Uzm. Dr.Gürbüz Yuluğ

  • İlgi Alanları
Eğitim ve Uzmanlık
Gülhane Askeri Tıp Akedemisi - Tıp Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akedemisi - Uzmanlık
 
Eğitim ve sertifikalars
• İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı
• 25-26 Mayıs 1995 – İmmünoloji Eğitim Kursu (Ankara)
• 09-13 Aralık 2002 – Tıbbi NBC Kursu (Sertifikalı) (GATA, Ankara)
• 04 Mayıs 2004 – Alkol ve uyuşturucu maddelerin birey ve toplum sağlığı üzerine etkileri (Asker Hastanesi, İskenderun)
• 08-09 Nisan 2005 – Temel kalite kavramları, süreç yönetimi ve iyileştirilmesi (Sertifikalı) (Güney Deniz Saha Komutanlığı)
• 02 Mart 2007 – Olağanüstü hallerde kan ve kan ürünleri temini, depolanması, muhafazası ve dağıtımı (Asker Hastanesi, İzmir)
• 04-11 Nisan 2008 – Toplam kalite yönetimi uygulamaları (Sertifikalı) (Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, İstanbul)
• 24 Mayıs 2008 – Viral hepatit tanı ve tedavi kursu (VHSD, Antalya)
• 01-21 Mart 2009 – Temel fotoğraf eğitimi (Sertifikalı) (Samfad, Samsun)
• 04-08 Mayıs 2009 – Ulusal Hastane İnfeksiyonları sürveyans ve kontrol programı (Sertifikalı) (Ankara)
• 06-08 Kasım 2009 – Uygulamalı temel ozonterapi eğitim sertifika programı (Sertifikalı) (İstanbul)
• 2013 – İşyeri Hekimliği Sertifikası