Doç. Dr.Gül Bora Makal

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Obezite cerrahisi
  • Balon işlemleri
  • Metabolik cerrahi
  • Tiroit

Genel Cerrahi; hastanelerde birçok tıbbi birimi ile işbirliği içerisinde çalışan, vücudun pek çok bölgesindeki hastalık ve travmaların cerrahi tedavilerini gerçekleştiren tıbbi disiplindir. Karın boşluğu içerisindeki hemen tüm organların cerrahi operasyonları, uzuvlardaki yaralanmaların tedavisi, obezite cerrahisi, diyabet cerrahisi, tiroid cerrahisi gibi metabolik ve endokrin cerrahi uygulamaları, reflü cerrahisi, mide fıtığı opearsyonları gibi her türlü işlem genel cerrahi birimlerinin uzmanlık alanına girer.

Genel Cerrahi kliniklerinde uygun nitelikteki tüm cerrahi operasyonlar kapalı yöntem olarak da bilinen laparoskopi tekniğiyle gerçekleştirilir. Laparoskopik olarak yapılan ameliyatlarda açık ameliyatlara oranla ağrıların daha az olması ve komplikasyon oranın daha düşük olması sebebiyle hastalar erken dönemde normal hayatlarına dönebilir.

Diyabet cerrahisinde ameliyatın 3. ayından sonra insülin ya da diğer diyabet ilaçlarını kullanma gereksinimi büyük oranda ortadan kalkar. Obezite hastalarında ise belirgin kilo kaybı ile birlikte hipertansiyon, diyabet gibi pek çok hastalık için ilaç kullanımı gereksinimi ortadan kalkar. Diyabet cerrahisinde hastalara ameliyat öncesinde ameliyatın başarı şansının belirlenmesi amacıyla bazı tahlil ve tetkikler yapılır .Ameliyata uygun olan hastalar son teknoloji cihazlar ile ameliyat edilir. Ameliyattan 6 saat sonra hastalar ayağa kalkabilir ve yürümeye başlayabilir. Ameliyat sonrası 1. günde hastalar ağızdan sıvı gıda ile beslenmeye başlatılabilir.

Obezite cerrahisinde uygun yöntem hastaya göre değişir. Tüp mide, gastrik bypass, mini gastrik bypass, transit bipartisyon gibi pek çok ameliyat yöntemi vardır . Uygun teknik belirlenip operasyon gerçekleştirildikten sonra 6. saatte hastalar ayağa kalkabilir 1. gün sıvı gıdalar ile beslenmeye başlayabilir. Hem obezite cerrahisi hem de diyabet cerrahisi uygulanan hastalarda 3 yada 4 günlük yatış süresinin ardından hastalar taburcu edilir.

Laparoskopik reflü ve mide fıtığı cerrahisi endoskopik olarak tanı almış hastalara uygulanır. Ameliyattan sonra 6. saate hastalar yürütülür. 1. gün sıvı gıdalara başlanır, 2-3 haftalık yumuşak gıda tüketimini takiben hasta normal beslenme düzenine geçiş yapar. Özellikle başka bir ameliyat sonrası oluşan karın fıtıklarında laparoskopik cerrahi iki yönlü biyolojik yamalar ile güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde yenilikçi teknikler ve geniş bir tecrübe gerektiren bu tip özellikli operasyonlar başarıyla yürütülmektedir. Laparoskopiye engel teşkil eden herhangi bir durumun söz konusu olmaması halinde tüm işlemler kapalı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi tıbbi biriminde hasta kabul eden Dr. Öğr. Üyesi Gül Bora Makal'ın ilgi alanları arasında laparoskopik cerrahi, obezite ve diyabet cerrahisi, balon işlemleri, tiroid cerrahisi ve genel cerrahi uzmanlık alanına giren her türlü cerrahi tedavi yer almaktadır. Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldıktan sonra aynı fakültede genel cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD - Uzmanlık

Deneyim
Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi /ADIYAMAN
Çankırı Özel Karatekin Hastanesi/ÇANKIRI
Medicana Çamlıca Hastanesi /İSTANBUL
Özel Duygu Hastanesi/İSTANBUL