Op. Dr.Güngör Usta

  • İlgi Alanları
  • Spinal cerrahi
  • Sinir sıkışmaları
  • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
  • Minimal invaziv cerrahi
  • Beyin tümörü cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
2000 – Ege Üniv. Tıp Fak. (Tıp Eğitimi)
2009 – İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

Deneyim
2000 - 2002 Özel pratisyen hekimlik
2003 - 2009 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası
2009 - 2010  Konya Asker Hastanesi (askerlik görevi)
2010 - 2015  Yozgat Devlet Hastanesi
2015 - 2020  Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-…   Medicalpark Karadeniz Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2006 Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi
2013 Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
2014 Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi Eğitim Sertifikası
2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi
2017 Spinal ve Periferk Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu
‘Lomber Minimal İnvaziz Cerrahi Kursu’

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Trabzon Tabip Odası

N. Ozdemir, G. Usta, M. Minoglu, A.M. Erbay, H. Bezircioglu, M.Tunakan. Primary primitive neuroectodermal tumor of the lumbar extradural space. J Neurosurg Pediatr. 2008 Sep;2(3):215-21. doi:10.3171/PED/2008/2/9/215