satır arası

Guatr Ameliyatı

Guatr, tiroid bezinin tamamının ya da belli bir bölümünün büyümesi olarak tanımlanır. Guatr, ülkemizde oldukça sık görülen hastalıklar arasında yer alır. Guatr oluşumunun esas nedenleri arasında ilk sırada iyot eksikliği bulunur.

Bunun yanı sıra çevresel bazı faktörler ile genetik faktörlerde bu rahatsızlığın meydana gelmesine neden olur. Guatr ameliyatı ise kişilerin şikayetlerinin dinlenmesinin ve kişilerin cerrahi operasyona uygun olup olmadığına karar verildikten sonra gerçekleştirilir.

Guatr Ameliyatı Nedir?

Guatr ameliyatı nedir sorusunun yanıtı, kişilerin büyümüş olan tiroid bezinin cerrahi operasyon sonucu çıkartılması olarak verilir. Guatr ameliyatı öncesinde kişilere yapılan tetkikler ve biyopsi, ameliyatın gerekli olup olmadığın ortaya çıkartır.

Aynı zamanda uzman hekimler tarafından yapılan fiziksel muayenede ameliyat kararının verilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Guatr ameliyatının gerekli olduğu olduğu durumlar ise şu şekilde sıralanır;

 • Biyopsi sonucunda kanserin çıkması
 • Kanser riski taşıyan hücrelerin tespit edilmesi
 • Büyüyen tiroid bezi nedeni ile kişilerin nefes alıp vermekte güçlük yaşaması
 • Tiroid bezine bağlı olarak yemek yemede ve yutkunmada zorluk yaşanması
 • İlaç ya da atom tedavisi ile kontrol altına alınamayan hipertiroid rahatsızlığının olması
 • Büyüyen trioidin estetik açıdan kişileri rahatsız etmesi

Çocuklarda Guatr Ameliyatı Nasıl Olur?

Genel olarak elli yaş üzerinde kendini göstermeye başlayan guatr oluşumu bebeklerde ve çocuklarda da görülebilir. Özellikle prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerde bu durumun meydana gelme riski daha yüksek olur.

Genetik yatkınlıkların yanı sıra guatr rahatsızlığının sıklıkla görüldüğü ülkelerde (Türkiye dahil) çocuklarda da bu rahatsızlığa rastlamak oldukça mümkündür. Özellikle annenin sağlık geçmişinde yüksek tiroid ve guatr bulunuyor ise çocuklarda da bu durumun meydana gelmesi muhtemeldir.

Guatr ameliyatı çocuklar için de yapılacak tetkiklerden sonra kararlaştırılır. Bu aşamada tiroid bezinin ne kadar büyüdüğü, çocukların yaşam kalitesini ne kadar etkilediği ve nodüllerin iyi huylu olup olmadığı kontrol edilir. Ameliyata karar verilmesi durumunda ise yapılacak olan cerrahi işlem genel anestezi altında gerçekleşir.

Kadınlarda Guatr Ameliyatı Nasıl Olur?

Kadınlarda Guatr Ameliyatı Nasıl Olur?

Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık meydana gelen guatr rahatsızlığı, bazı şartlar altında sadece ameliyat ile çözüme kavuşur. Özellikle kanserli nodüllerin tespit edilmesi ya da kanser riski taşıyan nodüllerin tespit edilmesi, guatr ameliyatının gerçekleşmesinde önemli etmenlerdir.

Kadınlarda uygulanacak guatr ameliyatı da yine genel anestezi altında gerçekleşir. Boyun bölgesine uygulanan kesi ile tiroid bezinin damarları bağlanır ve kesilir. Duruma bağlı olarak tiroid bezinin tamamı ya da büyük bir bölümü bu operasyon sürecinde alınır.

Erkeklerde Guatr Ameliyatı Nasıl Olur?

Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi genel anestezi altında gerçekleştirilen guatr ameliyatı süresi çok uzun değildir. Guatr ameliyatı kaç saat sürer, sorusuna yaklaşık olarak doksan dakika ile yüz yirmi dakika arası olarak yanıt verilebilir.

Bu cerrahi operasyon sırasında ise ses tellerine zarar verilmeden büyümüş tiroid bezinin çıkarılması oldukça önemlidir. Operasyonun yapıldığı bölgeye oldukça yakın olan ses telleri, yapılacak olan işlemler sırasında hasar görebilir ve bu nedenle geçici ya da kalıcı ses kısıklığı meydana gelebilir. 

Yaşlılarda Guatr Ameliyatı Nasıl Olur?

Tiroid bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen guatr hastalığı genç yaştaki bireylerde meydana geldiği gibi yaşlı bireylerde de meydana gelebilir. Yaşlılarda guatr ameliyatı ise ilk olarak tercih edilen yöntemler arasında yer almaz.

Yaşın ilerlemesi ile kişilerde meydana gelen kronik hastalıklar, genel anestezi altında yapılacak olan cerrahi operasyonlar için uygun ortamı yaratmaz. Bu nedenle ilk olarak uzman tekimler alternatif tedavi yöntemlerini hasta bireylere önerir. Yakın takip altına alınan tiroid bezleri, oral ilaç kullanımları ile kontrol altında tutulmaya çalışır. 

Guatr Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Guatr Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Guatr ameliyatı nasıl yapılır sorusu, bu hastalıktan muzdarip olan kişiler tarafından sıklıkla araştırılır. Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyat normal şartlar altında doksan dakika ile yüz yirmi dakika arasında tamamlanır.

Boynun ön kısmında beş ila altı santimetre uzunluğunda yatay bir kesi uygulandıktan sonra bu kesi aracılığı ile tiroid bezinin damarları bağlanarak kesilir. Daha sonra tiroid bezinin büyük bir bölümü ya da mevcut duruma göre tamamı çıkartılır.

Guatr ameliyatı yapılacak olan kişiye kötü huylu nodül tanısının konulması ya da kanser riski taşıyan nodüllerin tespit edilmiş olması halinde ameliyat sırasında tüm tiroid bezinin çıkartılması uygun görülür.

Guatr Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatta oluğu gibi guatr ameliyatında da belli başlı riskler bulunur. Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ya da ameliyat sonrasında meydana gelebilecek tüm sonuçlar uzman hekimler tarafından hastalara, ameliyat öncesinde aktarılır. Genel olarak guatr ameliyatı riskleri şu şekilde sıralanır;

 • Kalıcı ya da geçici ses kısıklığı
 • Ses kalitesinde düşme
 • Kan kalsiyum seviyesinde düşüş
 • Tiroid bezi büyümesinin tekrarlaması (tamamının çıkartılmaması halinde)
 • Tiroid bezinin tamamının çıkartılmasının ardından kişilerin ömür boyu ilaç kullanımı

Guatr Ameliyatı Sonrası Ne Yapmalıyım?

Guatr ameliyatının nasıl olduğu ve ameliyatının risklerinin yanı sıra guatr ameliyatı sonrası da merak edilen konular arasında yer alır. Guatr ameliyatı sonrası kişilerin dikkat etmesi gereken belli başlı unsurlar bulunur. Bu unsurlar ise şu şekilde sıralanır;

 • Ameliyat nedeni ile deformasyona uğrayan ses tellerinin yorulmaması adına çok fazla konuşulmaması ve konuşma durumunda yüksek ses tonunun kullanılmaması
 • Çok sıcak ya da çok soğuk içecek ve yiyeceklerin tüketilmemesi
 • Ameliyat bölgesinde akıntının meydana gelmesi halinde en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurulması
 • Ellerde ya da dudaklarda uyuşma, yüksek ateş ve üşüme gibi semptomlarda da yine ivedilikle sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekir

Guatr Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Guatr Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Guatr ameliyatı kaç saat sürer, sorusunun yanıtı ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonlara göre değişiklik gösterse de ortalama olarak doksan dakika ile yüz yirmi dakika arasında değişiklik gösterir.

Ameliyatın ardından hastalar bir gece hastanede kaldıktan sonra uzman hekimlerin onayı ile taburcu edilir. Guatr ameliyatı iyileşme süreci ise ortalama olarak on ila on beş gün arasında değişiklik gösterir. Bu aşamada bireyler, doktorlar tarafından verilen ağrı kesiciler sayesinde yüksek seviyelerde meydana gelen bir ağrı ile karşı kaşıya kalmaz.

Guatr Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Guatr ameliyatından birkaç gün sonra kişiler normal beslenme düzenine geri dönebilir. Uzman hekimler tarafından aksi belirtilmediği sürece, guatr ameliyatının ardından uygulanması gereken herhangi bir özel diyet programı yoktur. Ancak kişilerin kilo almamak adına tükettikleri besin ögelerine dikkat etmesi ve bu konuda ömür boyu belli kurallara uyması önerilir.

Guatr Ameliyatının Yan Etkileri Nelerdir?

Guatr ameliyatının yan etkileri arasında, operasyonun yapıldığı bölgeye yakın olan ses tellerinin deformasyona uğraması yer alır. Bu da kişilerin ameliyattan sonra bir süre ses kısıklığı yaşamasına neden olur.

Ancak tıp alanında gelinen son noktada bu durum artık tamamen geçici olarak yer alır. Ses tellerinin olduğu alandan sinyal alınmasına imkan sunan teknikler ile yapılan operasyonlarda kalıcı ses kaybının yaşanmasının önüne geçiliyor. Ameliyat sürecinden sonra ses tellerin fazla yorulmaması ve yüksek ses ile konuşulmaması bu durumun daha hızlı bir şekilde geçmesine imkan sunar.

Guatr Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Belirtileri

Guatr ameliyatından sonra el ya da dudak bölgesinde uyuşma hissedilmesi, ameliyat bölgesinden akıntı gelmesi, kişinin ameliyat sonrasında yüksek ateş ve üşüme semptomlarına sahip olması enfeksiyon belirtileri arasında yer alır. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Genel olarak ameliyat bölgesi, ameliyattan sonraki iki ila üç gün kapalı kalır. Ardından son pansuman yapılır ve bölge tekrar kapatılmaz. Guatr ameliyatlarından sonra enfeksiyon oluşma riski uzmanların yaptığı açıklamalara göre yüzde birin altındadır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Guatr Belirtileri Nelerdir?

Tiroid bezinin büyümesine bağlı olarak gelişme gösteren guatr hastalığının belirtileri arasında şunlar yer alır;

 • Boyun bölgesinde meydana gelen şişkinlik
 • Kronik hale gelen öksürük
 • Yutkunma ve yemek yeme aşamasında güçlük çekme
 • Boğaz bölgesinde yumru hissinin oluşması
 • Ses kısıklığı ve ses kalitesinde düşüş

Guatr En Çok Kimlerde Görülür?

Guatr kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla meydana gelir. Genel olarak elli yaş üzerindeki kadınlar guatr rahatsızlığında daha fazla risk altındır. Elli yaş üzerindeki kadınların yanı sıra risk altında olan diğer gruplar şu şekilde sıralanır;

 • İyot eksikliği olan kişiler
 • Genel olarak herkeste meydana gelebilen bu rahatsızlık kırk yaş üstü kişilerde daha sık meydana gelir
 • Erkeklere nazaran kadınlarda bu rahatsızlık dört ila beş kat daha fazla meydana gelir
 • Kalp ilaçları ve bazı psikiyatrik ilaçlar guatr gelişimine neden olabilir
 • Hamilelik ve menopoz dönemi
 • Genetik faktörler

158

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.