Uzm. Dr.Gülnara Heydarova

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık:
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Fakültesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Uzmanlık

Deneyim:
Azerbaycan Tıp Universitesi-Pediatri fakultesi
E.D. Melikov hastanesi-Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Vimay hastanesi -Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Haydarpaşa Numune EAH-Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Bau Göztepe Medicalpark hastanesi


Üyelik:
Türk Tabipler Birliği
Türk Pediatri Kurumu
Genç Pediatristler Kurumu


Kurslar:
Türk Pediatri Kurumu, Pediatri Okulu, Nisan 2015,İstanbul
Pediatrik EKG Kursu, Mart 2015 İstanbul
Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu, Nisan 2015, İstanbul
1st Congressof of the European Young Pediatricians Association, Yenidoğan Kursu, Aralık 2015, İstanbul
Çocuk Dostları Kongresi, Mart 2016, İstanbul, Çocuk Yoğun Bakım Kursu
Türk Pediatri Kurumu, Pediatri Okulu, Nisan 2016, İstanbul
Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2016, Antalya, Yenidoğanmekanik ventilasyon kursu Genç Pediatristler Konresi ve TPK Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Aralık, İstanbul, Yenidoğan Kursu, 2016
Çocuk İleri yaşam desteği kursu, mart 2017, istanbul
Türk Pediatri Kurumu, Genç Pediatristler Pediatri Akademisi, Beslenme Okulu, Eylül 2017, Bodrum
Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2017 Kıbrıs, Romatoloji Akademisi, Beslenme Okulu, Eylül 2017, Bodrum
Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2017, Kıbrıs Romatoloji Kursu,
Türk Çocuk Gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme derneği, çocuklarda beslenme kursu, kasım 2018, İstanbul

Çocuklarda ROME 4 kriterlerine göre kabızlığın belirlenmesi ve etki eden faktörlerin araştırılması (tez çalışması)