Prof. Dr.Gülay İmadoğlu Yetkin

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bl. - Uzmanlık

Deneyim
Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı
Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Malatya SSK Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Maastricht Üniversitesi Klinik İmmünoloji Lab. Hollanda.
Gazi Üniversitesi İmmünoloji AD.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
Mersin Özel İMC Hastanesi Merkez Laboratuvarı

20’den fazla yurtdışında yayımlanan makale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/