Op. Dr.Gültekin Gökçe

  • İlgi Alanları
  • Alerji
  • Horlama
  • Ses hastalıkları
  • Gırtlak kanseri
  • Konuşma bozuklukları
  • Baş boyun cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Hastalıkları Bölümü - Uzmanlık
1. Larenjektomi sonrası faringokünatöz fistül Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi Cilt 18 Sayı. 2 1993
2. Tekrarlayıcı Epistaxislerin tedavisi K.B.B postası Volüm. 2 Sayı 4 Kış sayısı 1993
3. Malign Otitis Eksterna Türk ORL XX. Ulusal Kongresi 1993
4. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, sefuroksim aksetil tedavisi. Turk J. Resc. Med. Sci. 1991/9
5. K.B.B ve baş boyun cerrahisinde CO2 Laser XXI. Ulusal Türk ORL Kongresi 1991
6. Diabetes Mellitus, Fasial Paralizi, Ani işitme kaybı olgu sunumu XXI. Ulusal Türk ORL Kongresi 1991
7. Parotidektomi sonrası fasial sinir elektrofizyolojik incelemesi XXI. Ulusal Türk ORL Kongresi 1991
8. Primary Tuberculosis of the oral cavity XV. World Congress of ORL Head and Neck Surgery 1993
9. Periferik sinir rejenerasyonunda CO2 Laser etkileri, XXI. Ulusal Türk ORL Kongresi 1991
10. Malign schwannoma of the upper gingiva XV. World Congress of ORL Head and Neck Surgery 1993
11. Parotis bezi tutulması ile seyreden bir Kimura Hastalığı Olgusu XXII. Ulusal Türk ORL Kongresi 1995
12. Maksiler sinüste malin fibröz Histiositoma olgu sunumu XXII. Ulusal Türk ORL Kongresi 1995
13. Efüzyonlu otisis mediada östaki tüpünün Nasofaringeal ağzının ince yapılı düzeyinde incelenmesi (Uzmanlık tezi Adana 1993)
14. Rinofima sekonder iyileşmesi ile tedavi olgu sunumu XXXIV. Ulusal Türk ORL Kongresi 2012
15. Sinüs Histiositoz olgu sunumu XXXIV. Ulusal Türk ORL Kongresi 2012