Prof. Dr.Gülay Kenangil

  • İlgi Alanları
  • Hareket bozuklukları
  • Parkinson
  • Demans
  • Alzheimer

Eğitim ve Uzmanlık
1977 - 1981 - Bursa Altıparmak İlkokulu
1981 - 1988 - Bursa Anadolu Lisesi
1988 - 1994 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi

Deneyim
1995 - 1996 - Kırklareli Devlet Hastanesi Acil Poliklinik (Mecburi Hizmet)
1996 - 2001 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Asistanlık)
2002 - 2011 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Başasistanlık)
2011 Ocak - Doçentlik Ünvanı
2012 Ocak - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği  Valilik onayıyla vekaleten eğitim görevlisi ataması
2012 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH Nöroloji kliniği eğitim görevlisi kadrosu ataması
2013 - National Hospital for Neurology ve Neurosurgery Queen Square London da 2 ay Prof. Dr.Kailash Bhatia ile Hareket Bozuklukları alanında observer olarak çalışma
2012 - 2016 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği eğitim sorumlusu
2017 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği idari sorumlusu
2017 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği idari sorumlusundan sonra;
2017- Devam Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Hareket bozuklukları ve Parkinson Hastalığı Derneği
Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma grubu
Türk Nöroloji Derneği Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu
Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi
Movement Disorder Society
Bilimsel toplantı komite üyeliği
Anadolu Yakası Vaka Toplantıları organizasyon komitesi
Bilimsel dergilerdeki görevler
Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Advisory Board (Danışma Kurulu)
Parkinson ve Hareket bozuklukları Dergisi, Consulting Editor (Danışma Kurulu)
Etik kurul üyelikleri
1-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH Etik kurul üyeliği

Kurs ve Seminerler
Bilimsel kongre ve toplantilarda aldiği görevler
1-  IX. Nöroloji Yeterlilik Kursu; Eylül 2015, Ankara ; Konuşmacı
Konu Başlığı: Ataksiler.
2- 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2016, Antalya; Konuşmacı
Konu Başlığı: Vasküler Parkinsonizm ve Normal Basınçlı Hidrosefali: Nasıl
Tanımalı-Tedavi Etmeli
3- 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2015, Antalya; Konuşmacı
Konu Başlığı: Hiperkinetik hareket bozuklukları İnteraktif olgu tartışmaları
4- 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013, Antalya; Konuşmacı
Konu Başlığı: Olgularla Parkinson Hastalığında Tanı ve Tedavi
5- Adli Nöroloji Sempozyumu, ekim 2012, İstanbul, Oturum başkanı
Konu başlığı: Nöroloji ve sinema
6- 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2012, Antalya; Konuşmacı
Konu Başlığı: PH ve digger parkinsonizmler
7- 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2011, Antalya; Konuşmacı
Konu başlığı:Tartışmalı vakalarla hareket bozuklukları:Tanı ve tedavide
Zorluklar
8- 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Aralık 2010, Antalya; Konuşmacı
Konu başlığı: Tedavi gecesi olgu sunumları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SCI ve SCI expended

A1. Kenangil G, Ertan S, Sayılır I, Özekmekçi S.
Progressive  motor syndrome in a welder with pallidal T1 hyperintensity on MRI:     A two- year follow-up. Mov Disord 2006; 21: 2197- 2200
A2. Kenangil G, Özekmekçi S, Koldaş L, Şahin T, Erginöz E. Assessment of valvulopathy in Parkinson’s disease patients on pergolide and/or cabergoline. Clinical Neurol Neurosurg 2007;109:350-353
A3. Kenangil G, Necioglu DO, Yalcin D, Gündogdu L, Forta H. Triphasic EEG pattern in bilateral paramedian thalamic infarction. Clinic EEG and Neuroscience 2008;39: 185-90
A4. Orken DN, Kenangil G, Celik M, Mail Z, Kayaalp H, Erginoz E, Forta H. Association of low cholesterol with primary intracerebral hemorrhage: a case control  study. Acta Neurol Scand 2009;119:151-154
A5.  Necioğlu DO, Yıldırmak Y, Kenangil G, Kandıralıoğlu N, Forta H, Çelik M. Intrathecal methotrexate- induced acute chorea. J Ped Oncology 2009;31: 57-58
A6.  Kenangil G, Necioglu D, Ur E, Celik M, Forta H. The relation of testosterone levels with fatigue and apathy in patients with Parkinson’s  disease. Clin Neurol Neurosurg 2009;111:412-414
A7.  Necioglu OD, Kenangil G, Ur E, Forta H. Posterior reversible encephalopathy syndrome in systemic lupus erythematosus. Neurol India 2009;57: 497- 499
A8.  Kenangil G, Necioğlu DÖ, Acar S, Çelik M. A case of subacute cerebellar degeneration coexisting with Lambert-Eaton Myasthenic syndrome. J Neurol Sci [Turk] 2009;26: 371-375
A9. DN Orken, G Kenangil, E Uysal, H Forta. Cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment. Stroke 2009;40: 3638-3640
A10. Kenangil G, Özekmekçi S, Sohtaoglu M, Erginöz E. Compulsive behaviors in patients with Parkinson’s disease. Neurologist 2010;16: 192-195
A11. Derya Uluduz, Özdem Ertürk ,Gulay Kenangil, Sibel Ozekmekci, Sibel Ertan, Hülya Apaydin, Ethem Erginöz. Apraxia in Parkinson’s disease and multiple system atrophy. European J Neurol. 2010;17: 413-418
A12. DN Orken, G Kenangil, H Ozkurt, C Guner, L Gundogdu, M Celik, M. Basak, H Forta. Prevention of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients with  acute intracerebral hemorrhage. Neurologist 2009;15: 329-331
A13. Kenangil G, Necioğlu DÖ, Ur. E, Forta H. Frontal assessment battery in patients with Parkinson’s disease in Turkish population. Cogn Behav Neurol 2010;23: 26-28
A14. Sohtaoğlu M, Demiray DY, Kenangil G, Özekmekci S, Erginoz E. Long term follow-up of  Parkinson’s disease patients with impuls control disorders. Parkinsonism Relat Disord 2010; 16: 334-37
A15. Orken DN, Kenangil G, Uysal E, Gundogdu L, Erginoz E, Forta H. Lack of association between cerebral microbleeds and low serum cholesterol in patients with acute intracerebral hemorrhage.Clinical Neurol Neurosurg 2010;112: 668- 71
A16. Benbir G, Ozekmekci S, Oguz S, Kenangil G, Ertan S, Akalan E. Quantitative analysis of reduced arm swing frequency in essential tremor. Eur Neurol  2010;63(5):302-6
A.17. Orken DN, Kenangil G, Ahbap E, Uysal E, Acar S,Unsal A,Forta H. Asymptomatic microhemorrhage in chronic hemodialysis patients. J Neurol Sci [Turk] 2013;30:314-19
A.18. Ozdilek B, Kenangil G. Serum leptin concentrations in Turkish Parkinson’s Disease Population. Parkinson’s Disease 2014; Article ID: 576020 http://dx.doi.org/10.1155/2014/576020
A.19. Erer S, Egeli U, Zarifoglu M, Tezcan G, Cecener G, Tunca B,  Ak S, Demirdogen E, Kenangil G, Kaleağası H, Doğu O, Saka E,Elibol B. Mutation analysis of the PARKIN, PINK1,DJ1,and SNCA genes in Turkish early-onset Parkinson’s patients and genotype-phenotype correlations Clin Neurol Neurosurg 2016 ;148: 147-53
A.20. Kenangil G, Ozdilek B. Parkinson hastalarında bilişsel durum ve serum leptin düzeyleri Arch Neuropsychiatry DOI: 10.5152/npa.2016.11319  Arch Neuropsychiatry 2016;53 (3):241-244
A.21. Ülker M, Kenangil G. Alzheimer Hastalığında serum  leptin ve kognisyon ilişkisi The relation of circulating levels of leptin with cognition in Alzheimer's Disease. Arch Neuropsychiatry 2017.DOI: 10.5152/npa.2017.16978 uluslararasi dergilerde yayinlanmiş sci ve sci-e dışı diğer makaleler
A.22. Kenangil G, Yalcin D. Childhood Ataxia with central nervous system hypomyelination: A report of first  two cases with juvenile and adult-onset forms  in a Turkish family. J Neurol Res 2012;2:250-54
A.23. Ozdilek B, Kenangil G. Validation of the Turkish version of the Montreal Cognitive Assessment Scale (MOCA-TR) in Patients with Parkinson’s disease. The Clinical Neuropsychologist 2014; 28: 333-343
A.24. Sili U, Kaya A, Mert A, Ozaras R, Midilli K, Albayram S, Kenangil G, Demirci  O,Kapmaz M, Yaşar KK, Kayaaslan BU, Alp SO, Yılmaz MO. Herpes Simplex virüs encephalitis:clinical manifestations, diagnosis and outcome in 106 adult patients. J Clin Virol 2014; 60: 112-118
A.25. Ozdilek B, Kenangil G. The relationship between cognition and the non-cognitive clinical findings in Turkish patients with Parkinson's disease. Journal of Experimental & Clinical Medicine 2015;32:63-66


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


B1. Orken D, Kenangil G, Satılmış I, Forta H. Cognitive decline in thalamic infarctions Thirteenth meeting of European Federation of Neurological Societies, İstanbul, June 2003, P:721
B2. Kenangil G, Necioğlu D, Çelik M, Forta H. Leucoaroiosis in intracerebral hemorrhages 8th Congress of the European Federation of  Neurological Societies, Paris, September 2004, P:1137.

B3. Necioğlu DO, Anadol Ü, Demirtaş A, Kenangil G, Çelik M, Forta H Caudate hemorrhages Neuromediterranian VI, İstanbul, May 2004, P:15
B4. Haklar G, Cacina H, Kenangil G, Sirikci O, Yalçın A D, Forta H Evaluation of Diagnostic use of serum S100 protein in acute neurovascular diseases.14 th. Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prague, May 2004, PO:H088 (* Yayınlandı D8)
B5. Kenangil G, Özekmekçi S, Koldaş L, Şahin T, Erginöz E. Assessment of valvular heart disease in patients with Parkinson's disease on ergot  agonists 10 th International Congress of Movement Disorders Society, Kyoto Japan. October 30, November 2, 2006, P:1022 (*Yayınlandı A2)
B6. Çelik M, Kenangil G, Demirtaş A, Anadol U. Lambert Eaton Myastenic Syndrome: An unusual presentation XI International Congress on Neuromuscular Disorders, Istanbul, Turkey, July 2006, P:3.09 (*Yayınlandı A8)
B7. Kenangil G, Sohtaoglu M, Ozekmekci S, Erginoz E. Features on development of dopamine dysregulation syndrome in patients with Parkinson's disease 11th International congress of Parkinson's disease and Movement disorders, İstanbul,Turkey. June 2007, P: 261 (*Yayınlandı A10)
B8. Kenangil G, Ur E, Necioglu D, Celik M, Forta H. Testosteron levels, fatigue and apathy in Parkinson's disease XVII World Congress of Parkinson’s Disease and Related Disorders,  Amsterdam, Netherlands. December 2007, P:1.145 (*Yayınlandı A6)
B9.  Kenangil G, Necioğlu D, Mail Z, Celik M, Forta H. Follow-up of two cases with bilateral simultaneous thalamic infarctions clinically and cognitively. Fifth international congress on Vascular dementia., Budapest Hungary. November 2007, P:111-6
B10. Kenangil G, Necioglu OD, Yalcin D, Gündogdu L, Forta H, Celik M. Triphasic waves in bilateral simultaneous paramedian thalamic infarcts 13 th European Congress of Clinical Neurophysiology, İstanbul, Turkey, May 2008, P:221 (*Yayınlandı A3)
B11. Necioglu OD, Yalcin D, Kenangil G, Gündogdu L, Ur E, Forta H. Transcranial Color-Coded Doppler and Carotid Vertebral Duplex Ultrasonography  Findings in Dyke-Davidoff- Mason Syndrome 5th National Congress of the Italian Society of Neurosonology and Cerebral  Hemodynamics, Genova, Italy, May 10-13, 2008, P:37
B12. Necioglu OD, Kenangil G, Gündogdu L, Ozkurt H, Forta H, Yalcin D Heparin treatment for the prophylaxis of deep venous thrombosis in primary   intracerebral hemorrhage 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Spain, August 2008, P:1151 (* Yayınlandı A12)
B13. Necioğlu OD, Kenangil G, Güngogdu L,Uysal E, Yalcın D, Forta H  Relation of cerebral microbleeds with low serum cholesterol and leucoaraiosis  in patients with acute intracerebral hemorrhage 6 th World  Stroke Congress, Vienna, Austria, September 2008, PO01:443
B14. S.Feray, T .Zeynel, NO Dilek, K.Gulay, F.Hulki. Measurement of Optic nevre sheath diameter by ultrsound in Multiple Sclerosis.  15 th Meeting of the European Society of Neurosonology and  Cerebral Hemodynamics ,Madrid, Spain, May 22-25 , 2010, P: 90
B15.  Ozdilek B, Kenangil G. Reliability and validity of the Turkish version of the MOCA scale in Parkinson’s disease.17th International Congress of Parkinson’s   disease and movement disorders.Sydney,Australia, June 16-20, 2013, LBA-7
B.16. Ulker M, Kenangil G, Ozdilek B. The relation of circulating levels of Leptin with cognition in patients with Alzheimer disease. EFNS-ENS Joint congress of European Neurology Istanbul, 2014, June, A-635-0001-01534
B17.  Çitak S, Kenangil G, Arı BÇ. A case of conversion disorder misdiagnosed as multiple sclerosis. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24: S:296


Uluslarrarsı Kitap Çeviri ve Bölümleri:

1-Kitap Bölümü: New Horizons in Geriatric Medicine.Volume 1. Chapter 9: Tremors. G.KENANGİL
2-Kitap Çevirisi: Olgu Dosyaları Nörobilim. Nobel tıp Kitabevi 2012.

           
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Uyar Ö, Çelik M, Kenangil G, Forta H. Karbamezapin ve kalsiyum metabolizması. Epilepsi 1997;3: 32-34.
C2.  Kenangil G, Necioğlu DÖ, Forta H. Putaminal ve talamik hematomlarda görülen kortikal bulguların hematom büyüklük ve yayılımı ile ilişkisi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2000;34: 47-51
C3.  Kenangil G, Kuloğlu N, Güner K, Çelik M. Bir Devic sendromu olgusu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2001;35: 68-70
C4.  Seleker F, Öztürk F, Kenangil G, Çelik M. Ehler- Danlos sendromlu hastada gelişen spontan intrakraniyal hipotansiyon olgusu Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2001;35: 65-66
C5.  Necioğlu D,Yücel N, Kenangil G, Gülal Ç, Forta H. Serum folik asid seviyesi ile inme İlişkisi. Klinik Gelişim 2001;14: 25-27
C6.  Kenangil G, Güner K, Anadol Ü, Necioğlu D, Forta H Orta serebral arter enfarktlarında fibrinojen değerleri ve enfarkt büyüklüğü  arasındaki ilişki.  Nöropsikiatri Arşivi 2004;41: 21-24
C7.  Forta H, Kenangil G. Gilles de la Tourette Sendromu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2004;38:7-12
C8.  Kenangil G, Yalçın D, Cachina H, Haklar G. Serum S-100 protein: Its relation to infarct size and the clinical prognosis. Marmara Med J 2004;17:105-108
C9.  Kenangil G, Necioğlu D, Satılmış I, Çelik M, Forta H. Talamik enfarktlardaki kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2005; 39:33-38
C10. Örken DN, Forta H, Kenangil G, Güner Ç, Çelik M.
Parkinsonizm bulguları ile ortaya çıkan bie sentral pontin ve ekstrapontin myelinosis Olgusu. Parkinson Hast. Hareket Boz. Der 2006;9:49-53
C11. Necioğlu DÖ, Kenangil G, Forta H, Uysal E, Çelik M, Yalçın D, Anadol Ü. Deep cerebral venous thrombosis in adults. J Neurol Sci [Turk] 2007; 24: 75-79
C12. Necioğlu DÖ, Kenangil G, Güner Ç, Çelik M, Forta H. Primer İntraserebral kanamalı hastalarda derin ven trombozu  proflaksisinde  heparin kullanımı. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007; 13:37-39
C13. Kenangil G, Forta H, Necioğlu D, İsmihanoğlu B, Çelik M Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon. J Ist Faculty Med 2007; 70:74-77
C14.  G Kenangil, DN Örken, Y Yıldız, H Forta. Primer yürümeye başlama yetersizliği olgusu. TJN 2008;14: 406-409
C15.  DN Örken, G Kenangil, NK Pazarcı, M Gökyiğit. CADASİL ve mikrokanamalar. TJN 2008;14; 419-421
C16.  G Kenangil, D Necioğlu, Z Tak, H Forta. Eş zamanlı bilateral talamik enfarktların gözden geçirilmesi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2009;43: 93-95
C17.  G Kenangil, DN Örken, Ş Aydın, H Forta. Parkinson Hastalarında depresyon, yorgunluk ve apati gibi motor olmayan semptomlar. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2009;4: 101-105
C18.   B.Özdilek, E.Kobak, M.Ülker, G.Kenangil. Jeneralize kore ballismus ile başvuran ve ilk kez Diyabetes Mellitus tanısı alan bir olgu sunumu. Marmara Med Journal 2012;25:156-8
C19.   Aydın M, Kadhasanoglu M, Güler H, Sarıoğulları U, Kenangil G, Miroglu C, Kendirci M. Parkinson’s Disease is a risk factor for late onset hypogonadism: a cross- sectional, controlled study. Turkish Journal of Urology 2012;38(4): 205-210
C20.  Özdilek B, Çetin B, Ülker M, Kenangil G. İdiyopatik transvers myelite bağlı ağrılı tonik spazm. Türkiye Klinikleri J Neur 2013;8:58-61
C21.  Gürkan ZM,Tekan ÜY,Yalçın AD,Çelebi LG, Kenangil G,Tanrıverdi Z, Forta  H.
Hızlı progresif görme kaybı ile giden ve puls steroid tedavisinden yararlanan bir idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusu.Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2013;47: 91-94
C22.  Toptan T, Özdilek B, Kenangil G, Domaç FM, Ülker M. Longitüdinal extensif transvers myelit: Olgu sunumu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014; 48: 146- 149
C23. Özdilek B, Ülker M, Kobak E, Kenangil G. Frontotemporal demanslar. Tıp Araştırmaları Dergisi 2014; 12: 91-96
C24. T Toptan, B Ozdilek, G Kenangil, M Ulker, FM Domac. Neurosyphilis:a case report North Clin Istanbul 2015; 2: 66-68
C25. BÇ Arı, B Özdilek, G Kenangil, FM Domaç. Diabetes Mellitus Tanılı Hastada Akut Başlangıçlı Psikiyatrik Bulgular Klinik Psikiyatri Dergisi 2015; 18 (3)
C26. G Kenangil, Y Kütükçü. İlaçların Neden Olduğu Hareket Bozuklukları Turkiye Klinikleri J Neurol- Special Topics  2015; 8 (2), 66-71
C27. Demir M, Ozdilek B, Domac FM, Ülker M, Kenangil G. Soğutucu sprey kötüye kullanımına bağlı gelişen ataksi: Olgu sunumu Addicta: Turkish Journal on addictions 2015; Güz;2: 111-21 C28. Ari BÇ, Domaç FM, Kenangil G, Özdilek B, Ülker M. Psikiyatrik bulgularla başlayan Multiple skleroz olguları Neuropsikiyatri Bülteni 2015; 1: 10-13      
C28. G Kenangil, A.B Tokçaer. Otosomal Dominant Serebellar Ataksiler Parkinson Hast. Hareket Bozk Der 2015;18:17-34
C29.  G.Kenangil, R. Özboyatlı Karaca Demans hastalarında nöropsikiyatrik bulgular Turkiye Klinikleri J NeuroL- Special Topics  2016;9(4):41-6


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


D1.  Uyar Ö, Çelik M, Kenangil G, Forta H. Karbamezapin ve kalsiyum metabolizması.32.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul 1996, P4:16 (*Yayınlandı D1)
D2.  Kenangil G, Necioğlu D, Kahyaoğlu B, Forta H. Talamik hematomlarda kraniyal tomografi sınıflaması ile akut dönem prognoz ilişkisi Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. sempozyumu, Kemer, Antalya 1997, P:23
D3.  Yalçın D, Kenangil G, Öztürk F, Forta H. Metabolik originli epilepsi nöbetlerinde etyoloji, nöbet tipi ve prognoz. 35.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası 1999, P:66
D4.  Necioğlu DÖ, Diler ÇG, Kenangil G, Forta H. Serum folik asid seviyesi ile iskemik inme ilişkisi. 36.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul 2000, P: 19 (*Yayınlandı D5)
D5.  Kenangil G, Necioğlu DÖ, Diler ÇG, Forta H. Putaminal ve talamik hematomlarda   görülen kortikal bulguların hematom büyüklük ve yayılımı ile ilişkisi 36.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul 2000, P:157 (*Yayınlandı D2)
D6.  Örken DN, Kenangil G, Satılmış I, Aydın Ş, Güner Ç, Forta H.  Kronik böbrek yetmezliği ve inme 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya 2003, P:191
D7. Necioğlu D, Anadol Ü, Kenangil G, Çelik M, Forta H. Diensefalik Enfarkt ile presente olan üç serebral venöz tromboz olgusu 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, Eylül, Aksu, Antalya 2004, P:94 (Yayınlandı D11)
D8. Yurdakul D, Aslan B, Yücel N, Turgay F, Eren N, Ciğerli Ş, Kenangil G. Alzheimer Hastalığının tanısında homosistein, folik asid ve B12 vitaminin yeri 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, 2004, P:107
D9. Güner Ç, Necioğlu D, Kenangil G, Forta H, Çelik M.  Primer intraserebral kanamalı hastalarda derin ven trombozu proflaksisinde subkutan düşük doz heparin kullanımı 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul, Sözel bildiri: 7 (*Yayınlandı D12)
D10. Necioğlu D, Forta H, Kenangil G, Güner Ç, Çelik M.
Parkinsonism tablosu ile presente olan pontin-ekstrapontin myelinosis tablosu 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul, P:154 (*Yayınlandı D10) D11.  Atakul N, Kenangil G, Özekmekçi S, Ataç B. Erişkin yaşta DYT-1 mutasyonuna bağlı gelişen servikal distonili bir aile 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul, P:150
D12. Kenangil G, Çelik M, Satılmış I, Aydın Ş, Necioğlu D, Forta H. Talamik enfarktlarda orta latanslı işitsel uyandırılmış potansiyeller (Ön çalışma) 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul, P:285
D13.  Kenangil G, Özekmekçi S, Koldaş L, Şahin T, Erginöz E. Ergo türevi dopamin agonisti kullanan parkinson hastalarında valvular kalp hastalığı araştırılması 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya, P:61 (Yayınlandı A2)
D14.  Kenangil G, Ur E, Necioglu DÖ, Celik M, Forta H  Parkinson Hastalığında testosteron seviyeleri, fatigue ve apati 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2007 P: 91 (Yayınlandı A6)
D15.  Uludüz D, Şentürk A, Ertan S, Kızıltan G, Kenangil G, Özekmekçi S.Parkinson Hastalığı tanısı ile dopaminerjik tedavi altında bulunan iki psikojen parkinsonizm olgusu 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Susesi Otel, Antalya, Kasım 2007 P:112
D16. Kenangil G, Sohtaoğlu M, Özekmekçi S, Erginöz E.  Parkinson hastalarında dopamin disregülasyon sendromu gelişmesinde rol oynayan faktörler 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2007. S:11 (Sözel bildiri dalında 3. lük ödülü) (*Yayınlandı A10)
D17. Güner Ç, Necioğlu D, Kenangil G, Çelik M.Talamik ve Putaminal hematomlarda görülen kortikal bulguların hematom büyüklüğü ve yayılımı ile ilişkisi. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Susesi Otel, Antalya, Kasım 2007, P:54
D18.  Necioğlu D,Yıldırmak Y, Kenangil G, Kandıralıoğlu N, Forta H, Çelik M. Intratekal methotrexat uygulaması sonrası gelişen yaygın kore 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Susesi Otel, Antalya, Kasım 2007, P:238
D19.  Uludüz D, Ertürk Ö, Kenangil G, Özekmekçi S, Ertan S, Erginöz E.Multisistem atrofi hastalarında praksi fonksiyonunun araştırılması 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2008, P:118 (*Yayınlandı A11)
D20.   Mail Z, Yalçın DA, Gündoğdu L, Kenangil G, Forta H. Hızlı progresif vizyon kaybı ile giden ve puls steroid tedavisinden yararlanan bir idiopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusu 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2008, S-52 (Sözel bildiri).
D21.  M.Aydın, G.Kenangil, O.Tanrıverdi, M.Kadıhasanoğlu, H.Güler, M.Kendirci,  C.Miroğlu.Parkinson hastalığı sonradan başlayan hipogonadizm için bir risk faktörüdür:  Prospektif,  kesitsel, kontrol gruplu pilot çalışmanın ön bulguları. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008, P-6
D22.  G.Kenangil, DN. Örken, Y. Yıldız, H. Forta. Parkinson hastalığında frontal değerlendirme ölçeği 8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Marmaris, 2009 Eylül, P-14 (*Yayınlandı A13)
D23.  Yıldız Y, Kenangil G, Orken DN, Forta H, Yalçın D. Lamotrigine tedavisinin kemik  metabolizması  üzerine etkileri 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2010, S: 30
D24.  Örken DN, Kenangil G, Uysal E, Tak AZ, Forta H. Warfarin tedavisi altındaki  hastalarda serebral mikrokanamalar 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2009, Sözel Bildiri
D25.  Seleker F, Tak Z, Necioğlu D, Kenangil G, Yalaz Ü, Forta H. Multiple sklerozda Doppler Ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapının ölçülmesi 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2010, Poster D26.  Kenangil G, Yalçin AD, Usluer S, Çağlayan H.  Serebral hipomyelinizasyon giden çocukluk çağı  Ataksisi. 47.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,  2011, Sözel Bildiri, S-99. (Yayınlandı * A17)
D27. Ülker M, Toptan T, Kobak E, Özdilek B, Kenangil G. Frontotemporal demans :6 olgu sunumu. 48.Ulusal Nöroloji kongresi, Antalya, 2012, Poster -357 (Yayınlandı *C     )
D28. Özdilek B, Yılmaz NA, Kenangil G.Parkinson hastalarında Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği ile kognitif durumun değerlendirilmesi ve parkinson hastalığı kliniği ile ilişkisi.  48.Ulusal Nöroloji kongresi, Antalya, 2012, Poster-267
D29. Akgün M, Mumcu S, Timer E, Kenangil G, Örken DN. Bilateral total eksternal oftalmopleji ile seyreden HANDLE sendromu; Olgu sunumu.  48.Ulusal Nöroloji kongresi, Antalya, 2012, Poster-34
D30. Özdilek B, Kenangil G, Türk E. Parkinson Hastalığında MOBİD testinin kullanımı: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 10.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2013, S-5 (Yayınlandı *A 20)
D31. Domaç FM, Kenangil G, Gür E,Erşahin FE, Çobanoğlu ÖA. Bilateral striatopallidal kalsinosis: 2 olgu sunumu. . 10.Ulusal Parkinson ve Hareket  Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2013, P-1.
D32.  Özdilek B, Kenangil G. Parkinson Hastalığında leptin. 10.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2013, P-14
D33.  Ozdilek B, Kenangil G, Ülker M, Kobak E, Kanat B, Yağcıoğlu Ö. Parkinson Hastalarında bilişsel durum ile serum leptin düzeyleri arasındaki ilişki. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013.TP-60
D34. Kanat B, Kenangil G, Domaç FM, Kobak E, Özdilek B, Kırbaş D. Opalsky  Sendromu: Olgu sunumu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013. EP:103
D35. Arı BÇ, Özdilek B, Kobak E, Kenangil G, Domaç FM, Kırbaş D.Diyabetes Mellitus tanılı bir hastada akut başlangıçlı psikiyatrik bulgular ve kore ballismus. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013. EP-222 (Yayınlandı *C18)
D36. Özşahin AA, Erdoğan N, Çelik S, Kobak E, Kenangil G, Kırbaş D. Parkinson hastalığında pareidolik illüzyonlar: Olgu sunumu 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013.EP-216
D37. Özşahin AA, Demir H, Çelik S, Toptan T, Kenangil G, Kırbaş D.  Charles- Bonnet Sendromu:2 olgu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi,Kasım 2013. EP-150
D38. Ülker M, Domaç FM, Kenangil G, Demir M, Ozdilek B  Bilateral pitozla presente olan AntiGQ1b (+) Güillan Barre Sendromu. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi , Mayıs 2014 , Antalya P: D39. Özdilek B, Toptan T, Kenangil G, Ülker M, Domaç FM. Bonzai kullanımına  bağlı gelişen yaygın ak madde hastalığı: olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, S:112
D40. Arı BÇ, Domaç FM, Kenangil G, Özdilek B, Ülker M.  Psikiyatrik semptomlar ile başlangıç gösteren Multiple skleroz olguları. 50. Ulusal Nöroloji     Kongresi, Antalya, Kasım 2014, TP:126
D41. Arı BÇ, Özdilek B, Domaç FM, Ülker M, Kenangil G. Multiple skleroz ve  Hareket Bozuklukları. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, TP:136
D42. Kanat B, Domaç FM, Ülker M, Kenangil G, Özdilek B. Dirençli Takayasu  arteritinde yineleyici inme. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, BP:24
D43. Toptan T, Özdilek B, Kenangil G, Ülker M, Domaç FM. Psikiyatrik tedavilere yanıtsız nöropsikiyatrik bulgularla tanı alan bir nörosifilis olgusu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, BP:40
D44. Kobak E, Gözke E, Saraçoğlu BC, Ak PD, Kenangil G.Fasiyal dipleji ve distal parestezi ile presente olan bir Guillain-Barre olgusu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, BP:66
D45. Demir M, Özdilek B, Domaç FM, Kenangil G, Ülker M. Duyu kaybı olan demans hastalarında tedaviye yanıtsız görsel, işitsel ve koku halüsinasyonları: olgu seri sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, EP:149
D50. Kurtulmuş YŞ, Domaç FM, Kobak E, Toktaş HE, Kenangil G. Disosiyatif bozukluk tanısı alan meziyal temporal skleroz olgusu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, EP:231
D51. Kenangil G, Özdilek B, Yağcıoğlu Ö, Ülker M, Domaç FM. Psikojen myoklonus: 2 olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, EP:251
D52. Demir M, Özdilek B, Domaç FM, Ülker M, Kenangil G. Soğutucu sprey kötüye kullanımına bağlı gelişen geri dönüşümlü akut ataksi: Olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014, EP:376
D53. Kanat B, Domaç FM , Kobak E , Arı BÇ , Demir M,  Kenangil G Migren ve depresyon. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, BP:58
D54. Toptan T,  Domaç FM,  Demir M,  Yağcıoğlu Ö, Kenangil G. Akut iskemik inmede serum magnezyum düzeylerinin prognoza etkisi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, BP:83
D55.  Kobak E, Kenangil G,  Demir M,  Kanat B,  Domaç FM. İdiopatik parkinson hastalarında motor olmayan semptomların hastalığın dominant semptomu ile ilişkisinin incelenmesi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, BP:97
D56.  Domaç FM,  Kenangil G,  Demir M,  Toptan T, Türk E, Ülker M. Serum albumin düzeylerinin kardiyoembolik ve aterotrombotik iskemik inme ile ilişkisi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:28
D57. Özay GD, Koç MS, Yıldız Ş, Çelik S,  Domaç FM,  Kenangil G. Sporadik Creutzfeld-Jakob hastalığı MV2 subtipi olgu sunumu, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:101
D58.  Kobak E, Kenangil G, Turan AK, Çelik S, Domaç FM. Erişkin yaşta tanı alan bir Van Der Knaap Lökoensefalopatisi olgusu, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:273
D59. Kobak E, Domaç FM, Kanat B, Kenangil G. Psikiyatrik bulgularlal prezente olan subaraknoid kanama olgusu, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:274
D60. Kobak E, Türk E , Domaç FM, Kenangil G. M694V gen mutasyonu pozitif olan multipl skleroz olguları, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:301
D61. Yağcıoğlu Ö, Kenangil G, Domaç FM, Altuntaş F. Sentetik kanabinoid kullanımına bağlı gelişen talamomezensefalik enfarkt olgusu, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:363
D62. Kobak E, Baziki S, Domaç FM , Kenangil G, Tourette sendromlu olguda psikiyatrik ve tardif sendromlar, 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015, EP:455
D63. Kobak E, Kalkan Ş, Gıca Ş, Öner U, Kenangil G, Domaç FM. Farklı etyolojilerle başvuran Wernicke-korsakoff sendromlu olgular.51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,
Kasım 2015, EP:473
D64. Oruç GA, Kenangil G, Özdemir YÖ, Frontotemporal demans: olgu sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği, 20. yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Çeşme, İzmir, 2016, PB:47
D65. Demir M, Yassa ÖY, Karacı R, Domaç FM, Toptan T, Kenangil G. Iskemik inmelerde nötrofil lenfosit oranı kardiyoemboli ile ilişkili midir? 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,BP-17
D66. Yassa ÖY, Kenangil G, Demir M, Domaç FM. Parkinsonizm hastalarında uyku bozuklukları. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,BP-79
D67. Yassa ÖY, Güçlü N, Kenangil G, Domaç FM.  Iskemik inme sonrasında gelişen oftalmik zona olgusu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016, EP-44
D68. Demir M, Yassa ÖY, Toptan T, Karacı R, Domaç FM, Kenangil G. İskemik inmeli olgularda atriyal fibrilasyon ile tiroit hormonları ilişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,EP-83
D69. Yassa ÖY, Karacı R, Demir M, Domaç FM, Kenangil G. Anterior koroidal arter infarktlarında cinsiyetin risk faktörleri, etiyoloji ve prognoz ile ilişkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,EP-84
D70. Türk E, Ülker M, Arı BÇ, Kanat B, Domaç FM, Kenangil G. Lentrikülostriat arter infarktlarında risk faktörleri ve etiyoloji. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,EP-93
D71. Özşahin-Akbay A, Çelik S, Diler Z, Kenangil G, Domaç FM. Iki olgu nedeniyle görsel oerseverasyonlar. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,EP-281
D72. Kenangil G, Demir M, Tur EK, Domaç FM. Parkinson hastalarında aleksitimi, depresyon ve kognisyonun değerlendirilmesi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,TEP-61
D73. Tur E, Kenangil G, Domaç FM. Erken evre idiyopatik Parkinson hastalarında homosistein yüksekliği ile polinöropati ilişkisinin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2016,TEP-94