Uzm. Dr.Gülseren Sulu

  • İlgi Alanları
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Nörolojik rehabilitasyon
  • Multiple skleroz
  • Serebral palsi
  • Romatoid artrit
  • Ankilozan spondilit
  • Behçet hastalığı
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İhtisası - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği

 

1. Tiraje Tuncer, Bülent Bütün, Timur Sindel, Aker Akyokuş, Asuman Döşeyen, Gülseren Sulu. Romatoid artritte servikal omurga tutulumu. Romatizma Araştırma ve Savaş Dergisi 1992; 7(2):43-50.
2. . Tiraje Tuncer, Bulent Butun, Timur Sindel, Aker Akyokus, Asuman Doseyen, Gulseren Sulu. Romatoid artritte servikal omurga tutulumu. Romatizma Arastirma ve Savas Dergisi 1992, 7, 2:43-50.
3. . B.Bütün, T.Tuncer, A.Akyokuş, N.Torgay, A.Döşeyen, Z.Okçu, G.Sulu: Ağrılı omuz sendromlarında etyolojik araştırma. III. Türk-Alman Fiziksel Tıp ve Romatoloji Günleri, Nisan-1990, Antalya. Program Kitapcığı: s.7.
4. Sulu G, Bütün B, Akyokuş A, Tuncer T, Karayalçın B: Dejeneratif ve Enflamatuvar Kaynaklı Eklem Hastalıklarında Sintigrafinin Yeri ve Önemi( Tek kör-kontrollü çalışma). Romatizma 1994, 9(3): 165-174.
5. Bütün B, Tuncer T, Akyokuş A, Sulu G, Fişenk A: Primer Osteoporozlu Hastalarda Çeşitli Tedavi Şekillerinin Serum Osteokalsin Düzeyleri Üzerine Etkisi. Romatol Tıp Rehab 1994, 5(1): 16-21.
6. Bütün B, Tuncer T, Akyokuş A, Fişenk A, Sulu G: Primer Osteoporozlu Hastalarda Risk Faktörlerinin ve Yakınımların İncelenmesi. Akd Ü Tıp Fak Der 1993, 10(3): 43-46.
7. T.Tuncer, B.Bütün, A.Akyokuş, A.Fişenk, G.Sulu: Primer gonartroz tedavisinde nabumeton, diclofenac sodium, placebo karşılaştırılması. XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 1993, Kuşadası. Özet Kitabı: s.164
8. B.Bütün, T.Tuncer, A.Akyokuş, G.Sulu, A.Fişenk: Primer osteoporozlu hastalarda çeşitli tedavi şekillerinin serum osteokalsin düzeyleri üzerine etkisi. XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 1993, Kuşadası. Özet Kitabı: s.159.
9. B.Bütün, T.Tuncer, A.Akyokuş, G.Sulu, A.Fişenk: Primer osteoporozlu hastalarda risk faktörlerinin ve yakınımların incelenmesi. XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 1993, Kuşadası. Özet Kitabı: s.143.
10. A.Akyokuş, G.Sulu, B.Bütün, T.Tuncer, B.Karayalçın: Dejeneratif ve Enflamatuvar kaynaklı eklem hastalıklarında sintigrafinin yeri ve önemi XIV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 1993, Kuşadası. Özet Kitabı: s.69.
11. T.Tuncer, B.Bütün, A.Akyokuş, T.Sindel, A.Döşeyen, G.Sulu, A.Karahan, Z.Okçu: Romatoid artritte servikal tutulum ve diğer klinik bulgularla ilişkisi. XIII. Ulusal Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27Ekim-2Kasım 1991, Kapadokya-Nevşehir. Program ve Bildiri Özet Kitabı: s.92.