Prof. Dr.Gültekin Faik Hobikoğlu

  • Kardiyoloji
  • Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler
  • İlgi Alanları: Kardiyoloji, Girişimsel Kardiyoloji, Koroner Arter hastalıkları, Periferik Arter Hastalığı, Karotis arter hastalıkları, Kalp Ritim Bozuklukları, Kalp pili, Kalp kapak hastalıkları, Kalp yetersizliği, Pulmoner hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
Doçentlik : 2006  İstanbul Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Profesörlük : Ocak 2016 KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kurs ve Sertifikalar
ASSENT-4 PCI araştırmacı 

Deneyim
World conference on technology, innovation and entrepreneurship; Istanbul 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 


 1.Hobikoglu G , T Norgaz, H Aksu, O Ozer, M Erturk, E Destegul, U Akyuz, S Unal Dai, A Narin. The effect of acetylsalicylic acid resistance on prognosis of patients who have developed acute coronary syndrome during acetylsalicylic acid therapy. Can J Cardiol. 2007; 3: 201-206 

 2. Hobikoglu GF, Norgaz T, Aksu H, Ozer O, Erturk M, Nurkalem Z, Narin A. High frequency of aspirin resistance in patients with acute coronary syndrome. Tohoku J Exp Med. 2005;207:59-64

 3.Hobikoglu G, Akyuz U, Akyuz F, Ozer O, Güney D, Narin A, Unaltuna N. Factor V Leiden is a risk factor for myocardial infarction in young Turkısh men. Acta Cardiol 2004;59(6):594-597

 4. Memişoglu E, Hobikoglu G, Tepe M.S, Norgaz T, Bilsel T. Congenital coronary anomalies in adults: comparison of anotomic course visualization by catheter angiography and electron beam CT. Catheter Cardiovasc Interv. 2005; 66:34-42  

 5. Norgaz T, Hobikoglu G, Aksu H, Bolca O, Uyarel H, Eren M, Narin A. The relationship between preprocedural platelet size and subsequent in-stent restenosis. Acta Cardiol 2004;59(4):391-395 

 6. Assessment of the safety and efficacy of a new treatment strategy with  percutaneous coronary intervention (ASSENT-4 PCI) investigators* (Türkiye’den katılan araştırmacılar: Guneri S, Kırımlı Ö, Badak O, Narin A, Hobikoglu G, Norgaz T, Tutar E, Özdöl Ç ve Özcan U O).  “Primary versus tenecteplase-facilitated percutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction (ASSENT-4 PCI): randomised trial”, Lancet, 367, 569-578, (2006).  

 7. Norgaz T, Hobikoglu G, Aksu H, Güveli A, Aksoy S, Ozer O, Bolca O, Narin A. Retinopathy is related with the angiographically detected severity and extent of coronary atherosclerosis in patients with Type 2 diabetes mellitus. Int Heart J 2005; 46:639-46 

 8. Norgaz T, Hobikoglu G, Serdar AZ, Aksu H, Alper AT, Ozer O, Narin A. Is there link between nickel allergy and coronary stent restenosis? Tohoku J Exp Med. 2005; 206:243-246

 9. Memişoglu E, Ropers D, Hobikoglu G, Tepe MS, Labovitz AJ. Usefulness of electron beam computed tomography for diagnosis of an anomalous origin of a coronary artery from the opposite sinus. Am J Cardiol 2005;96:1452-1455 

 10. Norgaz T, Gorgulu S, Aksu H, Hobikoglu G, Ergelen M, Onturk E, Simsek D, Narin A. Comparison of primary percutaneous coronary intervention and streptokinase for acute isolated inferior ST elevation myocardial infarction with a predicted low risk profile. Med Sci Monit. 2010 Sep;16(9):CR416-22. 

 11. Aksu H, Ozer O, Unal H, Hobikoglu G, Norgaz T, Buturak A, Soylu O, Narin A. Significance of mean platelet volume on prognosis of patients with and without aspirin resistance in settings of non-ST-segment elevated acute coronary syndromes. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Dec;20(8):686-93. 

 12. Bilsel T, Terzi S,Akbulut T, Sayar N, Hobikoglu G, Yesilcimen K. Abnormal heart rate recovery immediately after cardiopulmonary exercise testing in heart failure patients. Int Heart J. 2006;47:431-40. 

 13. Unal Dayi S, Kasikcioglu H, Uslu N, Tartan Z, Uyarel H, Terzi S, Hobikoglu G, Okmen E, Cam N. Infuluence of weigth loss on myocardial performance index Heart and Vessels 2006;21:84-8. 
      7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 
         1. Bolca O, Hobikoglu G, Norgaz T, Eren M, Asilturk R, Narin A. The prediction of pulmonary artery systolic pressure and vascular resistance by using tricuspit annular tissue doppler imaging. EUROECHO 6, Munich, Germany 2002
         2. Norgaz T, Hobikoglu G, Aksu H, Güveli A, Aksoy S, Sunay H, Narin A. Retinopathy is related with the angiographically detected severity and extent of coronary atherosclerosis in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. ESC Congress Vienna, Austria 2003
      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
    7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
 1. G Hobikoğlu, T Norgaz, H Aksu, O Özer, İ Sarı, A Karabulut, E Öntürk, A Narin. Kreatinin düzeyi hafif yüksek olan hastalarda koroner anjiyografiden üç saat önce uygulanan oral N-asetilsisteinin kontrast nefropatisini önlemedeki etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35:9-12  

 2. G Hobikoğlu, T Norgaz, H Aksu, O Özer, Z Nurkalem, M Ertürk, Ş Ünal Dayi, Ü Akyüz, A Akyol, A Narin. Evaluation of aspirin resistance in patients with coronary artery disease. Türk Kardiyol Dern Arş 2005;33:212-216  

     3. G Hobikoğlu, S Tepe, T Norgaz, H Aksu,  E Özen, O Özer, A Narin. Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Saptanan Aort Kalsifikasyonunun Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ve Ciddiyeti İle İlişkisi. MN Kardiyoloji Dergisi, 12, 414-418, 2005 

 4. G Hobikoğlu, Ö Paker, T Akbulut, S Çelik, R Tosun, H Tezel, T Tezel. Kalp yetersizliği ve atriyoventriküler tam blok yapan primer kardiyak lenfoma olgusu. Türk Kardiyol Dern Arş 1998;26:187-189 

 5. T Norgaz, G Hobikoğlu, Hüseyin Aksu, M Gül, A Esen, H O Özer, A Eksik, A Narin. Miyokard İnfarktüsü Prodrom ve Akut Dönemi Semptomları Nicelik ve Niteliği Üzerine Cinsiyetin Etkisi. MN Kardiyoloji Dergisi, 12, 239-243, 2005    

 6. T Norgaz, G Hobikoğlu, H Aksu, A Esen, M Gül, HO Özer, A Eksik, A Narin. Akut Miyokard İnfarktüsünde Hastane Öncesi Gecikme Süresi ile Klinik, Demografik ve Sosyoekonomik Etkenlerin İlişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 33, 392-397, 2005

 7. Bolca O, Hobikoğlu G, Norgaz T, Asiltürk R, Ünal Ş, Gürkan U, Narin A. Pulmoner arter sistolik basıncı ve vasküler rezistansının değerlendirilmesinde triküspit annulus doku Doppler’inin yeri. Ana Kar Der 2002; 2: 302-6. 

 8. Erdinler İ, Hobikoğlu G, Ünal Ş, Akyol A, Oğuz E, Emre A, Ulufer T. Fizyolojik kalıcı kalp pili uygulaması sonrası oluşan hemodinamik değişikliklerin sol atriyum ve ve sol ventrıkül çaplarına etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27:420-424. 

 9. Aksoy M, Hobikoğlu G, Gürsürer M, Emre A, Göktekin Ö, Erdinler İ, Siber T, Ersek B. Kararsız anginanın risk değerlendirmesinde QT dispersiyonu: klinik takip, troponin-T VE sintigrafik verilerle korelasyonu. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27:20 

 10. S.Çelik, G.Hobikoğlu, H.Akgöz, Ş.Ünal, S.Terzi, E.Ökmen, M.Aksoy, G.Tayyareci, B.Ersek, T.Ulusoy. Yeni egzersiz QRS skorunun koroner arter hastalığının ciddiyeti ve miyokard perfüzyonu ile ilişkisi. MN Kardiyol. 2001;8:23  

 11. Narin A, Hobikoğlu G. Romatizmal mitral darlığında balon mitral valvotomi: güncelleme. T Klin J Cardiol 2004;17(4):271-284  

 12. Enç Y, Hobikoğlu G, Sanioğlu S, Sokullu O, Şerbetçioğlu A, Bilgen F. Sol atriyuma açılan dev koroner arteriyovenöz fistül olgusu. Göğüs Kalp Dam Cer Derg 1999;7:331-333

 13. Ş.Ünal, T.Akbulut, G.Hobikoglu, H.Akgöz, U.Gürkan, Ö.Dağ S.Yılmazer, Ş.Aksoy, G.Tayyareci, A. Narin. Mitral valvüloplasti başarısının erken dönem kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirilmesi. Anadolu Kardiyol Derg. 2002;2:108  

 14. Akyol A, Eksik A, Çakmak N, Hobikoğlu G, Hasdemir H, Oğuz E, Erdinler İ, Ulufer T, Gürkan K. İdiyopatik ventriküler taşikardilerin elektroanatomik haritalama sistemi kullanılarak radyofrekans kateter ablasyonu. TGE Derg 2005;2:25-28   

 15. Çelik S, Tayyareci G, Akgöz H, Çam N, Hobikoğlu G, Terzi S, İdiz M, Öztürk R, Ulusoy T. Ameliyat edilmiş sol-sağ geçişli vakaların geç dönem sonuçları. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 1998; 6(2): 77-83  

 16. Akbulut T, Akgöz H, Ünal Ş, Hobikoğlu G, Çelik S, Bilsel T, Akman N, Tayyareci G, Ulusoy T. Kararsız anginalı hastalarda ağrı sırasındaki ST-T dalga değişikliklerinin koroner lezyonlarla ilişkisi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 2000;8:89-92
 
 17. Akbulut T, Akgöz H, Ünal Ş, Dağ Ö, Terzi S, Bilsel T, Hobikoğlu G, Norgaz T, Ulusoy T. Başarılı koroner anjiyoplastinin erken dönem oksijen kinetik değerlerine etkisi. MN Kardiyol. 2002;9:315-318  

 18. Akgöz H, Dayi ŞÜ, Terzi S, Çelik S, Akman N, Hobikoğlu G, Tayyareci G, Ulusoy T. Dipiridamol stres testi ile yapılan talyum-201 miyokard perfüzyon sintigrafisinde QTc dispersiyonu ile miyokardiyal iskeminin değerlendirilmesi. MN Kardiyol. 2000;7:428-431
 
 19. F.Bilgen, A. Narin, G.Hobikoglu, A.Şerbetçioğlu, Z.Aykaç, F.Van Elst. Torasik aort anevrizmasının endovasküler stent greft ile tedavisi:Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2002;10:53-55  

 20. Ş.Ünal, H.Akgöz, T.Akbulut, S.Çelik, G.Hobikoglu, G.Tayyareci, T.Ulusoy. Sol ana koroner arter tam tıkanıklığı ile seyreden bir olgu sunumu. Türk Kardiyol Dern Arş 2000;28:70-72  
    

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


 1. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Özer O, Sarı İ, Karabulut A, Öntürk E ve Narin A. “Koroner Anjiyografi ile Aynı Gün Uygulanan N-asetil Sisteinin Kontrast Nefropatisi Gelişimine Etkisi” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB42, Antalya,2005. (Sözlü bildiri). 

 2. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Özer O, Ertürk M, Destegül E ve Narin A. “Akut Koroner Sendromda Daha Önceden Aspirin Kullanımı ve Koroner Arter Hastalığı Ciddiyetinin 20 Aylık Takipte prognoza Etkisi” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB60, Antalya, 2005. (Sözlü bildiri).  

 3. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Özer O, Sarı İ ve Narin A, “Koroner
Anjiyografide Kullanılan Düşük Doz Kontrast Maddelerin Sistemik Antiagregan
Etkinliği”, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB196 , Antalya, 2003.(Sözlü bildiri).  

 4. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Nurkalem Z, Özer O, Ertürk M ve Narin A,
“Kararlı Koroner Arter Hastalığı Olanlarda Aspirin Direnci Sıklığı ve Koroner Arter
Hastalığı Ciddiyeti ile İlgisi”, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB198, Antalya, 2003. (Sözlü bildiri).  

 5. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Ertürk M, Özer O, Bolca O ve Narin A, “Aspirin Tedavisi Altında Akut Koroner Sendrom Gelişmesinde Aspirin Direncinin Rolü”, XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB02, Antalya, 2003. (Sözlü bildiri).  

 6. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Özer O, Ertürk M, Destegül E, Genç A ve Narin A, “Aspirin kullanırken ST yükselmesiz akut koroner sendrom gelişenlerde aspirin direncinin 20 aylık takipte prognoza etkisi”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P295, Antalya, 2005. (Poster bildiri). 

 7. Hobikoğlu G, Norgaz T, Aksu H, Uyarel H, Bilsel T, Bolca O ve Narin A,
“Cinsiyet ve İleri Yaşın Akut Koroner Sendromda Tedavi Seçimine Etkisi ve Altı Aylık Takip Sonuçları”, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P258, Antalya, 2002. (Poster bildiri).  

 8. Hobikoğlu G, Tepe S, Norgaz T, Aksu H, Bolca O ve Narin A, “Elektron Beam Tomografide Saptanan Aort ve Mitral Anulus Kalsifikasyonu ile Koroner Arter Kalsifikasyonu ve Koroner Arter Hastalığı İlişkisi”, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,Özet kitabı, özet SB21, Antalya, 2003. (Sözlü bildiri).  

 9. Hobikoğlu G, Aksu H, Norgaz T, Şahin S, Özen E, Özer O, Ceylan M ve Narin A, “Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ve Yaygınlığı ile Karotis İntima-media Kalınlığı ve Brakial Arter Endotel Fonksiyonu Arasındaki İlişki”, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB19, Antalya, 2003. (Sözlü bildiri).  

 10. Hobikoğlu G, Norgaz T, Tepe S, Memişoğlu E, Bilsel T, Aksu H, Uyarel H ve
Narin A, “Koroner Arter Anomalilerinin ve Anatomik Seyrinin Elektron Beam Tomografi ve Üç Boyutlu Rekonstriksiyon ile Belirlenmesi; Tanıda Yeni Altın Standart”, XVIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB131, Antalya, 2002. (Sözlü bildiri).   

 11. Norgaz T, Hobikoğlu G, Aksu H, Yazıcı S, Özer O, Eksik A, Öntürk E ve Narin A. “Rose Angina Anketinin Türk Toplumunda Uygulanabilirliği- Efor Testi Sonuçları ile Karşılaştırılması” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB05, Antalya, 2005. (Sözlü bildiri).  

 12. Norgaz T, Aksu H, Hobikoğlu G, Gül M, Esen A, Özer O, Eksik A ve Narin A. “İlk Defa Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Hastane Öncesi Süreçteki Semptom Algılama ve Davranış Biçimleri ve İlişkili Etkenler” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB74, Antalya, 2005. (Sözlü bildiri). 

 13. Norgaz T, Aksu H, Hobikoğlu G, Şimşek D, Öntürk E, Özer O, Eksik A ve Narin A. “Çok Düşük Riskli Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Anjiyoplasti ve İntravenöz Streptokinazın Karşılaştırılması: Bir Fark Var mı?” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,Özet kitabı, özet SB133, Antalya, 2005. (Sözlü bildiri).  

 14. Norgaz T, Hobikoğlu G, Aksu H, Bolca O, Uyarel H ve Narin A, “Stent İçi
Restenozun Önbelirleyicisi Olarak İşlem Öncesi Trombosit Hacmi”, XVIII. Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet SB91, Antalya, 2002. (Sözlü bildiri). 

 15. Norgaz T, Hobikoğlu G, Aksu H, Esen A, Gül M, Özer O, Eksik A ve Narin A,
“Akut Miyokard İnfarktüsünde hastane öncesi gecikme süresi ile klinik, demografik ve sosyoekonomik etkenlerin ilişkisi”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P235, Antalya, 2005. (Poster bildiri).  

 16. Norgaz T, Hobikoğlu G, Aksu H, Özer O, Bolca O, Sunay H ve Narin A, “Akut
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda İnfarktüs Öncesi Medikal Tedavi
Yaklaşımlarının İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P71, Antalya, 2003. (Poster bildiri).  

 17. Aksu H, Hobikoğlu GF, Norgaz T, Özer O, Ertürk M, Genç A, Ünal H ve Narin A,“Lökosit alt tiplerinin akut koroner sendrom sonrası prognozla ilişkisi var mı?”, XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P146, Antalya, 2005. (Poster bildiri).  

 18. Aksu H, Hobikoğlu GF, Norgaz T, Özer O, Ertürk M, Nurkalem Z, Ünal H, Genç A ve Narin A, “Ortalama trombosit hacminin akut koroner sendrom sonrası prognozla ilişkisi”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P290, Antalya, 2005.(Poster bildiri).   19. Aksu H, Hobikoğlu G, Norgaz T, Eren M, Uslu N, Uzunlar B, Genç A ve Narin A, “Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Sol Ventrikül Bazal Bölge Morfolojisinin Göstergesi Olarak Aort ve Mitral Anulüsler Arasındaki Açı”, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet kitabı, özet P18, Antalya, 2002. (Poster bildiri).  
       7.7.  Diğer yayınlar 
           1.Tercüme kitap bölümü: Kalp Hastalıklarında İlaç Tedavisi. M. Gabriel Khan.               Bölüm 12; Hiperlipidemi Tedavisi. Nobel Kitap, İstanbul, 1997
     7.8.  Uluslararası atıflar : 316    ( h endeksi; 10 -   i10 endeksi ; 10)