oksijen desteği almadan hayatını sürdüremeyecek hale gelir.

KOAH TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sigaranın bırakılması KOAH tedavisinin en önemli adımıdır.

KOAH Tedavisinin Amaçları Nelerdir?

 • Hastalık belirtilerini azaltmak
 • Hastalığın ilerlemesini önlemek
 • Azalmış olan fiziksel aktiviteyi artırmak
 • Yaşam kalitesini artırmak

KOAH Medikal (İlaç) Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Nefes Açıcı İlaçlar;

Bu ilaçlar solunum yollarını genişletmeye ve açık tutmaya yarar.

 • Enflamasyonu Azaltıcı İlaçlar;

Bu ilaçlar solunum yollarındaki mikrobik olmayan iltihabı azaltırlar.

KOAH Bronkospik Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) Uygulaması;

KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) İşlemi; Bronş içinde yer alan yoğun mukus salgısını ve bronş duvarında mukus salgılayan goblet hücre tabakasını köpüklü sıvı haline getirip aspire etmek suretiyle bronşun sağlıklı bronş genişliğine ulaşmasını sağlar.

KOAH Balon (Broncho Muco Cleaner Balon) Uygulaması, genel anestezi altında hastanın solunum yoluna bronkoskop ile girilerek ulaşılabilen tüm bronşlara uygulanmaktadır.

Hekimlerimiz