Uzm. Dr.Gülay Turan

  • İlgi Alanları
  • Diyabet
  • Metabolik hastalıklar
  • Hipertansiyon
  • Anemi
  • Palyatif bakım
  • Beslenme bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2001-2007)
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (2007-2011)

Deneyim
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (2007-2011)
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi (2012- 2013)
İstanbul Bağcılar Özel Safa Hastanesi (2014-2019)
İstanbul Medipol Üniversitesi SUAM Esenler Hastanesi(2019-2021)
VM Medical Park Maltepe Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
Hemodiyaliz (23.08.2013 Hemodiyaliz sertifikası, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya
10.Türk Romatoloji Sempozyumu,2013, Muğla
11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2009, Antalya
14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2012, Antalya
İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2009
Global Modern İnsulin Summit 2013, Madrid, Spain.
Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği ‘’Diyabete Bakış 2010 Sempozyumu’’, Girne, KKTC
TAHUD ve Çek Genel Pratisyenlik Derneği Toplantısı, 2012, Prag,  Çek Cumhuriyeti
2nd Balkan Hypertension and Cardiovascular Risk Awareness Meeting, 2012, Macedonia State University of Tetova
Anadolu Sağlık Merkezi ‘’Kalp Yetmezliği: Yaklaşan Pandemi’’ Toplantısı,2008
Novo Nordisc 4. PGR Sempozyumu, 2008, Antalya
Joint Meeting, Russian Society of Cardiology and Turkish Clinical Vascular Biology Society,2014, ST. PETERSBURG/RUSSIA
Güncel Hipertansiyon Kılavuzları ve ARB’ler, 2014, Japonya,

Mesleki Üyelikler
Tihudum
İstanbul Tabip Odası

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

Mesut Başak, Gülay Turan, Güven Koç,  Hanife Şerife Aktaş, Figen Uçaktürk, Ayşegül Gök Dalbeler, Sibel Serin. Yaşlı Kadın Bir Hastada Antibiyotik Kullanımına Bağlı Gelişen  Steven’s Johnson Sendromu 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2009. Antalya

Mesut Başak, Sibel Serin, Yeşim Üçkurt , Ayşegül Dalbeler, Güven Koç, Gülay Turan. Pnömoni Tablosu İle Başvuran Bir Herpes Simpleks Ensefaliti 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2009. Antalya

Sibel Serin, Ayşegül Gök Dalbeler, Gülay Turan, Figen Uçaktürk, Mesut Başak.  İlaç İlişkili Hipersensistivite Sendromu.  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2010.Antalya.

Mesut Başak, Işıl Bilal, Ayşegül Gök Dalbeler, Burak Umut Çağlar, Mehmet Kutlu, Mesut Akçakaya, Gülay Turan, Tayfun Ayeser. Behçet Zemininde Gelişen Hemolitik Üremik Sendrom. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2010.Antalya.

Mesut Başak, Tayfun Ayeser, Hilmi Erdem Gözden, Ayşegül Gök Dalbeler, Güven Koç, İsmet Sayan, Gülay Turan, Tufan Murat Coşkun. Suisid amaçlı Acil Servise Başvuran İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2010. Antalya.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Mesut Başak, Sibel Serin, Yeşim Üçkurt, Ayşegül Gök Dalbeler, Güven Koç, Gülay Turan. Herpes simplex encephalitis presenting as pneumonia. Ümraniye Tıp Dergisi. 2011; 3-4: 13-16